Nước, KTTV

Đầu tư 02 trạm quan trắc môi trường nước tự động, liên tục trên lưu vực công Vu Gia – Thu Bồn

Email In PDF.

Ngày 14/11/2018, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Điều phối về quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng tổ chức cuộc họp về "Công tác chuẩn bị đầu tư 02 trạm quan trắc môi trường nước tự động, liên tục trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn". Ông Đặng Quang Vinh – Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường của thành phố Đà Nẵng chủ trì, tham dự cuộc họp có thành viên Ban điều phối của 2 tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng và các chuyên gia ông Huỳnh Vạn Thắng, Nguyễn Trọng Thu, Lê Năng Định và Đinh Phùng Bảo...

44049130 244710572864783 3580634305333821440 n - CopySau khi nghe báo cáo đầu tư 02 hệ thống quan trắc môi trường nước tự động, liên tục trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, các chuyên gia cho rằng việc lắp đặt 02 trạm quan trắc trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn tại 02 vị trí lựa chọn (Trạm Thủy văn Ái Nghĩa và Cầu Tứ Câu) là chưa phù hợp.
- Thứ nhất, đối với vị trí dự kiến lắp đặt trạm quan trắc môi trường nước kết hợp với Trạm thủy văn Ái Nghĩa: Hiện nay Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ đang tiến hành chuẩn bị đầu tư dự kiến năm 2019, nâng cấp trạm khí tượng thủy văn Ái Nghĩa và chuyển vị trí sang bờ bên kia của sông Thu Bồn. Do vậy, nếu lắp đặt hệ thống quan trắc tự động môi trường nước, kết hợp với trạm thủy văn Ái nghĩa đã có, thì cần phải cân nhắc và phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ để thực hiện đồng bộ.
- Thứ hai, đối với vị trí dự kiến đặt trạm quan trắc môi trường nước tại cầu Tứ Câu trên sông Vĩnh Điện: Vị trí dự kiến lắp đặt nằm dưới đập tạm ngăn mặn Tứ Câu, nên số liệu đo đạc của trạm quan trắc này đôi lúc sẽ không phản ảnh thực tế chất lượng nước trên sông Vĩnh Điện, nhất là vào mùa khô, nước không tràn qua đập. Do vậy, đề xuất di dời trạm quan trắc môi trường nước lên trên đập tạm Tứ Câu.
Qua ý kiến tham gia của các thành viên Ban điều phối về quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng, ông Đặng Quang Vinh kết luận cuộc họp như sau: Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, gấp rút hoàn thiện báo cáo dự án đầu tư 02 hệ thống quan trắc môi trường nước tự động, liên tục lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn với 02 vị trí là Trạm thủy văn Ái Nghĩa và trên sông Vĩnh Điện. Việc xác định vị trí cụ thể để đầu tư xây dựng trạm cũng như phương pháp quan trắc sẽ được thực hiện sau khi đi khảo sát thực tế ./.

Thu Hằng

Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai mã số KC.08/16-20

Email In PDF.

Ngày 11/10/2018, tại thành phố Đà Nẵng, Văn phòng các Chương trình trọng điểm nhà nước thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội thảo khoa học "Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai mã số KC.08/16-20". Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Viện Chiến lược, chính sách TN&MT, đại diện các Sở TN&MT, Ban chỉ huy PCTT&TKCN08 tỉnh miền Trung, Đài KTTV khu vực Trung Trung bộ...

