Tài nguyên nước

Phát triển mạng lưới Khí tượng thủy văn chuyên dùng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai

Email In PDF.

Sáng ngày 11/7/2017, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp nghe Sở TN&MT báo cáo dự thảo Kế hoạch Phát triển mạng lưới Khí tượng thủy văn chuyên dùng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở TN&MT, NN&PTNT, KH&ĐT, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Trung Trung Bộ, Đài Khí tượng Thuỷ văn Quảng Nam, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam.

Copy of image001kttvThực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh giao Sở TN&MT xây dựng Kế hoạch Phát triển mạng lưới khí tượng thủy văn chuyên dùng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh. Sau khi thu thập số liệu từ các Sở, ngành, các chủ hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh, Sở TN&MT đã xây dựng Kế hoạch Phát triển mạng lưới KTTV chuyên dùng và đã lấy ý kiến của Bộ TN&MT.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 74 trạm khí tượng thủy văn gồm: 03 trạm khí tượng, 18 trạm thủy văn và 53 trạm đo mưa, cụ thể: Mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia có 25 trạm do Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam quản lý trực tiếp thu thập số liệu, dữ liệu; Mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng có 49 trạm do các chủ công trình là chủ hồ chứa thủy lợi, thủy điện và các tổ chức trên địa bàn tỉnh quản lý. Căn cứ theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030; trong đó trạm khí tượng thủy văn quốc gia trên tỉnh Quảng Nam được quy hoạch gồm 10 trạm khí tượng (hiện có 03 trạm, tỷ lệ 33%), 10 trạm thủy văn (hiện có 10 trạm, tỷ lệ 100%), 128 trạm đo mưa (hiện có 11 trạm, tỷ lệ 8,6%).
Ngoài ra theo nhu cầu sử dụng số liệu khí tượng thủy văn để phục vụ cho công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2017-2020 cần bổ sung thêm 25 trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng, cụ thể: 03 trạm khí tượng, 17 trạm thủy văn và 5 trạm đo mưa.
Sau khi nghe ý kiến của các Sở, ngành và giải trình của Sở TN&MT, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu Sở TN&MT thực hiện những nội dung sau:
- Tiếp thu ý kiến tại cuộc họp để hoàn chỉnh Kế hoạch Phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành trong tháng 7/2017;
- Xác định rõ danh mục trạm khí tượng thủy văn cần đầu tư trong giai đoạn 2017-2020; đồng thời căn cứ kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành về vận hành, điều tiết các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn theo Quyết định số 1537/QĐ-TTg ngày 07/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ (Thông báo số 61/TB-UBND ngày 28/02/2017), phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn;
- Kế hoạch đầu tư các công trình trạm khí tượng thủy văn phải được phân kỳ từng năm, phân nguồn cụ thể, lựa chọn các vị trí bức xúc, thiết yếu nhất để đầu tư, nêu rõ trách nhiệm của các chủ hồ trong công tác quản lý;
- Cần nghiên cứu các trạm đo mưa tự động để đầu tư theo hình thức xã hội hóa;
- Tham mưu UBND tỉnh văn bản gửi Bộ Công Thương chỉ đạo các chủ hồ chứa thủy điện bổ sung thêm các trạm đo mưa trên lưu vực; văn bản đề nghị Bộ TN&MT điều chỉnh Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030 cho phù hợp với tình hình thực tế và diễn biến thiên tai của tỉnh Quảng Nam./.

Ngọc Văn

Công tác phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu và tìm kiếm cứu nạn năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

Email In PDF.

Ngày 20/6/2017, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.
Đồng chí Lê Trí Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCH PCTT và TKCN tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh - Chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị gồm các đại biểu: Thường trực tỉnh ủy, HĐND tỉnh; Các thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, Chương trình MT ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh; tại địa phương gồm đại diện lãnh đạo UBND và thành viên BCH PCTT&TKCN của 18 huyện, thị xã, thành phố; ngoài ra, còn có các đại biểu của Chi cục Phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung Tây nguyên, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, Sư Đoàn Không quân 372, Lữ đoàn Công binh 270,...

