Bạn đang ở:

News

Hội nghị Ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường năm 2020

Email In PDF.

Trong 02 ngày 5 - 6/11, tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Bộ TN&MT (TN&MT) phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Ứng dụng công nghệ thông tin ngành TN&MT năm 2020. Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ông Trần Quý Kiên phát biểu tại Hội nghị

 Tham dự Hội nghị có đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính ,…; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, lãnh đạo Sở TN&MT các tỉnh, thành phố và các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin trực thuộc Bộ TN&MT, Sở TN&MT.

Hội nghị được tổ chức nhằm thúc đẩy, hướng dẫn, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử và giải đáp, hỗ trợ quản lý, chuyên môn kỹ thuật công nghệ thông tin (CNTT) tại Bộ TN&MT, Sở TN&MT các địa phương; hướng tới chuyển đổi số, phát triển ngành TN&MT, góp phần tiến tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quý Kiên cho biết, trong thời gian vừa qua, Bộ TN&MT đã hoàn thành cung cấp Dịch vụ công trực tuyến kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia; xây dựng, kết nối các nền tảng thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của Ngành và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; triển khai xây dựng và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành về TN&MT ở Trung ương và địa phương. Các kết quả này đã thực sự giúp thay đổi phương thức làm việc trên môi trường điện tử, thay thế sử dụng giấy tờ truyền thống; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính; cung cấp dịch vụ công trực tuyến, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo hiệu quả công việc; góp phần quản lý, khơi thông, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, nâng cao chất lượng cuộc sống....

Thứ trưởng Trần Quý Kiên cũng cho biết, mặc dù đạt được các kết quả đáng kể nêu trên, tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên môi trường cũng còn nhiều nội dung triển khai chưa được như mong đợi, còn thiếu quy định pháp lý cho việc kết nối, liên thông, chia sẻ sử dụng dữ liệu; việc xây dựng các cơ sở dữ liệu còn chậm, chưa được cập nhật thường xuyên và còn mang tính cục bộ; kết nối, chia sẻ sử dụng dữ liệu còn hạn chế; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn thấp… “Đây vấn đề cần có quyết tâm cao, đặc biệt của người đứng đầu, kiên quyết thay đổi phương thức làm việc từ giấy tờ, thủ công sang môi trường điện tử; phân tích, xử lý thông tin-dữ liệu để đạt được mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến cho cá nhân, tổ chức được thuận tiện mọi lúc mọi nơi” - Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng nhận định, Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 749/QĐ-TTg, trong đó, chuyển đổi số ngành TN&MT là một nội dung trọng tâm.

“Chuyển đổi số thì đầu tiên là chuyển đổi nhận thức, thay đổi mô hình quản lý, quản trị, mô hình hoạt động dựa trên công nghệ số để hiện thực hoá những thay đổi đó. Bởi vậy, chuyển đổi số là cuộc cách mạng về thể chế nhiều hơn là về công nghệ. Ngành TN&MT là ngành điều tra cơ bản với hoạt động chính của ngành là tạo lập ra thông tin, dữ liệu; là một trong các ngành có nhiều thông tin, số liệu nhất trong các ngành kinh tế - kỹ thuật hiện nay và có yêu cầu cung cấp thông tin rất lớn từ xã hội; sẽ là ngành có tương lai sáng lạn trong kỷ nguyên số.” – Thứ trưởng Trần Quý Kiên nhấn mạnh tới vai trò của thay đổi tư duy và mô hình quản lý công nghệ số trong toàn ngành TN&MT

Trong bối cảnh đặc biệt như vậy, Hội nghị này nhằm đánh giá các kết quả đã đạt được, các vấn đề vướng mắc, tồn tại; đồng thời xác định phương hướng lộ trình, thúc đẩy thực hiện trong thời gian tới trọng tâm là chuyển đổi số toàn diện ngành TN&MT, góp phần tiến tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh với mục tiêu cụ thể: “Ngành TN&MT sẽ cơ bản vận hành trên nền tảng số, phương thức làm việc của ngành dựa vào phân tích, xử lý thông minh dữ liệu tổng hợp, đa ngành, góp phần quan trọng vào tiến trình xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh”.

Các nhiệm vụ cụ thể về công nghệ thông tin của ngành TN&MT trong thời gian tới bao gồm 5 nội dung chính như sau: (1) Xây dựng, hoàn thiện thể chế tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai xây dựng vận hành Chính phủ/Chính quyền điện tử, chuyển đổi số toàn diện ngành TN&MT; Kiến trúc hệ thống thông tin, quy định kỹ thật; quy định cung cấp, chia sẻ, sử dụng thông tin, dữ liệu; đơn giá-định mức… (2) Xây dựng chương trình chuyển đổi số ngành TN&MT; tạo lập không gian số xóa nhòa khoảng cách và thời gian trong không gian thực; sáng tạo đổi mới; ứng dụng rộng rãi công nghệ, giải pháp của Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư; (3) Triển khai, xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành mang tính chất nền tảng bảo đảm kết nối, chia sẻ sử dụng rộng rãi, thuận lợi phục vụ quản lý điều hành, phục vụ người dân, doanh nghiệp; (4) Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin dữ liệu trong toàn ngành; (5) Rà soát, sắp xếp tổ chức và huy động nguồn lực thực hiện.