44076935 244710569531450 8809159906155298816 n - CopyĐây là Đề tài do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ thực hiện liên quan đến lĩnh vực Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai với mục tiêu được xác định là "Phát triển công nghệ xử lý nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, khí thải với tính năng, giá thành phù hợp với điều kiện của Việt Nam; Ứng dụng công nghệ sản xuất sạch, công nghệ thân thiện với môi trường trong sản xuất, kinh doanh, nhằm giảm thiểu phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính; Phát triển công nghệ tái chế chất thải; Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ, thiết bị, vật liệu tiên triến trong khảo sát, thiết kế, thi công các công trình thủy lợi nhằm đáp ứng các nhu cầu về tưới tiêu chủ động, phòng tránh thiên tai".
Hội thảo nhằm đánh giá lại mục tiêu, tiến độ thực hiện của các đề tài, nhiệm vụ sau 6 tháng triển khai thực hiện Chương trình KC08/16-20. Đến nay, Chương trình KC08/16-20 đang triển khai thực hiện 31 nhiệm vụ, gồm có 19 nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực phòng tránh thiên tai và 12 nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực môi trường. Trong số các nhiệm vụ về phòng tránh rủi ro thiên tai thì vấn đề thiên tai ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Nam Trung bộ là 05 nhiệm vụ. Đối với lĩnh vực môi trường thì kiểm soát chất lượng nước trên hệ thống kênh (2 nhiệm vụ); xử lý chất thải môi trường nông thôn, làng nghề, chất thải của sản xuất công nghiệp (8 nhiệm vụ) và xây dựng các mô hình kinh tế xanh (02 nhiệm vụ).
Hội thảo đã nghe 04 bài trình bày về: Giải pháp khoa học – công nghệ khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên nước phục vụ phòng chống hạn đảm bảo an ninh nguồn nước cho vùng duyên hải Nam Trung Bộ; Khoa học Công nghệ trong dự báo khí tượng thủy văn phục vụ phòng tránh thiên tai; Tài nguyên nước dưới đất khu vực Nam Trung Bộ, sự biến động và giải pháp; Chương trình KC08/16-20 thực hiện chủ trương của Đảng và hành động của chính phủ tăng cường bảo vệ môi trường và báo cáo của các chuyên gia về định hướng nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường./.

Thu Hằng

Triển khai công tác chuẩn bị ứng phó thiên tai, vận hành hồ chứa thủy điện trước mùa mưa bão năm 2018

Email In PDF.

Sáng ngày 04/10/2018, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai và phối hợp trong quản lý, vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện, đảm bảo an toàn đập vùng hạ du trước mùa mưa bão năm 2018. Đồng chí Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp, dự họp có lãnh đạo các Sở, ngành liên quan, lãnh đạo 12 huyện, thị xã, thành phố, 08 nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh và Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Quảng Nam.

image001 - CopytnvTheo Báo cáo của Văn phòng BCH PCTT và TKCN tỉnh, đến nay UBND tỉnh phê duyệt 12 Phương án phòng, chống lũ, lụt cho vùng hạ du đập thủy điện năm 2018; kiểm tra, thẩm định, đang trình UBND tỉnh xem xét 3 phương án. Về Phương án phòng, chống lụt, bão đảm bảo an toàn đập, UBND tỉnh, Bộ Công Thương đã phê duyệt 14 Phương án của các thủy điện: A Vương, Sông Côn 2, Sông Tranh 2, Đắk Mi 4A-B-C, Sông Bung 4, Sông Bung 6, Khe Diên, Za Hung, An Điềm II, Sông Bung 4A, Đắk Sa, Đắk Mi 3, Đắk Pring. Sở Công Thương cũng đã tổ chức Đoàn công tác liên ngành kiểm tra công tác phòng, chống lụt, bão, quản lý an toàn đập năm 2018 của các nhà máy thủy điện.Các chủ đập thủy điện đã tổ chức xây dựng, lắp đặt hệ thống loa cảnh báo lũ từ xa để thông tin cảnh báo trực tiếp đến người dân; lắp đặt mốc thủy chí báo ngập vùng hạ du và biển chỉ dẫn sơ tán dân; các chủ hồ phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các cuộc họp để truyền thông cảnh báo người dân trước mùa mưa lũ năm 2018.
Phát biểu Kết luận cuộc họp, đ/c Lê Trí Thanh cho rằng trong thời gian qua, các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh đã cơ bản thực hiện các quy trình đã được phê duyệt. Trong thời gian đến, đề nghị các Sở, ngành, địa phương, các chủ hồ chứa thủy điện thực hiện một số nội dung sau:
-Các chủ hồ chứa thủy điện sớm hoàn thành việc trình phê duyệt Phương án phòng, chống lũ, lụt cho vùng hạ du; điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa cho phù hợp; thực hiện quan trắc lượng nước về hồ; cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và Đài Khí tượng thủy văn để chủ động ứng phó...
- Đối với các địa phương, cần khẩn trương rà soát các khu vực đông dân cư, nhiều người qua lại nơi có nguy cơ sạt lở, ngập lụt phải có thông báo, cắm biển cảnh báo cho người dân biết; hoàn thiện, cập nhật cảnh báo thiên tai theo cấp độ rủi ro; khi có thiên tai xảy ra phải thực hiện theo phương án đã được phê duyệt, tránh trường hợp lúng túng, bị động; đối với những công trình đang thi công dở dang nằm trên địa bàn thì địa phương phải có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc; tổ chức kè tạm thời những nơi có nguy cơ sạt lở cao.
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh rà soát lại các Quy chế phối hợp với thủy điện; phối hợp với Sở TN&MT, Công Thương làm việc với Bộ, ngành Trung ương sớm điều chỉnh Quy trình vận hành liên hồ chứa 1537; bổ sung đối tượng nhận tin nhắn về mưa bão, cập nhật thông tin thường xuyên lên Web của Văn phòng Ban chỉ huy; thuê chuyên gia điều hành mùa lũ năm 2018; giám sát camera các hồ chứa trong việc vận hành mùa lũ. .

