Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Lĩnh vực khác

Lọc theo trích yếu     Hiển thị # 
#. Trích yếu nội dung Ngày ban hành Số/ký hiệu Số truy cập
101 Quyết định 2664/QĐ-UBND ngày 29/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020. Thứ hai, 09 Tháng 9 2013 Quyết định 2664/QĐ-UBND 2803
102 Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 09/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ V/v tăng cường quản lý, kiểm soát việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp. Thứ hai, 12 Tháng 8 2013 Chỉ thị 17/CT-TTg 4297
103 Nghị định 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao Thứ hai, 12 Tháng 8 2013 Nghị định 90/2013/NĐ-CP 4845
104 Nghị định 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập Thứ hai, 12 Tháng 8 2013 Nghị định 78/2013/NĐ-CP 3669
105 Quyết định 13/2013/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Nam. Thứ năm, 27 Tháng 6 2013 Quyết định 13/2013/QĐ-UBND 2454
106 Thông tư 29/2013/TT-BCA ngày 10/5/2013 của Bộ Công An Quy định danh mục bí mật nhà nước độ mật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Thứ hai, 03 Tháng 6 2013 Thông tư 29/2013/TT-BCA 4393
107 Quyết định 08/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Quảng Nam. Thứ hai, 03 Tháng 6 2013 Quyết định 08/2013/QĐ-UBND 5345
108 Quyết định 1640/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 1869/CT-TTg ngày 10/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 21/CT-TU ngày 04/7/2012 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" trong giai đoạn mới, gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Thứ hai, 03 Tháng 6 2013 Quyết định 1640/QĐ-UBND 3300
109 Quyết định 21/2013/QĐ-TTg ngày 24/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bí mật nhà nước độ tối mật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Thứ tư, 29 Tháng 5 2013 Quyết định 21/2013/QĐ-TTg 3358
110 Thông tư liên tịch 225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT ngày 26/12/2012 Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2015. Thứ năm, 21 Tháng 3 2013 Thông tư liên tịch 225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT 3693
111 Thông tư liên tịch 08/2013-BTP-BTC-TTCP ngày 27/02/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26/11/2010 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính. Thứ năm, 21 Tháng 3 2013 Thông tư liên tịch 08/2013-BTP-BTC-TTCP 3765
112 Thông tư 17/2013/TT-BTC ngày 19/02/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 10/2011/TT-BTC ngày 29/01/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Thứ năm, 21 Tháng 3 2013 Thông tư 17/2013/TT-BTC 6929
113 Thông tư 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ Qui định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra  việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Thứ năm, 21 Tháng 3 2013 Thông tư 01/2013/TT-TTCP 12666
114 Quyết định 265/QĐ-STNMT của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về Thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Thứ năm, 21 Tháng 3 2013 Quyết định 265/QĐ-STNMT 2108
115 Quyết định 264/QĐ-STNMT ngày 28/12/2012 của Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường Thứ năm, 21 Tháng 3 2013 Quyết định 264/QĐ-STNMT 3198
116 Quyết định 263/QĐ-STNMT ngày 28/12/2012 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy chế quy định tiếp nhận, chuyển hồ sơ, xử lý, trình ký, trả lại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường Thứ năm, 21 Tháng 3 2013 Quyết định 263/QĐ-STNMT 2089
117 Quyết định 712/QĐ-UBND ngày 06/3/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Chương trình xây dựng quyết định quy phạm pháp luật năm 2013. Thứ tư, 13 Tháng 3 2013 Quyết định 712/QĐ-UBND 2662
118 Quyết định 1183/QĐ-TTg ngày 30/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2015. Thứ năm, 13 Tháng 9 2012 Quyết định 1183/QĐ-TTg 4935
119 Quyết định 2451/QĐ-UBND ngày 26/7/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2012. Thứ ba, 04 Tháng 9 2012 Quyết định 2451/QĐ-UBND 3111
120   Thông tư 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí. Thứ tư, 01 Tháng 8 2012 Thông tư 102/2012/TT-BTC 11039
 
Trang 6 trong tổng số 20
 
phanmemnhacviec bannerdvc lis giadat2015
quyhoachsudungdat thongbaodaugia
 
 
  • Môi trường

  • Khoáng sản

  • Đất đai

  • .

Thăm dò dư luận

 

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?
Các kết quả
 
ccqldd Chi cục quản lý đất đai Chi tiết »
chicuc Chi cục bảo vệ môi trường Chi tiết »
 Chi cục Biển và Hải Đảo Chi tiết »
tttt Trung Tâm CNTT TN&MT. Chi tiết »
ttqt Trung tâm quan trắc. Chi tiết
ttkt Trung tâm kỹ thuật TN&MT. Chi tiết
ttptqd Trung tâm phát triển quỹ đất. Chi tiết »
vpdk Văn phòng đăng ký QSD đất Chi tiết »
 

Thống kê số liệu

 
Các thành viên : 5
Nội dung : 6549
Số lần xem bài viết : 27091076

Đang Online

 
Hiện có 72 khách Trực tuyến

Banner liên kết

 

Gallery ảnh

 
 
RSS
 

bannerbotainguyenmoitruong