Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Lĩnh vực khác

Lọc theo trích yếu     Hiển thị # 
#. Trích yếu nội dung Ngày ban hành Số/ký hiệu Số truy cập
41 Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 Điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 2015. Bấm vào đây để tải toàn văn bản 1/ qđ 3028 2/pl 3028 Thứ tư, 09 Tháng 9 2015 Quyết định số 2028/QĐ-UBND 1642
42 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ hai, 06 Tháng 7 2015 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP 2975
43 Quyết định 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Tải về: Quyết định 695/QĐ-TTg Thứ năm, 04 Tháng 6 2015 Quyết định 695/QĐ-TTg 4857
44 Quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 07/5/2015 Ban hành Chương trình hành động của tỉnh Quảng Nam về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ hai, 11 Tháng 5 2015 Quyết định số 1610/QĐ-UBND 1660
45 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 Ban hành Quy định chế độ nhuận bút đối với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, bản tin trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 07 Tháng 5 2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND 2380
46 Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ tư, 06 Tháng 5 2015 Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC 21069
47 Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ tư, 15 Tháng 4 2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg 9314
48 Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ hai, 30 Tháng 3 2015 Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND 3882
49 Quyết định số 20/QĐ-BCĐCCHC về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2015 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ hai, 30 Tháng 3 2015 Quyết định số 20/QĐ-BCĐCCHC 1894
50 Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ ba, 10 Tháng 3 2015 Nghị định số 17/2015/NĐ-CP 7372
51 Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ ba, 10 Tháng 3 2015 Nghị định 16/2015/NĐ-CP 9884
52 Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2015 ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ hai, 02 Tháng 3 2015 Quyết định số 01/QĐ-TTg 1839
53 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 26 Tháng 2 2015 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP 6536
54 Nghị định số 120/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ sáu, 09 Tháng 1 2015 Nghị định số 120/2014/NĐ-CP 2311
55 Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04/12/2014 quy định về hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức. Bầm vào đây để tải toàn văn bản Thứ hai, 29 Tháng 12 2014 Thông tư số 19/2014/TT-BNV 5253
56 - Thông tư số 59/2014/TT-BTNMT ngày 11/11/2014 của Bộ TN&MT quy định danh mục vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ sáu, 12 Tháng 12 2014 Thông tư số 59/2014/TT-BTNMT 3622
57 Thông tư số 07/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính Phủ ngày 31/10/2014 quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ ba, 09 Tháng 12 2014 Thông tư số 07/2014/TT-TTCP 6290
58 Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư. Bấm vào đây để tải toàn văn bản. Thứ ba, 25 Tháng 11 2014 Thông tư số 14/2014/TT-BNV 11927
59 Thông tư số 13/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ ba, 25 Tháng 11 2014 Thông tư số 13/2014/TT-BNV 11054
60 Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân  tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng TN&MT thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.   Thứ ba, 25 Tháng 11 2014 Thông tư LT số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV 12857
 
Trang 3 trong tổng số 21
 
phanmemnhacviec bannerdvc  giadat2015
quyhoachsudungdat thongbaodaugia
 
 

Thăm dò dư luận

 

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?
Các kết quả
 
ccqldd Chi cục quản lý đất đai Chi tiết »
chicuc Chi cục bảo vệ môi trường Chi tiết »
 Chi cục Biển và Hải Đảo Chi tiết »
tttt Trung Tâm CNTT TN&MT. Chi tiết »
ttqt Trung tâm quan trắc. Chi tiết
ttkt Trung tâm kỹ thuật TN&MT. Chi tiết
ttptqd Trung tâm phát triển quỹ đất. Chi tiết »
vpdk Văn phòng đăng ký QSD đất Chi tiết »
 

Thống kê số liệu

 
Các thành viên : 5
Nội dung : 6747
Số lần xem bài viết : 28392598

Đang Online

 
Hiện có 102 khách Trực tuyến

Banner liên kết

 

logo-cuahangvietnam

culamcham

ek

vida

tc


 lv

bvdkquangnam

ttyttamky

Gallery ảnh

 
 
RSS
 

bannerbotainguyenmoitruong