Nước, KTTV

Thị xã Điện Bàn: Phòng TN&MT tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2018

Email In PDF.

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường hàng năm (từ ngày 29/4 đến ngày 06/5) do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998 và được các Ban ngành Trung ương, địa phương và nhân dân cả nước tích cực hưởng ứng giúp đạt được những kết quả đáng khích lệ về cấp nước và vệ sinh góp phần làm thay đổi chất lượng và điều kiện sống của người dân nông thôn, đặc biệt là trẻ em - thế hệ tương lai của đất nước.

image001 - CopyĐể hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2018 (với chủ đề "Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng"), Phòng TN&MT thị xã Điện Bàn và các địa phương tiến hành treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường trên các tuyến đường trung tâm hành chính thị xã, các cơ quan, đơn vị, khu dân cư trên địa bàn thị xã.
Bên cạnh đó, trong hai ngày 03 và 04/5/2018, Phòng TN&MT đã tổ chức tuyên truyền hưởng ứng bằng xe lưu động trên địa bàn thị xã; đồng thời, phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã tuyên truyền các nội dung xoay quanh chủ đề về nước sạch và vệ sinh môi trường, việc bảo vệ nguồn nước, tăng cường công tác quản lý khai thác các công trình cấp nước, nâng cao chất lượng nước và công tác vệ sinh môi trường.
Mục đích của Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm nay nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia và cam kết của gia đình, cộng đồng, ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương về tầm quan trọng của việc cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng.

Phạm Ngọc Thắng

Hội thảo đánh giá rủi ro thiên tai cấp lưu vực sông

Email In PDF.

Ngày 20/4/2018, tại thành phố Đà Nẵng, Tổng cục Phòng chống thiên tai – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, tổ chức Hội thảo đánh giá rủi ro thiên tai cấp lưu vực sông trong khuôn khổ gói thầu C1-C1 "Đánh giá rủi ro chuyên sâu cho 8 lưu vực sông và lập kế hoạch phòng chống thiên tai cho 10 tỉnh vùng dự án" thuộc Dự án Quản lý Thiên tai (WB5).
Tham dự Hội thảo có sự tham gia đại diện của các Ban Chỉ đạo TW về Phòng chống thiên tai, lãnh đạo Tổng cục Phòng chống thiên tai, các đơn vị thuộc Tổng cục phòng chống thiên tai...Về phía địa phương có sự tham gia đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành: Ban Chỉ huy PCTT và TKCN, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương của các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bình Định và Ninh Thuận.

126803 hinh anh hoi thao 4 - Copy
Gói thầu C1-C1 "Quản lý rủi ro thiên tai tổng hợp theo lưu vực sông" thuộc Hợp phần 1, tiểu hợp phần 3 "Hỗ trợ lồng ghép Quản lý rủi ro thiên tai vào Quy hoạch lưu vực sông". Mục tiêu của gói thầu C1-C1 là xây dựng và cập nhật kế hoạch QLRRTT ở cấp lưu vực sông dựa trên việc đánh giá rủi ro chi tiết. Mục tiêu trên được thể hiện bằng các nội dung hoạt động chính như sau:
1. Lập đánh giá rủi ro ưu tiên theo lưu vực sông bao gồm nhiều loại thiên tai khác nhau được đề cập trong luật PCTT và đặc biệt quan tâm đến thiên tai có liên quan đến tài nguyên nước như lũ, hạn hán, Xâm nhập mặn.
2. Lập kế hoạch QLRRTT cho mỗi 8 lưu vực sông thuộc 10 tỉnh vùng dự án, cụ thể là xác định các giải pháp gồm công trình, phi công trình, sinh thái và quản lý dòng chảy/sử dụng đất để giảm thiểu tác động thiên tai của thiên tai cấp lưu vực sông.
3. Cập nhật kế hoạch QLRRTT cấp tỉnh cho 10 tỉnh vùng dự án và kế hoạch QLRRTT cho 8 lưu vực sông.
4. Tăng cường năng lực của các cơ quan trung ương và địa phương để cập nhật các đánh giá rủi ro thiên tai và chuẩn bị kế hoạch QLRRTT theo các lưu vực sông trên 10 tỉnh dự án.
5. Tăng cường sự phối hợp ở 02 khía cạnh: (i) phối hợp trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu dự án cho việ QLRRTT trong 3 gói cơ sở dữ liệu khác và (ii) phối hợp ở cấp độ thể chế giữa các cơ quan trong và ngoài tỉnh và đến cấp độ xã để phục vụ mục tiêu của hợp phần 3 của dự án về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (CBDRM).

Rích Đài Phôn

Phước Sơn: Hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2018

Email In PDF.

Thực hiện Công văn số 321/STNMT-N ngày 08/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam v/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2018 và Công văn chỉ đạo số 154/UBND-KT ngày 15/3/2018 của UBND huyện Phước Sơn, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phước Sơn phối hợp với Trung tâm Văn hóa thể thao huyện tổ chức tuyên tuyên lưu động các thông tin hưởng ứng Ngày nước Thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2018 trên địa bàn 12 xã, thị trấn trong thời gian từ ngày 22-23/3/2018.

image001 - CopyPSThông qua việc tuyên truyền nhằm kêu gọi mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, cộng đồng dân cư và từng cá nhân hãy tham gia bảo vệ nguồn tài nguyên nước bằng những việc làm cụ thể như: sử dụng tiết kiệm nước, nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ nguồn nước; trồng rừng để tái tạo nguồn nước; vận động cộng đồng tham gia bảo vệ tài nguyên nước; tổ chức tuyên truyền về việc đăng ký khai thác nước dưới đất; tuyên truyền, phổ biến và chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và bảo vệ tài nguyên nước. Đồng thời, kêu gọi người dân phải sẵn sàng với thay đổi thời tiết, ứng phó thông minh với khí hậu, tăng cường chuẩn bị ứng phó với thời tiết cực đoan thông qua các hệ thống cảnh báo sớm đa thiên tai nguy hiểm nhằm giảm tác động của thiên tai.

