Nước, KTTV

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn (Quy trình 1865)

Email In PDF.

Ngày 10/3/2020, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe báo cáo việc thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực Vu Gia - Thu Bồn theo Quyết định 1865/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ (thay thế Quyết định số 1537/QĐ-TTg). Dự và chủ trì cuộc họp có đ/c Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, TN&MT, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, Đài KTTV tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Đại Lộc, Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Công ty Khai thác thủy lợi Quảng Nam và các nhà máy thủy điện trên lưu vực VG-TB: A Vương, Sông Tranh 2, Đak Mi 4, Sông Bung 4.
Tại cuộc họp Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh báo cáo những nội dung thay đổi của Quy trình 1865 so với Quy trình 1537, cụ thể: Vận hành trong mùa cạn có sự phân chia cấp lưu lượng và quy định thời gian bắt đầu vận hành, kết thúc, lưu lượng trung bình ngày xả về hạ du, quy định căn cứ theo giới hạn mực nước ứng với thời gian 10 ngày để điều tiết vận hành lưu lượng xả; quy định các thời kỳ của mùa cạn; Quy trình vận hành, điều tiết các hồ chứa trong mùa lũ; bổ sung thêm các hồ, đập và nhà máy nước Cầu Đỏ vào Quy trình (theo Quy trình 1865 hiện có 19 hồ chứa thủy điện tham gia vào Quy trình); Quy trình cũng có sự thay đổi về quy định trách nhiệm, thẩm quyền quyết định vận hành các hồ trong mùa cạn và mùa lũ đối với Trưởng BCH PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng; Quy định trách nhiệm, tổ chức vận hành các hồ chứa và cung cấp thông tin, báo cáo của các đơn vị liên quan; điều chỉnh những vấn đề còn thiếu và bất cập của Quy trình 1537 . . .
Sau khi nghe ý kiến tham gia của các chủ hồ chứa thủy điện, đại diện các Sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận một số nội dung sau:
- Việc ban hành Quy trình 1865 thay thế Quy trình 1537, mặc dù vẫn còn những điểm chưa phù hợp với thực tế, tuy nhiên đề nghị các chủ hồ phải nghiêm túc tuân thủ chấp hành.
- Đề nghị Văn phòng BCH PCTT&TKCN: Xây dựng bảng so sánh giữa Quy trình 1865 và Quy trình 1537 và đưa ra các giải pháp ứng phó cụ thể gửi cho các địa phương theo dõi, chỉ đạo; Đánh giá, phân tích những điểm bất cập của Quy trình 1865 đề xuất hướng xử lý, để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh có hướng chỉ đạo cụ thể.
- Sở NN&PTNT phối hợp với Sở Công Thương làm việc với Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia phối hợp cung cấp thông tin khi Trung tâm huy động các nhà máy vận hành.
- Sở TN&MT phối hợp với các địa phương tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông; theo dõi việc vận hành Quy trình 1865 của các chủ hồ chứa thủy điện.

- Các chủ hồ chứa có quan hệ với hạ du sớm ban hành quy chế phối hợp với nhau thay thế quy chế cũ; xây dựng quy chế phối hợp giữa các chủ hồ chứa với Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh, cấp huyện; các chủ hồ sớm hoàn thành việc lắp đặt các thiết bị quan trắc theo quy định của Thông tư 47.
- Đài KTTV tỉnh làm việc với các cơ quan chức năng liên quan để sớm nâng cấp trạm thủy văn Hội Khách; cung cấp số liệu mực nước thực đo ngày trước cho thủy điện Đak Mi 4 phục vụ công tác vận hành./.

Trần Ngọc Văn

Đại hội Chi bộ Khoáng sản - Nước nhiệm kỳ 2020-2022:Tăng cường công tác quản lý tài nguyên

Email In PDF.

Ngày 10/3/2020, Chi bộ Khoáng sản - Nước tổ chức Đại hội lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2022). Về dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Nguyễn Văn Thọ - Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở và 10 đảng viên của Chi bộ.
Đại hội đã nghe Báo cáo Chính trị Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, phương hướng nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2022
Nhiệm kỳ 2017- 2020, Chi bộ đã hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra như: Kết nạp được 02 đảng viên mới (đạt 200%); 04 đảng viên đã hoàn thành lớp Trung cấp chính trị (đạt 400%); 03 đảng viên hoàn thành chương trình Cao học; 100 % đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 3 năm 2017, 2018 và 2019; 100% đảng viên học tập đầy đủ và chấp hành tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Pháp luật của Nhà nước; 100% đảng viên thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình và xây dựng gia đình văn hóa, tiến bộ và hạnh phúc; đạt chuẩn cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức "Trung thành, Sáng tạo, Tận tụy, Gương mẫu". . .

