Nước, KTTV

Xây dựng các Thông tư quy định kỹ thuật liên quan tới quy hoạch tổng hợp lưu lực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh

Email In PDF.

Chiều 4/2, chủ trì cuộc họp về xây dựng dự thảo các Thông tư quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật liên quan tới lập quy quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh, Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lập quy hoạch và chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, chỉ rõ các vấn đề cần điều chỉnh để đưa vào quy hoạch, nhất là vấn đề bảo vệ an ninh nguồn nước mặt, chất lượng nước; khai thác sử dụng nước các hồ thủy điện; sử dụng nước cho nông nghiệp; vấn đề chuyển nước trong và ngoài lưu vực; các vấn đề bất cập, phát sinh trong quản lý tài nguyên nước hiện nay...

thu-truong-1-of-11

Tham dự cuộc họp có các thành viên của Tổ soạn thảo Thông tư và đại diện lãnh đạo các Vụ tổng hợp liên quan trực thuộc Bộ.

Báo cáo tại cuộc họp, Tổng Giám đốc Trung tâm Điều tra và Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia Tống Ngọc Thanh cho biết, theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm được giao chủ trì xây dựng 02 Thông tư: Thông tư Quy định kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh dự kiến sẽ được trình Bộ ban hành trong tháng 3/2020; Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh sẽ được trình Bộ ban hành trong tháng 8/2020. Đến nay, Bộ đã ban hành Quyết định thành lập 02 Tổ soạn thảo Thông tư; hoàn thành dự thảo Thông tư lần 1 và lần 2.

Về phạm vi điều chỉnh, dự thảo Thông tư quy định nội dung kỹ thuật, sản phẩm của nhiệm vụ lập quy hoạch, lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh; đối tượng áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lập nhiệm này. Đặc biệt, việc lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh phải đảm bảo các nguyên tắc về phân bổ nguồn nước; bảo vệ tài nguyên nước; phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra. Các quy định về việc lập quy hoạch sẽ bao gồm cả phân tích đánh giá hiện trạng lưu vực sông; phân tích dự báo xu thế biến động tài nguyên nước và nhu cầu sử dụng nước; xây dựng nội dung, giải pháp nguồn lực thực hiện và các sản phẩm của Quy hoạch.

toan-canh-1-of-11

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh. "Đây là cơ sở trong việc điều hòa, phân bổ nguồn nước, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các ngành trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước, bảo vệ an ninh nguồn nước phục vụ phát triển bền vững đất nước. Vì vậy việc lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh cần phải đảm bảo các mục tiêu bảo vệ an ninh nguồn nước; bảo vệ và phát triển nguồn sinh thủy - là vấn đề căn cốt trong quản lý nhà nước về tài nguyên và bảo vệ môi trường." - Thứ trưởng nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng các nội dung của quy hoạch cần bám sát, tuân thủ theo Luật Tài nguyên nước 2012, các luật và văn bản liên quan.

Thứ trưởng giao Cục Quản lý tài nguyên nước chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp các quy định về quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên nước cần phải điều chỉnh, cập nhật, sửa đổi và bổ sung trong 5 năm gần đây. Chỉ rõ vấn đề nào cần điều chỉnh có thể đưa vào quy hoạch, nhất là vấn đề bảo vệ an ninh nguồn nước sạch, nước mặt; xung đột lợi ích giữa các mục đích sử dụng tài nguyên nước khác nhau như khai thác sử dụng nước của các hồ thủy điện, sử dụng nước phục vụ nông nghiệp...; vấn đề quản lý tổng hợp tài nguyên nước giữa các ngành và các khu vực; vấn đề chuyển nước trong và ngoài lưu vực; các vấn đề phát sinh trong quản lý tài nguyên nước hiện nay...

Thứ trưởng đề nghị Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý tài nguyên nước và các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp các nội dung, gửi thành viên Tổ soạn thảo góp ý hoàn thiện dự thảo để trình Bộ theo quy định, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

nguồn: monre.gov.vn

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác biến đổi khí hậu

Email In PDF.

Từ ngày 03 - 05/10/2019, tại thành phố Đà Nẵng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp cùng UBND thành phố Đà Nẵng đồng chủ trì tổ chức Hội nghị tập huấn và triển khai nhiệm vụ quản lý về biến đổi khí hậu (BĐKH), tham dự Hội nghị có đại diện Cục BĐKH, các Sở TN&MT, NN&PTNT, Công Thương, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN, Đài KTTV, Hội Phụ nữ, Liên hiệp hội KH-KT các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Phú Yên.

image001 - TNV
Hội nghị đã nghe lãnh đạo Cục BĐKH triển khai các nhiệm vụ trong công tác quản lý Nhà nước trong thời gian đến; GS.TS Trần Thục, Phó Chủ tịch HĐTV Quốc gia về BĐKH trao đổi những nội dung Kịch bản BĐKH và nước biển dâng; Việc lồng ghép BĐKH vào các kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương trong quá trình triển khai Kế hoạch cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2020 - 2030 và định hướng đến năm 2050;TS.Nguyễn Văn Tuệ - Nguyên Cục trưởng Cục BĐKH đánh giá 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW; những vấn đề ứng phó BĐKH trong công tác phòng chống thiên tai; Các định hướng chiến lược, chính sách liên quan đến công tác BĐKH. Ngoài ra, Hội nghị trao đổi các vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước về BĐKH trong thời gian qua và định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.
Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến cần tập trung việc Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của các địa phương; Thực hiện Kế hoạch Thỏa thuận Paris về BĐKH, Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC); Kiểm kê quốc gia khí nhà kính và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính . . . Đồng thời, đề nghị các địa phương cần tăng cường nhân lực cho công tác quản lý Nhà nước về BĐKH, tập trung tham mưu cho các cấp chính quyền những nhiệm vụ trọng tâm trong việc thích ứng với BĐKH tại các địa phương./.

