Bạn đang ở:

News

Giao ban trực tuyến quí I/2010 với Bộ Tài nguyên và Môi trường

Email In PDF.

Ngày 12/10/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao ban trực tuyến quí I/2010 với 63 Sở Tài nguyên và Môi trường trên cả nước. Tham gia giao ban trực tuyến tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam có Đ/c Trần Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở, lãnh đạo Đoàn Địa chất 154, Trung tâm Khí tượng thủy văn, Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố Tam Kỳ, Công ty Môi trường đô thị Quảng Nam

Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ biển

Email In PDF.

khcn1Với nhiệm vụ "Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển Khoa học, Công nghệ biển ở Việt Nam đến 2020, tầm nhìn 2030", Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã nghiên cứu để đưa ra dự báo sự phát triển của khoa học và công nghệ biển đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 và đề xuất được một chiến lược phát triển toàn diện.

Xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về TN&MT là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành giai đoạn 2010 - 2015

Email In PDF.

small_1257124340_nvDự án Xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về TN&MT thực hiện trong 3 năm (2010-212) là một trong những dự án trọng điểm của Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị thuộc Bộ, nhằm cung cấp dữ liệu về TN&MT cho các cơ quan quản lý Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, tiến tới sẽ kết nối cơ sở dữ liệu TN&MT Quốc gia với cơ sở dữ liệu các ngành và các địa phương.

Bức xạ môi trường và con người

Email In PDF.

kh01Việc nghiên cứu tác hại của bức xạ môi trường đến sức khỏe con người ở nước ta còn ít được chú ý, ngay cả đối với những vấn đề bức xúc như phông bức xạ tự nhiên môi trường, giá trị liều tối thiểu có ý nghĩa, ảnh hưởng tiêu cực của bức xạ liều thấp. Gần đây, các nhà địa chất thuộc Liên đoàn Vật lý địa chất, Hội Địa vật lý Việt Nam... trong nghiên cứu của mình đã cho thấy cần quan tâm tới bản chất của bức xạ tự nhiên môi trường, tác động của bức xạ ion đối với cơ thể... nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. 

Xử lý nước thải bị ô nhiễm chất hữu cơ bằng phương pháp kỵ khí

Email In PDF.

Viện Công nghệ thực phẩm nghiên cứu hoàn chỉnh công nghệ xử lý nước thải ô nhiễm chất hữu cơ bằng phương pháp kỵ khí.

Trang 4 trong tổng số 4