Nước, KTTV

Đảm bảo an toàn đập và hồ chứa nước trước mùa mưa lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Theo kết quả kiểm tra, đánh giá hiện trạng an toàn đập trong năm 2018 có khoảng 30/73 hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh có hiện tượng sụt lún, xói lở mái thượng, hạ lưu đập, lòng hồ bị bồi lấp khá lớn, cửa cống xả và thiết bị đóng mở xuống cấp rò rỉ, tràn xả lũ bị bong vữa, nứt nẻ hoặc tràn đất tự nhiên có khẩu độ còn nhỏ, khả năng thoát lũ kém, có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ. Phần lớn các hồ chứa thủy lợi vừa và nhỏ đã được xây dựng từ nhiều năm trước, với kỹ thuật thi công còn hạn chế, năng lực tính toán, thiết kế khá củ kỹ; mặt khác, kinh phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên còn thiếu và hạn hẹp; vì vậy, nhiều hồ đã bị xuống cấp nghiêm trọng gây nguy cơ mất an toàn và đe dọa đến tài sản và tính mạng của người dân.
Trước tình hình đó, ngày 11/9/2018 UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; trong đó yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi, thủy điện thực hiện các công việc khẩn cấp như sau:

IMG 3946 - Copy
- UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo thực hiện rà soát, bổ sung, xây dựng kế hoạch, sẵn sàng sơ tán nhân dân theo các cấp báo lũ để chỉ đạo ứng phó; Tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn và lập danh mục các đập, hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp; Cũng cố lực lượng quản lý hồ chứa đủ năng lực, chuyên môn để theo dõi, kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời những nguy cơ mất an toàn và có biện pháp xử lý kịp thời; Chủ động bố trí nguồn kinh phí để duy tu, bão dưỡng, sửa chữa, nâng cấp đập, hồ chứa trên địa bàn.
- Các Sở, Ban, ngành: Tăng cường, đôn đốc, kiểm tra hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện; kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân không thực hiện đầy đủ pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện; Lập danh mục các đập, hồ chứa nước thủy lợi hư hỏng, xuống cấp gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT; Rà soát các dự án thủy điện vừa và nhỏ chưa triển khai thực hiện mà có hiệu quả thấp, ảnh hưởng đến môi trường, xã hội, không đảm bảo phát triển bền vững thì tham mưu, đề xuất UBND tỉnh dừng thực hiện; Kịp thời đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và kiểm tra quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn; Tiếp tục đề xuất UBND tỉnh cân đối nguồn vốn trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để xử lý đập, hồ chứa thủy lợi xung yếu, cấp bách; tham mưu UBND tỉnh sử dụng ngân sách, địa phương, Quỹ phòng chống thiên tai để thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, duy tu, bảo dưỡng các đập, hồ chứa thủy lợi; Tổ chức đào tạo, tập huấn và nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa.
- Các đơn vị quản lý, khai thác, vận hành hồ chứa nước thủy lợi: Hằng năm phải thực hiện báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa; xây dựng phương án phòng, chống lụt bão; phương án phòng, chống lũ, lụt vùng hạ du trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 31/8; Tổ chức kiểm tra công trình trước, trong và sau mùa mưa lũ nhằm sớm phát hiện những nguy cơ gây mất an toàn và có biện pháp xử lý kịp thời; Phối hợp với địa phương xây dựng bản đồ ngập lụt trong tình huống xả lũ khẩn cấp và vỡ đập.
- Các đơn vị quản lý hồ thủy điện: Xây dựng phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp theo quy định; đầu tư trang bị giám sát tự động, hệ thống cảnh bảo lũ, lắp đặt bổ sung các trạm quan trắc khí tượng thủy văn; Nghiêm túc thực hiện quy trình vận hành hồ chứa đãđược phê duyệt; tổ chức, kiểm tra, duy tu, bão dưỡng, sửa chữa và lắp đặt bổ sung hệ thống cảnh báo lũ lụt vùng hạ du; Rà soát, cập nhật, bổ sung, ký kết quy chế phối hợp với các địa phương, các ngành liên quan trong công tác vận hành hồ chứa thủy điện phù hợp với thực tế.