Trần Ngọc Văn

Đảm bảo an toàn đập và hồ chứa nước trước mùa mưa lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Theo kết quả kiểm tra, đánh giá hiện trạng an toàn đập trong năm 2018 có khoảng 30/73 hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh có hiện tượng sụt lún, xói lở mái thượng, hạ lưu đập, lòng hồ bị bồi lấp khá lớn, cửa cống xả và thiết bị đóng mở xuống cấp rò rỉ, tràn xả lũ bị bong vữa, nứt nẻ hoặc tràn đất tự nhiên có khẩu độ còn nhỏ, khả năng thoát lũ kém, có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ. Phần lớn các hồ chứa thủy lợi vừa và nhỏ đã được xây dựng từ nhiều năm trước, với kỹ thuật thi công còn hạn chế, năng lực tính toán, thiết kế khá củ kỹ; mặt khác, kinh phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên còn thiếu và hạn hẹp; vì vậy, nhiều hồ đã bị xuống cấp nghiêm trọng gây nguy cơ mất an toàn và đe dọa đến tài sản và tính mạng của người dân.
Trước tình hình đó, ngày 11/9/2018 UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; trong đó yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi, thủy điện thực hiện các công việc khẩn cấp như sau:

IMG 3946 - Copy
- UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo thực hiện rà soát, bổ sung, xây dựng kế hoạch, sẵn sàng sơ tán nhân dân theo các cấp báo lũ để chỉ đạo ứng phó; Tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn và lập danh mục các đập, hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp; Cũng cố lực lượng quản lý hồ chứa đủ năng lực, chuyên môn để theo dõi, kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời những nguy cơ mất an toàn và có biện pháp xử lý kịp thời; Chủ động bố trí nguồn kinh phí để duy tu, bão dưỡng, sửa chữa, nâng cấp đập, hồ chứa trên địa bàn.
- Các Sở, Ban, ngành: Tăng cường, đôn đốc, kiểm tra hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện; kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân không thực hiện đầy đủ pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện; Lập danh mục các đập, hồ chứa nước thủy lợi hư hỏng, xuống cấp gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT; Rà soát các dự án thủy điện vừa và nhỏ chưa triển khai thực hiện mà có hiệu quả thấp, ảnh hưởng đến môi trường, xã hội, không đảm bảo phát triển bền vững thì tham mưu, đề xuất UBND tỉnh dừng thực hiện; Kịp thời đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và kiểm tra quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn; Tiếp tục đề xuất UBND tỉnh cân đối nguồn vốn trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để xử lý đập, hồ chứa thủy lợi xung yếu, cấp bách; tham mưu UBND tỉnh sử dụng ngân sách, địa phương, Quỹ phòng chống thiên tai để thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, duy tu, bảo dưỡng các đập, hồ chứa thủy lợi; Tổ chức đào tạo, tập huấn và nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa.
- Các đơn vị quản lý, khai thác, vận hành hồ chứa nước thủy lợi: Hằng năm phải thực hiện báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa; xây dựng phương án phòng, chống lụt bão; phương án phòng, chống lũ, lụt vùng hạ du trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 31/8; Tổ chức kiểm tra công trình trước, trong và sau mùa mưa lũ nhằm sớm phát hiện những nguy cơ gây mất an toàn và có biện pháp xử lý kịp thời; Phối hợp với địa phương xây dựng bản đồ ngập lụt trong tình huống xả lũ khẩn cấp và vỡ đập.
- Các đơn vị quản lý hồ thủy điện: Xây dựng phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp theo quy định; đầu tư trang bị giám sát tự động, hệ thống cảnh bảo lũ, lắp đặt bổ sung các trạm quan trắc khí tượng thủy văn; Nghiêm túc thực hiện quy trình vận hành hồ chứa đãđược phê duyệt; tổ chức, kiểm tra, duy tu, bão dưỡng, sửa chữa và lắp đặt bổ sung hệ thống cảnh báo lũ lụt vùng hạ du; Rà soát, cập nhật, bổ sung, ký kết quy chế phối hợp với các địa phương, các ngành liên quan trong công tác vận hành hồ chứa thủy điện phù hợp với thực tế.

