Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Lĩnh vực khác

Lọc theo trích yếu     Hiển thị # 
#. Trích yếu nội dung Ngày ban hành Số/ký hiệu Số truy cập
161 Nghị quyết 190/2011/NQ-HĐND ngày 20/4/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Thứ sáu, 13 Tháng 5 2011 Nghị quyết 190/2011/NQ-HĐND 11732
162 Nghị quyết 189/2011/NQ-HĐND ngày 20/4/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh. Thứ sáu, 13 Tháng 5 2011 Nghị quyết 189/2011/NQ-HĐND 9864
163   Nghị định 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông Thứ tư, 04 Tháng 5 2011 Nghị định 25/2011/NĐ-CP 13967
164 Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính Phủ về kiểm soát thủ tục hành chính Thứ năm, 28 Tháng 4 2011 Nghị định 63/2010/NĐ-CP 21185
165 Quyết định 1106/QĐ-UBND ngày 09/4/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v Thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam Thứ năm, 14 Tháng 4 2011 Quyết định 1106/QĐ-UBND 10606
166 Quy chế thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công ngêệ thông tin ngành Tài nguyên và môi trường.   Thứ sáu, 08 Tháng 4 2011 Quyết định 335/QĐ-BTNMT 12959
167 Quy chế thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và môi trường. Thứ sáu, 08 Tháng 4 2011 Quyết định 335/QĐ-BTNMT 8660
168 Thông tư 08/2011/TT-BTNMT ngày 28/3/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2009/TT-BTNMT ngày 31/12/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về  Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường. Thứ hai, 04 Tháng 4 2011 Thông tư 08/2011/TT-BTNMT 21740
169 Quyết định 376/QĐ-BTTTT ngày 18/3/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông V/v đính chính Thông tư 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/02/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.  Thứ tư, 30 Tháng 3 2011 Quyết định 376/QĐ-BTTTT 16034
170 Thông tư 06/2011/TT-BTNMT ngày 28/02/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin  Thứ tư, 30 Tháng 3 2011 Thông tư 06/2011/TT-BTNMT 16577
171 Kế hoạch 475/KH-UBND ngày 21/02/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về Phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2015. Thứ năm, 24 Tháng 2 2011 Kế hoạch 475/KH-UBND 17871
172 Thông tư liên tịch 07/2011/TTLT-BTNMT-BNV ngày 30/01/2011 của Bộ Tài nguyên và Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Công nghệ thông tin trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thứ ba, 22 Tháng 2 2011 Thông tư liên tịch 07/2011/TTLT-BTNMT-BNV 17166
173 Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính Thứ ba, 15 Tháng 2 2011 Thông tư 01/2011/TT-BNV 401617
174 Thông tư 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26 tháng 11 năm 2010 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính. Bấm vào đây để download toàn văn Thứ tư, 26 Tháng 1 2011 Thông tư 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP 15377
175 Nghị định 16/2010/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2010 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Bấm vào đây để download toàn văn Thứ tư, 26 Tháng 1 2011 Nghị định 16/2010/NĐ-CP 24800
176 Công văn 5237/BTNMT-VP ngày 24/12/2010 của Bộ TN&MT hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 56/NQ-CP phê duyệt Phương án đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TN&MT Thứ hai, 24 Tháng 1 2011 Công văn 5237/BTNMT-VP 15798
177 Quyết định 81/2010/QĐ-TTg ngày 13/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia Thứ hai, 24 Tháng 1 2011 Quyết định 81/2010/QĐ-TTg 17068
178   Quyết định 34/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 Ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng Internet tại các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Thứ ba, 04 Tháng 1 2011 Quyết định 34/2010/QĐ-UBND 17210
179 Thông tư liên tịch 30/2010/TTLT-BTNMT-BNV ngày 25/11/2010 giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ  về việc Hướng dẫn chuyển xếp ngạch và xếp lương viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường   Thứ hai, 13 Tháng 12 2010 Thông tư liên tịch 30/2010/TTLT-BTNMT-BNV 18506
180 Thông tư 29/2010/TT-BTNMT ngày 22/11/2010 Quy định về Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.   Thứ tư, 01 Tháng 12 2010 Thông tư 29/2010/TT-BTNMT 17356
 
Trang 9 trong tổng số 21
 
phanmemnhacviec bannerdvc  giadat2015
quyhoachsudungdat thongbaodaugia
 
 

Thăm dò dư luận

 

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?
Các kết quả
 
ccqldd Chi cục quản lý đất đai Chi tiết »
chicuc Chi cục bảo vệ môi trường Chi tiết »
 Chi cục Biển và Hải Đảo Chi tiết »
tttt Trung Tâm CNTT TN&MT. Chi tiết »
ttqt Trung tâm quan trắc. Chi tiết
ttkt Trung tâm kỹ thuật TN&MT. Chi tiết
ttptqd Trung tâm phát triển quỹ đất. Chi tiết »
vpdk Văn phòng đăng ký QSD đất Chi tiết »
 

Thống kê số liệu

 
Các thành viên : 5
Nội dung : 6747
Số lần xem bài viết : 28392644

Đang Online

 
Hiện có 121 khách Trực tuyến

Banner liên kết

 

logo-cuahangvietnam

culamcham

ek

vida

tc


 lv

bvdkquangnam

ttyttamky

Gallery ảnh

 
 
RSS
 

bannerbotainguyenmoitruong