Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Biển và hải đảo

Lọc theo trích yếu     Hiển thị # 
#. Trích yếu nội dung Ngày ban hành Số/ký hiệu Số truy cập
1 Quyết định số 1772/QĐ-UBND ngày 02/07/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ tư, 08 Tháng 7 2020 Quyết định số 1772/QĐ-UBND 182
2 Quyết định số 647/QĐ-TTg ngày 18/05/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ ba, 30 Tháng 6 2020 Quyết định số 647/QĐ-TTg 48
3 Quyết định 896/QĐ-TTg ngày 26/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình tăng cường năng lực và hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường biển, hải đảo đến năm 2030. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ ba, 30 Tháng 6 2020 Quyết định 896/QĐ-TTg 50
4 Thông tư số 04/2020/TT-BTNMT ngày 03/06/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ ba, 30 Tháng 6 2020 Thông tư số 04/2020/TT-BTNMT 49
5 Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ về Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 12 Tháng 3 2020 Nghị quyết 26/NQ-CP 659
6 Quyết định số 100/QĐ-STNMT ngày 27/02/2020 Phê duyệt điều khoản tham chiếu tuyển dụng Chuyên gia thực hiện Tiểu dự án 2 - Dự án "Tăng cường thực hiện ICM ở tỉnh Quảng Nam trong việc thực hiện chiến lược ICM quốc gia và Chiến lược Phát triển bền vững vùng biển Đông Á". Bấm vào đây để tải văn bản.   Thứ sáu, 28 Tháng 2 2020 Quyết định số 100/QĐ-STNMT ngày 27/02/2020 720
7 Thông tư số 33/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ hai, 25 Tháng 3 2019 Thông tư số 33/2018/TT-BTNMT 814
8 Quyết định số 3918/QĐ-UBND ngày 28/12/2019 của Ủy ban Nhân dân Ban hành Quy định hoạt động ngăn ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 03 Tháng 1 2019 Quyết định số 3918/QĐ-UBND 1195
9 Thông tư 22/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ tư, 02 Tháng 1 2019 Thông tư 22/2018/TT-BTNMT 902
10 Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT ngày 12/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ sáu, 23 Tháng 12 2016 Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT 2953
 
 
 
CSDLQTMT
CSDLMT
phanmemnhacviecLichct
Danh ba dien thoai2
bannerdvc 
quyhoachsudungdatthongbaodaugia

Thăm dò dư luận

 

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?
Các kết quả
 
ccqldd Chi cục quản lý đất đai Chi tiết »
chicuc Chi cục bảo vệ môi trường Chi tiết »
 Chi cục Biển và Hải Đảo Chi tiết »
tttt Trung Tâm CNTT TN&MT. Chi tiết »
ttqt Trung tâm quan trắc. Chi tiết
Trung tâm phát triển quỹ đất. Chi tiết »
vpdk Văn phòng đăng ký QSD đất Chi tiết »
 

Thống kê số liệu

 
Các thành viên : 5
Nội dung : 6982
Số lần xem bài viết : 31055993

Đang Online

 
Hiện có 14 khách Trực tuyến

Banner liên kết

 

logo

culamcham

ek

vida

tc


 lv

 

 

 

Gallery ảnh

 
 
RSS
 

bannerbotainguyenmoitruong