Nguyễn Hướng

Đánh giá công tác phòng, chống lụt, bão của các thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Ngày 10/8/2018, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ phòng, chống thiên tai các nhà máy thủyđiện trên địa bàn tỉnh năm 2018. Tham dự và chủ trì có đồng chí Lê Trí Thanh – PCT UBND tỉnh, kiêm Phó Trưởng ban Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh; cùng tham dự có Đại diện Lãnh đạo các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, TN&MT, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, Viện Vật lý Địa cầu (Trung tâm cảnh báo động đất và Sóng thần) và Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung Tây nguyên.
Tại cuộc họp, Sở Công Thương báo cáo chi tiết đặc điểm và hoạt động của các thủy điện, công tác kiểm tra an toàn đập; Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo thực trạng của việc phê duyệt và triển khai các Phương án phòng, chống lụt, bão đảm bảo an toàn công trình và phòng chống lũ, lụt cho vùng hạ du; công tác phối hợp cung cấp thông tin để Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh ra quyết định vận hành điều tiết mùa mưa lũ; Sở TN&MT báo cáo việc triển khai hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn đối với các hồ chứa thủy điện và công tác dự báo, cảnh báo thiên tai trong mùa mưa bão. Ngoài ra, Viện Vật lý Địa cầu thông tin về tình hình động đất trên địa bàn tỉnh; Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung Tây nguyên báo cáo kết quả xây dựng bản đồ ngập lụt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

IMG 4022 1 - Copy
Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Trí Thanh – PCT UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung sau:
1. Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương khẩn trương rà soát, kiểm tra các Phương án phòng chống lụt, bão đảm bảo an toàn công trình và phòng chống lũ, lụt cho vùng hạ du của các thủy điện trên địa bàn tỉnh kể cả những phương án đã được phê duyệt. Trường hợp các Phương án đã phê duyệt không phù hợp với thực tế thì phải kịp thời chỉnh sửa, bổ sung; trong đó lưu ý đến phương án ứng phó với sự cố vỡ đập.
2. Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các chủ hồ chứa thủy điện thuê tư vấn thực hiện đánh giá mật độ lắp đặt các trạm đo mưa trên toàn lưu vực của thủy điện nhằm phục vụ công tác phòng chống thiên tai. Phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn và các cơ quan có chuyên môn về khí tượng thủy văn rà soát, đôn đốc các chủ hồ chứa thủy điện thực hiện kiểm định, kiểm chuẩn các phương tiện, thiết bị quan trắc khí tượng thủy văn theo đúng quy định. Đề xuất Bộ TN&MT tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực Sông Vu Gia – Thu Bồn.
3. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan yêu cầu các chủ hồ chứa thủy điệnthực hiện tuyên truyền, lắp đặt thiết bị cảnh báo tại các vùng hạ du; đồng thời, phải khảo sát nắm thông tin từ người dân và chính quyền vùng hạ du.
4. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra an toàn đập theo Kế hoạch năm 2018 vàngoàithành phần là các Sở, ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh thì cần phải bổ sung thêm các chuyên gia có chuyên môn tham gia. Tiếp tục rà soátcác thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh, nếu dự án thủy điện không có khả thi và không hiệu quả thì chủ động tham mưu UBND tỉnh dừng thực hiện.
5. Giao Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh phối hợp với Viện Vật lý Địa cầu đề xuất nhiệm vụ đánh giá tình hình động đất trên địa bàn tỉnh để đưa ra mối quan hệ giữa động đất với hoạt động tích nước của các thủy điện.
6. Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây nguyên sớm hoàn chỉnh Bản đồ ngập lụt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; trong đó, lưu ý tính toán các kịch bản nguy hiểm nhất có thể xảy ra và số liệu cho nhiệm vụ phải cập nhật mới nhất.

Nguyễn Hướng

Khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế, vùng phải đăng ký khai thác, sử dụng nước dưới đất

Email In PDF.

Ngày 24/7/2018, Sở TN&MT phối hợp với Trung tâm Động lực học Thủy khí môi trường - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội tổ chức Hội thảo góp ý nhiệm vụ "Khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế, vùng phải đăng ký khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam".

image3 - Copy ttTham dự và chủ trì Hội thảo có Ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Giám đốc Sở, cùng đại biểu là các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư; Chi cục Quản lý Tài nguyên nước khu vực miền Trung và Tây nguyên; Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố: Núi Thành, Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Nông Sơn, Điện Bàn, Tam Kỳ; Công ty MTV Khai thác thủy lợi, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam và các đơn vị trực thuộc Sở.
Tại Hội thảo Trung tâm Động lực học Thủy khí môi trường - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ "Khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế, vùng phải đăng ký khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam" và nhận được sự góp ý của các Sở, ngành, đơn vị và địa phương cho nhiệm vụ trên.
Qua đó, Ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Giám đốc Sở yêu cầu Trung tâm Động lực học Thủy khí môi trường tiếp thu các ý kiến của đại biểu; đồng thời, tiếp tục làm việc với các Sở, ngành và địa phương thu thập bổ sung các tài liệu, số liệu cần thiết để hoàn thiện nhiệm vụ đúng tiến độ đề ra.

