Bạn đang ở: Giới thiệu

Các đơn vị trực thuộc

Chi cục Biển và Hải Đảo

Email In PDF.

Địa chỉ: 100 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Email:

Điện thoại: 0510.3831255

Fax: 0510.3852354

Chi cục Quản lý Đất đai

Email In PDF.

Đang cập nhật

Trung Tâm Kỹ Thuật Tài nguyên và Môi trường

Email In PDF.

Địa chỉ : 160 – Hùng Vương – TP Tam Kỳ - Quảng Nam
Điên thoại : 0510.828812 - Fax: 0510.828812 - Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Trung tâm Kỹ thuật - Thông tin Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam được thành lập tại Quyết định số 4723/QĐ-UB ngày 20/10/2003 của UBND tỉnh Quảng Nam (nay được đổi tên thành Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam theo Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 17/01/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam).

Trung Tâm Quan Trắc và Phân tích Môi trường

Email In PDF.

Địa chỉ: Lô 4, Phan Bội Châu – TP Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0510.825399 – 0510.825499 – Fax: 0510.825588

Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam được thành lập theo Quyết định số 56/2005/QĐ-UBND ngày 01/8/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Chi cục bảo vệ môi trường Quảng Nam

Email In PDF.

Địa chỉ : 100 Hùng Vương – TP Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại : 0510.859532 – 0510.813440 – Fax : 0510.813440

Chi cục Bảo vệ Môi trường Quảng Nam, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam được thành lập theo Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 03/01/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam

Email In PDF.

Địa chỉ : 100 – Hùng Vương – TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
Điên thoại : 0510.3810452    -     0510.3829549
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. – Website://www.tnmtquangnam.gov.vn

Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam được thành lập tại Quyết định số 1106/QĐ-UBND ngày 09/4/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam theo Quyết định thành lập số 2672/QĐ-UB ngày 14/09/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam ban hành tại Quyết định số 46/QĐ-STNMT ngày 05/5/2011.

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

Email In PDF.

Địa chỉ : 99 - Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 05102.240.451
Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam được thành lập theo Quyết định số: 38/2005/QĐ-UB ngày 23/5/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam.