Bạn đang ở: Tin tức

Môi trường

Thị xã Điện Bàn: Tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Đề án thu gom và xử lý chất thải rắn theo mô hình khoán hộ

Email In PDF.

Sáng ngày 10/5/2018, tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã, UBND thị xã Điện Bàn đã tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Đề án thu gom và xử lý chất thải rắn theo mô hình khoán hộ. Tham dự Hội nghị có ông Phan Minh Dũng - Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án, chủ trì hội nghị; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể thị xã; các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án thị xã; lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam - Chi nhánh Điện Bàn; cùng với đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND và cán bộ địa chính - môi trường của 20 xã, phường.

khen thưởng cho các địa phương đã có nhiều thành tích trong thực hiện Đề án theo mô hình khoán hộ
Mô hình thu gom và xử lý chất thải rắn theo phương thức khoán hộ là mô hình mà Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam và địa phương phối hợp thực hiện trong công tác thu gom, vận chuyển, thu phí theo hướng:
- Đối với thu gom trực tiếp: Địa phương hỗ trợ công tác thu phí, Công ty chi trả kinh phí đốc thu cho địa phương theo số nóc nhà mà địa phương đã thu được để chi trả cho người đi đốc thu với điều kiện hợp đồng giữa địa phương và Công ty đúng theo giá quy định của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành.
- Đối với thu gom gián tiếp: Công ty thu gom tại Trạm trung chuyển, địa phương thực hiện công tác thu phí (theo đơn giá quy định) giúp cho Công ty và chuyển toàn bộ kinh phí thu được cho Công ty, phần kinh phí trung chuyển, thu gom thì UBND thị xã sẽ phân bổ cho địa phương theo đúng tinh thần của Đề án (phương thức khoán, không ký hợp đồng vận chuyển).
Theo đánh giá kết quả của 05 xã, phường: Điện Ngọc, Điện Nam Bắc, Điện An, Điện Thọ và Điện Hồng triển khai thực hiện thì mô hình thu gom rác thải theo phương thức khoán hộ là mô hình hiệu quả đã giải quyết, xử lý tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn thị xã trong thời gian qua như việc giám sát thời gian thu gom, khối lượng rác thải vận chuyển (địa phương không cần giám sát khối lượng rác thải vận chuyển); đảm bảo chất lượng thu gom, nâng cao tỷ lệ hộ dân tham gia có nộp phí (đa số các địa phương có tỷ lệ hộ thu gom rác có đóng phí trên 90%), cân đối được phương án tài chính tại địa phương (khắc phục tình trạng mất cân đối tài chính đang tồn tại tại các địa phương). Mô hình thu gom rác theo phương thức khoán hộ trong quá trình thực hiện đã chỉ rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các bên tham gia: Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam có trách nhiệm thu gom và xử lý chất thải rắn đảm bảo chất lượng, các địa phương quản lý bộ thu, thu tiền phí rác thải và thanh toán tiền cho Công ty.
Tại Hội nghị, bên cạnh báo cáo kết quả triển khai thực hiện mô hình theo phương thức khoán hộ, một số vấn đề nổi cộm được đưa ra thảo luận bao gồm: đơn giá thu phí rác thải; việc miễn giảm thu phí đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ neo đơn, hộ đặc biệt khó khăn; năng lực về trang thiết bị và công tác thu gom rác thải của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam; kinh phí trích đốc thu giữa công ty và địa phương;... Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam - Chi nhánh Điện Bàn đã giải đáp các vấn đề liên quan nêu ra trong Hội nghị.
Nhân dịp này, UBND thị xã đã công bố quyết định tặng giấy khen và tiền thưởng cho 03 phường Điện Ngọc, Điện Nam Bắc và Điện An đã có nhiều thành tích trong thực hiện Đề án thu gom và xử lý chất thải rắn theo mô hình khoán hộ.
Kết luận Hội nghị, ông Phan Minh Dũng đã có những ý kiến chỉ đạo đối với từng phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể và địa phương; đồng thời có những đề nghị đối với Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam nhằm tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án thu gom và xử lý chất thải rắn nói chung và mô hình thu gom rác thải theo phương thức khoán hộ trong năm 2018.

Phạm Ngọc Thắng

Huyện Tiên Phước: Hội nghị tổng kết công tác tài nguyên Môi trường năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Email In PDF.

