Tài nguyên nước

Khởi công xây dựng nhà máy tái sử dụng nước khu công nghiệp Tam Thăng, Thành phố Tam Kỳ

Email In PDF.

Hưởng ứng ngày Nước thế giới năm 2017, ngày 23/3/2017 tại Khu công nghiệp Tam Thăng, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Lễ Khởi công xây dựng Nhà máy Tái sử dụng nước Khu công nghiệp Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Với công suất xử lý của nhà máy là 26.000 m3/ngày đêm, nhằm tái sử dụng toàn bộ nước thải của Khu Công nghiệp Tam Thăng, để cấp lại cho sản xuất công nghiệp của các nhà máy trong Khu Công nghiệp Tam Thăng, tại thành phố Tam Kỳ.

Copy of IMG 5847
Nhà máy tái sử dụng nước Khu công nghiệp Tam Thăng được đánh giá là nhà máy đầu tiên trong cả nước sử dụng công nghệ xử lý nước cao của Hoa Kỳ để quay vòng chu trình nước. Nhà máy ra đời không những giảm sự phát sinh nước thải ra môi trường bên ngoài mà còn bổ sung nguồn nước cho các nhà máy của Khu công nghiệp trong điều kiện khan hiếm nguồn nước và yêu cầu tiết kiệm nước như hiện nay. Nhà máy dự kiến xây dựng và đưa vào hoạt động giai đoạn I vào cuối năm 2017, trước mắt tái sử dụng 13.000 m3/ngày, đêm tại Khu Công nghiệp. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện và đưa vào sử dụng giai đoạn II vào năm 2019, khi các nhà máy trong Khu công nghiệp hoàn thiện. Điều này cũng góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp trong và ngoài nước yên tâm đầu tư sản xuất, kinh doanh vào Khu công nghiệp Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của thành phố, xứng tầm với thành phố đô thị loại II của tỉnh Quảng Nam.

Thu Hằng

Tọa đàm Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới

Email In PDF.

Để hưởng ứng Ngày Nước Thế giới (22/3) và Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2017, sáng ngày 21/3/2017, Sở TN&MT chủ trì, tổ chức buổi Tọa đàm với chủ đề Ngày Nước thế giới "Nước thải" và Ngày Khí tượng thế giới "Hiểu biết về mây". Tham dự buổi Tọa đàm có đại diện lãnh đạo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, Phòng TN&MT các huyện, thị xã, thành phố, Công ty CP MT-ĐT Quảng Nam, Ban Quản lý các KCN tỉnh, và các ngành, đơn vị liên quan. Buổi Tọa đàm nhằm tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cũng như hành động trong công tác quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; đồng thời, phổ biến các văn bản pháp luật cũng như hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của hoạt động khí tượng thủy văn, dịch vụ khí hậu trong phát triển kinh tế - xã hội, phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai.

IMG 4492Chủ đề của Ngày Nước thế giới năm 2017 có là "Nước thải" nhằm tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức của cả xã hội về giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, tái sử dụng nước, bảo vệ tài nguyên nước, khai thác, sử dụng tài nguyên nước một cách tiết kiệm, hiệu quả và chủ đề của Ngày Khí tượng thế giới năm 2017 là "Hiểu biết về mây" nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của mây trong chu trình vòng tuần hoàn nước, điều tiết hệ thống khí hậu và truyền tải thông điệp về sự cần thiết của việc tăng cường đầu tư nghiên cứu, phổ biến thông tin, kiến thức và nâng cao hiểu biết về mây, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cảnh báo, dự báo khí hậu, thời tiết; đồng thời, qua đó nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của hoạt động khí tượng thủy văn, dịch vụ khí hậu của ngành khí tượng thủy văn trong các hoạt động kinh tế - xã hội, phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tham dự cũng đã trình bày một số tham luận về công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động kiểm tra, giám sát quá trình xử lý, xả nước thải vào nguồn nước; công tác quản lý nhà nước đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hội An; việc thu gom và xử lý nước thải tại đô thị Tam Kỳ và cụm công nghiệp Trường Xuân; việc thu gom và xử lý nước thải công nghiệp tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc; phổ biến một số văn bản liên quan đến công tác khí tượng thủy văn, hoạt động dự báo khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh và tham gia nhiều ý kiến thảo luận, nội dung tập trung vào việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nước; biện pháp tái sử dụng nước thải; các cơ chế, chính sách thu hút, khuyến khích việc đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

Nguyễn Thị Sâm

Quản lý, vận hành an toàn, hiệu quả công trình thủy điện

Email In PDF.

