Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Đất đai

Lọc theo trích yếu     Hiển thị # 
#. Trích yếu nội dung Ngày ban hành Số/ký hiệu Số truy cập
261 Công văn 531/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 25/02/2010 V/v kiện toàn Tổ chức phát triển quỹ đất và bổ sung biên chế định giá đất Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 531/BTNMT-TCQLĐĐ 5732
262 Thông tư LT 06/2010/TTLT-BTP-BTNMT ngày 01/3/2010 về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tu liên tịch 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bão lãnh quyền SDĐ, tài sản Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 06/2010/TTLT-BTP-BTNMT 7287
263 Công văn 152/TNMT-ĐĐ ngày 16/3/2010 của Sở TN&MT tỉnh QNam V/v góp ý hồ sơ quy hoạch xây dựng khu nghỉ dưỡng Nam Hội An Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 152/TNMT-ĐĐ 4869
264 Chỉ thị 02/2010/CT-UBND ngày 17/3/2010 của UBND huyện Thăng Bình Nghiêm cấm xây dựng và buộc tháo dỡ các công trình trái phép trong phạm vi quy hoạch các dự án tại các xã vùng Đông huyện Thăng Bình Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 02/2010/CT-UBND 4856
265 Công văn 273/TCQLĐĐ-CĐKTK ngày 16/3/2010 của Tổng Cục Quản lý đất đai V/v hướng dẫn xác định hiện trạng diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 273/TCQLĐĐ-CĐKTK 5202
266 Công văn 822/UBND-KTN ngày 17/3/2010 của UBND tỉnh Quảng Nqam V/v dừng cấp giấy chứng nhận đầu tư mới và ký hợp đồng cho thuê đất đối với các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực lâm nghiệp và Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 822/UBND-KTN 5239
267 TTLT 05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 15/3/2010 của Bộ TN&MT, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và cơ chế tài chính của Văn phòng ĐKQSD đất Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC 13369
268 Chỉ thị 01/CT-BTNMT ngày 17/3/2010 V/c tăng cường công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 01/CT-BTNMT 7115
269 Công văn 987/UBND-KTTH ngày 30/3/2010 của UBND tỉnh QNam V/v miễn tiền thuê đất Nhà máy xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 987/UBND-KTTH 5387
270 Công văn 3384/BTC-CST ngày 19/3/2010 của Bộ Tài chính V/v lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 3384/BTC-CST 6388
271 Quyết định 06/2010/QĐ-UBND ngày 23/3/2010 của UBND tỉnh QNam Bổ sung bảng giá đất ban hành kèm theo QĐ số 46/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 của UBND tỉnh Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 06/2010/QĐ-UBND 5883
272 Quyết định 919/QĐ-UBND ngày 19/3/2010 của UBND tỉnh QNam chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.630 nối dài Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 919/QĐ-UBND 5693
273 Quyết định 1050/QĐ-UBND ngày 30/3/2010 của UBND tỉnh QNam Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại Đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 1050/QĐ-UBND 5561
274 Thông báo 73/TB-UBND ngày 23/3/2010 của UBND tỉnh QNam Kết luận của PCT UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại buổi làm vi8eecj với Sở TN&MT về tình hình quản lý, sử dụng đất vùng Đông của tỉnh. Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 73/TB-UBND 5354
275 Thông tư 06/2010/TT-BTNMT ngày 15/3/2010 của Bộ TN&MT Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 06/2010/TT-BTNMT 10096
276 Báo cáo 36/BC-UBND ngày 09/4/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam Về tình hình cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất trồng rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 36/BC-UBND 5792
277 Thông tư 57/2010/TT-BTC ngày 16/4/2010 của Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 57/2010/TT-BTC 33917
278 Công văn 1396/BTNMT-TC ngày 27/4/2010 của Bộ TN&MT V/v lập dự toán kinh phí thực hiện xây dựng bảng giá đất phục vụ công tác quản lý đất đai Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 1396/BTNMT-TC 6617
279 Công văn 1526/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 04/5/2010 của Bộ TN&MT V/v chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất. Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 1526/BTNMT-TCQLĐĐ 6548
280 Báo cáo 174/BC-TNMT ngày 20/5/2010 của Sở TN&MT Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 174/BC-TNMT 5276
 
Trang 14 trong tổng số 15
 
phanmemnhacviec bannerdvc lis giadat2015
quyhoachsudungdat thongbaodaugia
 
 

Thăm dò dư luận

 

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?
Các kết quả
 
ccqldd Chi cục quản lý đất đai Chi tiết »
chicuc Chi cục bảo vệ môi trường Chi tiết »
 Chi cục Biển và Hải Đảo Chi tiết »
tttt Trung Tâm CNTT TN&MT. Chi tiết »
ttqt Trung tâm quan trắc. Chi tiết
ttkt Trung tâm kỹ thuật TN&MT. Chi tiết
ttptqd Trung tâm phát triển quỹ đất. Chi tiết »
vpdk Văn phòng đăng ký QSD đất Chi tiết »
 

Thống kê số liệu

 
Các thành viên : 5
Nội dung : 6639
Số lần xem bài viết : 27514406

Đang Online

 
Hiện có 124 khách Trực tuyến

Banner liên kết

 

logo-cuahangvietnam

culamcham

ek

vida

tc


 lv

bvdkquangnam

ttyttamky

Gallery ảnh

 
 
RSS
 

bannerbotainguyenmoitruong