Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Đo đạc và bản đồ

Lọc theo trích yếu     Hiển thị # 
#. Trích yếu nội dung Ngày ban hành Số/ký hiệu Số truy cập
1 Thông tư số 33/2019/TT-BTC ngày 10/06/2019 của Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2017/TT-BTC ngày 21 tháng 4 năm 2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ và Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ hai, 22 Tháng 7 2019 Thông tư số 33/2019/TT-BTC 624
2 Thông tư 13/2018/TT-BTNMT ngày 18/10/2018 quy định về kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ ba, 27 Tháng 11 2018 Thông tư 13/2018/TT-BTNMT 1030
3 Thông tư liên tịch số 12/2016 /TTLT-BTNMT-BTC ngày 24/6/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính Quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ tư, 21 Tháng 9 2016 Thông tư liên tịch số 12/2016 /TTLT-BTNMT-BTC 3202
4 Thông tư 11/2016/TT-BTNMT ngày 16/6/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1/50.000. Thứ ba, 26 Tháng 7 2016 Thông tư 11/2016/TT-BTNMT 2108
5 Thông tư 49/2015/TT-BTNMT ngày 12/11/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 03 Tháng 12 2015 Thông tư 49/2015/TT-BTNMT 3703
6 Thông tư 48/2015/TT-BTNMT ngày 12/11/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý, cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ . Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 03 Tháng 12 2015 Thông tư 48/2015/TT-BTNMT 4130
7 Thông tư số 46/2015/TT-BTNMT ngày 30/10/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ tư, 25 Tháng 11 2015 Thông tư số 46/2015/TT-BTNMT 4641
8 Quyết định 1723/QĐ-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 03 Tháng 9 2015 Quyết định 1723/QĐ-BTNMT 2880
9 Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ sáu, 19 Tháng 6 2015 Nghị định số 45/2015/NĐ-CP 5794
10 - Thông tư số 10/2014/TT-BTNMT ngày 17/02/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường qui định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất, tỷ lệ 1:25.000; 1:50.000; 1:100.000; 1:200.000. Bấm vào đây để tải văn bản Thứ năm, 03 Tháng 4 2014 Thông tư số 10/2014/TT-BTNMT 3183
 
Trang 1 trong tổng số 6
 
 
 
CSDLQTMT
CSDLMT
phanmemnhacviecLichct
Danh ba dien thoai2
bannerdvc 
quyhoachsudungdatthongbaodaugia

Thăm dò dư luận

 

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?
Các kết quả
 
ccqldd Chi cục quản lý đất đai Chi tiết »
chicuc Chi cục bảo vệ môi trường Chi tiết »
 Chi cục Biển và Hải Đảo Chi tiết »
tttt Trung Tâm CNTT TN&MT. Chi tiết »
ttqt Trung tâm quan trắc. Chi tiết
Trung tâm phát triển quỹ đất. Chi tiết »
vpdk Văn phòng đăng ký QSD đất Chi tiết »
 

Thống kê số liệu

 
Các thành viên : 5
Nội dung : 6982
Số lần xem bài viết : 31056114

Đang Online

 
Hiện có 22 khách Trực tuyến

Banner liên kết

 

logo

culamcham

ek

vida

tc


 lv

 

 

 

Gallery ảnh

 
 
RSS
 

bannerbotainguyenmoitruong