Bạn đang ở: Tin tức

Đo đạc - bản đồ

Một số nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm Kỹ thuật TN&MT trong thời gian đến

Email In PDF.

Ngày 19/7/2011, Sở TN&MT tổ chức làm việc với Trung tâm Kỹ thuật TN&MT để đánh giá kết quả công tác trong thời gian qua và kế hoạch, tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian đến.

Cuộc họp đã nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, những kiến nghị, đề xuất và ý kiến tham gia của các đơn vị có liên quan; ông Nguyễn Viễn - PGĐ Sở - chủ trì buổi làm việc có ý kiến kết luận, đề nghị Trung tâm Kỹ thuật TN&MT tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Liên hệ với Sở Tài chính để đôn đốc thực hiện thẩm định việc đặt hàng đơn vị thực hiện, đơn vị tư vấn giám sát đối với dự án xây dựng HSĐC vùng Đông và Dự án đầu tư quy hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Nam.

- Nếu có nhu cầu sửa chữa trụ sở làm việc và trang thiết bị máy móc cho cơ quan thì phải lập dự án đầu tư theo chế độ xây dựng cơ bản trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

- Xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy cơ quan theo quy định.

- Đối với dự án đo đạc lập bản đồ địa chính đất lâm nghiệp 1/10000 tập trung rà soát khối lượng chi tiết theo từng hạng mục công việc của dự án trên từng địa bàn (Nam Giang, Đại Lộc) phản ánh về phòng Đất đai theo dõi, mời Trung tâm kiểm định chất lượng lập thủ tục kiểm tra, nghiệm thu để thanh quyết toán.

Riêng sản phẩm HSĐC huyện Nam Giang, có thể liên hệ với Văn phòng Đăng ký QSD đất tỉnh tạo điều kiện kiểm tra, đánh giá chất lượng để có kế hoạch chỉnh sửa (nếu có) kịp thời.

- Đối với dự án xây dựng HSĐC vùng Đông Thăng Bình, Duy Xuyên:

     + Tăng cường các mối quan hệ phối hợp với các đơn vị có liên quan, xem xét bổ sung lực lượng thi công hoặc thay đổi hình thức tổ chức thực hiện theo hướng tăng thời lượng làm việc tại hiện trường, đảm bảo được yêu cầu của tiến độ.

     + Liên hệ với phòng Đất đai Lập biên bản xác định khối lượng chi tiết theo từng hạng mục của dự án đã thi công trước ngày 30/4/2011 để làm cơ sở giải ngân, thanh quyết toán sau này.

     + Những đơn vị có dự án đầu tư trực tiếp hợp đồng với Trung tâm thực hiện trích đo địa chính phục vụ công tác BT, GPMB thì không được thanh toán bằng nguồn kinh phí của dự án XDHSĐC.

Nguyễn Văn Thiện

Sẽ sửa đổi Nghị định đo đạc bản đồ

Email In PDF.

Ngày 1-4, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển đã làm việc với Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 12/2002/NĐ-CP về hoạt động đo đạc và bản đồ.

Ông Nguyễn Tuấn Hùng, Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam cho biết, chuẩn bị cho việc dự thảo Nghị định đo đạc và bản đồ, đến nay, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đã tổ chức rà soát, đánh giá nội dung Nghị định số 12, tổng hợp những chính sách bất cập, mâu thuẫn, không phù hợp cần sửa đổi, bổ sung; những chính sách còn thiếu so với thực tiễn công tác quản lý và tổ chức triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ. Đồng thời đề xuất các chính sách quản lý cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới.
Một số đề xuất sẽ được sửa đổi như bỏ chương “Hoạt động đo đạc và bản đồ” và bổ sung thêm chương “Quản lý Nhà nước về đo đạc và bản đồ”. Trong lần sửa đổi này, cũng sẽ bổ sung thêm một số thuật ngữ mới như: bản đồ nền, đối tượng địa lý, hệ thống thông tin địa lý, cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý, cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ. Một số nhóm chính sách về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản, quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành, quản lý công trình xây dựng đo đạc, trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước về đo đạc và bản đồ ở Trung ương, địa phương và quản lý trình độ chuyên môn về đo đạc bản đồ cũng được đề xuất sửa đổi, bổ sung vào Nghị định.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển cho rằng, lĩnh vực đo đạc và bản đồ ngày càng phát triển mạnh cả về phạm vi, đối tượng, công nghệ nên công tác quản lý Nhà nước về đo đạc và bản đồ cần làm tốt hơn. Trong khi đó, Nghị định số 12 chưa đề cập tới vấn đề này. Vì thế, việc sửa đổi Nghị định 12 để đáp ứng kịp nhu cầu thực tế hiện nay là hết sức cần thiết.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển, Nghị định về đo đạc và bản đồ cần giải quyết vướng mắc, tồn tại của Nghị định 12 và bổ sung những vấn đề tạo tiền đề xây dựng Luật Đo đạc và bản đồ.
Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển cũng lưu ý một số vấn đề cần quản lý trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ hiện nay. Đó là, công tác quản lý sau cấp phép; quản lý các công trình đo đạc bản đồ hoặc công trình liên quan đến đo đạc và bản đồ; quản lý Nhà nước về đo đạc và bản đồ có sự tách bạch giữa bản đồ chuyên đề và bản đồ cơ bản.
Đến nay, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đã có dự thảo Quyết định thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định trình Bộ trưởng. Theo đó, Trưởng Ban soạn thảo là Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển; Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam là Phó Ban soạn thảo kiêm Tổ trưởng Tổ biên tập. Sau khi thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập, Cục sẽ đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Bộ TN&MT, trình Chính phủ vào tháng 10/2011.
(Theo monre)

