Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Lĩnh vực khác

Lọc theo trích yếu     Hiển thị # 
#. Trích yếu nội dung Ngày ban hành Số/ký hiệu Số truy cập
141 Công văn 1159/TCQLĐĐ-CĐKTK ngày 21 tháng 9 năm 2011 về việc hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính. Thứ năm, 29 Tháng 9 2011 Công văn 1159/TCQLĐĐ-CĐKTK 19567
142 Nghị định 73/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 08 năm 2011 của Chính phủ về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Thứ tư, 14 Tháng 9 2011 Nghị định 73/2011/NĐ-CP 18177
143 Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 08 năm 2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về lệ phí trước bạ. Thứ tư, 14 Tháng 9 2011 Thông tư 124/2011/TT-BTC 34916
144 Chỉ thị 897/CT-TTg ngày 10/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ V/v tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin số Thứ năm, 08 Tháng 9 2011 Chỉ thị 897/CT-TTg 17865
145 Quyết định 2586/2011/QĐ-UBND ngày 17 tháng 08 năm 2011 của UBND tỉnh về việc Giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh. Thứ hai, 22 Tháng 8 2011 Quyết định 2586/QĐ-UBND 17559
146 Quyết định 25/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 08 năm 2011 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về quản lý hoạt động bến khách ngang sông, bến dân sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Thứ năm, 18 Tháng 8 2011 Quyết định 25/QĐ-UBND 16015
147 Quyết định 2486/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 08 năm 2011 của UBND tỉnh về việc Thành lập Ban chỉ huy tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Quảng Nam. Thứ hai, 15 Tháng 8 2011 Quyết định 2486/QĐ-UBND 13226
148 Quyết định 2484/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 08 năm 2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính. Thứ sáu, 12 Tháng 8 2011 Quyết định 2484/2011/QĐ-UBND 13749
149 Quyết định 1344/QĐ-BNV ngày 11/7/2011 của Bộ Nội vụ V/v ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2011 theo nguyên tắc cạnh tranh Thứ năm, 28 Tháng 7 2011 Quyết định 1344/QĐ-BNV 19849
150 Quyết định 1226/QĐ-BTNMT ngày 24/6/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế thống kê, công bố và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường Thứ hai, 25 Tháng 7 2011 Quyết định 1226/QĐ-BTNMT 14388
151 Thông tư 25/2011/TT-BTNMT ngày 07 tháng 07 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thứ tư, 20 Tháng 7 2011 Thông tư 25/2011/TT-BTNMT 19625
152 Quyết định 1379/QĐ-BTNMT ngày 07/7/2011 của Bộ TN&MT ban hành Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ TN&MT Thứ ba, 19 Tháng 7 2011 Quyết định 1379/QĐ-BTNMT 17126
153 Quyết định 1166/QĐ-BTNMT ngày 17/6/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu và xây dựng phần mềm hỗ trợ việc xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường Thứ hai, 11 Tháng 7 2011 Quyết định 1166/QĐ-BTNMT 20754
154 Thông tư 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước. Thứ tư, 06 Tháng 7 2011 Thông tư 86/2011/TT-BTC 123475
155 Chỉ thị 02/CT-BTNMT ngày 29/6/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012. Thứ ba, 05 Tháng 7 2011 Chỉ thị 02/CT-BTNMT 14835
156 Hướng dẫn 391/HD-SNV ngày 20/6/2011 của Sở Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP nagyf 15/4/2010 cuarChinhs phủ, Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 và Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Thứ sáu, 24 Tháng 6 2011 Hướng dẫn 391/HD-SNV 16076
157 Quyết định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Thứ hai, 20 Tháng 6 2011 Quyết định 43/2011/NĐ-CP 16061
158 Thông tư 71/2011/TT-BTC ngày 24/5/2011 về hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng (có hiệu lực 08/7/2011) Thứ ba, 07 Tháng 6 2011 Thông tư 71/2011/TT-BTC 29411
159 Nghị quyết 192/2011/NQ-HĐND ngày 20/4/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam. Thứ sáu, 13 Tháng 5 2011 Nghị quyết 192/2011/NQ-HĐND 12940
160 Nghị quyết 191/2011/NQ-HĐND ngày 20/4/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về một số cơ chế đối với thành phố tỉnh lỵ Tam Kỳ đến năm 2015. Thứ sáu, 13 Tháng 5 2011 Nghị quyết 191/2011/NQ-HĐND 11350
 
Trang 8 trong tổng số 21
 
phanmemnhacviec bannerdvc  giadat2015
quyhoachsudungdat thongbaodaugia
 
 

Thăm dò dư luận

 

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?
Các kết quả
 
ccqldd Chi cục quản lý đất đai Chi tiết »
chicuc Chi cục bảo vệ môi trường Chi tiết »
 Chi cục Biển và Hải Đảo Chi tiết »
tttt Trung Tâm CNTT TN&MT. Chi tiết »
ttqt Trung tâm quan trắc. Chi tiết
ttkt Trung tâm kỹ thuật TN&MT. Chi tiết
ttptqd Trung tâm phát triển quỹ đất. Chi tiết »
vpdk Văn phòng đăng ký QSD đất Chi tiết »
 

Thống kê số liệu

 
Các thành viên : 5
Nội dung : 6750
Số lần xem bài viết : 28430230

Đang Online

 
Hiện có 96 khách Trực tuyến

Banner liên kết

 

logo-cuahangvietnam

culamcham

ek

vida

tc


 lv

bvdkquangnam

ttyttamky

Gallery ảnh

 
 
RSS
 

bannerbotainguyenmoitruong