Copy of 108522 19398126 1596244277053339 905933834 nTại Hội nghị, Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh báo cáo đánh giá công tác PCTT&TKCN năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình thực hiện công tác ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017; Ngoài ra, còn có các bài tham luận của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, UBND huyện Đại Lộc, Núi Thành, Nam Trà My và thị xã Điện Bàn.
Sau khi nghe báo cáo tham luận và ý kiến của các Sở, ngành, đơn vị, địa phương, đồng chí Lê Trí Thanh - PCT UBND tỉnh - Chủ trì Hội nghị, chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nội dung sau:
- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để sớm trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển mạng lưới khí tượng thủy văn chuyên dùng phục vụ công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh;
- Cử cán bộ trực tại Văn phòng BCH PCTT&TKCN trong mùa mưa lũ khi có yêu cầu;
- Triển khai các nội dung liên quan theo quy định của Luật Khí tượng thủy văn, Nghị định và các Thông tư hướng dẫn;
- Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020 và sau năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3596/QĐ-UBDN ngày 17/10/2016;
- Lồng ghép, phối hợp với Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về Luật Phòng, chống thiên tai; Luật Khí tượng thủy văn; Biến đổi khí hậu;
- Đánh giá lại tính hiệu quả của các công trình, dự án thuộc Chương trình MTQG ứng phó với BĐKH để đề xuất nhân rộng trong thời gian tới;
- Hướng dẫn các địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các dự án công trình, phi công trình nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Nguyễn Hướng

Giới thiệu dự án, chia sẻ kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực và hướng dẫn viết đề xuất ý tưởng

Email In PDF.

Ngày 29/5/2017, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET) phối hợp cùng với Cơ quan Hợp tác Phát triển Bỉ (BTC) đồng tổ chức hội thảo "Giới thiệu dự án, chia sẻ kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực và hướng dẫn viết đề xuất ý tưởng dự án" là một phần của Chương trình hợp tác định hướng Việt Nam – Bỉ giai đoạn 2015-2019 nhằm cải thiện chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam thông qua tăng cường năng lực, kỹ năng quản lý và đổi mới sáng tạo của cá nhân và tổ chức. Đồng chủ trì buổi hội thảo có Ông Nguyễn Xuân Vang, Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế, giám đốc dự án FCB của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bà Krista Verstraelen, Trưởng đại diện BTC Việt Nam.