Triển khai Dự án khu đo Đông Trường Giang

Email In PDF.

Sáng 11/01/11. Sở TNMT phối hợp với UBND huyện Thăng Bình họp triển khai dự án khu đo Đông Trường Giang, thuộc huyện Thăng Bình.

Tham dự có lãnh đạo Phòng TNMT, Phòng Nội vụ, UBMTTQVN huyện, Văn phòng ĐKQSD đất, Trung tâm PTQĐ, lãnh đạo và cán bộ địa chính 06 xã Bình Đào, Bình Giang, Bình Dương, Bình Sa, Bình Nam, Bình Hải. Về phía Sở có đại diện lãnh đạo Sở, Phòng Đất đai, Văn phòng ĐKQSD đất và Trung tâm Kỹ thuật TN&MT đơn vị được UBND tỉnh đặt hàng thực hiện dự án này.

Dự án xây dựng 80 điểm lưới địa chính; đo đạc 8079,84 ha, thời gian thực hiện trong năm 2011; theo Quyết định phê duyệt số1655/QĐ-UBND ngày 24/5/2010 của UBND tỉnh.

Đắc Nguyễn

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổng kết công tác năm 2010 và kế hoạch công tác 2011: Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện, đa dạng hóa sản phẩm đo đạc và bản đồ

Email In PDF.

Ngày 4/1, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011. Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT và toàn thể cán bộ, công chức của Viện.
Phó Viện trưởng Đào Ngọc Long đã trình bày báo cáo tổng kết ghi nhận những thành tích, kết quả mà Viện đạt được trong năm 2010. Đó là, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện, đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ có trình độ thạc sỹ đạt tỷ lệ cao. Đã trình Bộ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khoa học công nghệ của Viện đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020. Viện cũng đã chủ trì thực hiện nghiên cứu 4 đề tài cấp Bộ. Các dự án được triển khai và hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Đây là điểm tiến bộ vượt bậc so với những năm trước. Viện thực hiện thành công 02 dự án Chính phủ “Thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý tỷ lệ 1/10.000 gắn với mô hình số độ cao phủ trùm cả nước (khu vực Thái Nguyên, Phú Thọ) và “Thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý tỷ lệ 1/10.000 gắn với mô hình số độ cao phủ trùm cả nước (khu vực tỉnh Quảng Ngãi). Ngoài ra, Viện còn hoàn thành 02 dự án cấp Bộ. Các mặt công tác khác của Viện cũng đã hoàn thành tốt, đáp ứng yêu cầu đề ra.
Thực tế cho thấy, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng đến nay, tập thể Viện đã đoàn kết, thống nhất hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển biểu dương những thành tích, nỗ lực của cán bộ công chức Viện. Năm 2011, năm bản lề của việc thực hiện kế hoạch 5 năm nên công việc của Viện thời gian tới rất nặng nề.
Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển cho rằng, đặc thù của ngành đo đạc và bản đồ là một ngành khoa học kỹ thuật phát triển nhanh, luôn có công nghệ mới. Song công tác nghiên cứu khoa học của Viện thực tế vẫn chưa đáp ứng được  so với yêu cầu phát triển công nghệ được ứng dụng. “Viện cần nghiên cứu, đi trước một bước xem 5 năm tới công nghệ nào được đưa vào ứng dụng? Các sản phẩm đo đạc bản đồ ứng dụng thế nào trong lĩnh vực tài nguyên nước, địa chất – khoáng sản?”
Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh, sản phẩm đo đạc bản đồ không chỉ phục vụ cho ngành TN&MT mà còn phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và chủ quyền quốc gia. Tuy nhiên, thời gian qua, sản phẩm của ngành mới chỉ dừng lại ở việc phục vụ cho công tác quản lý đất đai, cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất. Vì vậy, Thứ trưởng đề nghị, thời gian tới, Viện cần nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm đo đạc và bản đồ cho các ngành, lĩnh vực.
 Theo Thứ trưởng, là đơn vị nghiên cứu đầu đàn trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, Viện có nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý Nhà nước về đo đạc và bản đồ, thực hiện Chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ đến năm 2020, do đó, Viện cần xem xét, nghiên cứu những vấn đề phục vụ cho công tác xây dựng Luật, công nghệ đo đạc và bản đồ.
Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển chỉ đạo, Viện cần rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, củng cố lại bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ. Tổ chức, động viên cán bộ học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tham gia các lớp đào tạo sau đại học, nâng tỷ lệ cán bộ có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ đáp ứng yêu cầu của Viện trong thời kỳ mới.
Viện cũng cần triển khai tốt các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2011 phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước của Bộ. “Cùng với việc nghiên cứu cơ bản, Viện cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu những vấn đề mà xã hội có nhu cầu. Muốn vậy, cần tăng cường phối hợp với các đơn vị trong Bộ, tăng cường quảng bá sản phẩm để mọi người đều biết”. Ngoài ra, Viện cần tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, cải tiến lề lối làm việc, phát huy sức mạnh tập thể.
Tiếp thu ý kiến đóng góp của các đơn vị trong Viện, đơn vị chức năng trực thuộc Bộ và Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển, Viện trưởng Hà Minh Hòa cho biết, Viện đang gấp rút kiện toàn bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ của các Trung tâm; tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh cho cán bộ Viện; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đề án đào tạo sau đại học trình Bộ phê duyệt trong thời gian sớm nhất; gấp rút đề nghị Bộ cho thành lập một số đơn vị trực thuộc…
Thúy Hằng