Nguyễn Hướng

Thị xã Điện Bàn: Phòng TN&MT tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2018

Email In PDF.

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường hàng năm (từ ngày 29/4 đến ngày 06/5) do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998 và được các Ban ngành Trung ương, địa phương và nhân dân cả nước tích cực hưởng ứng giúp đạt được những kết quả đáng khích lệ về cấp nước và vệ sinh góp phần làm thay đổi chất lượng và điều kiện sống của người dân nông thôn, đặc biệt là trẻ em - thế hệ tương lai của đất nước.

image001 - CopyĐể hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2018 (với chủ đề "Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng"), Phòng TN&MT thị xã Điện Bàn và các địa phương tiến hành treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường trên các tuyến đường trung tâm hành chính thị xã, các cơ quan, đơn vị, khu dân cư trên địa bàn thị xã.
Bên cạnh đó, trong hai ngày 03 và 04/5/2018, Phòng TN&MT đã tổ chức tuyên truyền hưởng ứng bằng xe lưu động trên địa bàn thị xã; đồng thời, phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã tuyên truyền các nội dung xoay quanh chủ đề về nước sạch và vệ sinh môi trường, việc bảo vệ nguồn nước, tăng cường công tác quản lý khai thác các công trình cấp nước, nâng cao chất lượng nước và công tác vệ sinh môi trường.
Mục đích của Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm nay nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia và cam kết của gia đình, cộng đồng, ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương về tầm quan trọng của việc cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng.

Phạm Ngọc Thắng

Hội thảo đánh giá rủi ro thiên tai cấp lưu vực sông

Email In PDF.

Ngày 20/4/2018, tại thành phố Đà Nẵng, Tổng cục Phòng chống thiên tai – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, tổ chức Hội thảo đánh giá rủi ro thiên tai cấp lưu vực sông trong khuôn khổ gói thầu C1-C1 "Đánh giá rủi ro chuyên sâu cho 8 lưu vực sông và lập kế hoạch phòng chống thiên tai cho 10 tỉnh vùng dự án" thuộc Dự án Quản lý Thiên tai (WB5).
Tham dự Hội thảo có sự tham gia đại diện của các Ban Chỉ đạo TW về Phòng chống thiên tai, lãnh đạo Tổng cục Phòng chống thiên tai, các đơn vị thuộc Tổng cục phòng chống thiên tai...Về phía địa phương có sự tham gia đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành: Ban Chỉ huy PCTT và TKCN, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương của các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bình Định và Ninh Thuận.

126803 hinh anh hoi thao 4 - Copy
Gói thầu C1-C1 "Quản lý rủi ro thiên tai tổng hợp theo lưu vực sông" thuộc Hợp phần 1, tiểu hợp phần 3 "Hỗ trợ lồng ghép Quản lý rủi ro thiên tai vào Quy hoạch lưu vực sông". Mục tiêu của gói thầu C1-C1 là xây dựng và cập nhật kế hoạch QLRRTT ở cấp lưu vực sông dựa trên việc đánh giá rủi ro chi tiết. Mục tiêu trên được thể hiện bằng các nội dung hoạt động chính như sau:
1. Lập đánh giá rủi ro ưu tiên theo lưu vực sông bao gồm nhiều loại thiên tai khác nhau được đề cập trong luật PCTT và đặc biệt quan tâm đến thiên tai có liên quan đến tài nguyên nước như lũ, hạn hán, Xâm nhập mặn.
2. Lập kế hoạch QLRRTT cho mỗi 8 lưu vực sông thuộc 10 tỉnh vùng dự án, cụ thể là xác định các giải pháp gồm công trình, phi công trình, sinh thái và quản lý dòng chảy/sử dụng đất để giảm thiểu tác động thiên tai của thiên tai cấp lưu vực sông.
3. Cập nhật kế hoạch QLRRTT cấp tỉnh cho 10 tỉnh vùng dự án và kế hoạch QLRRTT cho 8 lưu vực sông.
4. Tăng cường năng lực của các cơ quan trung ương và địa phương để cập nhật các đánh giá rủi ro thiên tai và chuẩn bị kế hoạch QLRRTT theo các lưu vực sông trên 10 tỉnh dự án.
5. Tăng cường sự phối hợp ở 02 khía cạnh: (i) phối hợp trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu dự án cho việ QLRRTT trong 3 gói cơ sở dữ liệu khác và (ii) phối hợp ở cấp độ thể chế giữa các cơ quan trong và ngoài tỉnh và đến cấp độ xã để phục vụ mục tiêu của hợp phần 3 của dự án về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (CBDRM).

Rích Đài Phôn

Trang 1 trong tổng số 28