Bạn đang ở: Tin tức

Đo đạc - bản đồ

Thông qua dự thảo về quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại huyện Bắc Trà My

Email In PDF.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác lập hồ sơ Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới tại các xã trên địa bàn huyện, ngày 18/3/2013 UBND huyện Bắc Trà My đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình hình triển khai thực hiện trong thời gian qua của đơn vị tư vấn cũng như các địa phương; sau khi nghe báo cáo của Công ty TNHH tư vấn xây dựng DC&LIEF và phán ánh của các địa phương, đồng chí Trần Anh Tuấn – Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu Ban chỉ đạo NTM, Công ty TNHH tư vấn xây dựng DC&LIEF và chủ tịch UBND các xã trên địa bàn huyện khẩn trương triển khai thực hiện và hoàn thành công tác giải ngân trước ngày 31/3/2013.

Tiếp đến từ ngày 26-29/3/2013 Công ty TNHH tư vấn xây dựng DC&LIEF đã phối họp cùng các địa phương gồm Trà Nú, Trà kót, Trà Đông, Trà Giang, Trà Sơn, Trà Đốc, Trà Bui, Trà Giác, Trà Giáp, Trà Ka tổ chức thông qua dự thảo quy hoạch lần 2.

Qua nội dung dự thảo quy hoạch lần 2 cơ bản đã chỉnh sửa, bổ sung được các nội dung góp ý lần 1, nội dung cho định hướng quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch khu trung tâm xã đã thể hiện chi tiết, tuy nhiên còn một số nội dung cần tiếp tục hoàn thiện trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đó là:

          - Xác định lại các chỉ tiêu sử dụng đất cho phù hợp trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất của các địa phương đã được phê duyệt.

          - Nội dung báo cáo cần mang tính logic, xem xét đánh giá đúng với thực trạng về phát triển kinh tế xã hội, xác định chính xác địa danh tại các địa phương.

Kết thúc thời gian thông qua dự thảo Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới tại các xã, Tổ Quy hoạch nông thôn mới đã cập nhật tất cả các ý kiến tham gia tại Hội nghị để báo cáo UBND huyện chỉ đạo thưc hiện.

Minh Tài

Kết quả căm mốc tại thực địa biên giới Việt - Lào thuộc tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Qua 5 năm từ 2008 - 2012 vừa làm công tác chuẩn bị và triển khai, đến 30/9/2012 hoàn thành kế hoạch xây dựng 60/60 mốc biên giới trên địa bàn 2 huyện Tây giang và Nam Giang giáp với huyện Kalừm và Đắc Chưng, tỉnh Xê Kông - Lào.

Nhiệm vụ năm 2013: Phối hợp với phía bạn khai trương cửa khẩu Tây Giang - Kàlừm; Xây dựng trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Đắc Tà oóc (Nam Giang); chuẩn bị điều kiện để giải quyết việc di dân tự do, kết hôn không giá thú ở vùng biên giới theo thỏa thuận của 2 Chính phủ. Khảo sát và xây dựng 10 cọc dấu; hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật và pháp lý để tổ chức bàn giao; họp Ban chỉ đạo cắm mốc 2 tỉnh lần thứ VIII; tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới về kế hoạch tôn tạo và tăng dày hệ thống cột mốc biên giới Việt Nam - Lào.

Đắc Nguyễn

Kết quả đo đạc Dự án vùng Đông sông Trường Giang

Email In PDF.