Sáng 17/3/2017, tại Đà Nẵng, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị về vận hành an toàn, hiệu quả hồ chứa thủy điện, dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Tuấn Anh - Bộ Trưởng Bộ Công Thương, đại diện lãnh đạo Bộ TN&MT, Uỷ ban khoa học CN&MT của Quốc hội, BCĐ Trung ương về phòng, chống thiên tai và hơn 200 đại biểu là các đồng chí lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố có các công trình, thủy điện; chủ các công trình thủy điện của cả nước. Tỉnh Quảng Nam do đồng chí Lê Trí Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Sở: Công Thương, TN&MT, NN&PTNT cùng dự.

Copy of image1Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh biểu dương các kết quả đạt được trong công tác quản lý, vận hành hệ thống thủy điện. Tuy nhiên, các hồ đập thủy điện đang tiềm ẩn nguy cơ cho vùng hạ du nếu các thủy điện vận hành không an toàn. Do vậy, cần phải thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại để có biện pháp xử lý, khắc phục, nhằm quản lý thủy điện tốt hơn. Ý kiến tham gia tại Hội nghị của các đại biểu tập trung thảo luận về những vướng mắc trong công tác quản lý an toàn đập thủy điện, với các nội dung về thẩm quyền của các Bộ, ngành, địa phương; trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ đập; làm rõ hơn các quy định liên quan đến quy trình vận hành hồ chứa; chất lượng quan trắc; kiểm tra; kiểm định an toàn đập; đánh giá chất lượng các phương án phòng chống lũ lụt đảm bảo an toàn đập, an toàn hạ du, công tác cảnh báo cho nhân dân hạ du trong quá trình vận hành hồ chứa thủy điện.
Đối với Quảng Nam đồng chí Lê Trí Thanh kiến nghị cần xem xét điều chỉnh lại những vấn đề bất hợp lý hoặc chưa quy định cụ thể trong Quyết định 1537/QĐ-TTg ngày 07/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, nhằm phù hợp với điều kiện thực tế tại Quảng Nam, đặc biệt là công tác chỉ đạo vận hành các hồ chứa trên lưu vực trong mùa mưa.
Trên cơ sở các ý kiến đề xuất của đại biểu, Bộ trưởng ghi nhận và sẽ tập hợp, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp trước mắt cũng như lâu dài để báo cáo Chính phủ chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành nhằm khẩn trương sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành, đáp ứng với yêu cầu thực tế./.

Ngọc Văn

Họp Ban chỉ đạo Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu

Email In PDF.

Sáng ngày 24/02/2017, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình ứng phó với BĐKH, cuộc họp do đồng chí Lê Trí Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu chủ trì, tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo gồm các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT và Thông tin và Truyền thông.