Ngày 24/5/2018, UBND huyện Tiên Phước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài nguyên Môi trường năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Phó Giám đốc Sở TN&MT cùng các đồng chí lãnh đạo các cơ quan trực thuộc Sở; đồng chí Trầm Quế Hương, phó bí thư Huyện ủy; đồng chí Hường Văn Minh, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí là lãnh đạo các ban, ngành, các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn và cán bộ Địa chính – Môi trường.

image001 - Copy
Năm 2017, UBND huyện Tiên Phước đã tập trung củng cố lại đội ngũ công chức ngành cấp xã, tăng cường đội ngũ cán bộ phòng TN&MT đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm cơ bản đã hoàn thành đảm bảo tiến độ và chất lượng, nhiều nhiệm vụ phát sinh đã được giải quyết kịp thời. Tiếp nhận và giao trả kết quả cho nhân dân tăng 3.574 hồ sơ so với năm 2016; giải quyết kịp thời việc cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ nhân dân tại khu tái định cư thôn 1, thôn 2 xã Tiên An; công tác rà soát cấp Giấy chứng nhận QSD đất lâm nghiệp theo tỉ lệ 1/10.000 cơ bản được hoàn thành. Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường có hướng chuyển biến rõ rệt. Hoạt động khai thác khoáng sản trái phép được ngăn chặn kịp thời. Công tác vệ sinh môi trường được tập trung chỉ đạo, tình hình rác thải trên địa bàn huyện được kiểm soát chặt chẽ nhất là các ngày lễ, tết; mở rộng thêm địa bàn thu gom chất thải rắn. Việc giải quyết các vấn đề tranh chấp, khiếu nại liên quan đến đất đai đạt 95% số lượng đơn thư.
Bên cạnh đó, công tác TN&MT vẫn còn những tồn tại, hạn chế, bất cập như: Tình trạng sử dụng đất sai mục đích, lấn, chiếm đất vẫn còn xảy ra; công tác cấp giấy chứng nhận lần đầu còn chậm, quản lý đất công còn buông lỏng dẫn đến tình trạng nhân dân lấn chiếm đất để sử dụng. Một số địa phương chưa tập trung chỉ đạo lực lượng của xã tổ chức truy quét, xử lý các đối tượng khai thác, chế biến khoáng sản trái phép trên địa bàn. Công tác quy hoạch, xây dựng các điểm tập kết rác thải chưa phù hợp gây cản trở giao thông, mất mỹ quan; tiêu chí số 17 chưa được triển khai thực hiện đồng bộ. Công tác bồi thường GPMB còn gặp nhiều vướng mắc; việc lập thủ tục thu hồi đất, xây dựng giá đất cụ thể chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Việc triển khai thực hiện các dự án khai thác quỹ đất tạo nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới triển khai chậm so với kế hoạch. Một số vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai chưa được tập trung giải quyết dứt diểm.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thọ đã chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm mà huyện Tiên Phước cần triển khai thực hiện trong năm 2018, trong đó chú trọng đến tính khả thi của Kế hoạch sử dụng đất hàng năm; thực hiện tốt vai trò chủ đầu tư dự án đo đạc và cấp giấy lâm nghiệp theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân; thực hiện giám sát tình hình môi trường tại Công ty TNHH Hùng Vân, kịp thời báo cáo Sở và UBND tỉnh những vấn đề môi trường bất thường. Đối với những vấn đề vướng mắc trong việc giải quyết các công việc chuyên môn, Sở sẽ chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tham mưu sớm văn bản trả lời để huyện có cơ sở tổ chức thực hiện.
Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, năm 2018, nghành TN&MT huyện Tiên Phước sẽ tập trung giải quyết những vấn đề tồn tại, vướng mắc, kéo dài trong lĩnh vực đất đai; tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý đối với đất công, tổ chức hội nghị chuyên đề để bàn về công tác quản lý môi trường và thu gom, xử lý chất thải rắn; tăng cường thêm nguồn lực để ngành tài nguyên môi trường thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao ./.

Nguyễn Thị Hồng Thao

Hội thảo góp ý điều chỉnh quy hoạch chất thải rắn

Email In PDF.

Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020 được phê duyệt tại Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 12/01/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam đã phát huy được hiệu quả, góp phần quan trọng cho mục tiêu về quản lý, thu gom chất thải rắn góp phần bảo vệ môi trường đô thị và nông thôn tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, sau hơn 5 năm thực hiện, đã xuất hiện nhiều vấn đề, bất cập chưa phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

image003 -VHTrên cơ sở đó, ngày 07/11/2016 UBND tỉnh đã có Quyết định số 3931/QĐ-UBND về phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí giao cho Sở TN&MT lập điều chỉnh Quy hoạch quản lý CTR tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Đến nay, đề án điều chỉnh Quy hoạch quản lý CTR tỉnh Quảng Nam đã cơ bản hoàn thành. Ngày 03/4/2018, Sở TN&MT tổ chức Hội thảo lấy ý kiến của các Sở, Ban ngành và địa phương (có đại diện Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và Phòng TN&MT các huyện, thị xã, thành phố) về điều chỉnh quy hoạch chất thải rắn trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt thực hiện.
Tại buổi Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý và cơ bản thống nhất với dự thảo điều chỉnh đã được Sở TN&MT đề xuất, nhưng để Đề án được hoàn chỉnh, phù hợp với thực tế khi triển khai thực hiện, các đại biểu góp ý:
- Cần có các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn, tăng cường khả năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn, góp phần bảo vệ môi trường đô thị - nông thôn toàn tỉnh, cải thiện điều kiện môi trường, nâng cao sức khoẻ cộng đồng và tiết kiệm các chi phí có liên quan đến việc quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn;
- Lựa chọn hình thức thu gom, vận chuyển và công nghệ xử lý các loại chất thải rắn thích hợp, đạt hiệu quả về môi trường, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;
- Các giải pháp huy động các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư các công trình xử lý chất thải rắn và quản lý thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn tỉnh.
- Ưu tiên bố trí kinh phí để triển khai thực hiện đề án, tổ chức cắm mốc giới các khu xử lý rác thải trên địa bàn theo Đề án quy hoạch được duyệt để giữ quỹ đất và công khai minh bạch về thông tin quy hoạch cho người dân. Đồng thời, giao cho cấp huyện chủ động thu hút các nhà đầu tư xử lý rác thải để giải quyết lượng rác thải phát sinh trên địa bàn.

Văn Hưởng

Thị xã Điện Bàn: Họp công bố kết quả quan trắc môi trường nước năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018

Email In PDF.

Sáng ngày 03/4/2018, Phòng TN&MT thị xã Điện Bàn đã tổ chức họp công bố kết quả quan trắc môi trường nước năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018. Chủ trì cuộc họp ông Lê Văn Cảm - Thị ủy viên - Trưởng phòng TN&MT, cùng với sự tham dự của cán bộ chuyên môn Phòng TN&MT, đại diện lãnh đạo UBND, cán bộ Địa chính - Môi trường của 20 xã, phường trên địa bàn thị xã và lãnh đạo Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Nam Thành (đơn vị thực hiện quan trắc).

image001PTN - CopyMục đích của buổi công bố kết quả quan trắc môi trường nước là nhằm thông báo các số liệu, thông tin cần thiết về hiện trạng và diễn biến chất lượng nước (nước ngầm, nước mặt) phục vụ công tác quản lý bảo vệ môi trường; bên cạnh đó, còn đề ra các biện pháp xử lý, khắc phục, phòng ngừa để bảo vệ nguồn tài nguyên nước, hạn chế tình trạng ô nhiễm nguồn nước trên địa bàn thị xã. Đồng thời, trên cơ sở kết quả quan trắc môi trường nước năm 2017, các địa phương cần tiếp tục tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cho người dân trong quá trình bảo vệ, sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả.
Tại cuộc họp, ông Lê Văn Cảm đã triển khai kế hoạch quan trắc năm 2018. Kết quả quan trắc môi trường nước năm 2017 đã được đăng tải trên cổng thông tin điện tử thị xã Điện Bàn.

Phạm Ngọc Thắng

Hội nghị công bố kết quả quan trắc môi trường năm 2017

Email In PDF.

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, sáng ngày 21/03/2018, Sở TN&MT đã tổ chức Hội nghị công bố kết quả quan trắc môi trường tỉnh Quảng Nam năm 2017. Tham dự Hội nghị có đại diện của: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Lãnh đạo các Sở, Ban ngành trong tỉnh; lãnh đạo các Hội, đoàn thể; Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo phòng TN&MT các huyện, thị xã, thành phố; Phóng viên Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Quảng Nam.

