Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Lĩnh vực khác

Quyết định số 20/QĐ-BCĐCCHC

Email In PDF.

Quyết định số 20/QĐ-BCĐCCHC về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2015 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Nghị định số 17/2015/NĐ-CP

Email In PDF.

Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Nghị định 16/2015/NĐ-CP

Email In PDF.

Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Quyết định số 01/QĐ-TTg

Email In PDF.

Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2015 ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP

Email In PDF.

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Trang 10 trong tổng số 81