Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Lĩnh vực khác

Lọc theo trích yếu     Hiển thị # 
#. Trích yếu nội dung Ngày ban hành Số/ký hiệu Số truy cập
181 Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng Thứ hai, 22 Tháng 11 2010 Nghị định 42/2010/NĐ-CP 72046
182 Quyết định 25/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng. Thứ sáu, 19 Tháng 11 2010 Quyết định 25/2010/QĐ-UBND 22409
183 Quyết định số 1135/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2010 V/v Chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ Tài nguyên và Môi trường làm chủ sở hữu. Thứ ba, 17 Tháng 8 2010 Số 1135/QĐ-BTNMT 16043
184 Quyết định số: 14 /2010/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam ngày 22 tháng  7  năm 2010 V/v Ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Thứ ba, 17 Tháng 8 2010 Số: 14 /2010/QĐ-UBND 17760
185   Thông tư Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế tài nguyên Thứ tư, 11 Tháng 8 2010 Thông tư 105/2010/TT-BTC 72797
186 Thông tư liên tịch số : 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC (Bộ Kế hoạch Đầu tư - Bộ Tài chính) ngày 28 tháng 05 năm 2010 V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Quy chế Chuyên gia nước ngoàithực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. Thứ tư, 21 Tháng 7 2010 Thông tư liên tịch số : 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC 15154
187 Thông tư số 89/2010/TT-BTC (Bộ Tài chính) ngày 16 tháng 06 năm 2010 V/v Hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Thứ tư, 21 Tháng 7 2010 Thông tư số 89/2010/TT-BTC 46327
188 V/v Hướng dẫn việc xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hoá, vật phẩm dễ bị hư hỏng và quản l‎ý số tiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính. Thứ tư, 21 Tháng 7 2010 Thông tư số 12/2010/TT-BTC (Bộ Tài chính) ngày 20 tháng 01 năm 2010 19729
189 Nghị định về Kiểm soát thủ tục hành chính Thứ ba, 20 Tháng 7 2010 Nghị định số : 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 19929
190 Quy định cách mang, mặc, quản lý và sử dụng trang phục dân quân tự vệ nồng cốt. Thứ năm, 15 Tháng 7 2010 Thông tư số 84/2010/TT-BQP ngày 01 tháng 07 năm 2010 14723
191 Quy định về Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy quân sự bộ, ngành trung ương, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở và Ban chỉ huy quân sự cấp xã. Thứ sáu, 09 Tháng 7 2010 Thông tư số 81/2010/TT-BQP - Bộ quốc phòng 16360
192 Qui định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị quân đội và Ban chỉ huy quân sự các bộ, ngành Trung ương thực hiện Luật dân quân tự vệ. Thứ sáu, 09 Tháng 7 2010 Thông tư Số 80/2010/TT-BQP - Bộ quốc phòng. 12842
193 Về việc thành lập Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 -2020. Thứ năm, 08 Tháng 7 2010 Quyết định Số 1013/QĐ-TTg 16716
194 Hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước  Thứ hai, 05 Tháng 7 2010 Thông tư 89/2010/TT- BTC 28547
195 Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 4/3/2010 của UBND tỉnh QNam về Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 06/CT-UBND 12649
196 Công văn 741/TĐTN ngày 5/3/2010 của Ban Chấp hành ĐTNSCHCM V/v tham gia hưởng ứng chiến dịch "Giờ trái đất năm 2010" Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 741/TĐTN 12455
197 Kế hoạch 647/KH-UBND ngày 3/3/2010 của UBND tỉnh Quảng Namn Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm Ngày g/phóng tỉnh QNam và khai mạc Đại hội TDTT tỉnh QNam lần thứ VI năm 2010 Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 647/KH-UBND 11791
198 Thông báo 50/TB-SKHCN ngày 02/02/2010 củ Sở Khoa học và Công nghệ QNam về Đề xuất nghiên cứu, đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2011 Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 50/TB-SKHCN 11693
199 Nghị định 19/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung các điểm c, d, h và i khoản 5 Điều 2 Nghị định 25/2008/NĐ-CP ngày 4/3/2008 của CP Quy định c/năng, n/vụ, q/hạn và CCTC của Bộ TN Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 19/2010/NĐ-CP 13293
200 Công văn 689/UBND-VX ngày 08/3/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v thực hiện vận động xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2009 Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 689/UBND-VX 12289
 
Trang 10 trong tổng số 21
 
phanmemnhacviec bannerdvc  giadat2015
quyhoachsudungdat thongbaodaugia
 
 

Thăm dò dư luận

 

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?
Các kết quả
 
ccqldd Chi cục quản lý đất đai Chi tiết »
chicuc Chi cục bảo vệ môi trường Chi tiết »
 Chi cục Biển và Hải Đảo Chi tiết »
tttt Trung Tâm CNTT TN&MT. Chi tiết »
ttqt Trung tâm quan trắc. Chi tiết
ttkt Trung tâm kỹ thuật TN&MT. Chi tiết
ttptqd Trung tâm phát triển quỹ đất. Chi tiết »
vpdk Văn phòng đăng ký QSD đất Chi tiết »
 

Thống kê số liệu

 
Các thành viên : 5
Nội dung : 6747
Số lần xem bài viết : 28392452

Đang Online

 
Hiện có 155 khách Trực tuyến

Banner liên kết

 

logo-cuahangvietnam

culamcham

ek

vida

tc


 lv

bvdkquangnam

ttyttamky

Gallery ảnh

 
 
RSS
 

bannerbotainguyenmoitruong