Nước, KTTV

Xây dựng “Đề án bảo vệ môi trường trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn”

Email In PDF.

Ngày 14/12/2018, tại thành phố Đà Nẵng Tổng cục Môi trường tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo lần thứ 1 về "Đề án Bảo vệ môi trường trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn". Hội thảo có sự tham gia của ông Nguyễn Phạm Hà – Phó vụ trưởng, Vụ Quản lý chất thải – Tổng cục Môi trường chủ trì, cùng tham dự có các chuyên gia đến từ các trường Đại học, các Sở, Ban, ngành của 03 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Kon Tum thuộc lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn.

48380921 731815320525664 3201348779965939712 n - Copy
Tổng cục Môi trường được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng Đề án "Bảo vệ môi trường trên lưu vực sông Vu Gia -Thu Bồn", với mục đích là tăng cường sự hợp tác, phối hợp liên tỉnh để thực hiện việc quản lý một cách hài hòa lợi ích giữa các địa phương trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn.
Đề án Bảo vệ môi trường trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, nhằm đánh giá đúng hiện trạng chất lượng nước trên lưu vực sông. Dựa vào dự báo phát triển KT-XH của địa phương để tiến hành đánh giá, dự báo tải lượng các chất ô nhiễm ứng với các kịch bản phát triển KT-XH. Đồng thời, Đề án đánh giá kết quả thực hiện quản lý Nhà nước trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, tìm ra các nguyên nhân, tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện. Từ đó, xác định các giải pháp quản lý môi trường trên lưu vực sông dựa vào cơ chế chính sách, thể chế pháp luật được tổ chức triển khai và đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến. Đây là báo cáo làm tiền đề, để các địa phương, đơn vị, cũng như các Bộ, ngành cùng hoàn thiện đề án bảo vệ môi trường quản lý lưu vực sông theo hướng quản lý tổng hợp lưu vực sông, chia sẽ, hợp tác giữa các địa phương.
Sau khi nghe góp ý của các chuyên gia, đơn vị, địa phương tham dự Hội thảo, Tổng cục Môi trường tiếp thu các ý kiến đóng góp và tiếp tục hoàn thiện trong thời gian sớm nhất. Sau khi hoàn thiên sẽ tiến hành lấy ý kiến của các chuyên gia và 03 địa phương, trước khi tiến hành phê duyệt Đề án để triển khai thực hiện, trong thời gian đến./.

Thu Hằng

Quy định quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Ngày 06/12/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND quy định Quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Quyết định quy định việc thống nhất quản lý, hành lang pháp lý cho các hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh,trên cơ sở cụ thể hóa các quy định của Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn; đồng thời, quản lý chặt chẽ các hoạt động về khí tượng thủy văn chuyên dùng; thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn chuyên dùng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
Quy định được ban hành với các nội dung cụ thể về mạng lưới trạm, danh mục phải quan trắc khí tượng thủy văn; Thành lập, di chuyển, giải thể, hành lang và công tác bảo vệ hành lang kỹ thuật trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng; Cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn; Điều kiện, trình tự, thủ tục, thời gian, hồ sơ cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; Cấp lại, thu hồi, trả lại và đình chỉ, chấp dứt hiệu lực giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; Nguyên tắc, thẩm quyền cung cấp, xác nhận, thẩm định, thẩm tra, đánh giá nguồn gốc của thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; Giao nộp và cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn; Công tác thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về khí tượng thủy văn; Trách nhiệm của các Sở, ngành và UBND các cấp.

Nguyễn Hướng

Tập huấn “Cơ chế phối hợp trong quản lý lưu vực sông” thuộc dự án WB5

Email In PDF.

Thực hiện Quyết định số 3994/QĐ-BNN-TCCB ngày 30/9/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch Đào tạo thuộc Dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz/WB5), từ ngày 21/11-23/11/2018, Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) thuộc Bộ NN&PTNT, tổ chức tập huấn "Cơ chế phối hợp trong quản lý lưu vực sông" thuộc dự án WB5.
Tham dự lớp tập huấn có đại diện đến từ các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, TP Đà Nẵng, Quảng Nam...

16ceee441001f35faa10 - Copy
Thông qua lớp tập huấn, các đại biểu được cập nhật các nội dung Quản lý tổng hợp tài nguyên nước: quản lý nguồn nước, đất đai và tài nguyên liên quan để tối đa hóa lợi ích kinh tế và phúc lợi xã hội một cách công bằng mà không phương hại đến tính bền vững của hệ sinh thái thiết yếu; Phát triển và quản lý nguồn nước cần tiếp cận có sự tham gia của các bên có liên quan thuộc khu vực công cộng và tư nhân, các cộng đồng và những người sử dụng nước, các nhà lập kế hoạch, hoạch định chính sách ở mọi cấp để đạt tới các thỏa thuận chung có tính lâu dài...
Dự án WB5/VN-HAZ được thực hiện trong khuôn khổ Hiệp định vay số 5139-VN ký kết ngày 13/9/2012 giữa Chính phủ Việt Nam với Hiệp hội phát triển Quốc tế (IDA) và Ngân hàng thế giới (WB); Theo Hiệp định đã ký, Dự án VN Haz/WB5 sẽ thực hiện kéo dài trong 8 năm (2012-2019). Dự án được thực hiện trên địa bàn hành chính của 10 tỉnh duyên hải miền Trung từ Thanh Hóa, Nghệ An đến Bình Định, Ninh Thuận.
Mục tiêu chủ yếu của Dự án là nhằm tăng khả năng phục hồi của người dân và các tài sản kinh tế trước các hiểm họa thiên tai tại các tỉnh dự án trong khuôn khổ chung của Chiến lược Phòng chống, Ứng phó và Giảm nhẹ thiên tai tới năm 2020./.

Rích Đài Phôn

Đầu tư 02 trạm quan trắc môi trường nước tự động, liên tục trên lưu vực công Vu Gia – Thu Bồn

Email In PDF.

Ngày 14/11/2018, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Điều phối về quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng tổ chức cuộc họp về "Công tác chuẩn bị đầu tư 02 trạm quan trắc môi trường nước tự động, liên tục trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn". Ông Đặng Quang Vinh – Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường của thành phố Đà Nẵng chủ trì, tham dự cuộc họp có thành viên Ban điều phối của 2 tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng và các chuyên gia ông Huỳnh Vạn Thắng, Nguyễn Trọng Thu, Lê Năng Định và Đinh Phùng Bảo...

44049130 244710572864783 3580634305333821440 n - CopySau khi nghe báo cáo đầu tư 02 hệ thống quan trắc môi trường nước tự động, liên tục trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, các chuyên gia cho rằng việc lắp đặt 02 trạm quan trắc trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn tại 02 vị trí lựa chọn (Trạm Thủy văn Ái Nghĩa và Cầu Tứ Câu) là chưa phù hợp.
- Thứ nhất, đối với vị trí dự kiến lắp đặt trạm quan trắc môi trường nước kết hợp với Trạm thủy văn Ái Nghĩa: Hiện nay Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ đang tiến hành chuẩn bị đầu tư dự kiến năm 2019, nâng cấp trạm khí tượng thủy văn Ái Nghĩa và chuyển vị trí sang bờ bên kia của sông Thu Bồn. Do vậy, nếu lắp đặt hệ thống quan trắc tự động môi trường nước, kết hợp với trạm thủy văn Ái nghĩa đã có, thì cần phải cân nhắc và phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ để thực hiện đồng bộ.
- Thứ hai, đối với vị trí dự kiến đặt trạm quan trắc môi trường nước tại cầu Tứ Câu trên sông Vĩnh Điện: Vị trí dự kiến lắp đặt nằm dưới đập tạm ngăn mặn Tứ Câu, nên số liệu đo đạc của trạm quan trắc này đôi lúc sẽ không phản ảnh thực tế chất lượng nước trên sông Vĩnh Điện, nhất là vào mùa khô, nước không tràn qua đập. Do vậy, đề xuất di dời trạm quan trắc môi trường nước lên trên đập tạm Tứ Câu.
Qua ý kiến tham gia của các thành viên Ban điều phối về quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng, ông Đặng Quang Vinh kết luận cuộc họp như sau: Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, gấp rút hoàn thiện báo cáo dự án đầu tư 02 hệ thống quan trắc môi trường nước tự động, liên tục lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn với 02 vị trí là Trạm thủy văn Ái Nghĩa và trên sông Vĩnh Điện. Việc xác định vị trí cụ thể để đầu tư xây dựng trạm cũng như phương pháp quan trắc sẽ được thực hiện sau khi đi khảo sát thực tế ./.

Thu Hằng

Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai mã số KC.08/16-20

Email In PDF.

Ngày 11/10/2018, tại thành phố Đà Nẵng, Văn phòng các Chương trình trọng điểm nhà nước thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội thảo khoa học "Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai mã số KC.08/16-20". Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Viện Chiến lược, chính sách TN&MT, đại diện các Sở TN&MT, Ban chỉ huy PCTT&TKCN08 tỉnh miền Trung, Đài KTTV khu vực Trung Trung bộ...

44076935 244710569531450 8809159906155298816 n - CopyĐây là Đề tài do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ thực hiện liên quan đến lĩnh vực Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai với mục tiêu được xác định là "Phát triển công nghệ xử lý nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, khí thải với tính năng, giá thành phù hợp với điều kiện của Việt Nam; Ứng dụng công nghệ sản xuất sạch, công nghệ thân thiện với môi trường trong sản xuất, kinh doanh, nhằm giảm thiểu phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính; Phát triển công nghệ tái chế chất thải; Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ, thiết bị, vật liệu tiên triến trong khảo sát, thiết kế, thi công các công trình thủy lợi nhằm đáp ứng các nhu cầu về tưới tiêu chủ động, phòng tránh thiên tai".
Hội thảo nhằm đánh giá lại mục tiêu, tiến độ thực hiện của các đề tài, nhiệm vụ sau 6 tháng triển khai thực hiện Chương trình KC08/16-20. Đến nay, Chương trình KC08/16-20 đang triển khai thực hiện 31 nhiệm vụ, gồm có 19 nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực phòng tránh thiên tai và 12 nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực môi trường. Trong số các nhiệm vụ về phòng tránh rủi ro thiên tai thì vấn đề thiên tai ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Nam Trung bộ là 05 nhiệm vụ. Đối với lĩnh vực môi trường thì kiểm soát chất lượng nước trên hệ thống kênh (2 nhiệm vụ); xử lý chất thải môi trường nông thôn, làng nghề, chất thải của sản xuất công nghiệp (8 nhiệm vụ) và xây dựng các mô hình kinh tế xanh (02 nhiệm vụ).
Hội thảo đã nghe 04 bài trình bày về: Giải pháp khoa học – công nghệ khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên nước phục vụ phòng chống hạn đảm bảo an ninh nguồn nước cho vùng duyên hải Nam Trung Bộ; Khoa học Công nghệ trong dự báo khí tượng thủy văn phục vụ phòng tránh thiên tai; Tài nguyên nước dưới đất khu vực Nam Trung Bộ, sự biến động và giải pháp; Chương trình KC08/16-20 thực hiện chủ trương của Đảng và hành động của chính phủ tăng cường bảo vệ môi trường và báo cáo của các chuyên gia về định hướng nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường./.

Thu Hằng

Trang 1 trong tổng số 29