Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Lĩnh vực khác

Lọc theo trích yếu     Hiển thị # 
#. Trích yếu nội dung Ngày ban hành Số/ký hiệu Số truy cập
21 Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 công bố Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ ba, 07 Tháng 3 2017 Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT 4139
22 Thông tư số 32/2016/TT-BTNMT ngày 07/11/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ sáu, 18 Tháng 11 2016 Thông tư số 32/2016/TT-BTNMT 3180
23 Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 Qui định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ ba, 25 Tháng 10 2016 Nghị định số 123/2016/NĐ-CP 2152
24 Quyết định số 1730/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ tư, 21 Tháng 9 2016 Quyết định số 1730/QĐ-TTg 2424
25 Thông tư số 17/2016/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ ba, 20 Tháng 9 2016 Thông tư số 17/2016/TT-BTNMT 2214
26 Nghị quyết 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020. Thứ hai, 08 Tháng 8 2016 Nghị quyết 19/2016/NQ-CP 2580
27 Thông tư 08/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia. Thứ ba, 26 Tháng 7 2016 Thông tư 08/2016/TT-BTNMT 3669
28 Nghị định 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Thứ ba, 26 Tháng 7 2016 Nghị định 60/2016/NĐ-CP 2680
29 Công văn 595/UBND-VX ngày 18/02/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2016. Thứ sáu, 04 Tháng 3 2016 Công văn 595/UBND-VX 3407
30 Công văn 612/UBND-VX ngày 18/02/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v triển klhai sử dụng Sở theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em trên địa bàn tỉnh. Thứ sáu, 04 Tháng 3 2016 Công văn 612/UBND-VX 3228
31 Kế hoạch 616/KH-UBND ngày 19/02/2016 của UBND tỉnh Quản Nam về triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2016. Thứ sáu, 04 Tháng 3 2016 Kế hoạch 616/KH-UBND 2882
32 Công văn số 617/UBND-VX ngày 19/02/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v triển khai tiêm vắc xin Sởi - Rubella. Thứ sáu, 04 Tháng 3 2016 Công văn số 617/UBND-VX 2572
33 Thông tư số 58/2015/TT-BTNMT ngày 08/12/2015 Quy định thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ sáu, 29 Tháng 1 2016 Thông tư số 58/2015/TT-BTNMT 3611
34 Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ sáu, 11 Tháng 12 2015 Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg 3496
35 Quyết định số 2948/QĐ-BTNMT ngày 20/11/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Phê duyệt Chương trình hành động Phát triển bền vững ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 10 Tháng 12 2015 Quyết định số 2948/QĐ-BTNMT 3512
36 Quyết định số 4339/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn vản bản Thứ tư, 09 Tháng 12 2015 Quyết định số 4339/QĐ-UBND 2424
37 Quyết định số 4339/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn vản bản Thứ tư, 09 Tháng 12 2015 Quyết định số 4339/QĐ-UBND 2000
38 Nghị quyết 99/2015/QH13 ngày 11/11/2015 của Quốc Hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 03 Tháng 12 2015 Nghị quyết 99/2015/QH13 5307
39 Thông tư số 45/2015/TT-BTNMT ngày 20/10/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy trình và định mức kinh tế kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ hai, 23 Tháng 11 2015 Thông tư số 45/2015/TT-BTNMT 4150
40 Chỉ thị số 21/CT-UBND về tăng cường thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ hai, 16 Tháng 11 2015 Chỉ thị số 21/CT-UBND 1527
 
Trang 2 trong tổng số 21
 
phanmemnhacviec bannerdvc  giadat2015
quyhoachsudungdat thongbaodaugia
 
 
  • Môi trường

  • Khoáng sản

  • Đất đai

  • .

Thăm dò dư luận

 

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?
Các kết quả
 
ccqldd Chi cục quản lý đất đai Chi tiết »
chicuc Chi cục bảo vệ môi trường Chi tiết »
 Chi cục Biển và Hải Đảo Chi tiết »
tttt Trung Tâm CNTT TN&MT. Chi tiết »
ttqt Trung tâm quan trắc. Chi tiết
ttkt Trung tâm kỹ thuật TN&MT. Chi tiết
ttptqd Trung tâm phát triển quỹ đất. Chi tiết »
vpdk Văn phòng đăng ký QSD đất Chi tiết »
 

Thống kê số liệu

 
Các thành viên : 5
Nội dung : 6893
Số lần xem bài viết : 30105228

Đang Online

 
Hiện có 153 khách Trực tuyến

Banner liên kết

 

logo-cuahangvietnam

culamcham

ek

vida

tc


 lv

bvdkquangnam

ttyttamky

Gallery ảnh

 
 
RSS
 

bannerbotainguyenmoitruong