Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Lĩnh vực khác

Lọc theo trích yếu     Hiển thị # 
#. Trích yếu nội dung Ngày ban hành Số/ký hiệu Số truy cập
101 Thông tư 11/2013/TT-BTNMT ngày 28/5/2013 của Bộ TN&MT ban hành quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường. Thứ ba, 21 Tháng 1 2014 Thông tư 11/2013/TT-BTNMT 3533
102 Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.   Thứ hai, 30 Tháng 12 2013 Thông tư số 07/2013/TT-TTCP 8231
103   Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình. Thứ hai, 30 Tháng 12 2013 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP 11097
104 Nghị định số 204/2013/NĐ-CP ngày 5/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2013, 2014. Thứ hai, 30 Tháng 12 2013 Nghị định 204/2013/NĐ-CP 3438
105 Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ qui định qui trình giải quyết tố cáo. Thứ sáu, 06 Tháng 12 2013 Thông tư số 06/2013/TT-TTCP 4461
106 Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ qui định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối các cơ quan nhà nước. Thứ sáu, 06 Tháng 12 2013 Nghị định số 117/2013/NĐ-CP 6401
107 Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ qui định về cưỡng chế thị hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Thứ sáu, 06 Tháng 12 2013 Nghị định số 166/2013/NĐ-CP 6221
108 Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29/08/2013 về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Bấm vào đây để tải toàn văn bản. Thứ sáu, 20 Tháng 9 2013 Nghị định 99/2013/NĐ-CP 5390
109 Quyết định 2664/QĐ-UBND ngày 29/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020. Thứ hai, 09 Tháng 9 2013 Quyết định 2664/QĐ-UBND 2966
110 Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 09/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ V/v tăng cường quản lý, kiểm soát việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp. Thứ hai, 12 Tháng 8 2013 Chỉ thị 17/CT-TTg 4550
111 Nghị định 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao Thứ hai, 12 Tháng 8 2013 Nghị định 90/2013/NĐ-CP 5053
112 Nghị định 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập Thứ hai, 12 Tháng 8 2013 Nghị định 78/2013/NĐ-CP 3865
113 Quyết định 13/2013/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Nam. Thứ năm, 27 Tháng 6 2013 Quyết định 13/2013/QĐ-UBND 2653
114 Thông tư 29/2013/TT-BCA ngày 10/5/2013 của Bộ Công An Quy định danh mục bí mật nhà nước độ mật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Thứ hai, 03 Tháng 6 2013 Thông tư 29/2013/TT-BCA 4641
115 Quyết định 08/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Quảng Nam. Thứ hai, 03 Tháng 6 2013 Quyết định 08/2013/QĐ-UBND 5754
116 Quyết định 1640/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 1869/CT-TTg ngày 10/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 21/CT-TU ngày 04/7/2012 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" trong giai đoạn mới, gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Thứ hai, 03 Tháng 6 2013 Quyết định 1640/QĐ-UBND 3521
117 Quyết định 21/2013/QĐ-TTg ngày 24/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bí mật nhà nước độ tối mật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Thứ tư, 29 Tháng 5 2013 Quyết định 21/2013/QĐ-TTg 3614
118 Thông tư liên tịch 225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT ngày 26/12/2012 Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2015. Thứ năm, 21 Tháng 3 2013 Thông tư liên tịch 225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT 3948
119 Thông tư liên tịch 08/2013-BTP-BTC-TTCP ngày 27/02/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26/11/2010 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính. Thứ năm, 21 Tháng 3 2013 Thông tư liên tịch 08/2013-BTP-BTC-TTCP 3939
120 Thông tư 17/2013/TT-BTC ngày 19/02/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 10/2011/TT-BTC ngày 29/01/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Thứ năm, 21 Tháng 3 2013 Thông tư 17/2013/TT-BTC 7168
 
Trang 6 trong tổng số 21
 
phanmemnhacviec bannerdvc  giadat2015
quyhoachsudungdat thongbaodaugia
 
 

Thăm dò dư luận

 

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?
Các kết quả
 
ccqldd Chi cục quản lý đất đai Chi tiết »
chicuc Chi cục bảo vệ môi trường Chi tiết »
 Chi cục Biển và Hải Đảo Chi tiết »
tttt Trung Tâm CNTT TN&MT. Chi tiết »
ttqt Trung tâm quan trắc. Chi tiết
ttkt Trung tâm kỹ thuật TN&MT. Chi tiết
ttptqd Trung tâm phát triển quỹ đất. Chi tiết »
vpdk Văn phòng đăng ký QSD đất Chi tiết »
 

Thống kê số liệu

 
Các thành viên : 5
Nội dung : 6747
Số lần xem bài viết : 28392518

Đang Online

 
Hiện có 118 khách Trực tuyến

Banner liên kết

 

logo-cuahangvietnam

culamcham

ek

vida

tc


 lv

bvdkquangnam

ttyttamky

Gallery ảnh

 
 
RSS
 

bannerbotainguyenmoitruong