Copy of IMG 1827
Tại Hội thảo đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giới thiệu về dự án "Hỗ trợ năng lực" với mục tiêu tổng thể của dự án là đóng góp vào sự phát triển và tăng trưởng bền vững của Việt Nam thông qua việc hỗ trợ Việt Nam trở thành một nước công nghiệp hóa dựa trên tri thức vào năm 2020. Cụ thể hơn với dự án "Hỗ trợ năng lực" thì đây là hội thảo lần thứ với mục đích nhằm nâng cao chất lượng, lực lượng lao động của Việt Nam thông qua tăng cường năng lực, kỹ năng quản lý và đổi mới sáng tạo của cá nhân, tổ chức của Việt Nam. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2015-2019 với tổng nguồn kinh phí hỗ trợ cho Việt Nam là 6.200.000 Euro, gồm các hoạt động chính:
- Cung cấp các công cụ chuyên môn và hỗ trợ xây dựng kế hoạch, đào tạo hiệu quả cho các nhóm, tổ chức có mục tiêu;
- Hỗ trợ kỹ thuật cho xây dựng năng lực lồng ghép;
- Cấp học bổng cho chương trình đào tạo thạc sĩ quốc tế tại Bỉ;
- Hỗ trợ xây dựng mạng lưới và chia sẽ chuyên môn cho hội cựu sinh viên Việt – Bỉ;
- Cấp học bổng tại Bỉ cho cựu sinh viên;
- Nâng cao năng lực mục tiêu thông quan các khóa đào tạo ngắn hạn và thăm quan học tập tại Bỉ cho các cán bộ của Việt Nam;
- Hỗ trợ các khóa đào tạo ngắn hạn và các sáng kiến xây dựng năng lực lồng ghép tại Việt Nam.
Tuy nhiên, các hoạt động trên đều phải tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên của Bỉ sẽ hỗ trợ cho Việt Nam gồm có:
+ Biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh;
+ Tài nguyên nước và vệ sinh môi trường;
+ Quản trị hành chính công;
+ Các chủ đề đan xen như đổi mới sáng tạo, kỹ năng quản lý bền vững môi trường và bình đẳng giới trong xã hội.
Ngoài ra, hội thảo còn hướng dẫn cách viết dự án, đề xuất ý tưởng của các cá nhân, tổ chức phù hợp với điều kiện của địa phương nhằm nâng cao năng lực ở một số lĩnh vực ưu tiên. Trên cơ sở đề xuất của các cá nhân, tổ chức, ban quản lý dự án sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá các tiêu chí lựa chọn dự án, chấm điểm đề xuất ý tưởng của dự án và lựa chọn dự án phù hợp để đầu tư, hỗ trợ. Thông qua Hội thảo này, các Trường Đại học, các Sở, ngành, xem xét sự cần thiết nâng cao năng lực cho cán bộ tại địa phương mình ở lĩnh vực nào, viết đề xuất và gửi về ban tổ chức để xem xét lựa chọn ưu tiên hỗ trợ.

Thu Hằng

Hội thảo Quốc gia về chống sạt, lỡ bờ biển

Email In PDF.

Ngày 25/05/2017 tại thành phố Hội An, Bộ NN&PTNT phối hợp cùng UBND tỉnh Quảng Nam và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tổ chức Hội thảo quốc gia nghiên cứu về quá trình xói lỡ và các biện pháp bảo vệ bãi biển Hội An. Đồng chủ trì Hội thảo có ông Hoàng Văn Thắng - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, tham dự Hội thảo có Đại sứ Pháp tại Việt Nam, Đại sứ Phái đoàn Liên minh Châu Âu, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành của Trung ương, các chuyên gia, nhà nghiên cứu tại các trường Đại học, Viện nghiên cứu trong nước và quốc tế.

Copy of image001ttTại Hội thảo GS.TSKH Nguyễn Kim Đan, Trường Đại học Paris-Est đại diện cho nhóm nghiên cứu trình bày kết quả của Dự án "Nghiên cứu về quá trình xói lở bờ biển Hội An và đề xuất các giải pháp bảo vệ bờ biển một cách bền vững" do Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tài trợ triển khai từ tháng 7/2016 và các biện pháp đề xuất để bảo vệ bền vững chống xói lỡ bãi biển Cửa Đại - Hội An. Mục tiêu dự án tìm hiểu cơ chế gây ra xói lỡ và nguyên nhân chính của xói lỡ. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng nhiều phương pháp luận, như: sử dụng cả phân tích thực nghiệm và mô hình số; phạm vi nghiên cứu về không gian: miền tính cục bộ và khu vực; phạm vi nghiên cứu về mặt thời gian: quá khứ (xây dựng lại) – hiện tại (mô phỏng) – tương lai (dự đoán); điều kiện mô phỏng: điều kiện thường và điều kiện cực đoan; nước biển dâng do biến đổi khí hậu sẽ được tính đến; đồng thời sử dụng nhiều mô hình toán (TELEMAC, MIKE và ROMS) để so sánh.
Từ kết quả quá trình thu thập dữ liệu, đo đạc... nhóm nghiên cứu đưa ra nguyên nhân chính gây xói lở bờ biển Hội An là do: Thiếu hụt lượng bùn cát trên thượng lưu sông Vu Gia- Thu Bồn, quá một nửa lượng bùn cát bị giữ lại ở lòng hồ thủy điện Đắk Mi 4 và Sông Tranh 2; những nguyên nhân gây bất lợi lớn cho hiện tượng xói lở bờ biển Hội An là do có sự thay đổi về sóng, số lần xuất hiện sóng cao trong những năm gần đây gia tăng; việc xây dựng các công trình bảo vệ một cách cục bộ của các chủ resost cũng làm gia tăng hiện tượng xói lở ra phía bắc bãi biển.
Thông qua Hội thảo nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp bảo vệ bờ biển Hội An là giải pháp nuôi bãi sẽ bao phủ, phạm vi nuôi bãi từ Cửa Đại đến Boutique Hoi An Resort, với chiều dài khoảng 6.500m, bãi nuôi sẽ được bảo vệ bởi một hệ thống đê ngầm cao 1,50m và có thể biến đổi theo độ sâu của đáy biển. Tại chân phía biển của đê ngầm, một lớp gồm đá và sỏi được thiết lập để bảo vệ chân đê ngầm khỏi bị xói cục bộ./.