Copy of image001ah
Sau khi nghe Văn phòng Biến đổi khí hậu Quảng Nam báo cáo tình hình thực hiện công tác ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2016, nội dung kế hoạch công tác năm 2017 và các ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kết luận một số nội dung sau:
- Kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình ứng phó với BĐKH thành Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh; bổ sung thành viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Giao thông và Vận tải. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì nội dung về lĩnh vực biến đổi khí hậu, Sở Kế hoạch và Đầu tư lĩnh vực tăng trưởng xanh.
- Thống nhất duy trì Văn phòng biến đổi khí hậu Quảng Nam làm đầu mối của tỉnh về lĩnh vực BĐKH; Chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo, tiếp nhận, cập nhật các chương trình, dự án,... liên quan đến biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở NN&PTNT tiến hành rà soát, cụ thể hóa kế hoạch thực hiện Quyết định 3596/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh phê duyệt cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020 và sau năm 2020; trong đó lưu ý phân kỳ công trình, dự án, thời gian và nguồn vốn thực hiện. Đồng thời, phối hợp Sở Tài chính rà soát, lập kế hoạch trình UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ với qui mô phù hợp, các dự án ưu tiên, có tính cấp bách để thực hiện trong năm 2017.
- Sở Nông nghiệp và PTNT tiến hành đánh giá, khảo sát, phối hợp với UBND thành phố Hội An để điều chỉnh vị trí trồng dừa nước đối với dự án "Trồng và phục hồi rừng dừa nước ven biển Cẩm Thanh nhằm tái tạo, phục hồi, phát triển rừng dừa kết hợp đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch sinh thái cộng đồng, thành phố Hội An", đảm bảo lợi ích và hiệu quả nguồn vốn đầu tư; Tham mưu UBND tỉnh tổ chức lồng ghép Hội nghị trực tuyến BĐKH tác động đến lĩnh vực nông nghiệp với các nội dung khác có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp.
- Đối với 25 mô hình thí điểm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH, UBND các huyện, thị xã, thành phố (chủ đầu tư) phải bố trí kinh phí duy tu, bảo dưỡng công trình; đồng thời đánh giá hiệu quả của công trình sau khi Chương trình kết thúc. Riêng đối với công trình nhà máy nước Tiên Kỳ giao cho UBND huyện Tiên Phước làm với các đơn vị liên quan để bố trí kinh phí nâng cấp, mở rộng mạng lưới cấp nước từ nguồn xã hội hóa.
- Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về BĐKH cho cộng đồng trên địa bàn tỉnh nhưng phải đảm bảo tuyên truyền sâu rộng và hiệu quả cho nhân dân./.

Nguyễn Hướng

Mít tinh hưởng ứng ngày Đất ngập nước Thế giới 2017

Email In PDF.

HÃnh Äáºi dián cho CáNG

Sáng 5/2 tại huyện ven biển Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Bộ TN&MT đã phối hợp với UBND tỉnh Thái Bình và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc UNDP tổ chức Lễ mít tinh và trồng cây đầu xuân hưởng ứng Ngày đất ngập nước thế giới (2/2) năm 2017 với chủ đề "Đất ngập nước giúp giảm nhẹ thiên tai".
Tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà; Ủy viên Trung ương Đảng - Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình; Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên; Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân; Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Phạm Văn Xuyên; bà Akiko Fujii, Quyền Giám đốc quốc gia, Chương trình Phát triển Liên hơp quốc (UNDP) tại Việt Nam cùng đại diện các Bộ, ngành, các tổ chức quốc tế, lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, các Sở, ban, ngành và các Thành phố, huyện, thị xã của tỉnh Thái Bình.
Phát biểu tại lễ mít tinh, Bộ trưởng Trần Hồng Hà thông tin: các vùng đất ngập nước có các lợi ích hết sức quan trọng về kinh tế, xã hội, văn hóa và môi trường. Các vùng đất ngập nước không chỉ cung cấp nước sinh hoạt, lương thực, thực phẩm, dược phẩm cho con người; mà còn là những vùng sản xuất quan trọng về thủy sản, nông nghiệp, là những điểm thu hút du lịch; là nơi chứa đựng nhiều giá trị đa dạng sinh học, và là điểm di trú của các loài chim nước, các loài thủy sinh quý, hiếm.
Đặc biệt là, đất ngập nước đóng vai trò rất quan trọng trong việc giảm nhẹ các thiệt hại do thiên tai như bão, lũ, hạn hán, sạt lở đất ven biển; giúp duy trì chất lượng nước ở các sông hồ; lưu giữ nước; nạp nước ngầm; lưu trữ carbon; điều hòa khí hậu và kiểm soát dịch hại.
Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, hiện nay, Bộ TN&MT đang phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) triển khai dự án "Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết" với mục tiêu tăng cường nhận thức của các bên liên quan về tầm quan trọng của đất ngập nước và hỗ trợ hai tỉnh Thái Bình và Thừa Thiên Huế thành lập hai khu bảo tồn đất ngập nước tại Thái Thụy (Thái Bình) và Tam Giang - Cầu Hai (Thừa Thiên Huế).
"Điểm mới đặc biệt của dự án này là hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý hiệu quả đất ngập nước thông qua việc giảm thiểu các mối đe dọa làm suy giảm đất ngập nước từ các hoạt động của con người trong hệ sinh cảnh liền kề với đất ngập nước, góp phần thực hiện các nghĩa vụ của Việt Nam trong việc triển khai Công ước Ramsar" - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói.

