Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Lĩnh vực khác

Lọc theo trích yếu     Hiển thị # 
#. Trích yếu nội dung Ngày ban hành Số/ký hiệu Số truy cập
81 Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông qui định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 29 Tháng 5 2014 Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 9491
82 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 29 Tháng 5 2014 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg 2885
83 Thông tư Liên tịch số 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP ngày 14/02/2014 hướng dẫn khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự Bấm vào đây để tảu toàn văn bản Thứ năm, 29 Tháng 5 2014 Thông tư số 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP 1672
84 Thông tư số 02/2014/TT-BTNMT ngày 22/01/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Qui định Chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 29 Tháng 5 2014 Thông tư số 02/2014/TT-BTNMT 4698
85 Quyết định số 487/QĐ-BTNMT ngày 27/3/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2013. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 29 Tháng 5 2014 Quyết định số 487/QĐ-BTNMT 2200
86 Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính Phủ qui định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 29 Tháng 5 2014 Nghị định số 18/2014/NĐ-CP 4206
87 Quyết định 367/QĐ-BTNMT, ngày 17/3/2014 về việc Ban hành kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ bảy, 26 Tháng 4 2014 Quyết định số 367/QĐ-BTNMT 2014
88 Quyết định số 117 - QĐ/BCSĐTNMT ngày 11/4/2014 Ban hành quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài nguyên và Môi trường. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ bảy, 26 Tháng 4 2014 Quyết định số 117 - QĐ/BCSĐTNMT 3613
89  Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 Ban hành qui chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ sáu, 04 Tháng 4 2014 Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND 2673
90 Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 Ban hành qui chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ sáu, 04 Tháng 4 2014 Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND 1884
91 Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 Ban hành qui chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ sáu, 04 Tháng 4 2014 Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND 1599
92 Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 Ban hành qui định chế độ về trợ cấp đi học và công tác quản lý đối với người được cử đi đào tạo thạc lỹ, tiến sỹ ở nước ngoài. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ sáu, 04 Tháng 4 2014 Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND 2263
93 Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 Ban hành qui định về cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ sáu, 04 Tháng 4 2014 Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND 4934
94 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 24/02/2014 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 05/4/2013 của UBND tỉnh về qui định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn văn bản   Thứ năm, 03 Tháng 4 2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND 2047
95 Quyết định số 05/2014/QĐ-TTg ngày 15/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ v/v công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 03 Tháng 4 2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-TTg 1976
96 Quyết định 13/2013/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Nam. Thứ ba, 04 Tháng 3 2014 Quyết định 13/2013/QĐ-UBND 2282
97 Thông Tư 02/2014/TT-BTNMT ngày 22 tháng 01 năm 2014 quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài nguyên và Môi trường Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ hai, 17 Tháng 2 2014 Thông Tư 02/2014TT-BTNMT 3763
98 Thông tư 11/2013/TT-BTNMT ngày 28/5/2013 của Bộ TN&MT ban hành quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường. Thứ ba, 21 Tháng 1 2014 Thông tư 11/2013/TT-BTNMT 3431
99 Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.   Thứ hai, 30 Tháng 12 2013 Thông tư số 07/2013/TT-TTCP 8105
100   Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình. Thứ hai, 30 Tháng 12 2013 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP 10987
 
Trang 5 trong tổng số 21
 
phanmemnhacviec bannerdvc  giadat2015
quyhoachsudungdat thongbaodaugia
 
 

Thăm dò dư luận

 

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?
Các kết quả
 
ccqldd Chi cục quản lý đất đai Chi tiết »
chicuc Chi cục bảo vệ môi trường Chi tiết »
 Chi cục Biển và Hải Đảo Chi tiết »
tttt Trung Tâm CNTT TN&MT. Chi tiết »
ttqt Trung tâm quan trắc. Chi tiết
ttkt Trung tâm kỹ thuật TN&MT. Chi tiết
ttptqd Trung tâm phát triển quỹ đất. Chi tiết »
vpdk Văn phòng đăng ký QSD đất Chi tiết »
 

Thống kê số liệu

 
Các thành viên : 5
Nội dung : 6685
Số lần xem bài viết : 27882746

Đang Online

 
Hiện có 120 khách Trực tuyến

Banner liên kết

 

logo-cuahangvietnam

culamcham

ek

vida

tc


 lv

bvdkquangnam

ttyttamky

Gallery ảnh

 
 
RSS
 

bannerbotainguyenmoitruong