Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Đất đai

Lọc theo trích yếu     Hiển thị # 
#. Trích yếu nội dung Ngày ban hành Số/ký hiệu Số truy cập
181 Công văn 529/TNMT-ĐĐ ngày 04/9/2008 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam V/v Hướng dẫn một số nội dung đến công tác xác định giá đất năm 2009 Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 529/TNMT-ĐĐ 5796
182 Quyết định 106/QĐ-TNMT ngày 11/9/2008 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam V/v thành lập phòng Đất đai Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 106/QĐ-TNMT 5238
183 Công văn 625/TNMT-VPĐK ngày 16/10/2008 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam V/v thực hiện thống kê đất đai năm 2008 Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 625/TNMT-VPĐK 5454
184 Công văn 2108/BXD-QLN ngày 20/10/2008 của Bộ Xây dựng V/v giải quyết hỗ trợ cho người có công với cách mạng khi nhà nước thu hồi đất Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 2108/BXD-QLN 5708
185 Quyết định 1499/QĐ-TTg ngày 14/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ V/v đổi tên và bổ sung C/năng, n/vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở. Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 1499/QĐ-TTg 5763
186 Báo cáo 303/BC-TNMT ngày 15/12/2008 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam về Kết quả cấp GCNQSD đất đối với hộ gia đình, cá nhân cộng đồng dân cư trên địa bàn các huyện, TP thuộc tỉnh Quảng Nam Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 303/BC-TNMT 5745
187 Quyết định 1735/QĐ-TTg ngày 01/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chuyển n/vụ, q/hạn định giá đất, hồ sơ, tài liệu, tổ chức cán bộ, công chức làm công tác định giá đất từ ngành TÍ Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 1735/QĐ-TTg 7119
188 Chỉ thị 02/2008/CT-BTNMT ngày 04/12/2008 của Bộ TN&MT về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành cấp GCNQSD đất, lập hồ sơ địa chính theo Nghị quyết số 07/2007/QH12 của Quốc hội Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 02/2008/CT-BTNMT 6880
189 Quyết định 03/2009/QĐ-TTg ngày 16/01/2009 của UBND tỉnh QNam V/v sửa đổi, bsung 1 số ndung tại Quy định ban hành kèm theo QĐ 29/2008/QĐ-UBND ngày 26/8/2008 của UBND tỉnh về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 03/2009/QĐ-TTg 6424
190 QĐ 331/QĐ-UBND ngày 22/1/2009 cả UBND tỉnh QNam V/v điều chỉnh giá đất (giá khởi điểm) tại khu I và khu IV để đấu giá giao đất có thu tiền SDĐ tạo vốn đầu tư XD kết cấu hạ tầng kỹ thuật dự án k Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 331/QĐ-UBND 5000
191 Quyết định 358/QĐ-UBND ngày 23/01/2009 của UBND tỉnh QNam Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: đường chạy lũ, cứu hộ, cứu nạn và tái định cư vùng hạ lưu các sông: Hương An, Bà Rén, Thu Bồn Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 358/QĐ-UBND 5598
192 Quyết định 359/QĐ-UBND ngày 30/01/2009 của UBND tỉnh QNam Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) điểm dân cư nông thôn chợ Hòa Tây, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 359/QĐ-UBND 5681
193 Quyết định 76/TNMT-ĐĐ ngày 19/02/2009 của Sở TN&MT V/v ban hành Quyết định phê duyệt vị trí đất nông nghiệp chi tiết Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 76/TNMT-ĐĐ 5088
194 Công văn 80/TNMT-ĐĐ ngày 23/02/2009 của Sở TN&MT V/v Lập và thẩm định Phương án hoặc thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình đo đạc bản đồ địa chính Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 80/TNMT-ĐĐ 5397
195 Công văn 111/TNMT-ĐĐ ngày 12/3/2009 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam V/v phản hồi ý kiến xin điều chỉnh vị trí giá đất ở đô thị, nông thôn năm 2009 của huyện Đại Lộc Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 111/TNMT-ĐĐ 5296
196 Thông báo 92/TB-TNMT ngày 16/4/2009 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam về Kết luận cuộc họp giải quyết những vướng mắc và bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án thành lập bản đồ địa chính t Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 92/TB-TNMT 5590
197 Công văn 273/TNMT-ĐĐ ngày 07/5/2009 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam Về hạn mức đất ở để miễn giảm cho các đối tượng chính sách Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 273/TNMT-ĐĐ 5259
198 Thông tư 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch - Đầu tư Hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 03/2009/TT-BKH 16891
199 Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 69/2009/NĐ-CP 40721
200 Thông tư 161/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 161/2009/TT-BTC 9137
 
Trang 10 trong tổng số 14
 
phanmemnhacviec bannerdvc lis giadat2015
quyhoachsudungdat thongbaodaugia
 
 

Thăm dò dư luận

 

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?
Các kết quả
 
ccqldd Chi cục quản lý đất đai Chi tiết »
chicuc Chi cục bảo vệ môi trường Chi tiết »
 Chi cục Biển và Hải Đảo Chi tiết »
tttt Trung Tâm CNTT TN&MT. Chi tiết »
ttqt Trung tâm quan trắc. Chi tiết
ttkt Trung tâm kỹ thuật TN&MT. Chi tiết
ttptqd Trung tâm phát triển quỹ đất. Chi tiết »
vpdk Văn phòng đăng ký QSD đất Chi tiết »
 

Thống kê số liệu

 
Các thành viên : 5
Nội dung : 6577
Số lần xem bài viết : 27255994

Đang Online

 
Hiện có 123 khách Trực tuyến

Banner liên kết

 

logo-cuahangvietnam

culamcham

ek

vida

tc


 lv

bvdkquangnam

ttyttamky

Gallery ảnh

 
 
RSS
 

bannerbotainguyenmoitruong