Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Đất đai

Lọc theo trích yếu     Hiển thị # 
#. Trích yếu nội dung Ngày ban hành Số/ký hiệu Số truy cập
261 Công văn 129/UBND-KTTH ngày 14/01/2010 của UBND tỉnh QNam V/v ký hợp đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình Trạm biến áp 500KV Thạnh Mỹ và nhánh rẽ Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 129/UBND-KTTH 5609
262 Công văn 105/TNMT-ĐĐ ngày 01/3/2010 của Sở TN&MT tỉnh QNam Trả lời vướng mắc về qui định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 105/TNMT-ĐĐ 5671
263 Công văn 116/TNMT-VPĐK ngày 4/3/2010 của Sở TNMT tỉnh Quảng Nam về kiểm tra tiến độ Kiểm kê đất đai năm 2010 Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 116/TNMT-VPĐK 5557
264 Công văn 159/TCQLĐĐ-CĐKTK ngày 10/2/2010 của Tổng cục Quản lý đất đai V/v thông báo giá phát hành Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 159/TCQLĐĐ-CĐKTK 5037
265 Công văn 531/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 25/02/2010 V/v kiện toàn Tổ chức phát triển quỹ đất và bổ sung biên chế định giá đất Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 531/BTNMT-TCQLĐĐ 5862
266 Thông tư LT 06/2010/TTLT-BTP-BTNMT ngày 01/3/2010 về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tu liên tịch 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bão lãnh quyền SDĐ, tài sản Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 06/2010/TTLT-BTP-BTNMT 7375
267 Công văn 152/TNMT-ĐĐ ngày 16/3/2010 của Sở TN&MT tỉnh QNam V/v góp ý hồ sơ quy hoạch xây dựng khu nghỉ dưỡng Nam Hội An Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 152/TNMT-ĐĐ 4990
268 Chỉ thị 02/2010/CT-UBND ngày 17/3/2010 của UBND huyện Thăng Bình Nghiêm cấm xây dựng và buộc tháo dỡ các công trình trái phép trong phạm vi quy hoạch các dự án tại các xã vùng Đông huyện Thăng Bình Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 02/2010/CT-UBND 4914
269 Công văn 273/TCQLĐĐ-CĐKTK ngày 16/3/2010 của Tổng Cục Quản lý đất đai V/v hướng dẫn xác định hiện trạng diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 273/TCQLĐĐ-CĐKTK 5291
270 Công văn 822/UBND-KTN ngày 17/3/2010 của UBND tỉnh Quảng Nqam V/v dừng cấp giấy chứng nhận đầu tư mới và ký hợp đồng cho thuê đất đối với các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực lâm nghiệp và Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 822/UBND-KTN 5377
271 TTLT 05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 15/3/2010 của Bộ TN&MT, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và cơ chế tài chính của Văn phòng ĐKQSD đất Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC 13506
272 Chỉ thị 01/CT-BTNMT ngày 17/3/2010 V/c tăng cường công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 01/CT-BTNMT 7247
273 Công văn 987/UBND-KTTH ngày 30/3/2010 của UBND tỉnh QNam V/v miễn tiền thuê đất Nhà máy xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 987/UBND-KTTH 5469
274 Công văn 3384/BTC-CST ngày 19/3/2010 của Bộ Tài chính V/v lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 3384/BTC-CST 6480
275 Quyết định 06/2010/QĐ-UBND ngày 23/3/2010 của UBND tỉnh QNam Bổ sung bảng giá đất ban hành kèm theo QĐ số 46/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 của UBND tỉnh Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 06/2010/QĐ-UBND 5994
276 Quyết định 919/QĐ-UBND ngày 19/3/2010 của UBND tỉnh QNam chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.630 nối dài Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 919/QĐ-UBND 5819
277 Quyết định 1050/QĐ-UBND ngày 30/3/2010 của UBND tỉnh QNam Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại Đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 1050/QĐ-UBND 5678
278 Thông báo 73/TB-UBND ngày 23/3/2010 của UBND tỉnh QNam Kết luận của PCT UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại buổi làm vi8eecj với Sở TN&MT về tình hình quản lý, sử dụng đất vùng Đông của tỉnh. Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 73/TB-UBND 5463
279 Thông tư 06/2010/TT-BTNMT ngày 15/3/2010 của Bộ TN&MT Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 06/2010/TT-BTNMT 10223
280 Báo cáo 36/BC-UBND ngày 09/4/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam Về tình hình cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất trồng rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 36/BC-UBND 5903
 
Trang 14 trong tổng số 15
 
phanmemnhacviec bannerdvc  giadat2015
quyhoachsudungdat thongbaodaugia
 
 

Thăm dò dư luận

 

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?
Các kết quả
 
ccqldd Chi cục quản lý đất đai Chi tiết »
chicuc Chi cục bảo vệ môi trường Chi tiết »
 Chi cục Biển và Hải Đảo Chi tiết »
tttt Trung Tâm CNTT TN&MT. Chi tiết »
ttqt Trung tâm quan trắc. Chi tiết
ttkt Trung tâm kỹ thuật TN&MT. Chi tiết
ttptqd Trung tâm phát triển quỹ đất. Chi tiết »
vpdk Văn phòng đăng ký QSD đất Chi tiết »
 

Thống kê số liệu

 
Các thành viên : 5
Nội dung : 6729
Số lần xem bài viết : 28236508

Đang Online

 
Hiện có 137 khách Trực tuyến

Banner liên kết

 

logo-cuahangvietnam

culamcham

ek

vida

tc


 lv

bvdkquangnam

ttyttamky

Gallery ảnh

 
 
RSS
 

bannerbotainguyenmoitruong