Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Lĩnh vực khác

Nghị định số 120/2014/NĐ-CP

Email In PDF.

Nghị định số 120/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Thông tư số 19/2014/TT-BNV

Email In PDF.

Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04/12/2014 quy định về hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức.

Bầm vào đây để tải toàn văn bản

Thông tư số 59/2014/TT-BTNMT

Email In PDF.

- Thông tư số 59/2014/TT-BTNMT ngày 11/11/2014 của Bộ TN&MT quy định danh mục vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Thông tư số 07/2014/TT-TTCP

Email In PDF.

Thông tư số 07/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính Phủ ngày 31/10/2014 quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Thông tư số 14/2014/TT-BNV

Email In PDF.

Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản.

Trang 10 trong tổng số 80