Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Lĩnh vực khác

Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC

Email In PDF.

Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg

Email In PDF.

Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND

Email In PDF.

Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Quyết định số 20/QĐ-BCĐCCHC

Email In PDF.

Quyết định số 20/QĐ-BCĐCCHC về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2015 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Nghị định số 17/2015/NĐ-CP

Email In PDF.

Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Trang 10 trong tổng số 81