Thực hiện dự án đo đạc lập hồ sơ Địa chính, cấp giấy CNQSD đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai vùng Đông sông Trường giang thuộc Huyện Duy xuyên và Thăng Bình; Quyết định 3816/QĐ-UB ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc “Đặt hàng thực hiện xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai vùng Đông sông trường giang thuộc Huyện Duy xuyên và Huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam”. Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và môi trường tiến hành thi công từ tháng 3/2011 đến nay đã đạt được khối lượng như sau:

- Tổng diện tích đã đo đạc: 8641 ha/8 xã trong vùng dự án, trong đó: tỉ lệ 1/1000 là 316 ha và tỉ lệ 1/2000 là 8325 ha;

- Số tờ bản đồ địa chính đã lập: 222 tờ, trong đó: tỉ lệ 1/1000 là 39 tờ và tỉ lệ 1/2000 là 183 tờ;

- Đã tiến hành tổ chức đăng ký 3 xã:

+ Bình Đào: 3872 hồ sơ đăng ký/4 thôn, xét duyệt xong thôn Trà đóa 1 với 820/820 hồ sơ, trong đó: cấp đổi giấy CNQSD đất là 820 hồ sơ (đủ điều kiện đất ở: 270/440; đủ điều kiện đất nông nghiệp: 360/380)

        + Bình minh: 1983/2128 hồ sơ đăng ký đã lập danh sách xếp loại nguồn gốc xong chuẩn bị họp xét.

        + Duy hải đã đăng ký được 400/500 hồ sơ, đang tiếp tục đăng ký.

Công tác đo đạc đã hoàn thành 8 xã trong vùng dự án, hiện đang hoàn thiện hồ sơ để chuyển sang công tác đăng ký lập hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai.

Vùng Đông sông Trường Giang là khu vực qui hoạch nhiều dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nên việc thực hiện Dự án gặp nhiều khó khăn, phức tạp như việc tranh chấp, lấn chiếm đất đai, khiếu kiện của nhân dân xảy ra thường xuyên, là vùng đất cát bỏ hoang hóa không có bờ thửa, nguồn gốc đất phần nhiều thiếu giấy tờ, sự quan tâm, chỉ đạo của chính quyền địa phương đến dự án còn hạn chế…dẫn đến thực hiện dự án chậm tiến độ.

Tuy nhiên với quyết tâm, phấn đấu tập trung lực lượng của Trung tâm, tích cực, thường xuyên làm việc với chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn cấp huyện, tỉnh giải quyết, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, khó khăn. Dự án vùng Đông  sông Trường giang sẽ hoàn thành trong năm 2013 theo kế hoạch.

Lưu văn Tuyên

Khóa đào tạo công tác đo đạc, đăng ký, hồ sơ địa chính và kinh nghiệm nước ngoài

Email In PDF.

Ngày 15/10–17/10/2012 tại thành phố Đà Nẵng, Chương trình hợp tác đối tác nâng cao năng lực quản lý đất đai giữa Tổng cục quản lý đất đai và cơ quan lập bản đồ, địa chính và đăng ký đất đai Thụy điển tổ chức khóa đào tạo công tác đo đạc, đăng ký, hồ sơ địa chính và kinh nghiệm nước ngoài. Tham gia dự hội khóa đào tạo gồm các tỉnh Miền trung và Tây nguyên với hơn 30 cán bộ tham gia. Đối với Quảng Nam có 02 cán bộ Văn phòng Đăng ký QSD đất Quảng Nam tham gia.

Thông tin về dự án Nhà máy bột giấy Quảng Nam

Email In PDF.

Dự án nhà máy bột giấy Quảng Nam tại xã Tam Dân, huyện Phú Ninh do Công ty cổ phần Giấy và Bột giấy INCOMEX làm chủ đầu tư được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 711/TTg-CN ngày 09/5/2006 với tổng mức đầu tư 673.967.000.000 đồng, công suất nhà máy 115.000 tấn/năm với sản phẩm là bột giấy loại chemi-thermomechanical sử dụng nguồn nguyên liệu từ cây keo và bạch đàn trong tỉnh với quy mô khoảng 280.000 tấn/năm.