images1817515 0502 Th  tr  ng Nh n c ng b    i tr ng c y
Để góp phần nâng cao sinh kế, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai phục vụ phát triển bền vững đất nước và thiết thực hưởng ứng Ngày đất nước thế giới năm nay... Bộ trưởng Trần Hồng Hà kêu gọi các cấp, các ngành và mỗi người dân tiếp tục nỗ lực thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản sau đây:
Một là, tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, giá trị và phương thức quản lý, bảo vệ và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước;
Hai là, thúc đẩy việc xây dựng và triển khai các mô hình về bảo tồn và phát triển bền vững đất ngập nước, chú trọng sự tham của nhân dân, gắn kết công tác bảo tồn với lợi ích thiết thực của người dân địa phương;
Ba là, tăng cường lồng ghép bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước vào các kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội; giảm thiểu các tác động xấu từ các hoạt động phát triển tới các hệ sinh thái đất ngập nước nhằm bảo đảm phát triển bền vững và ổn định sinh kế của người dân sinh sống tại các vùng đất ngập nước.
Ngoài ra, theo Bộ trưởng việc tổ chức lễ mít tinh và trồng rừng ngập mặn tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đầu Xuân mới Đinh Dậu chính là để thể hiện cam kết và quyết tâm trong bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ sinh thái đất ngập nước phục vụ lợi ích của nhân dân và phát triển bền vững của đất nước.
"Trong một tương lai gần, chúng ta sẽ cùng vui mừng và tự hào chứng kiến Thái Thụy là vùng đất vừa có nhiều hoạt động phát triển kinh tế, vừa là vùng đất ngập nước có đa dạng sinh học cao được bảo tồn kiểu mẫu. Đây sẽ là một mô hình điển hình về bảo tồn có sự tham gia của cộng động, hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường cũng như đáp ứng được nguyện vọng của người dân" - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

images1817517 0502 B  tr  ng v  ng  i d nPhát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Phạm Văn Xuyên khẳng định vai trò của khu vực đất ngập nước ven biển Thái Bình nói chung, vùng đất ngập nước Thái Thụy nói riêng đã và đang đóng góp to lớn cho phát triển kinh tế, xã hội chung toàn tỉnh.
Ông Phạm Văn Xuyên cho rằng: với vai trò to lớn của các vùng đất ngập nước hiện có, tỉnh Thái Bình đã và đang được Chính phủ, các bộ, ngành trung ương rất quan tâm chỉ đạo, đầu tư hỗ trợ, tạo các cơ chế, chính sách đặc thù để bảo tồn và phát huy giá trị của vùng đất ngập nước cửa sông, ven biển.
Nhận thức được giá trị của đất ngập nước, Thái Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển vùng ven biển như: cứng hóa toàn bộ hệ thống đê biển, xây dựng khu vực ven biển thành trọng điểm phát triển kinh tế, xã hội.
"Thái Bình luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới công tác trồng và bảo vệ rừng ngập mặn ven biển, khai thác và sử dụng khôn khéo tài nguyên đất ngập nước (đã trồng, chăm sóc, bảo vệ được hơn 3.700 ha rừng ngập mặn đặc thù); chú trọng bảo vệ môi trường từ trong đất liền, chủ trương kêu gọi và ưu tiên các dự án sản xuất sạch, chấp thuận các dự án, hoạt động sản xuất kinh doanh ít phát sinh chất thải; chất thải phát sinh được xử lý đạt tiêu chuẩn để giảm áp lực về môi trường cho các vùng đất ngập nước ở cửa sông, ven biểnhướng tới sự phát triển bền vững..." – ông Phạm Văn Xuyên khẳng định.
Ngay sau Lễ mít tinh, các đại biểu cùng hơn 500 cán bộ, chiến sỹ Bộ đội biên phòng và thanh niên, học sinh và người dân huyện Thái Thụy đã trồng hơn 5.000 ngàn cây bần chua và cây trang tại vùng ven biển thuộc xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Nguồn: monre.gov.vn

Trang 1 trong tổng số 24