Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Khoáng sản

Lọc theo trích yếu     Hiển thị # 
#. Trích yếu nội dung Ngày ban hành Số/ký hiệu Số truy cập
41 Quyết định 1973/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ Về việc thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia. Thứ hai, 12 Tháng 11 2012 Quyết định 1973/QĐ-TTg 2259
42 Nghị quyết về kết quả giám sát và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản với bảo vệ môi trường. Thứ ba, 23 Tháng 10 2012 Nghị quyết 535/NQ-UBTVQH13 4840
43 Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.   Thứ tư, 10 Tháng 10 2012 Thông tư 04/2012/TT-BXD 4960
44 Quyết định 2810 /QĐ-UBND ngày 30/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025 (khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường) Thứ tư, 05 Tháng 9 2012 Quyết định 2810 /QĐ-UBND 3558
45 Quyết định 23/2012/QÐ-UBND ngày 20/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam   Thứ năm, 23 Tháng 8 2012 Quyết định 23/2012/QÐ-UBND 5899
46 Thông tư 95/2012/TT-BTC ngày 08/6/2012 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất khoáng sản. Thứ ba, 19 Tháng 6 2012 Thông tư 95/2012/TT-BTC 4710
47 Nghị định 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Thứ ba, 10 Tháng 4 2012 Nghị định 22/2012/NĐ-CP 7724
48 Nghị định 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản Thứ tư, 28 Tháng 3 2012 Nghị định 15/2012/NĐ-CP 24905
49 Quyết định 611/QĐ-UBND ngày 28/02/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Chương trình hành động của tỉnh Quảng Nam thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 22/12/2011 của Chính phủ và Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22/12/2011 của Thủ Tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Thứ sáu, 02 Tháng 3 2012 Quyết định 611/QĐ-UBND 3256
50 Thông tư 129/2011/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2011 về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản. Thứ tư, 28 Tháng 9 2011 Thông tư 129/2011/TT-BTC 19672
51 Nghị định 74/2011/NĐ-CP ngày 25 tháng 08 năm 2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Thứ tư, 14 Tháng 9 2011 Nghị định 74/2011/NĐ-CP 20373
52 Chỉ thị 24  /CT-UBND ngày 07/7/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và quản lý việc khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát sỏi gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Thứ hai, 11 Tháng 7 2011 Chỉ thị 24 /CT-UBND 13387
53 Quyết định 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển ứng dụng bức xạ trong khí tượng, thủy văn, địa chất, khoáng sản và bảo vệ môi trường đến năm 2020. Thứ hai, 20 Tháng 6 2011 Quyết định 899/QĐ-TTg 14161
54   Quyết định 26/2011-TTg ngày 04/5/2011 của Thủ  tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất khoáng sản trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Thứ hai, 09 Tháng 5 2011 Quyết định 26/2011-TTg 12781
55 Chỉ thị 12/CT-UBND ngày 15/4/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam Về tăng cường các biện pháp nhằm lập lại trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thứ hai, 18 Tháng 4 2011 Chỉ thị 12/CT-UBND 22025
56 Chỉ thị 08-CT/TU ngày 13/4/2011 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thứ hai, 18 Tháng 4 2011 Chỉ thị 08-CT/TU 17830
57 Quyết định 144 /QĐ-UBND ngày 10/01/2010 Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025 (ngoài các khu vực quy hoạch khoáng sản chung cả nước đã được công bố) (file đính kèm) Thứ hai, 17 Tháng 1 2011 Quyết định 144 /QĐ-UBND 17560
58 Luật Khoáng sản số: 60/2010/QH12 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17/11/2010 Thứ năm, 06 Tháng 1 2011 Luật Khoáng sản số: 60/2010/QH12 60954
59 Thông tư 155/2010/TT-BTC ngày 11/10/2010 Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản Thứ ba, 04 Tháng 1 2011 Thông tư 155/2010/TT-BTC 17912
60 Thông tư 33/2010/TT-BTNMT ngày 09/12/2010 của Bộ TN&MT Quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên các mỏ quặng sắt. Thứ năm, 23 Tháng 12 2010 Thông tư 33/2010/TT-BTNMT 17529
 
Trang 3 trong tổng số 8
 
phanmemnhacviec bannerdvc  giadat2015
quyhoachsudungdat thongbaodaugia
 
 
  • Môi trường

  • Khoáng sản

  • Đất đai

  • .

Thăm dò dư luận

 

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?
Các kết quả
 
ccqldd Chi cục quản lý đất đai Chi tiết »
chicuc Chi cục bảo vệ môi trường Chi tiết »
 Chi cục Biển và Hải Đảo Chi tiết »
tttt Trung Tâm CNTT TN&MT. Chi tiết »
ttqt Trung tâm quan trắc. Chi tiết
ttkt Trung tâm kỹ thuật TN&MT. Chi tiết
ttptqd Trung tâm phát triển quỹ đất. Chi tiết »
vpdk Văn phòng đăng ký QSD đất Chi tiết »
 

Thống kê số liệu

 
Các thành viên : 5
Nội dung : 6766
Số lần xem bài viết : 28580806

Đang Online

 
Hiện có 89 khách Trực tuyến

Banner liên kết

 

logo-cuahangvietnam

culamcham

ek

vida

tc


 lv

bvdkquangnam

ttyttamky

Gallery ảnh

 
 
RSS
 

bannerbotainguyenmoitruong