IMG 1583894472093 1583894588211
Phương hướng, nhiệm vụ Chi bộ đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 "Tăng cường công tác quản lý tài nguyên; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết TTHC trên môi trường mạng; 100% TTHC giải quyết trực tuyến, đúng thời hạn 98%; Thực hiện quy trình ISO 9001:2015; Tham mưu thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng . . .:
Phát biểu chỉ đạo Đại hội đ/c Nguyễn Văn Thọ ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Chi bộ; Đồng thời, đề nghị Chi bộ trong nhiệm kỳ tới phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2020 và khắc phục các tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ 2017-2020.
Đại hội đã bầu ra Bí thư và Phó Bí thư để lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022./.

Nguyễn Hướng

Xây dựng các Thông tư quy định kỹ thuật liên quan tới quy hoạch tổng hợp lưu lực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh

Email In PDF.

Chiều 4/2, chủ trì cuộc họp về xây dựng dự thảo các Thông tư quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật liên quan tới lập quy quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh, Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lập quy hoạch và chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, chỉ rõ các vấn đề cần điều chỉnh để đưa vào quy hoạch, nhất là vấn đề bảo vệ an ninh nguồn nước mặt, chất lượng nước; khai thác sử dụng nước các hồ thủy điện; sử dụng nước cho nông nghiệp; vấn đề chuyển nước trong và ngoài lưu vực; các vấn đề bất cập, phát sinh trong quản lý tài nguyên nước hiện nay...

thu-truong-1-of-11

Tham dự cuộc họp có các thành viên của Tổ soạn thảo Thông tư và đại diện lãnh đạo các Vụ tổng hợp liên quan trực thuộc Bộ.

Báo cáo tại cuộc họp, Tổng Giám đốc Trung tâm Điều tra và Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia Tống Ngọc Thanh cho biết, theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm được giao chủ trì xây dựng 02 Thông tư: Thông tư Quy định kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh dự kiến sẽ được trình Bộ ban hành trong tháng 3/2020; Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh sẽ được trình Bộ ban hành trong tháng 8/2020. Đến nay, Bộ đã ban hành Quyết định thành lập 02 Tổ soạn thảo Thông tư; hoàn thành dự thảo Thông tư lần 1 và lần 2.

Về phạm vi điều chỉnh, dự thảo Thông tư quy định nội dung kỹ thuật, sản phẩm của nhiệm vụ lập quy hoạch, lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh; đối tượng áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lập nhiệm này. Đặc biệt, việc lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh phải đảm bảo các nguyên tắc về phân bổ nguồn nước; bảo vệ tài nguyên nước; phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra. Các quy định về việc lập quy hoạch sẽ bao gồm cả phân tích đánh giá hiện trạng lưu vực sông; phân tích dự báo xu thế biến động tài nguyên nước và nhu cầu sử dụng nước; xây dựng nội dung, giải pháp nguồn lực thực hiện và các sản phẩm của Quy hoạch.

toan-canh-1-of-11

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh. "Đây là cơ sở trong việc điều hòa, phân bổ nguồn nước, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các ngành trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước, bảo vệ an ninh nguồn nước phục vụ phát triển bền vững đất nước. Vì vậy việc lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh cần phải đảm bảo các mục tiêu bảo vệ an ninh nguồn nước; bảo vệ và phát triển nguồn sinh thủy - là vấn đề căn cốt trong quản lý nhà nước về tài nguyên và bảo vệ môi trường." - Thứ trưởng nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng các nội dung của quy hoạch cần bám sát, tuân thủ theo Luật Tài nguyên nước 2012, các luật và văn bản liên quan.

Thứ trưởng giao Cục Quản lý tài nguyên nước chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp các quy định về quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên nước cần phải điều chỉnh, cập nhật, sửa đổi và bổ sung trong 5 năm gần đây. Chỉ rõ vấn đề nào cần điều chỉnh có thể đưa vào quy hoạch, nhất là vấn đề bảo vệ an ninh nguồn nước sạch, nước mặt; xung đột lợi ích giữa các mục đích sử dụng tài nguyên nước khác nhau như khai thác sử dụng nước của các hồ thủy điện, sử dụng nước phục vụ nông nghiệp...; vấn đề quản lý tổng hợp tài nguyên nước giữa các ngành và các khu vực; vấn đề chuyển nước trong và ngoài lưu vực; các vấn đề phát sinh trong quản lý tài nguyên nước hiện nay...