Là một dự án lớn nhất tại khu vực Miền trung-Tây nguyên, được sự hổ trợ tối đa của các cấp chính quyền địa phương với nguyên liệu đầu vào cho dự án được cam kết cung cấp đầy đủ từ rừng nguyên liệu Quảng Nam có diện tích từ 25.000 đến 30.000 ha cùng các thuận lợi khác từ nguồn nguyên liệu dồi dào ở các vùng phụ cận và Lào. Đây là dự án thuộc danh mục "nhóm A" đã được chủ trương phát hành bảo lãnh từ Bộ Tài chính. Tuy nhiên sau 06 năm chuẩn bị đầu tư và nhiều lần được gia hạn triển khai dự án nhưng đến nay UBND tỉnh Quảng Nam đã chính thức thông báo dừng dự án  kể từ ngày 25/7/2012 với lý do chủ đầu tư không đủ khả năng kêu gọi vốn đóng góp 20% giá trị dự án từ các cổ đông.

Về phía địa phương, việc chấm dứt dự án với quy mô sử dụng khoảng 100ha đất dành cho nhà máy và việc đã thu hồi 2,5ha đất để làm khu tái định cư phục vụ cho giải toả xây dựng nhà máy đã làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân trong vùng dự án trong một thời gian dài. Chính quyền địa phương sẽ thông báo để nhân dân được biết và đồng thời cam kết với tỉnh về giữ nguyên định hướng quy hoạch khu vực này thành Cụm công nghiệp trước mắt và lâu dài.

                                                                                            Thiện Phước

Kết quả thanh tra công tác bồi thường, GPMB các dự án vùng Đông huyện Duy Xuyên

Email In PDF.

Ngày 26/6/2012, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang chủ trì cuộc họp nghe báo cáo sơ bộ kết quả thanh tra công tác bồi thường, GPMB các dự án vùng Đông huyện Duy xuyên. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo thanh tra tỉnh, Đoàn thanh tra, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên & Môi trường và UBND huyện Duy Xuyên (cùng các phòng ban của huyện).

Qua đánh giá kết quả thanh tra, công tác BT, HT&TĐC tại các dự án vùng Đông huyện Duy xuyên cơ bản thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên còn tồn tại 2 nội dung lớn:

- Công tác phê duyệt và chi trả của một số dự án chưa đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục (chưa có Quyết định thu hồi đất cá biệt của từng hộ gia đình, cá nhân; xác nhận nguồn gốc đất chưa đầy đủ nội dung; việc chi trả tiền bồi thường không đảm bảo thời gian quy định; một số dự án chưa có Quyết định phê duyệt nhưng đã chi trả tiền bồi thường ...).

- Mức hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm vượt quy định (ước tính khoảng 18 tỷ đồng); nguyên nhân là do UBND Duy xuyên thực hiện mức hỗ trợ không tuân thủ theo hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương (hạn mức theo NĐ64, 02...).

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang kết luận cuộc họp:

- UBND huyện Duy xuyên đã thừa nhận những thiếu sót do áp lực tiến độ các dự án và nhận thức chưa đầy đủ các quy định.

- Việc hỗ trợ sai quy định không mang động cơ cá nhân. Do đó để đảm bảo các quy định chung thì phải tổ chức xin lỗi với nhân dân và thu hồi lại số tiền đã chi hỗ trợ.

- UBND huyện Duy Xuyên có trách nhiệm tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan.

- Đoàn thanh tra tiếp thu ý kiến của các thành viên dự họp, tiếp tục nghiên cứu bổ sung hoàn chỉnh báo cáo thanh tra, trong đó nêu rõ các căn cứ theo quy định để kết luận sự việc sai phạm của huyện Duy Xuyên.

Nguyễn Văn Thiện

Giao ban dự án xây dựng HSĐC & CSDL quản lý đất đai huyện Núi Thành

Email In PDF.

Ngày 20/3/2012, Sở Tài nguyên & Môi trường và UBND huyện Núi Thành đồng chủ trì cuộc họp giao ban để đánh giá tình hình thực hiện và bàn biện pháp giải quyết những vướng mắc phát sinh khi triển khai Dự án xây dựng HSĐC&CSDL quản lý đất đai trên địa bàn huyện Núi Thành.

hsdc_NThanh

Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo: UBND huyện Núi Thành, Sở Tài nguyên & Môi trường, Văn phòng Đăng ký QSD đất tỉnh, Phòng Tài nguyên & Môi trường và Văn phòng Đăng ký QSD đất huyện, UBND 17 xã, thị trấn và các Xí nghiệp trực thuộc Tổng Công ty Tài nguyên & Môi trường Việt Nam (đơn vị thi công dự án). Nội dung giao ban, bao gồm:

            - Báo cáo tiến độ thực hiện, những vướng mắc phát sinh của dự án.

