Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Lĩnh vực khác

Lọc theo trích yếu     Hiển thị # 
#. Trích yếu nội dung Ngày ban hành Số/ký hiệu Số truy cập
121 Quyết định 784/QĐ-BTNMT ngày 29/5/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, mức chi thanh toán công tác phí và hội nghị phí sử dụng ngân sách nhà nước trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thứ tư, 27 Tháng 6 2012 Quyết định 784/QĐ-BTNMT 9073
122 Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Thứ năm, 24 Tháng 5 2012 Chỉ thị 14/CT-TTg 8944
123 Thông tư 74/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ, điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 35/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ. Thứ năm, 24 Tháng 5 2012 Thông tư 74/2012/TT-BTC 18674
124 Thông tư 09/2012/TT-BCT ngày 20/4/2012 của Bộ Công thương Quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng Thứ tư, 23 Tháng 5 2012 Thông tư 09/2012/TT-BCT 13212
125 Nghị định 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung Thứ năm, 19 Tháng 4 2012 Nghị định 31/2012/NĐ-CP 16230
126 Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ. Thứ năm, 19 Tháng 4 2012 Thông tư 06/2012/TT-BTC 50170
127 Thông tư 02/2012/TT-BTNMT ngày 19/3/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở Thứ ba, 03 Tháng 4 2012 Thông tư 02/2012/TT-BTNMT 7029
128 Quyết định 188/QĐ-TTg ngày 13/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020   Thứ ba, 06 Tháng 3 2012 Quyết định 188/QĐ-TTg 5019
129 Quyết định 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng Thứ ba, 06 Tháng 3 2012 Quyết định 07/2012/QĐ-TTg 13590
130 Quyết định 3366/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành Danh mục và thời gian giải quyết các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Thứ ba, 01 Tháng 11 2011 Quyết định 3366/QĐ-UBND 33122
131 Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2011. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra. Thứ ba, 11 Tháng 10 2011 Nghị định 86/2011/NĐ-CP 39409
132 Nghị định 84/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 09 năm 2011. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá. Thứ hai, 03 Tháng 10 2011 Nghị định 84/2011/NĐ-CP 25211
133 Công văn 1159/TCQLĐĐ-CĐKTK ngày 21 tháng 9 năm 2011 về việc hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính. Thứ năm, 29 Tháng 9 2011 Công văn 1159/TCQLĐĐ-CĐKTK 19329
134 Nghị định 73/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 08 năm 2011 của Chính phủ về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Thứ tư, 14 Tháng 9 2011 Nghị định 73/2011/NĐ-CP 17855
135 Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 08 năm 2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về lệ phí trước bạ. Thứ tư, 14 Tháng 9 2011 Thông tư 124/2011/TT-BTC 34596
136 Chỉ thị 897/CT-TTg ngày 10/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ V/v tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin số Thứ năm, 08 Tháng 9 2011 Chỉ thị 897/CT-TTg 17685
137 Quyết định 2586/2011/QĐ-UBND ngày 17 tháng 08 năm 2011 của UBND tỉnh về việc Giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh. Thứ hai, 22 Tháng 8 2011 Quyết định 2586/QĐ-UBND 17204
138 Quyết định 25/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 08 năm 2011 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về quản lý hoạt động bến khách ngang sông, bến dân sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Thứ năm, 18 Tháng 8 2011 Quyết định 25/QĐ-UBND 15775
139 Quyết định 2486/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 08 năm 2011 của UBND tỉnh về việc Thành lập Ban chỉ huy tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Quảng Nam. Thứ hai, 15 Tháng 8 2011 Quyết định 2486/QĐ-UBND 12878
140 Quyết định 2484/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 08 năm 2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính. Thứ sáu, 12 Tháng 8 2011 Quyết định 2484/2011/QĐ-UBND 13392
 
Trang 7 trong tổng số 20
 
phanmemnhacviec bannerdvc lis giadat2015
quyhoachsudungdat thongbaodaugia
 
 
  • Môi trường

  • Khoáng sản

  • Đất đai

  • .

Thăm dò dư luận

 

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?
Các kết quả
 
ccqldd Chi cục quản lý đất đai Chi tiết »
chicuc Chi cục bảo vệ môi trường Chi tiết »
 Chi cục Biển và Hải Đảo Chi tiết »
tttt Trung Tâm CNTT TN&MT. Chi tiết »
ttqt Trung tâm quan trắc. Chi tiết
ttkt Trung tâm kỹ thuật TN&MT. Chi tiết
ttptqd Trung tâm phát triển quỹ đất. Chi tiết »
vpdk Văn phòng đăng ký QSD đất Chi tiết »
 

Thống kê số liệu

 
Các thành viên : 5
Nội dung : 6549
Số lần xem bài viết : 27091104

Đang Online

 
Hiện có 128 khách Trực tuyến

Banner liên kết

 

Gallery ảnh

 
 
RSS
 

bannerbotainguyenmoitruong