Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Khoáng sản

Lọc theo trích yếu     Hiển thị # 
#. Trích yếu nội dung Ngày ban hành Số/ký hiệu Số truy cập
1 Quyết định 1727 /QĐ-UBND ngày 18/05/2017 của UBND tỉnh V/v đóng cửa mỏ khoán sản cát làm vật liệu san lấp công trình và thu hồi đất tại Bãi Mương thôn Thi Thại, xã Duy Thành, Huyện Duy xuyên, Tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ hai, 22 Tháng 5 2017 Quyết định 1727 /QĐ-UBND 190
2   Quyết định 733/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quản Nam - Đợt I năm 2016. Thứ sáu, 01 Tháng 4 2016 Quyết định 733/QĐ-UBND 3707
3 Thông tư 51/2015/TT-BTNMT ngày 26/11/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn một số nội dung thanh tra chuyên ngành khoáng sản   Thứ năm, 18 Tháng 2 2016 Thông tư 51/2015/TT-BTNMT 1459
4 Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 ban hành quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 22 Tháng 10 2015 Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND 1560
5 Thông tư số 37/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định kỹ thuật về kiểm tra nội bộ phòng thí nghiệm trong phân tích mẫu địa chất, khoáng sản. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 03 Tháng 9 2015 Thông tư số 37/2015/TT-BTNMT 1277
6 Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 27/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ Về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai các dự án ven biển. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 03 Tháng 9 2015 Chỉ thị số 20/CT-TTg 1144
7 Thông tư 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 03 Tháng 9 2015 Thông tư 38/2015/TT-BTNMT 1867
8 Nghị quyết số 160/2015/NQ-HĐND ngày 07/07/2015 Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ ba, 04 Tháng 8 2015 Nghị quyết số 160/2015/NQ-HĐND 1106
9 Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 08/05/2015 Phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng một số khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 14 Tháng 5 2015 Quyết định số 1630/QĐ-UBND 1460
10 Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 07 Tháng 5 2015 Chỉ thị số 03/CT-TTg 1695
11 Thông tư số 66/2014/TT-BTNMT ngày 31/12/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định thủ tục thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ tư, 04 Tháng 3 2015 Thông tư số 66/2014/TT-BTNMT 1250
12  Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 05/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng sắt đến năm 2020, có xét đến năm 2030. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ hai, 05 Tháng 1 2015 Quyết định số 2185/QĐ-TTg 1662
13 Thông tư liên tịch 61/2014/TTLT-BTNMT-BKHĐT-BTC ngày 14/11/2014 Hướng dẫn thủ tục góp vốn, quản lý vốn góp của tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ ba, 09 Tháng 12 2014 Thông tư liên tịch 61/2014/TTLT-BTNMT-BKHĐT-BTC 1566
14 Quyết định số 2691/QĐ-UBND ngày 04/9/2014 của ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ hai, 15 Tháng 9 2014 Quyết định số 2691/QĐ-UBND 2804
15 Thông tư số 38/2014/TT-BTNMT ngày 03 tháng 7 năm 2014 Ban hành Quy chế giám sát quá trình thực hiện Đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản do tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ ba, 22 Tháng 7 2014 Thông tư số 38/2014/TT-BTNMT 2160
16 Thông tư số 16/2014/TT-BTNMT ngày 14/4/2014 ban hành qui chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 29 Tháng 5 2014 Thông tư số 16/2014/TT-BTNMT 2259
17 Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2014 phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ ba, 13 Tháng 5 2014 Quyết định số 645/QĐ-TTg 1644
18 Quyết định số 16/2014/QĐ-TTg Hà nội, ngày 19/02/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ sáu, 21 Tháng 2 2014 Quyết định số 16/2014/QĐ-TTg 1917
19 Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bấm vào đây để tải toàn văn bản. Thứ ba, 11 Tháng 2 2014 Quyết định số 203/QĐ-TTg 3550
20 Nghị định 203/2013/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ ba, 03 Tháng 12 2013 Nghị định 203/2013/NĐ-CP 5248
 
Trang 1 trong tổng số 7
 
 
 
  • Môi trường

  • Khoáng sản

  • Đất đai

  • .

Thăm dò dư luận

 

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?
Các kết quả
 
ccqldd Chi cục quản lý đất đai Chi tiết »
chicuc Chi cục bảo vệ môi trường Chi tiết »
 Chi cục Biển và Hải Đảo Chi tiết »
tttt Trung Tâm CNTT TN&MT. Chi tiết »
ttqt Trung tâm quan trắc. Chi tiết
ttkt Trung tâm kỹ thuật TN&MT. Chi tiết
ttptqd Trung tâm phát triển quỹ đất. Chi tiết »
vpdk Văn phòng đăng ký QSD đất Chi tiết »
 

Thống kê số liệu

 
Các thành viên : 5
Nội dung : 6345
Số lần xem bài viết : 24941048

Đang Online

 
Hiện có 156 khách Trực tuyến

Banner liên kết

 

Gallery ảnh

 
 
RSS
 

bannerbotainguyenmoitruong