            - Hướng dẫn nội dung quy trình kê khai đăng ký, cấp giấy QSD đất và xây dựng hồ sơ địa chính.

            - Trao đổi, bàn bạc giải quyết những vướng mắc phát sinh.

            - Triển khai tiếp kế hoạch chi tiết của dự án trong thời gian tới.

Tính đến ngày 20/3/2012, kết quả thực hiện dự án trên địa bàn huyện Núi Thành đạt được như sau:

* Hoàn thành xong công tác đo đạc lập bản đồ địa chính của 10/17 xã, thị trấn, bao gồm: TT Núi thành, Tam Nghĩa, Tam Hiệp, Tam Quang, Tam Anh Nam, Tam Anh Bắc, Tam Trà, Tam Thạnh, Tam Xuân 2 và Tam Mỹ Đông.

Riêng 7/17 xã, phường còn lại (Tam Mỹ Tây, Tam Hoà, Tam Tiến, Tam Xuân 1, Tam Hải, Tam Sơn và Tam Giang) đang triển khai dở dang công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính với khối lượng đạt từ 40% đến 80% khối lượng theo kế hoạch được duyệt.

* Triển khai công tác kê khai đăng ký xây dựng HSĐC 6/10 xã, phường đã hoàn thành đo đạc BĐĐC (Tam Nghĩa, Tam Quang, Tam Hiệp, Tam Anh Bắc, Tam Anh Nam và TT Núi Thành) với khối lượng 12.538 hồ sơ; đã bàn giao cho UBND cấp xã 8.260 hồ sơ để xét duyệt; đến nay UBND cấp xã đã xét duyệt được 2.052 hồ sơ.

Riêng 4/10 xã, phường đã hoàn thành đo đạc bản đồ địa chính còn lại (Tam Trà, Tam Thạnh, Tam Xuân 2 và Tam Mỹ Đông) đang trích lập các thông tin thửa đất chuẩn bị cho công tác kê khai đăng ký xây dựng HSĐC.

Cuộc họp đã diễn ra khá sôi nổi với nhiều ý kiến phản ánh vướng mắc đa dạng, phong phú xuất phát từ thực tế của các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Qua trao đổi, bàn bạc, cuộc họp đã cơ bản giải thích, hướng dẫn giải quyết những vướng mắc phát sinh; tuy nhiên để tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện các dự án trong thời gian tới, ông Nguyễn Viễn - PGĐ Sở và ông Nguyễn Văn Mau - PCTUBND huyện Núi Thành đồng chủ trì thống nhất một số nội dung sau:

- Dự án xây dựng HSĐC huyện Núi Thành là dự án tiếp theo của dự án đo đạc thành lập bản đồ địa chính đất lâm nghiệp tỷ lệ 1/10.000 tỉnh Quảng Nam, được Trung ương hỗ trợ với vốn đối ứng của tỉnh là 50% nhằm giúp cho các địa phương có điều kiện xác lập lại số liệu điều tra cơ bản về đất đai theo chương trình kỹ thuật số và nâng cao năng lực quản lý về đất đai ở các địa phương.

 Đơn vị thi công và UBND cấp xã đã có sự phối hợp đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện và đã đạt được một số kết quả đáng kể về đo đạc bản đồ, kê khai đăng ký QSD đất. Tuy nhiên, so với yêu cầu kế hoạch của UBND huyện đề ra thì tiến độ chậm hơn 6 tháng, một số nơi còn khoán trắng cho đơn vị thi công.

