Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Lĩnh vực khác

Lọc theo trích yếu     Hiển thị # 
#. Trích yếu nội dung Ngày ban hành Số/ký hiệu Số truy cập
21 Công văn 612/UBND-VX ngày 18/02/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v triển klhai sử dụng Sở theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em trên địa bàn tỉnh. Thứ sáu, 04 Tháng 3 2016 Công văn 612/UBND-VX 2875
22 Kế hoạch 616/KH-UBND ngày 19/02/2016 của UBND tỉnh Quản Nam về triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2016. Thứ sáu, 04 Tháng 3 2016 Kế hoạch 616/KH-UBND 2489
23 Công văn số 617/UBND-VX ngày 19/02/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v triển khai tiêm vắc xin Sởi - Rubella. Thứ sáu, 04 Tháng 3 2016 Công văn số 617/UBND-VX 2240
24 Thông tư số 58/2015/TT-BTNMT ngày 08/12/2015 Quy định thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ sáu, 29 Tháng 1 2016 Thông tư số 58/2015/TT-BTNMT 3029
25 Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ sáu, 11 Tháng 12 2015 Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg 3089
26 Quyết định số 2948/QĐ-BTNMT ngày 20/11/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Phê duyệt Chương trình hành động Phát triển bền vững ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 10 Tháng 12 2015 Quyết định số 2948/QĐ-BTNMT 3076
27 Quyết định số 4339/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn vản bản Thứ tư, 09 Tháng 12 2015 Quyết định số 4339/QĐ-UBND 2089
28 Quyết định số 4339/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn vản bản Thứ tư, 09 Tháng 12 2015 Quyết định số 4339/QĐ-UBND 1721
29 Nghị quyết 99/2015/QH13 ngày 11/11/2015 của Quốc Hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 03 Tháng 12 2015 Nghị quyết 99/2015/QH13 4911
30 Thông tư số 45/2015/TT-BTNMT ngày 20/10/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy trình và định mức kinh tế kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ hai, 23 Tháng 11 2015 Thông tư số 45/2015/TT-BTNMT 3698
31 Chỉ thị số 21/CT-UBND về tăng cường thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ hai, 16 Tháng 11 2015 Chỉ thị số 21/CT-UBND 1331
32 Thông tư số 13/2015/TT-BTP ngày 29/10/2015 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính.. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ hai, 16 Tháng 11 2015 Thông tư số 13/2015/TT-BTP 2255
33 Nghị định 110/2015/NĐ-CP ngày 29/10/2015 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 05 Tháng 11 2015 Nghị định 110/2015/NĐ-CP 1914
34 Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ hai, 02 Tháng 11 2015 Nghị quyết số 36a/NQ-CP 1403
35 Quyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 07/10/2015 ban hành Đề án cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 22 Tháng 10 2015 Quyết định số 3605/QĐ-UBND 1353
36 Quyết định số 322/QĐ-STNMT ngày 20/10/2015 Về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Tài nguyên và Môi trường. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 22 Tháng 10 2015 Quyết định số 322/QĐ-STNMT 1273
37 Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 01/09/2015 hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ sáu, 09 Tháng 10 2015 Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC 3186
38 Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31/08/2015 về sửa đổi, bổ sung điều 6 Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ hai, 28 Tháng 9 2015 Thông tư số 04/2015/TT-BNV 2266
39 Quyết định số 2223/QĐ-BTNMT ngày 01/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống mạng thông tin ngành tài nguyên và môi trường. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ ba, 15 Tháng 9 2015 Quyết định số 2223/QĐ-BTNMT 1775
40 Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 Ban hành Quy định về chế độ, định mức chi, nguyên tắc sử dụng kinh phí và ngân sách hỗ trợ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức lễ đón nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng và kỷ niệm những ngày lễ lớn, ngày truyền thống, ngày thành lập. Bấm vào đây để tải toàn văn bản   Thứ tư, 09 Tháng 9 2015 Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND 1748
 
Trang 2 trong tổng số 21
 
phanmemnhacviec bannerdvc  giadat2015
quyhoachsudungdat thongbaodaugia
 
 

Thăm dò dư luận

 

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?
Các kết quả
 
ccqldd Chi cục quản lý đất đai Chi tiết »
chicuc Chi cục bảo vệ môi trường Chi tiết »
 Chi cục Biển và Hải Đảo Chi tiết »
tttt Trung Tâm CNTT TN&MT. Chi tiết »
ttqt Trung tâm quan trắc. Chi tiết
ttkt Trung tâm kỹ thuật TN&MT. Chi tiết
ttptqd Trung tâm phát triển quỹ đất. Chi tiết »
vpdk Văn phòng đăng ký QSD đất Chi tiết »
 

Thống kê số liệu

 
Các thành viên : 5
Nội dung : 6747
Số lần xem bài viết : 28392515

Đang Online

 
Hiện có 119 khách Trực tuyến

Banner liên kết

 

logo-cuahangvietnam

culamcham

ek

vida

tc


 lv

bvdkquangnam

ttyttamky

Gallery ảnh

 
 
RSS
 

bannerbotainguyenmoitruong