Ngọc Văn

Công nghệ SCADA trong dự báo lũ, mặn và ô nhiễm môi trường

Email In PDF.

Ngày 23/5/2017, tại thành phố Quy Nhơn – tỉnh Bình Định, Sở TN&MT tỉnh Bình Định phối hợp với Công ty JFE Advantech (Nhật Bản) và Công ty TNHH Tự động hóa Hợp Pháp (thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo "Ứng dụng công nghệ SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) trong dự báo lũ, mặn và ô nhiễm môi trường cho các hệ thống sông, hồ và vùng ven biển Nam Trung Bộ, Việt Nam".

Copy of 106387 IMG 2204Tham dự Hội thảo có đại diện các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở TN&MT tỉnh Bình Định; đại diện các Sở, Ngành, Công ty khai thác công trình thủy lợi các tỉnh: Quảng Nam, Quãng Ngãi, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận...
Hội thảo là dịp để Công ty JFE Advantech và Công ty TNHH Tự động hóa Hợp Pháp giới thiệu các thiết bị quan trắc các thông số chỉ thị để đánh giá môi trường nước, độ mặn và công nghệ SCADA (hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu). Công nghệ SCADA bao gồm quá trình đo đạc, thu thập các thông tin, dữ liệu và truyền dữ liệu về trung tâm điều khiển. Tại Trung tâm điều khiển sẽ tiến hành phân tích dữ liệu, hiển thị, chia sẽ thông tin cho các đối tượng sử dụng khác và đưa ra các yêu cầu điều khiển, vận hành. Sau đó, các yêu cầu điều khiển này sẽ được truyền lại cho quá trình xử lý. SCADA hiện đang được ứng dụng khá nhiều trong các quá trình công nghệ, trong các dây chuyền sản xuất công nghiệp với nhiều ưu điểm riêng biệt.
Phát triển các hệ thống dự báo và cảnh báo lũ sớm hiện nay là công việc hết sức cần thiết trong chiến lược phát triển của vùng và quốc gia. Một hệ thống dự báo và cảnh báo lũ lụt hiện đại bao gồm việc tích hợp các cơ sở dữ liệu lớn từ mạng lưới giám sát trực tuyến, các mô hình chuyên biệt để xử lý dữ liệu và các giao diện mở để cho phép tích hợp dễ dàng các mô hình hiện có. Cùng với nó các cơ sở hạ tầng quản lý lũ lụt đang hoạt động hiện nay như hồ chứa, đê điều các hệ thống tưới tiêu cũng cần nâng cao hiệu quả quản lý để giảm thiểu thiệt hại về vật chất và con người.

Rích Đài Phôn

Trang 1 trong tổng số 25