Thứ trưởng đề nghị Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý tài nguyên nước và các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp các nội dung, gửi thành viên Tổ soạn thảo góp ý hoàn thiện dự thảo để trình Bộ theo quy định, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

nguồn: monre.gov.vn

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác biến đổi khí hậu

Email In PDF.

Từ ngày 03 - 05/10/2019, tại thành phố Đà Nẵng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp cùng UBND thành phố Đà Nẵng đồng chủ trì tổ chức Hội nghị tập huấn và triển khai nhiệm vụ quản lý về biến đổi khí hậu (BĐKH), tham dự Hội nghị có đại diện Cục BĐKH, các Sở TN&MT, NN&PTNT, Công Thương, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN, Đài KTTV, Hội Phụ nữ, Liên hiệp hội KH-KT các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Phú Yên.

image001 - TNV
Hội nghị đã nghe lãnh đạo Cục BĐKH triển khai các nhiệm vụ trong công tác quản lý Nhà nước trong thời gian đến; GS.TS Trần Thục, Phó Chủ tịch HĐTV Quốc gia về BĐKH trao đổi những nội dung Kịch bản BĐKH và nước biển dâng; Việc lồng ghép BĐKH vào các kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương trong quá trình triển khai Kế hoạch cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2020 - 2030 và định hướng đến năm 2050;TS.Nguyễn Văn Tuệ - Nguyên Cục trưởng Cục BĐKH đánh giá 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW; những vấn đề ứng phó BĐKH trong công tác phòng chống thiên tai; Các định hướng chiến lược, chính sách liên quan đến công tác BĐKH. Ngoài ra, Hội nghị trao đổi các vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước về BĐKH trong thời gian qua và định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.
Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến cần tập trung việc Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của các địa phương; Thực hiện Kế hoạch Thỏa thuận Paris về BĐKH, Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC); Kiểm kê quốc gia khí nhà kính và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính . . . Đồng thời, đề nghị các địa phương cần tăng cường nhân lực cho công tác quản lý Nhà nước về BĐKH, tập trung tham mưu cho các cấp chính quyền những nhiệm vụ trọng tâm trong việc thích ứng với BĐKH tại các địa phương./.

Trần Ngọc Văn

Điều chỉnh Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn

Email In PDF.

Ngày 19/9/2019, Thứ trưởng Bộ TN&MT - Lê Công Thành chủ trì cùng lãnh đạo Cục Quản lý tài nguyên nước tổ chức cuộc họp Tổ soạn thảo và góp ý dự thảo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn (điều chỉnh Quy trình 1537). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ, ngành của Trung ương, các Sở TN&MT, NN&PTNT tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng, các đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa thủy điện, Nhà máy cấp nước trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

image001 - Copynv
Năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo tập trung nghiên cứu, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Quy trình từ khi được ban hành đến nay để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn được ban hành vào năm 2010 (Quyết định số 1880/QĐ-TTg), năm 2014 (Quyết định số 909/QĐ-TTg) và năm 2015 (Quyết định số 1537/QĐ-TTg). Sau gần 09 năm vận hành theo Quy trình, việc phối hợp vận hành của các hồ chứa lớn trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn đã góp phần quan trọng trong việc giảm lũ cho hạ du, đồng thời bảo đảm nguồn nước cấp cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân và phát triển KT-XH của các địa phương ở khu vực hạ lưu.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cho thấy Quy trình còn những tồn tại, hạn chế cần phải điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, đồng thời từng bước nâng cao hiệu quả phối hợp vận hành các hồ trong việc cắt, giảm lũ và cấp nước cho hạ du, bổ sung một số nhà máy thủy điện, nhà máy nước trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn đã được đưa vào vận hành vào Quy trình; Đồng thời, cần quy định cụ thể vận hành hồ trong các tình huống bất thường; quy định thẩm quyền chỉ đạo, quyết định vận hành hồ trong mùa lũ; trách nhiệm tổ chức vận hành và cung cấp thông tin báo cáo trong mùa lũ cũng như mùa cạn của các nhà máy...
Tại cuộc họp, đại diện các Nhà máy thủy điện cũng đưa ra nhiều ý kiến đóng góp để Bộ TN&MT tiếp tục xem xét, hoàn thiện Quy trình. Ngoài ra, các đại biểu tham dự cuộc họp đã có ý kiến nên tập trung vào các quy định của Quy trình như: Trách nhiệm tổ chức vận hành, cung cấp thông tin, báo cáo; việc xử lý các tình huống bất thường; việc cấp nước cho hạ du mùa cạn . . .
Kết luận cuộc họp Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị Tổ biên tập tiếp thu đầy đủ các ý kiến để tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn sớm trình xem xét và ban hành trong năm 2019./.

Ngọc Văn

Trang 1 trong tổng số 32