Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Đất đai

Lọc theo trích yếu     Hiển thị # 
#. Trích yếu nội dung Ngày ban hành Số/ký hiệu Số truy cập
261 Công văn 3384/BTC-CST ngày 19/3/2010 của Bộ Tài chính V/v lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 3384/BTC-CST 6075
262 Quyết định 06/2010/QĐ-UBND ngày 23/3/2010 của UBND tỉnh QNam Bổ sung bảng giá đất ban hành kèm theo QĐ số 46/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 của UBND tỉnh Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 06/2010/QĐ-UBND 5599
263 Quyết định 919/QĐ-UBND ngày 19/3/2010 của UBND tỉnh QNam chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.630 nối dài Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 919/QĐ-UBND 5420
264 Quyết định 1050/QĐ-UBND ngày 30/3/2010 của UBND tỉnh QNam Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại Đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 1050/QĐ-UBND 5332
265 Thông báo 73/TB-UBND ngày 23/3/2010 của UBND tỉnh QNam Kết luận của PCT UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại buổi làm vi8eecj với Sở TN&MT về tình hình quản lý, sử dụng đất vùng Đông của tỉnh. Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 73/TB-UBND 5103
266 Thông tư 06/2010/TT-BTNMT ngày 15/3/2010 của Bộ TN&MT Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 06/2010/TT-BTNMT 9626
267 Báo cáo 36/BC-UBND ngày 09/4/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam Về tình hình cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất trồng rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 36/BC-UBND 5433
268 Thông tư 57/2010/TT-BTC ngày 16/4/2010 của Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 57/2010/TT-BTC 33123
269 Công văn 1396/BTNMT-TC ngày 27/4/2010 của Bộ TN&MT V/v lập dự toán kinh phí thực hiện xây dựng bảng giá đất phục vụ công tác quản lý đất đai Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 1396/BTNMT-TC 6334
270 Công văn 1526/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 04/5/2010 của Bộ TN&MT V/v chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất. Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 1526/BTNMT-TCQLĐĐ 6208
271 Báo cáo 174/BC-TNMT ngày 20/5/2010 của Sở TN&MT Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 174/BC-TNMT 5039
272 Tờ trình 85/TTr-TNMT ngày 20/5/2010 của Sở TN&MT tỉnh QNam Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, TP thành lập BCĐ cấp huyện và Tổ công tác giúp việc thực hiện công tác xây dựng, điều chỉnh bảng Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 85/TTr-TNMT 5562
273 Báo cáo 190/BC-TNMT ngày 27/5/2010 của Sở TN&MT tỉnh QNam về Tình hình triển khai thực hiện dự thảo Quy định bồi thường, hỗ trợ và TĐC khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh QNam Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 190/BC-TNMT 4806
 
Trang 14 trong tổng số 14
 
 
 

Thăm dò dư luận

 

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?
Các kết quả
 
ccqldd Chi cục quản lý đất đai Chi tiết »
chicuc Chi cục bảo vệ môi trường Chi tiết »
 Chi cục Biển và Hải Đảo Chi tiết »
tttt Trung Tâm CNTT TN&MT. Chi tiết »
ttqt Trung tâm quan trắc. Chi tiết
ttkt Trung tâm kỹ thuật TN&MT. Chi tiết
ttptqd Trung tâm phát triển quỹ đất. Chi tiết »
vpdk Văn phòng đăng ký QSD đất Chi tiết »
 

Thống kê số liệu

 
Các thành viên : 5
Nội dung : 6295
Số lần xem bài viết : 24554040

Đang Online

 
Hiện có 155 khách Trực tuyến

Banner liên kết

 

Gallery ảnh

 
 
RSS
 

bannerbotainguyenmoitruong