Biển và hải đảo

Ứng dụng và phát triển công nghệ cấp Quốc gia thuộc KHCN phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển

Email In PDF.

Buổi tọa đàm do Sở KH-CN Quảng Nam phối hợp với Viện Địa lý tổ chức được giới khoa học, các nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách và các địa phương quan tâm, góp ý tâm huyết. Buổi tọa đàm đã thu hút giới khoa học, các nhà quản lý và địa phương tham gia góp ý. Về phía tỉnh Quảng Nam có ông Lê Trí Thanh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng đại diện Lãnh đạo các Sở ban ngành liên quan.

Kết quả đề tài "Đánh giá các yếu tố thủy thạch động lực ảnh hưởng đến quá trình bồi tụ, xói lở vùng cửa sông, ven bờ từ tỉnh Quảng Nam đến Phú Yên trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng" đã chỉ ra rằng, tình trạng xói lở bờ biển, bồi lấp cửa sông dải ven biển từ Quảng Nam đến Phú Yên diễn ra nghiêm trọng, nhất là vùng bờ biển, cửa sông vùng Cửa Đại (Hội An) xảy ra trên chiều dài vài nghìn mét với tốc độ lên tới vài chục mét mỗi năm. Song song với xói lở là bồi lấp cửa sông, bồi lấp luồng lạch đang xảy ra với chiều hướng gia tăng cả về quy mô lẫn cường độ.
Tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên, quá trình xói lở diễn ra nhiều đoạn bờ biển ở hầu hết các tỉnh. Quảng Nam có chiều dài bờ biển 125km, có tới 18,9km bờ biển bị xói lở (chiếm 15% chiều dài bờ biển của tỉnh). Đặc biệt, gần đây, sự xuất hiện của đảo "khủng long" cách cửa biển Cửa Đại 2km đã gây khó khăn cho các phương tiện giao thông khi ra vào cửa cũng như quá trình tiêu thoát lũ ở hạ du sông Thu Bồn tốn nhiều nhân lực để nghiên cứu. Trên cơ sở xác định nguyên nhân, cơ chế, quy luật diễn biến của hiện tượng sạt lở và bồi tụ ở vùng Cửa Đại, TS. Đào Đình Châm và cộng sự đề xuất 2 phương án công trình bảo vệ bờ biển và 5 phương án công trình ổn định cửa sông vùng Cửa Đại phòng đảm bảo mục tiêu thoát lũ, phục vụ giao thông, phòng chống xói lở, bồi lấp Cửa Đại. Trong đó, công trình bảo vệ bờ biển có phương án 1 là đê phức hợp gồm kết cấu 1 là kè có tường bắt sóng, mỏ hàn, đê tách bờ kiểu bán nguyệt và kết cấu 2 là kè có bậc thang tiêu sóng, mỏ hàn khối bê tông, đê tách bờ khối Holquader. Hệ thống kè biển tại vùng Cửa Đại là tổ hợp gồm hệ thống tạo đường bờ ổn định, hệ thống đê tách bờ phá sóng từ xa, bảo vệ và ổn định bãi bồi nhằm bảo vệ bờ biển, ứng dụng tại khu vực phía bắc và nam Cửa Đại.

Về giải pháp phi công trình, TS. Đào Đình Châm đề xuất, cần điều chỉnh quy hoạch khai thác cát sỏi lòng sông, cửa sông, quy hoạch sử dụng đất, các bãi vật liệu xây dựng dọc bãi sông phải đảm bảo yêu cầu tiêu thoát lũ và phòng chống sạt lở. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, sắp xếp bố trí lại khu dân cư, lồng ghép nhiệm vụ phòng chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình dự án khác. Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn khai thác cát sỏi trái phép, kiểm tra các công trình xây dựng làm ảnh hưởng hoặc gây sạt lở bờ sông, bờ biển. Tích cực trồng rừng ngập mặn, rừng phòng hộ ven biển. Nghiên cứu mô hình thực nghiệm, mô hình vật lý và áp dụng công nghệ mới trong xử lý xói lở bờ sông, bờ biển...

Hoàng Yến

Làm việc với IUCN về nền tảng hoạt động quản lý từ nguồn tới biển

Email In PDF.

