Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Lĩnh vực khác

Lọc theo trích yếu     Hiển thị # 
#. Trích yếu nội dung Ngày ban hành Số/ký hiệu Số truy cập
121 Thông tư 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ Qui định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra  việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Thứ năm, 21 Tháng 3 2013 Thông tư 01/2013/TT-TTCP 13017
122 Quyết định 265/QĐ-STNMT của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về Thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Thứ năm, 21 Tháng 3 2013 Quyết định 265/QĐ-STNMT 2253
123 Quyết định 264/QĐ-STNMT ngày 28/12/2012 của Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường Thứ năm, 21 Tháng 3 2013 Quyết định 264/QĐ-STNMT 3419
124 Quyết định 263/QĐ-STNMT ngày 28/12/2012 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy chế quy định tiếp nhận, chuyển hồ sơ, xử lý, trình ký, trả lại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường Thứ năm, 21 Tháng 3 2013 Quyết định 263/QĐ-STNMT 2254
125 Quyết định 712/QĐ-UBND ngày 06/3/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Chương trình xây dựng quyết định quy phạm pháp luật năm 2013. Thứ tư, 13 Tháng 3 2013 Quyết định 712/QĐ-UBND 2818
126 Quyết định 1183/QĐ-TTg ngày 30/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2015. Thứ năm, 13 Tháng 9 2012 Quyết định 1183/QĐ-TTg 5150
127 Quyết định 2451/QĐ-UBND ngày 26/7/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2012. Thứ ba, 04 Tháng 9 2012 Quyết định 2451/QĐ-UBND 3272
128   Thông tư 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí. Thứ tư, 01 Tháng 8 2012 Thông tư 102/2012/TT-BTC 11472
129 Quyết định 784/QĐ-BTNMT ngày 29/5/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, mức chi thanh toán công tác phí và hội nghị phí sử dụng ngân sách nhà nước trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thứ tư, 27 Tháng 6 2012 Quyết định 784/QĐ-BTNMT 9363
130 Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Thứ năm, 24 Tháng 5 2012 Chỉ thị 14/CT-TTg 9143
131 Thông tư 74/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ, điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 35/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ. Thứ năm, 24 Tháng 5 2012 Thông tư 74/2012/TT-BTC 19096
132 Thông tư 09/2012/TT-BCT ngày 20/4/2012 của Bộ Công thương Quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng Thứ tư, 23 Tháng 5 2012 Thông tư 09/2012/TT-BCT 13913
133 Nghị định 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung Thứ năm, 19 Tháng 4 2012 Nghị định 31/2012/NĐ-CP 16433
134 Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ. Thứ năm, 19 Tháng 4 2012 Thông tư 06/2012/TT-BTC 50483
135 Thông tư 02/2012/TT-BTNMT ngày 19/3/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở Thứ ba, 03 Tháng 4 2012 Thông tư 02/2012/TT-BTNMT 7313
136 Quyết định 188/QĐ-TTg ngày 13/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020   Thứ ba, 06 Tháng 3 2012 Quyết định 188/QĐ-TTg 5275
137 Quyết định 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng Thứ ba, 06 Tháng 3 2012 Quyết định 07/2012/QĐ-TTg 14061
138 Quyết định 3366/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành Danh mục và thời gian giải quyết các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Thứ ba, 01 Tháng 11 2011 Quyết định 3366/QĐ-UBND 33332
139 Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2011. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra. Thứ ba, 11 Tháng 10 2011 Nghị định 86/2011/NĐ-CP 39601
140 Nghị định 84/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 09 năm 2011. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá. Thứ hai, 03 Tháng 10 2011 Nghị định 84/2011/NĐ-CP 25384
 
Trang 7 trong tổng số 21
 
phanmemnhacviec bannerdvc  giadat2015
quyhoachsudungdat thongbaodaugia
 
 

Thăm dò dư luận

 

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?
Các kết quả
 
ccqldd Chi cục quản lý đất đai Chi tiết »
chicuc Chi cục bảo vệ môi trường Chi tiết »
 Chi cục Biển và Hải Đảo Chi tiết »
tttt Trung Tâm CNTT TN&MT. Chi tiết »
ttqt Trung tâm quan trắc. Chi tiết
ttkt Trung tâm kỹ thuật TN&MT. Chi tiết
ttptqd Trung tâm phát triển quỹ đất. Chi tiết »
vpdk Văn phòng đăng ký QSD đất Chi tiết »
 

Thống kê số liệu

 
Các thành viên : 5
Nội dung : 6747
Số lần xem bài viết : 28392398

Đang Online

 
Hiện có 105 khách Trực tuyến

Banner liên kết

 

logo-cuahangvietnam

culamcham

ek

vida

tc


 lv

bvdkquangnam

ttyttamky

Gallery ảnh

 
 
RSS
 

bannerbotainguyenmoitruong