Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Lĩnh vực khác

Lọc theo trích yếu     Hiển thị # 
#. Trích yếu nội dung Ngày ban hành Số/ký hiệu Số truy cập
181 Thông tư liên tịch 07/2011/TTLT-BTNMT-BNV ngày 30/01/2011 của Bộ Tài nguyên và Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Công nghệ thông tin trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thứ ba, 22 Tháng 2 2011 Thông tư liên tịch 07/2011/TTLT-BTNMT-BNV 17638
182 Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính Thứ ba, 15 Tháng 2 2011 Thông tư 01/2011/TT-BNV 403732
183 Thông tư 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26 tháng 11 năm 2010 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính. Bấm vào đây để download toàn văn Thứ tư, 26 Tháng 1 2011 Thông tư 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP 15702
184 Nghị định 16/2010/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2010 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Bấm vào đây để download toàn văn Thứ tư, 26 Tháng 1 2011 Nghị định 16/2010/NĐ-CP 25146
185 Công văn 5237/BTNMT-VP ngày 24/12/2010 của Bộ TN&MT hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 56/NQ-CP phê duyệt Phương án đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TN&MT Thứ hai, 24 Tháng 1 2011 Công văn 5237/BTNMT-VP 16188
186 Quyết định 81/2010/QĐ-TTg ngày 13/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia Thứ hai, 24 Tháng 1 2011 Quyết định 81/2010/QĐ-TTg 17455
187   Quyết định 34/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 Ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng Internet tại các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Thứ ba, 04 Tháng 1 2011 Quyết định 34/2010/QĐ-UBND 17595
188 Thông tư liên tịch 30/2010/TTLT-BTNMT-BNV ngày 25/11/2010 giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ  về việc Hướng dẫn chuyển xếp ngạch và xếp lương viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường   Thứ hai, 13 Tháng 12 2010 Thông tư liên tịch 30/2010/TTLT-BTNMT-BNV 18956
189 Thông tư 29/2010/TT-BTNMT ngày 22/11/2010 Quy định về Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.   Thứ tư, 01 Tháng 12 2010 Thông tư 29/2010/TT-BTNMT 17710
190 Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng Thứ hai, 22 Tháng 11 2010 Nghị định 42/2010/NĐ-CP 72355
191 Quyết định 25/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng. Thứ sáu, 19 Tháng 11 2010 Quyết định 25/2010/QĐ-UBND 22691
192 Quyết định số 1135/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2010 V/v Chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ Tài nguyên và Môi trường làm chủ sở hữu. Thứ ba, 17 Tháng 8 2010 Số 1135/QĐ-BTNMT 16273
193 Quyết định số: 14 /2010/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam ngày 22 tháng  7  năm 2010 V/v Ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Thứ ba, 17 Tháng 8 2010 Số: 14 /2010/QĐ-UBND 18123
194   Thông tư Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế tài nguyên Thứ tư, 11 Tháng 8 2010 Thông tư 105/2010/TT-BTC 73331
195 Thông tư liên tịch số : 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC (Bộ Kế hoạch Đầu tư - Bộ Tài chính) ngày 28 tháng 05 năm 2010 V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Quy chế Chuyên gia nước ngoàithực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. Thứ tư, 21 Tháng 7 2010 Thông tư liên tịch số : 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC 15495
196 Thông tư số 89/2010/TT-BTC (Bộ Tài chính) ngày 16 tháng 06 năm 2010 V/v Hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Thứ tư, 21 Tháng 7 2010 Thông tư số 89/2010/TT-BTC 47410
197 V/v Hướng dẫn việc xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hoá, vật phẩm dễ bị hư hỏng và quản l‎ý số tiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính. Thứ tư, 21 Tháng 7 2010 Thông tư số 12/2010/TT-BTC (Bộ Tài chính) ngày 20 tháng 01 năm 2010 20136
198 Nghị định về Kiểm soát thủ tục hành chính Thứ ba, 20 Tháng 7 2010 Nghị định số : 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 20347
199 Quy định cách mang, mặc, quản lý và sử dụng trang phục dân quân tự vệ nồng cốt. Thứ năm, 15 Tháng 7 2010 Thông tư số 84/2010/TT-BQP ngày 01 tháng 07 năm 2010 15269
200 Quy định về Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy quân sự bộ, ngành trung ương, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở và Ban chỉ huy quân sự cấp xã. Thứ sáu, 09 Tháng 7 2010 Thông tư số 81/2010/TT-BQP - Bộ quốc phòng 18036
 
Trang 10 trong tổng số 21
 
phanmemnhacviec bannerdvc  giadat2015
quyhoachsudungdat thongbaodaugia
 
 
  • Môi trường

  • Khoáng sản

  • Đất đai

  • .

Thăm dò dư luận

 

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?
Các kết quả
 
ccqldd Chi cục quản lý đất đai Chi tiết »
chicuc Chi cục bảo vệ môi trường Chi tiết »
 Chi cục Biển và Hải Đảo Chi tiết »
tttt Trung Tâm CNTT TN&MT. Chi tiết »
ttqt Trung tâm quan trắc. Chi tiết
ttkt Trung tâm kỹ thuật TN&MT. Chi tiết
ttptqd Trung tâm phát triển quỹ đất. Chi tiết »
vpdk Văn phòng đăng ký QSD đất Chi tiết »
 

Thống kê số liệu

 
Các thành viên : 5
Nội dung : 6893
Số lần xem bài viết : 30105215

Đang Online

 
Hiện có 139 khách Trực tuyến

Banner liên kết

 

logo-cuahangvietnam

culamcham

ek

vida

tc


 lv

bvdkquangnam

ttyttamky

Gallery ảnh

 
 
RSS
 

bannerbotainguyenmoitruong