Ngày 09/10/2019, IUCN làm việc với Sở TN&MT (Cơ quan thường trực của Ban điều phối lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng). IUCN đã tiếp cận với SIWI (Stockholm International Water Institute - Viện Nghiên Cứu nước Quốc tế - Stockholm) thực hiện dự án thí điểm tại lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng. Dòng chất thải rắn sẽ được nghiên cứu trong dự án thí điểm này bằng cách sử dụng hướng dẫn thực hành về cách triển khai phương pháp S2S.
Hợp tác giữa IUCN và SIWI và Ban điều phối trong thời gian 6 tháng tới tập trung vào hai mục tiêu chính như sau: Thử nghiệm phương pháp tiếp cận S2S bằng cách sử dụng các hướng dẫn thực hành và phương pháp này được trình bày trong: Thực hiện phương pháp tiếp cận từ nguồn tới biển: Hướng dẫn cho người thực hành; Dự án thí điểm tại lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn sẽ tập trung vào các dòng chất thải rắn, đặc biệt là rò rỉ nhựa tới các sông và vùng ven biển.
Kết quả dự kiến là giúp cho Ban điều phối lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn: (1) Kiến thức địa phương về dòng chảy nhựa và chất thải rắn được nâng cao; Sự tham gia của các bên liên quan và hiểu biết về quản lý nguồn tới biển được mở rộng; Nhận thức về tình hình quản trị hiện tại và các nhu cầu quản trị liên quan đến quản lý chất thải rắn được tăng cường và các liên kết giữa thượng nguồn và hạ nguồn được củng cổ; (2) Kiến thức về triển khai thực tế các bước S2S, nhận thức về mối liên kết giữa thượng nguồn và hạ nguồn được tăng cường, và các hoạt động cũng như tác động được mở rộng; (3) Kết quả mong muốn là các hành động ưu tiên được xác định sẽ được sử dụng làm đầu vào trong kế hoạch hành động thực hiện của Ban điều phối chung của lưu vực Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng để giảm thải lượng rác thải ô nhiễm đổ ra biển.

Nguyễn Hoàng Yến

Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về quản lý tổng hợp vùng bờ năm 2019

Email In PDF.

Ngày 04/10/2019, Chi cục Biển và Hải đảo tổ chức lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về quản lý tổng hợp vùng bờ cho các cán bộ các huyện, thị xã, thành phố ven biển Núi Thành, Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An . Thành phần tham dự gồm các cán bộ công chức thuộc các phòng TN&MT; Các cán bộ hội, đoàn thể, xã, phường thuộc các huyện, thị xã, thành phố Thăng Bình, Duy Xuyên, Núi Thành, Điện Bàn, Hội An, Tam Kỳ; và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

20191004 082755 - CopyTại lớp Tập huấn đại biểu được giới thiệu chung về Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Theo đó, các nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt, thực hiện chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; phạm vi vùng bờ; lập, xác định và thông báo về khu vực hạn chế hoạt động để ưu tiên cho hoạt động cứu hộ/cứu nạn, ứng phó sự cố tràn dầu...được các cán bộ phụ trách của 6 địa phương ven biển trên địa bàn tỉnh tiếp nhận cụ thể. Nghiên cứu sinh – Thạc sĩ Nguyễn Văn Dũng đã phổ biến các kiến thức cơ bản về biển Đông, tài nguyên biển Đông và tiềm năng, cách tiếp cận khai thác tài nguyên biển, đảo để phát triển du lịch đem lại giá trị kinh tế lớn cho người dân.

Hồng My

Triển khai Nghị Quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/07/2019 về Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2019-2025

Email In PDF.

Ngày 23/9/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 02/2019/NQ-HDND ngày 12/7/2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2020. Tham dự Hội nghị có các Sở ban ngành, UBND các huyện, thị xã thành phố, các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Các đối tượng được hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ như là các tổ chức chủ trì thực hiện Dự án " Chuyển giao, ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi và xây dựng nông thôn mới" được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật được UBND huyện, thị xã thành phố đề nghị hỗ trợ bằng văn bản. Hỗ trợ việc xác lập, phát triển quyền sở hữu công nghiệp cho các sản phẩm, dịch vụ trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng cho các sản phẩm, dịch vụ trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ và ứng dụng thương mại hóa kết quả nghiên cứu tạo ra sản phẩm mới; Hỗ trợ hoạt động phát triển thị trường khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế. Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các phòng ban của Sở Khoa học và Công nghệ trình bày các cơ chế hỗ trợ chuyển giao theo Quyết định số 2868/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hoàng Yến

Nghiên cứu diễn biến xâm nhập mặn vùng ven biển tỉnh Quảng Nam, đề xuất và giải pháp

Email In PDF.

Ngày 24/9/2019, Sở Khoa học - Công nghệ tổ chức cuộc họp để nghe Viện địa lý - Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam chủ trì thực hiện, chủ nhiệm báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài " Nghiên cứu diễn biến xâm nhập mặn vùng ven biển tỉnh Quảng Nam, đề xuất và giải pháp".
Tham dự cuộc họp có đ/c Lê Trí Thanh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Đ/c Phạm Viết Tích, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, các Sở, ngành, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Xây dựng, Chi cục thủy lợi, Đài khí tượng thủy văn Quảng Nam, Đại diện các Công ty: Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi tỉnh Quảng Nam, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng nam, Đại diện UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển.

71266111 427965658078048 1165442300642328576 n - Copy 2Đề tài đã áp dụng nhiều phương pháp nghiên cứu đảm bảo được nội dung yêu cầu đề ra; kết quả nghiên cứu có giá trị về mặt khoa học và thực tiễn, là cơ sở để tỉnh Quảng Nam khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước, đảm bảo hoạt động sản xuất nông nghiệp trong thời gian đến. Đề tài đã đưa ra 4 kiến nghị mang tính tổng thể. Kết luận cuộc họp, đ/c Lê Trí Thanh đề nghị các ngành nghiên cứu kiến nghị của đề tài, đề xuất kế hoạch quản lý về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch ứng phó với xâm nhập mặn từ năm 2020 đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Nguyễn Hoàng Yến

Trang 1 trong tổng số 36