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ TNMT

Email In PDF.

Th_chc_mng_ca_B_trng_B_TNMT1

Hội nghị triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Tài nguyên và Môi trường

Email In PDF.

Ngày 23 tháng 8 năm 2010, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị để đánh giá những kết quả đã đạt được và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Nguyễn Ngọc Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, KH và ĐT, Nông nghiệp và PTNT, Nội vụ, Cục Thống kê, Văn phòng UBND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND các huyện, TP; lãnh đạo phòng TN&MT, Văn phòng ĐKQSD đất, Tổ chức phát triển quỹ đất; các đơn vị thi công dự án đo đạc đất lâm nghiệp.DSC_0058

Tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án Đo đạc bản đồ

Email In PDF.

Thực hiện chỉ đạo của PCT thường trực UBND tỉnh Lê Phước Thanh yêu cầu Sở TNMT tập trung giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác đo đạc bản đồ phục vụ các dự án ven biển huyện Thăng Bình, Duy xuyên và tiến độ thực hiện, giải ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2010.

 Ngày 14/7/2010, Sở có buổi làm việc với các phòng, đơn vị liên quan thống nhất giải quyết một số công việc sau: 

- Đối với khu TĐC Nồi Rang, Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Sở yêu cầu Giám đốc TTKThuật phối hợp với các cơ quan chuyên môn liên quan của Sở, làm việc với ban GPMB và địa phương để kiểm tra, xử lý số liệu giữa hồ sơ đo vẽ và giấy CNQSD đất đã cấp trước đây, để GPMB trong vòng 10 ngày kể từ 14/7/2010.

- Tập trung hoàn chỉnh Quy định về Bồi thường, hỗ trợ và TĐC để báo cáo UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban tỉnh vào tuần tới. Phòng Đất đai chuẩn bị nội dung và báo cáo tại cuộc họp.

- Đối với dự án khu đo Núi thành, Tam kỳ làm việc lại với đơn vị tư vấn để điều chỉnh dự toán, lập hồ sơ mời thầu... Dự án vùng đông Thăng Bình lập báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương thực hiện.

- Dự án đo đạc và cấp GCNQSDĐ Lâm nghiệp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc thực hiện để kết thúc vào cuối năm 2010.

- Tăng cường kiểm tra chất lượng, thẩm định hồ sơ, cùng các địa phương, chủ dự án... tháo gỡ những vướng mắc về hồ sơ ĐĐBĐ.

- Tham mưu UBND tỉnh báo cáo với Bộ TNMT về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đo đạc bản đồ theo hướng tạo sự chủ động cho địa phương.

                                                                             Đắc Nguyễn

Trang 5 trong tổng số 7