Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Lĩnh vực khác

Lọc theo trích yếu     Hiển thị # 
#. Trích yếu nội dung Ngày ban hành Số/ký hiệu Số truy cập
81 Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV của Bộ Nội Vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước. Bấm vào đây để tải toàn văn bản   Thứ năm, 03 Tháng 7 2014 Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV 13151
82 Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 19/3/2014 tăng cường, đẩy mạnh quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ tư, 11 Tháng 6 2014 Chỉ thị số 07/CT-UBND 2366
83 Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính Phủ qui định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 29 Tháng 5 2014 Thông tư số 01/2014/TT-TTCP 5908
84 Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông qui định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 29 Tháng 5 2014 Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 9588
85 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 29 Tháng 5 2014 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg 2995
86 Thông tư Liên tịch số 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP ngày 14/02/2014 hướng dẫn khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự Bấm vào đây để tảu toàn văn bản Thứ năm, 29 Tháng 5 2014 Thông tư số 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP 1734
87 Thông tư số 02/2014/TT-BTNMT ngày 22/01/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Qui định Chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 29 Tháng 5 2014 Thông tư số 02/2014/TT-BTNMT 4805
88 Quyết định số 487/QĐ-BTNMT ngày 27/3/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2013. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 29 Tháng 5 2014 Quyết định số 487/QĐ-BTNMT 2306
89 Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính Phủ qui định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 29 Tháng 5 2014 Nghị định số 18/2014/NĐ-CP 4366
90 Quyết định 367/QĐ-BTNMT, ngày 17/3/2014 về việc Ban hành kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ bảy, 26 Tháng 4 2014 Quyết định số 367/QĐ-BTNMT 2099
91 Quyết định số 117 - QĐ/BCSĐTNMT ngày 11/4/2014 Ban hành quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài nguyên và Môi trường. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ bảy, 26 Tháng 4 2014 Quyết định số 117 - QĐ/BCSĐTNMT 3717
92  Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 Ban hành qui chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ sáu, 04 Tháng 4 2014 Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND 2756
93 Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 Ban hành qui chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ sáu, 04 Tháng 4 2014 Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND 1954
94 Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 Ban hành qui chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ sáu, 04 Tháng 4 2014 Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND 1685
95 Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 Ban hành qui định chế độ về trợ cấp đi học và công tác quản lý đối với người được cử đi đào tạo thạc lỹ, tiến sỹ ở nước ngoài. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ sáu, 04 Tháng 4 2014 Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND 2342
96 Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 Ban hành qui định về cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ sáu, 04 Tháng 4 2014 Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND 5044
97 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 24/02/2014 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 05/4/2013 của UBND tỉnh về qui định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn văn bản   Thứ năm, 03 Tháng 4 2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND 2129
98 Quyết định số 05/2014/QĐ-TTg ngày 15/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ v/v công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 03 Tháng 4 2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-TTg 2046
99 Quyết định 13/2013/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Nam. Thứ ba, 04 Tháng 3 2014 Quyết định 13/2013/QĐ-UBND 2353
100 Thông Tư 02/2014/TT-BTNMT ngày 22 tháng 01 năm 2014 quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài nguyên và Môi trường Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ hai, 17 Tháng 2 2014 Thông Tư 02/2014TT-BTNMT 3878
 
Trang 5 trong tổng số 21
 
phanmemnhacviec bannerdvc  giadat2015
quyhoachsudungdat thongbaodaugia
 
 

Thăm dò dư luận

 

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?
Các kết quả
 
ccqldd Chi cục quản lý đất đai Chi tiết »
chicuc Chi cục bảo vệ môi trường Chi tiết »
 Chi cục Biển và Hải Đảo Chi tiết »
tttt Trung Tâm CNTT TN&MT. Chi tiết »
ttqt Trung tâm quan trắc. Chi tiết
ttkt Trung tâm kỹ thuật TN&MT. Chi tiết
ttptqd Trung tâm phát triển quỹ đất. Chi tiết »
vpdk Văn phòng đăng ký QSD đất Chi tiết »
 

Thống kê số liệu

 
Các thành viên : 5
Nội dung : 6747
Số lần xem bài viết : 28392437

Đang Online

 
Hiện có 136 khách Trực tuyến

Banner liên kết

 

logo-cuahangvietnam

culamcham

ek

vida

tc


 lv

bvdkquangnam

ttyttamky

Gallery ảnh

 
 
RSS
 

bannerbotainguyenmoitruong