Tại Hội nghị, ông Lê Phú Hà, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã giới thiệu về Kế hoạch số 777/KH-BCSĐ ngày 09/9/2020 của Ban cán sự Đảng Bộ TN&MT thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

“Ngành TN&MT sử dụng 90% thiết bị sử dụng công nghệ số; 80%-90% công tác dự báo, cảnh báo, giám sát dựa trên phân tích, xử lý, dữ liệu theo thời gian thực, đưa ra quyết định chính xác, kịp thời. 90%- 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 & được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau của người dùng. 100% hồ sơ công việc về TNMT tại cấp bộ; 90% cấp tỉnh; 80% cấp huyện; 60% cấp xã được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng. 100% chế độ báo cáo, thống kê được tích hợp, kết nối phục vụ Bộ, ngành và kết nối, chia sẻ phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 20% GDP Đóng góp của thông tin, số liệu, cơ sở dữ liệu TN&MT cho kinh tế số. 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua hệ thống thông tin. 100% cơ sở dữ liệu quốc gia hoàn thành và kết nối, chia sẻ; 80% cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoàn thành và kết nối, chia sẻ” - Ông Lê Phú Hà báo cáo và nhấn mạnh về các mục tiêu cụ thể đặt ra tới năm 2025 được nêu trong Kế hoạch 777/KH-BCSĐ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, tọa đàm về các nội dung tham luận tổng kết, đánh giá thực hiện Chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin TN&MT đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; công tác ứng dụng CNTT, triển khai Chính phủ điện tử TN&MT năm 2019-2020 và nhiệm vụ các năm tiếp theo; việc triển khai Kế hoạch số 777/KH-BCSĐ ngày 09/9/2020 của Ban cán sự Đảng Bộ TN&MT thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; triển khai, vận hành Chính phủ điện tử; chuyển đổi số trong hoạt động của Bộ, ngành, địa phương, phát triển chính phủ số, chính quyền số các cấp; công tác thông tin, lưu trữ tài liệu TN&MT; công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và giải pháp thực hiện; hướng dẫn Khung kiến trúc ứng dụng CNTT TN&MT tại các địa phương;…

Trên cơ sở kết quả Hội nghị, Bộ TN&MT sẽ chỉ đạo, đưa ra các quyết sách, biện pháp nhằm thực hiện mạnh mẽ, có hiệu quả để đẩy mạnh có hiệu quả công tác ứng dụng CNTT, vận hành Chính phủ điện tử, chuyển đổi số toàn diện tạo đột phá trong hiện đại hóa, phát triển ngành TN&MT, đổi mới phương thức làm việc, đổi mới quản trị nhà nước, cải cách hành chính, xây dựng bộ máy, tổ chức hợp lý, gọn nhẹ trên nền tảng số; mô hình mới về quản lý tài nguyên, kiểm soát ô nhiễm môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và nước biển dâng./.

Nguồn http://www.monre.gov.vn/

Tập huấn Điều tra nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ

Email In PDF.

Sáng ngày 16/01/2015, Sở KH&CN phối hợp với Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tập huấn Điều tra nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tham dự Hội nghị có ông Phạm Ngọc Sinh – PGĐ Sở KH&CN, ông Lê Quý Đạt – Phó Cục trưởng Cục Thống kê và hơn 90 cán bộ làm công tác thống kê đến từ các Sở, Ban, ngành, các trường Đại học, Cao đẳng và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

image001tttHội nghị đã phổ biến những văn bản hướng dẫn việc thi hành Luật KH&CN năm 2013 như: Nghị định 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin KH&CN, thay thế cho Nghị định 159/2004/NĐ-CP; Nghị định 08/2014/NĐ-CP ngày 27/1/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều 11, 12, 15, 25, 30, 32, 41, 43, 46 và một số vấn đề cần thiết khác của Luật KH&CN; Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ KH&CN qui định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN. Một trong những nội dung đáng chú ý của Thông tư này là quy định 04 loại hình KHCN phải thực hiện cung cấp thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN, gồm: Đề tài KHCN; đề án khoa học; dự án sản xuất thử nghiệm và dự án KHCN. Hội nghị tập huấn đã mang lại những kiến thức cơ bản để các cán bộ làm công tác thống kê triển khai thực hiện Kế hoạch "Điều tra, thống kê và đánh giá kết quả ứng dụng các nhiệm vụ KH&CN tỉnh Quảng Nam từ năm 2006 đến nay" theo chỉ đạo của UBND tỉnh đạt kết quả tốt nhất.

