Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Lĩnh vực khác

Lọc theo trích yếu     Hiển thị # 
#. Trích yếu nội dung Ngày ban hành Số/ký hiệu Số truy cập
181 Nghị định về Kiểm soát thủ tục hành chính Thứ ba, 20 Tháng 7 2010 Nghị định số : 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 19590
182 Quy định cách mang, mặc, quản lý và sử dụng trang phục dân quân tự vệ nồng cốt. Thứ năm, 15 Tháng 7 2010 Thông tư số 84/2010/TT-BQP ngày 01 tháng 07 năm 2010 14257
183 Quy định về Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy quân sự bộ, ngành trung ương, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở và Ban chỉ huy quân sự cấp xã. Thứ sáu, 09 Tháng 7 2010 Thông tư số 81/2010/TT-BQP - Bộ quốc phòng 15714
184 Qui định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị quân đội và Ban chỉ huy quân sự các bộ, ngành Trung ương thực hiện Luật dân quân tự vệ. Thứ sáu, 09 Tháng 7 2010 Thông tư Số 80/2010/TT-BQP - Bộ quốc phòng. 12450
185 Về việc thành lập Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 -2020. Thứ năm, 08 Tháng 7 2010 Quyết định Số 1013/QĐ-TTg 16297
186 Hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước  Thứ hai, 05 Tháng 7 2010 Thông tư 89/2010/TT- BTC 28086
187 Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 4/3/2010 của UBND tỉnh QNam về Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 06/CT-UBND 12483
188 Công văn 741/TĐTN ngày 5/3/2010 của Ban Chấp hành ĐTNSCHCM V/v tham gia hưởng ứng chiến dịch "Giờ trái đất năm 2010" Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 741/TĐTN 12246
189 Kế hoạch 647/KH-UBND ngày 3/3/2010 của UBND tỉnh Quảng Namn Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm Ngày g/phóng tỉnh QNam và khai mạc Đại hội TDTT tỉnh QNam lần thứ VI năm 2010 Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 647/KH-UBND 11554
190 Thông báo 50/TB-SKHCN ngày 02/02/2010 củ Sở Khoa học và Công nghệ QNam về Đề xuất nghiên cứu, đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2011 Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 50/TB-SKHCN 11544
191 Nghị định 19/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung các điểm c, d, h và i khoản 5 Điều 2 Nghị định 25/2008/NĐ-CP ngày 4/3/2008 của CP Quy định c/năng, n/vụ, q/hạn và CCTC của Bộ TN Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 19/2010/NĐ-CP 13044
192 Công văn 689/UBND-VX ngày 08/3/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v thực hiện vận động xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2009 Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 689/UBND-VX 12047
193 Thông báo 05/TB-TTT ngày 25/01/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v phân công Lãnh đạo phụ trách các lĩnh vực công tác của Thanh tra tỉnh Quảng Nam Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 05/TB-TTT 6116
194 TTLT 04/2010/TTLT-BTNMT-BNV ngày 02/02/2010 giữa Bộ TN&MT và Bộ Nội vụ Hướng dẫn n/vụ, q/hạn, tổ chức, biên chế của Sở TN&MT thuộc UBND tỉnh, TP trực thuộc TW; Phòng TN&MT thuộc UBNDE huyện, quận, TX, TP thuộc Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 04/2010/TTLT-BTNMT-BNV 8377
195 Quyết định 436/QĐ-UBND ngày 26/01/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định tạm thời Danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với CC, VC thuộc UBND huyện, TP, Sở Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 436/QĐ-UBND 8925
196 Công văn 812-CV/TU ngày 22/01/2010 của Tỉnh ủy Quảng Nam V/v chuẩn bị báo cáo đánh giá tình hình thực hiện NQ ĐH 19 Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 812-CV/TU 6199
197 Kế hoạch 125/KH-UBND ngày 13/01/2010 của UBND tỉnh QNam về Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 125/KH-UBND 5982
198 Kế hoạch 126/KH-UBND ngày 13/01/2010 của UBND tỉnh QNam về triển khai công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý và theo dõi thi hành văn bản QPPL năm 2010 trên địa bàn tỉnh Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 126/KH-UBND 6284
199 Công văn 133/UBND-KTN ngày 14/01/2010 của UBND tỉnh QNam V/v báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu KH về TN-MT và phát triển bền vững năm 2009 trên địa bàn tỉnh Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 133/UBND-KTN 6367
200 Hướng dẫn 15-HD/TH ngày 11/01/2010 của Ban Tuyên huấn Quảng Nam về Tuyên truyền các ngày lễ lớn trong Quý I năm 2010 Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 15-HD/TH 6031
 
Trang 10 trong tổng số 20
 
phanmemnhacviec bannerdvc lis giadat2015
quyhoachsudungdat thongbaodaugia
 
 
  • Môi trường

  • Khoáng sản

  • Đất đai

  • .

Thăm dò dư luận

 

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?
Các kết quả
 
ccqldd Chi cục quản lý đất đai Chi tiết »
chicuc Chi cục bảo vệ môi trường Chi tiết »
 Chi cục Biển và Hải Đảo Chi tiết »
tttt Trung Tâm CNTT TN&MT. Chi tiết »
ttqt Trung tâm quan trắc. Chi tiết
ttkt Trung tâm kỹ thuật TN&MT. Chi tiết
ttptqd Trung tâm phát triển quỹ đất. Chi tiết »
vpdk Văn phòng đăng ký QSD đất Chi tiết »
 

Thống kê số liệu

 
Các thành viên : 5
Nội dung : 6549
Số lần xem bài viết : 27091099

Đang Online

 
Hiện có 121 khách Trực tuyến

Banner liên kết

 

Gallery ảnh

 
 
RSS
 

bannerbotainguyenmoitruong