Do đó rút kinh nghiệm dự án đo đạc bản đồ địa chính đất lâm nghiệp 1/10.000, nhằm đẩy nhanh tiến độ đề ra, đề nghị UBND các xã, phường cần phải nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của dự án để tập trung hơn nữa việc phối hợp triển khai thực hiện trong thời gian tới.

- Trong quá trình tổ chức kê khai đăng ký cần quan tâm thu thập đầy đủ hồ sơ pháp lý đính kèm để thuận tiện cho công tác xét cấp; việc xét cấp giấy chứng nhận QSD đất của từng địa phương cần phải được công khai để mọi người dân được biết, hạn chế việc phát sinh tranh chấp sau này.

Thực hiện nguyên tắc cuốn chiếu trong quá trình triển khai thực hiện, những nơi thuận lợi tổ chức xét hồ sơ trước và gởi về Văn phòng Đăng ký QSD đất các cấp để giải quyết kịp thời, tránh việc chờ đợi xét xong hồ sơ cho toàn xã rồi mới gởi lên Văn phòng Đăng ký QSD đất các cấp làm ùn tắc hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết.

Việc xét cấp giấy chứng nhận QSD đất cần lưu ý kết hợp đến việc xét công nhận diện tích đất ở (đối với thửa đất ở có vườn, ao) nhằm đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân trong việc giao dịch QSD đất theo quy định của pháp luật, đồng thời giúp UBND cấp xã có những thông tin cần thiết, chính xác trong việc xây dựng bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo Nghị định số 53/NĐ-CP của Chính phủ.

- Vấn đề ranh giới 364/CT cần phải có sự phối hợp hiệp thương giữa các địa phương cấp xã dưới sự chủ trì của UBND cấp huyện để cùng nhau giải quyết cho phù hợp với điều kiện thực tế.

- UBND các xã, thị trấn phải xây dựng kế hoạch tiến độ cụ thể, trong đó nêu rõ thời gian cho công tác xét cấp giấy chứng nhận QSD đất và gởi cho Phòng Tài nguyên & Môi trường, Văn phòng Đăng ký QSD đất và đơn vị thi công để theo dõi, phối hợp.

Mỗi xã, thị trấn cần phải tổ chức kê khai đăng ký QSD đất thí điểm cho từng thôn để rút kinh nghiệm nhân rộng cho toàn xã.

Đề nghị các đơn vị thi công cần khẩn trương tập trung đẩy nhanh tiến độ đo đạc, đăng ký QSD đất tại các địa phương, đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ theo từng đợt và gởi về UBND cấp xã để tiến hành xét cấp theo tiến độ kế hoạch của từng địa phương.

- Phân công các thành viên trong Tổ công tác cấp huyện đứng điểm các xã, thị trấn để theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện. Hàng tháng Tổ công tác cấp huyện và UBND cấp xã tổ chức họp giao ban để bàn biện pháp triển khai trong thời gian kế tiếp, thành phần giao ban có thể mời thêm các phòng, ban chuyên môn của Sở Tài nguyên & Môi trường tham gia.

- Văn phòng Đăng ký QSD đất huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Trường hợp, những vướng mắc phức tạp thì phản ánh về Sở Tài nguyên & Môi trường để phối hợp hướng dẫn giải quyết.

- Đề nghị Sở Tài nguyên & Môi trường xem xét nguồn kinh phí dự toán của dự án để hỗ trợ thêm (nếu có) cho cán bộ địa phương tham gia trực tiếp công tác đo đạc, xét cấp giấy chứng nhận QSD đất. Trường hợp ngoài quy định mà chủ đầu tư không thể giải quyết nguồn kinh phí hỗ trợ nêu trên, giao Phòng Tài nguyên & Môi trường tổng hợp, đề xuất UBND huyện xem xét, giải quyết

Trong thời gian tới, đề nghị Sở Tài nguyên & Môi trường giúp các địa phương được tiếp tục tham gia dự án đầu tư trang thiết bị, công nghệ và đào tạo cán bộ về lĩnh vực quản lý đất đai ./.

Nguyễn Văn Thiện

Trang 3 trong tổng số 7