Đức Toàn

Sinh hoạt chuyên đề Ngày Nước thế giới (22/3) và Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2018

Email In PDF.

Ngày 21/3/2018, Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề Ngày Nước thế giới (22/3) và Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2018 với chủ đề "Nước với thiên nhiên", "Sẵn sàng với thay đổi thời tiết, ứng phó thông minh với biến đổi khí hậu" với sự tham gia của hơn 60 đoàn viên thanh niên nhằm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của đoàn thanh niên về vai trò của tài nguyên nước, sự hiểu biết về thời tiết, biến đổi khí hậu và những giải pháp phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai có thể xảy ra.

1sam - CopyChủ đề của Ngày Nước thế giới năm 2018 (22/3) là "Nước với Thiên nhiên" nhằm hướng đến tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức của cả xã hội về áp dụng các giải pháp dựa vào tự nhiên để giải quyết, ứng phó kịp thời với những thách thức về nguồn nước và biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng tăng. Trong khí đó "Sẵn sàng với thay đổi thời tiết, ứng phó thông minh với biến đổi khí hậu" là chủ đề của Ngày Khí tượng thế giới năm 2018 (23/3) nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của thời tiết và khí hậu với an sinh xã hội, sức khỏe của cộng đồng, an ninh lương thực và truyền tải thông điệp về sự cần thiết của việc tăng cường đầu tư nghiên cứu, phổ biến thông tin, kiến thức và nâng cao hiểu biết về thời tiết, biến đổi khí hậu, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cảnh báo, dự báo khí hậu, thời tiết và qua đó nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của hoạt động khí tượng thủy văn, dịch vụ khí hậu của ngành khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trong các hoạt động kinh tế - xã hội, phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai.
Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, tất cả các đoàn viên tham dự được cung cấp một số tài liệu, hình ảnh và xem các phóng sự về vai trò quan trọng của tài nguyên nước, tầm quan trọng của hoạt động khí tượng thủy văn, sự hiểu biết về biến đổi khí hậu và các biện pháp phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai,...

Nguyễn Thị Sâm

Xây dựng Dự án khu vực “Giảm thiểu ô nhiễm và duy trì dòng chảy môi trường các biển Đông Á thông qua triển khai Quản lý tổng hợp lưu vực sông”

Email In PDF.

Ngày 14/3/2018 tại Đà nẵng, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội thảo tham vấn giữa kỳ xây dựng Dự án khu vực "Giảm thiểu ô nhiễm và duy trì dòng chảy môi trường các biển Đông Á thông qua triển khai Quản lý tổng hợp lưu vực sông". Dự án do Quỹ môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ và Tổ chức hợp tác quản lý môi trường các biển Đông Á (PEAMSEA) là đơn vị tư vấn kỹ thuật, dự kiến được thực hiện tại 07 quốc gia Đông Nam Á, bao gồm: Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanma, Philippines và Việt Nam. Tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Tổng cục Môi trường làm đầu mối quốc gia tham gia xây dựng dự án và đã lựa chọn lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn là lưu vực trình diễn thí điểm. Mục tiêu chính của dự án là hỗ trợ, phát triển bền vững lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng. Trong thời gian 05 năm thực hiện dự án sẽ ưu tiên giải quyết các vấn đề trong quản lý tài nguyên và môi trường nước lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, vùng bờ liên quan giữa tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng theo hướng tiếp cận tổng hợp từ đầu nguồn xuống biển.

IMG 2640 - CopyTham dự Hội thảo có ông Nguyễn Thành Yên – Phó cục Trưởng cục Quản lý chất thải – Tổng cục Môi trường - chủ trì, Giám đốc vùng Đông Nam Á của PEAMSEA và đại diện của PEAMSEA tại Việt Nam, WWF tại Việt Nam.... Ngoài ra, còn có đại diện các Trường Đại học của thành phố Đà Nẵng, các Sở ngành 02 tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng tham dự hội thảo. Hội thảo đã giới thiệu cơ bản về các hợp phần dự kiến thực hiện của dự án và tiến độ thực hiện dự án để 02 địa phương xem xét gồm:
- Phát triển và vận dụng hệ thống quản lý tổng hợp thông tin (IIMS) để quản lý lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ của Quảng Nam – Đà Nẵng;
- Đánh giá năng lực chịu tải hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn và nước ven biển liên quan của tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng;
- Xây dựng kế hoạch truyền thông, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, cán bộ quản lý, cán bộ quan trắc, phân tích, đánh giá chất lượng nước sông, nước biển ven bờ;
- Xây dựng kế hoạch hành động quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn....
Hội thảo là cơ hội để mỗi địa phương (Quảng Nam, Đà Nẵng) xem xét, góp ý kế hoạch và đề xuất một số hoạt động cụ thể về quản lý môi trường và tài nguyên nước trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn. Qua các đề xuất tại địa phương, Tổng cục Môi trường hoàn thiện dự thảo và chuyển lại cho PEAMSEA hoàn thiện dự án trình Quỹ môi trường toàn cầu để xin hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án trong thời gian đến.

Thu Hằng

Trang 1 trong tổng số 28