Phạm Tín

Hội nghị sơ kết Triển khai thực hiện các chương trình khoa học và công nghệ cấp tỉnh đến năm 2015, tầm nhìn 2020

Email In PDF.

Thực hiện Nghị quyết số 58/2006/NQ-HĐND ngày 20/7/2006 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam về "Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Quảng Nam đến 2015, tầm nhìn 2020" Sáng ngày 11/6/2014 UBND tỉnh tổ chức Chương trình hội nghị sơ kết triển khai thực hiện các chương trình khoa học và công nghệ cấp tỉnh đến năm 2015, tầm nhìn 2020.

nqIMG 1440
Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong giai đoạn 2007-2014 có 86/112 đề tài cấp tỉnh được thực hiện, các nhiệm vụ KH&CN đã bám sát 9 chương trình KH&CN cấp tỉnh đến năm 2015, tầm nhìn 2020, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và góp phần giải quyết các vấn đề thực tế đặt ra. Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện các chương trình KH&CN vẫn còn những hạn chế nhất định, cụ thể: 1/ Công tác quản lý nhà nước các nhiệm vụ KH&CN tuy đổi mới và có hệ thống, nhưng còn bất cập: chưa thực hiện triệt để việc khoán kinh phí đến sản phẩm cuối cùng, chưa đáp ứng được yêu cầu giải quyết chất lượng các nội dung đặt ra của nhiệm vụ KH&CN...2/ Một số chương trình chưa được triển khai hết các nội dung đã đề ra, giữa các chương trình chưa có sự cân đối về số lượng nhiệm vụ KH&CN khi các tổ chức và cá nhân đăng ký/đề xuất. 3/ Việc triển khai nhân rộng, đưa các kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống còn chậm, không mang tính thời vụ. 4/ Về đầu tư tiềm lực phát triển KH&CN đã được quan tâm nhưng chưa nhiều, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra.
Sau khi nghe báo cáo sơ kết triển khai thực hiện các chương trình KH&CN cấp tỉnh đến năm 2015, tầm nhìn 2020 của sở Khoa học và công nghệ cùng các báo cáo tham luận của Sở NN&PTNT, Sở Y tế, UBND thành phố Hội An, Sở GD&ĐT. Ông Nguyễn Ngọc Quang - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, chủ trì kết luận như sau:
1- Cần đổi mới tư duy, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển KH&CN.
2- Đổi mới cơ chế và tăng cường quản lý nhà nước về KH&CN
3- Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai đồng bộ tấc cả các nội dung của các chương trình KH&CN cấp tỉnh trong thời gian đến
4- Tập trung đầu tư phát triển tiềm lực, xây dựng chương trình và kế hoạch cụ thể về KH&CN
5- Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của KH&CN tạo không khí thi đua lao động sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội.
6- Tăng cường hợp tác giữa tỉnh với các cơ quan khoa học đầu ngành, các tỉnh phát triển về KH&CN. Khuyến khích các tổ chức , cá nhân hợp tác với các cơ quan khoa học trung ương, địa phương, các cơ quan khoa học nước ngoài thực hiện nghiên cứu – triển khai và đầu tư cho KH&CN của tỉnh.

Thanh Bình

Xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2014 và nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh, giai đoạn 2014- 2020

Email In PDF.

Sáng ngày 03/10/2013, tại phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ, UBND Tỉnh tổ chức cuộc họp Hội đồng Khoa học và công nghệ của Tỉnh để xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2014 và nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh, thực hiện giai đoạn 2014- 2020. Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Quang- Phó Chủ tịch TT.UBND Tỉnh, Chủ tịch Hội đồng khoa học tỉnh chủ trì hội nghị, tham dự có Phó Chủ tịch Hội đồng, Thạc sỹ, Phạm Viết Tích- Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cùng các thành viên Hội đồng khoa học tỉnh là giám đốc, phó giám đốc các Sở, ban ngành của Tỉnh (thành lập theo quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 17/5/2013).