IMG 0608
Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Lê Thị Tuyết Hạnh – PGĐ Sở TN&MT đã nêu lên vai trò và nhiệm vụ quan trọng của công tác quan trắc môi trường: nhằm tạo lập cơ sở dữ liệu về chất lượng các thành phần môi trường, làm cơ sở cho lập kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường bền vững... Đơn vị thực hiện - Trung tâm Quan trắc và phân tích môi trường Quảng Nam đã công bố kết quả quan trắc môi trường tỉnh Quảng Nam năm 2017. Kết quả quan trắc môi trường cho thấy: có sự tốt lên về chất lượng nguồn nước trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn; chất lượng khá ổn định của hệ thống sông Tam Kỳ, sông Trường Giang, các hồ thủy lợi chứa nước ngọt. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nỗi lên một số vấn đề về môi trường cần quan tâm và cần có hướng xử lý trong thời gian đến, đó là: tình trạng ô nhiễm kim loại Chì thường xuyên trên sông Bồng Miêu; ô nhiễm vi sinh Coliform trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn; chất lượng không đảm bảo cho sinh hoạt của nguồn nước dưới đất; ô nhiễm bụi và tiếng ồn tại các nút giao thông trên QL 1A...
Các đại biểu tham dự Hội nghị đã nêu lên về tầm quan trọng của công tác quan trắc môi trường, trong đó yêu cầu cần quan trắc với mật độ dày hơn đối với nguồn nước dưới đất nhằm đánh giá một cách chính xác nhất chất lượng nguồn nước; tăng cường công tác quan trắc tại một số điểm nóng về môi trường; để công tác quan trắc môi trường được toàn diện và hiệu quả hơn cần có sự phối hợp của các huyện, thị xã, thành phố trong việc lấy mẫu môi trường, xác định vùng ô nhiễm và xác định nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường...

Nguyễn Văn Thanh

Hội nghị tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Bắc Trà My năm 2017

Email In PDF.

Thực hiện Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 13/9/2017 của UBND huyện Bắc Trà My về triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/12/2016 – Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ sáu (khóa XXI) về quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025; Phòng Tài nguyên và Môi trường được sự thống nhất về chủ trương của UBND huyện và hỗ trợ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện năm 2017 cho các đối tượng là cán bộ chủ chốt 13 xã, thị trấn và các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải trên địa bàn huyện vào ngày 14/12 /2017 tại Hội trường Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện.

IMG 3713 1Hội nghị đã mời ông Nguyễn Viết Thuận – Chi cục Phó Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh triển khai các nội dung liên quan, thiết thực về công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.
Hội nghị buổi sáng phổ biến, cập nhật những yêu cầu mới nhất hiện hành về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh cho 158 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thị trấn Trà My, Trà Giang, Trà Dương, Trà Sơn, Trà Tân. Buổi chiều tổng quan về công tác quản lý nhà nước và Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/12/2016 – Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ sáu (khóa XXI) về quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025 đến 65 cán bộ chủ chốt của 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Qua đó, đã góp phần nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, doanh nghiệp, nhân dân trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường sự hiểu biết, nhận thức về pháp luật, tôn trọng và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; hạn chế tối đa các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này. Từng bước nâng cao nghiệp vụ quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức ở địa phương, từ đó có thể vận dụng các quy định của pháp luật vào thực tế một cách đầy đủ, có hệ thống để giải quyết công việc chuyên môn một cách hiệu quả nhất.

Ánh Minh

 

Lấy ý kiến dự thảo: Thông tư thay thế thông tư số 42/2011/TT-BTNMT, bộ đơn giá và đề án thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường

Email In PDF.

Ngày 08/12/2017 tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường - Bộ TN&MT đã tổ chức Hội thảo "Lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 42/2011/TT-BTNMT; Dự thảo Bộ đơn giá cho công tác tư liệu môi trường; Dự thảo đề án thu phí, khai thác và sử dụng dữ liệu môi trường" để lấy ý kiến góp ý từ một số đơn vị trong Bộ TN&MT, các Sở TN&MT trên toàn quốc và một số Bộ ngành có liên quan.
Tham dự Hội thảo có các đại biểu đại diện cho các đơn vị: Văn phòng Bộ; các đơn vị trực thuộc Bộ; Chi cục Môi trường và Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT các tỉnh trên cả nước.

Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức phát biểu khai mạc Hội thảo - Copy
Hội thảo đã trình bày báo cáo rà soát thông tư 42/2011/TT-BTNMT; dự thảo thông tư quy định về quy trình kỹ thuật và định mức KT-KT về tư liệu môi trường thay thế thông tư 42/2011/TT-BTNMT và dự thảo Bộ đơn giá cho công tác tư liệu môi trường; Hướng dẫn giao nộp, thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi trường; Đề án thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu môi trường.
Qua đó, các ý kiến góp ý của đại biểu tham dự sẽ được Tổng cục Môi trường tổng hợp, hoàn chỉnh và tham mưu Bộ TN&MT sớm ban hành để các Sở TN&MT trên cả nước có cơ sở triển khai thực hiện đạt hiệu quả./.

luniem - Copy

Thạch Thảo

Trang 1 trong tổng số 54