Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Môi trường

Lọc theo trích yếu     Hiển thị # 
#. Trích yếu nội dung Ngày ban hành Số/ký hiệu Số truy cập
81 Quyết định 878/2011/QĐ/TCMT ngày 01 tháng 07 năm 2011 của Tổng cục Môi Trường về việc ban hành sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng không khí (AQI) Bấm vào đây để download toàn văn Thứ tư, 06 Tháng 7 2011 Quyết định 878/2011/QĐ-TCMT 11204
82 Thông tư 81/2011/TT-BTC ngày 09/6/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Thứ tư, 06 Tháng 7 2011 Thông tư 81/2011/TT-BTC 14661
83 Thông tư 20/2011/TT-BTNMT ngày 20/6/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh và nước mặt lục địa; Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ; Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường đất, nước dưới đất và nước mưa axit. Thứ tư, 06 Tháng 7 2011 Thông tư 20/2011/TT-BTNMT 17723
84 Quyết định 34/2011/QĐ-TTg ngày 24/6/2011 của Thủ tướng Chình phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ Thứ tư, 06 Tháng 7 2011 Quyết định 34/2011/QĐ-TTg 12600
85 Thông tư 15/2011/TT-BTNMT ngày 28/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Thông tư số 12/2010/TT-BTNMT ngày 26/7/2010 của Bộ trưởng Bộ TN&MT quy định việc xây dựng, cấp Thư xác nhận, cấp Thư phê duyệt dự án theo Cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto Thứ hai, 16 Tháng 5 2011 Thông tư 15/2011/TT-BTNMT 12748
86 Thông tư 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Quản lý chất thải nguy hại Thứ hai, 09 Tháng 5 2011 Thông tư 12/2011/TT-BTNMT 118262
87   Quyết định 154/QĐ-UBND ngày 12/01/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2020. Thứ ba, 26 Tháng 4 2011 Quyết định 154/QĐ-UBND 13052
88 Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. Thứ hai, 25 Tháng 4 2011 Nghị định 29/2011/NĐ-CP 94100
89 Nghị định 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Thứ năm, 07 Tháng 4 2011 Nghị định 21/2011/NĐ-CP 19588
90 Quyết định 734/QĐ-UBND ngày 09/3/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v công bố dịch Lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.   Thứ hai, 14 Tháng 3 2011 Quyết định 734/QĐ-UBND 9765
91 Thông tư 43/2010/TT-BTNMT ngày 29/12/2010 Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường Thứ hai, 24 Tháng 1 2011 Thông tư 43/2010/TT-BTNMT 16640
92 Thông tư 42/2010/TT-BTNMT ngày 29/12/2010 của Bộ TN&MT Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường Thứ hai, 24 Tháng 1 2011 Thông tư 42/2010/TT-BTNMT 13729
93 Thông tư 41/2010/TT-BTNMT ngày 28/12/2010 của Bộ TN&MT Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường Thứ hai, 24 Tháng 1 2011 Thông tư 41/2010/TT-BTNMT 13746
94 Thông tư 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ TN&MT Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường Thứ hai, 24 Tháng 1 2011 Thông tư 39/2010/TT-BTNMT 12836
95 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia điều kiện trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học Thứ hai, 24 Tháng 1 2011 QCVN 01 - 14: 2010/BNNPTNT 23212
96 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia điều kiện trại chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học Thứ hai, 24 Tháng 1 2011 QCVN 01 - 15: 2010/BNNPTNT 17642
97 Quyết định 2284/QĐ-TTg ngày 13/12/2010 Phê duyệt Đề án "Triển khai Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng Thứ hai, 24 Tháng 1 2011 Quyết định 2284/QĐ-TTg 11635
98 Thông tư liên tịch 197/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 08/12/2010 Hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Thứ hai, 24 Tháng 1 2011 Thông tư liên tịch 197/2010/TTLT-BTC-BTNMT 11482
99 Nghị định 113/2010/NĐ-CP ngày 03/12/2010 Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường Thứ hai, 13 Tháng 12 2010 Nghị định 113/2010/NĐ-CP 8326
100 Thông tư số 19/2010/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 12/10/2010 V/v Quy định đăng ký lưu hành chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại Việt Nam. Thứ hai, 18 Tháng 10 2010 Số 19/2010/TT-BTNMT 11642
 
Trang 5 trong tổng số 10
 
 
 

Thăm dò dư luận

 

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?
Các kết quả
 
ccqldd Chi cục quản lý đất đai Chi tiết »
chicuc Chi cục bảo vệ môi trường Chi tiết »
 Chi cục Biển và Hải Đảo Chi tiết »
tttt Trung Tâm CNTT TN&MT. Chi tiết »
ttqt Trung tâm quan trắc. Chi tiết
ttkt Trung tâm kỹ thuật TN&MT. Chi tiết
ttptqd Trung tâm phát triển quỹ đất. Chi tiết »
vpdk Văn phòng đăng ký QSD đất Chi tiết »
 

Thống kê số liệu

 
Các thành viên : 5
Nội dung : 6295
Số lần xem bài viết : 24554050

Đang Online

 
Hiện có 156 khách Trực tuyến

Banner liên kết

 

Gallery ảnh

 
 
RSS
 

bannerbotainguyenmoitruong