WP_20131003_001

Cuộc họp đã nghe phó chủ tịch Hội đồng Phạm Viết Tích báo cáo giải trình Hội đồng khoa học công nghệ tỉnh về việc xác định nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh năm 2014, theo đó trong tổng số 91 phiếu đề xuất (trong đó có 3 phiếu đề xuất có ý kiến của Thường trực tỉnh uỷ, UBND tỉnh), Sở Khoa học và Công nghệ lựa chọn và trình Hội đồng 18 đề xuất (có 1 đề xuất có ý kiến UBND Tỉnh) và giải trình những nội dung chấp nhận đề xuất và không chấp nhận đề xuất và Báo cáo xác định nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực hiện trong năm 2014-2010. Từng thành viên Hội đồng đã tham gia ý kiến, phên tích sự cần thiết các đề tài khoa học cần thông qua để thực hiện trong năm 2014 và giải thích những nội dung liên quan cần làm rõ, hội đồng thống nhất thông qua nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh, thực hiện giai đoạn 2014- 2020. Chủ tịch Hội đồng, Tiến sỹ  Nguyễn Ngọc Quang chỉ đạo: Sở Khoa học và công nghệ sớm tham mưu UBND tỉnh thành lập Quỹ Khoa học công nghệ để hàng năm sử dụng nguồn quỹ này hỗ trợ cho các nhiệm vụ khoa học công nghệ trên địa bàn có ý nghĩa trong việc ứng dụng tiến bộ KH,CN và sản suất, đời sống, ..., đồng thời khẩn trương tham mưu UBND tỉnh xây dựng thư viện đề tài khoa học công nghệ để kết nối với cả nước để theo dõi, quản lý và phát triển sự nghiệp khoa học công nghệ của tỉnh, tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu về khoa học công nghệ của tỉnh phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Đề nghị Hội đồng thống nhất bổ sung 2 đề tài: “Giải pháp tổng hợp tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” do sở Tài nguyên và môi trường đề xuất và đề tài “Giải pháp bảo tồn bề mặt văn hoá Chăm” do Sở văn hoá Thể dục, thể thao đề xuất vào danh mục các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2014. Đề nghị Hội đồng cần xem xét, thẩm định kỹ nội dung đề cương chi tiết các nhiệm vụ khoa học công nghệ được thống nhất bỏ phiếu thông qua nhằm nâng cao chất lượng, tính khả thi của sản phẩm phù hợp với kinh phí thực hiện đề tài khi ứng dụng, thực hiện sau khi nghiệm thu, ứng dụng trong thực tiễn.

Qua phần bỏ phiếu, đánh giá phân tích của từng thành viên Hội đồng, Hội đồng đã thống nhất được 14 đề tài đưa vào nhiệm vụ khoa học công nghệ của tỉnh (trong đó có 2 đề tài do Sở tài nguyên và môi trường đề xuất đó là: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất vùng núi tỉnh Quảng Nam, giải pháp sử dụng đất bền vững’ và “Giải pháp tổng hợp tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”); nội dung của 2 đề tài được thông qua theo đề xuất mà hỗ trợ kinh phí cho cơ quan chủ trì để thực hiện và 4 đề tài không được thông qua.

Thanh Hà

Huyện Núi Thành: Tổ chức xét duyệt đề cương dự án

Email In PDF.

Khu vực vũng An Hoà thuộc huyện Núi Thành là môi trường sống, điều kiện thuận lợi cho sự sinh nở, cư trú, phát triển các loài thuỷ hải sản và là nơi phân bố thảm cỏ biển, rừng ngập mặn lớn, đa dạng. Nó đóng vai trò rất lớn về tự nhiên, phát triển kinh tế đặc biệt là thuỷ sản ven bờ, giao thông vận tải biển. Việc hình thành và đi vào hoạt động của các khu công nghiệp, các cảng như: Kỳ Hà, Trường Hải, cảng cá Tam Quang, nạo vét luồng, nuôi trồng thuỷ sản không theo quy hoạch,... thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại khu vực, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tuy nhiên, việc xả thải vào nguồn nước của các hoạt động này vào vũng An Hoà đang gây tác động xấu đến hệ sinh thái rừng ngập mặn và thảm cở biển, đồng thời đến sự phát triển của các loài thuỷ sản tại khu vực.

Xet_duyet_du_an_NT

Xuất phát từ nhu cầu cần thiết và thực hiện nhiệm vụ về quản lý môi trường biển đảo năm 2013 trên địa bàn huyện Núi Thành, ngày 30/7/2013 UBND huyện Núi Thành tổ chức cuộc họp xét duyệt đề cương dự án “Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng xả thải và đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ vùng đất ngập nước vũng An Hoà, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam” do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Núi Thành làm chủ dự án;

Dự án với mục tiêu chung: Đề xuất các giải pháp, biện pháp hiệu quả công tác kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ tài nguyên và môi trường vùng đất ngập nước vũng An Hoà nhằm xây dựng cơ sở khoa học giúp các cơ quan quản lý nhà nước đưa ra những giải pháp hợp lý giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường tự nhiển đảm bảo sự phát triển bền vững.

Dự án đã được Hội đồng xét duyệt đánh giá cao và thống nhất đề nghị UBND huyện phê duyệt cho triển khai.

 

Bùi Thị Hồng

Trang 1 trong tổng số 5