Nguyễn Hướng

Đánh giá công tác phòng, chống lụt, bão của các thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Ngày 10/8/2018, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ phòng, chống thiên tai các nhà máy thủyđiện trên địa bàn tỉnh năm 2018. Tham dự và chủ trì có đồng chí Lê Trí Thanh – PCT UBND tỉnh, kiêm Phó Trưởng ban Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh; cùng tham dự có Đại diện Lãnh đạo các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, TN&MT, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, Viện Vật lý Địa cầu (Trung tâm cảnh báo động đất và Sóng thần) và Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung Tây nguyên.
Tại cuộc họp, Sở Công Thương báo cáo chi tiết đặc điểm và hoạt động của các thủy điện, công tác kiểm tra an toàn đập; Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo thực trạng của việc phê duyệt và triển khai các Phương án phòng, chống lụt, bão đảm bảo an toàn công trình và phòng chống lũ, lụt cho vùng hạ du; công tác phối hợp cung cấp thông tin để Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh ra quyết định vận hành điều tiết mùa mưa lũ; Sở TN&MT báo cáo việc triển khai hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn đối với các hồ chứa thủy điện và công tác dự báo, cảnh báo thiên tai trong mùa mưa bão. Ngoài ra, Viện Vật lý Địa cầu thông tin về tình hình động đất trên địa bàn tỉnh; Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung Tây nguyên báo cáo kết quả xây dựng bản đồ ngập lụt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

IMG 4022 1 - Copy
Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Trí Thanh – PCT UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung sau:
1. Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương khẩn trương rà soát, kiểm tra các Phương án phòng chống lụt, bão đảm bảo an toàn công trình và phòng chống lũ, lụt cho vùng hạ du của các thủy điện trên địa bàn tỉnh kể cả những phương án đã được phê duyệt. Trường hợp các Phương án đã phê duyệt không phù hợp với thực tế thì phải kịp thời chỉnh sửa, bổ sung; trong đó lưu ý đến phương án ứng phó với sự cố vỡ đập.
2. Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các chủ hồ chứa thủy điện thuê tư vấn thực hiện đánh giá mật độ lắp đặt các trạm đo mưa trên toàn lưu vực của thủy điện nhằm phục vụ công tác phòng chống thiên tai. Phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn và các cơ quan có chuyên môn về khí tượng thủy văn rà soát, đôn đốc các chủ hồ chứa thủy điện thực hiện kiểm định, kiểm chuẩn các phương tiện, thiết bị quan trắc khí tượng thủy văn theo đúng quy định. Đề xuất Bộ TN&MT tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực Sông Vu Gia – Thu Bồn.
3. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan yêu cầu các chủ hồ chứa thủy điệnthực hiện tuyên truyền, lắp đặt thiết bị cảnh báo tại các vùng hạ du; đồng thời, phải khảo sát nắm thông tin từ người dân và chính quyền vùng hạ du.
4. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra an toàn đập theo Kế hoạch năm 2018 vàngoàithành phần là các Sở, ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh thì cần phải bổ sung thêm các chuyên gia có chuyên môn tham gia. Tiếp tục rà soátcác thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh, nếu dự án thủy điện không có khả thi và không hiệu quả thì chủ động tham mưu UBND tỉnh dừng thực hiện.
5. Giao Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh phối hợp với Viện Vật lý Địa cầu đề xuất nhiệm vụ đánh giá tình hình động đất trên địa bàn tỉnh để đưa ra mối quan hệ giữa động đất với hoạt động tích nước của các thủy điện.
6. Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây nguyên sớm hoàn chỉnh Bản đồ ngập lụt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; trong đó, lưu ý tính toán các kịch bản nguy hiểm nhất có thể xảy ra và số liệu cho nhiệm vụ phải cập nhật mới nhất.

Nguyễn Hướng

Trang 1 trong tổng số 29