Trần Ngọc Văn

Điều chỉnh Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn

Email In PDF.

Ngày 19/9/2019, Thứ trưởng Bộ TN&MT - Lê Công Thành chủ trì cùng lãnh đạo Cục Quản lý tài nguyên nước tổ chức cuộc họp Tổ soạn thảo và góp ý dự thảo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn (điều chỉnh Quy trình 1537). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ, ngành của Trung ương, các Sở TN&MT, NN&PTNT tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng, các đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa thủy điện, Nhà máy cấp nước trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

image001 - Copynv
Năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo tập trung nghiên cứu, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Quy trình từ khi được ban hành đến nay để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn được ban hành vào năm 2010 (Quyết định số 1880/QĐ-TTg), năm 2014 (Quyết định số 909/QĐ-TTg) và năm 2015 (Quyết định số 1537/QĐ-TTg). Sau gần 09 năm vận hành theo Quy trình, việc phối hợp vận hành của các hồ chứa lớn trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn đã góp phần quan trọng trong việc giảm lũ cho hạ du, đồng thời bảo đảm nguồn nước cấp cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân và phát triển KT-XH của các địa phương ở khu vực hạ lưu.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cho thấy Quy trình còn những tồn tại, hạn chế cần phải điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, đồng thời từng bước nâng cao hiệu quả phối hợp vận hành các hồ trong việc cắt, giảm lũ và cấp nước cho hạ du, bổ sung một số nhà máy thủy điện, nhà máy nước trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn đã được đưa vào vận hành vào Quy trình; Đồng thời, cần quy định cụ thể vận hành hồ trong các tình huống bất thường; quy định thẩm quyền chỉ đạo, quyết định vận hành hồ trong mùa lũ; trách nhiệm tổ chức vận hành và cung cấp thông tin báo cáo trong mùa lũ cũng như mùa cạn của các nhà máy...
Tại cuộc họp, đại diện các Nhà máy thủy điện cũng đưa ra nhiều ý kiến đóng góp để Bộ TN&MT tiếp tục xem xét, hoàn thiện Quy trình. Ngoài ra, các đại biểu tham dự cuộc họp đã có ý kiến nên tập trung vào các quy định của Quy trình như: Trách nhiệm tổ chức vận hành, cung cấp thông tin, báo cáo; việc xử lý các tình huống bất thường; việc cấp nước cho hạ du mùa cạn . . .
Kết luận cuộc họp Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị Tổ biên tập tiếp thu đầy đủ các ý kiến để tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn sớm trình xem xét và ban hành trong năm 2019./.

Ngọc Văn

Hướng dẫn phân loại đầu tư công cho Biến đổi khí hậu và Tăng trưởng xanh

Email In PDF.

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành "Hướng dẫn phân loại đầu tư công cho Biến đổi khí hậu và Tăng trưởng xanh" tại Quyết định số 1085/QĐ-BKHĐT ngày 16/7/2018.
Ngày 31/5 – 1/6/2019, tại TP Quy Nhơn – Bình Định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo tập huấn về phương pháp phân loại đầu tư công cho Biến đổi khí hậu và Tăng trưởng xanh cho các tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Quảng Ngãi, Quảng Nam theo Quyết định nêu trên.

62004012 2267222200195443 58717223753089024 n - CopyTham dự Hội thảo, các học viên được chuyên gia tư vấn trình bày những nội dung có tính thực tiễn cao về việc huy động, quản lý hiệu quả các nguồn lực quan trọng cho biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh như: Trình bày, hướng dẫn về khái niệm, tiêu chí và quy trình phân loại đầu tư công cho biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; hướng dẫn cấu trúc, danh mục phân loại đầu tư; giới thiệu về kế hoạch đầu tư công, danh mục kế hoạch đầu tư công sử dụng để phân loại đầu tư biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; hướng dẫn áp dụng quy trình phân loại để xác định và phân loại dự án đầu tư của Bộ, của địa phương; hướng dẫn làm việc theo nhóm để phân loại các danh mục chương trình, dự án đầu tư biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh theo Bộ, của địa phương.
Trong những năm qua, Việt Nam đang đối mặt với những tác động của biến đổi khí hậu; nhu cầu ngân sách đầu tư cho ứng phó với biến đổi khí hậu ngày càng tăng. Đầu tư cho biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh là đầu tư cho các hoạt động thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu để thực hiện các nhiệm vụ chiến lược về biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Chính vì vậy việc xác định, đánh giá chi tiêu công cho biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh là điều rất cần thiết.

Rích Đài Phôn

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát động Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai năm 2019

Email In PDF.

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng kêu gọi mỗi người dân, mỗi cộng đồng dân cư hãy luôn cảnh giác, chủ động thích ứng, phòng chống thiên tai. Đặc biệt chính quyền các cấp, đặc biệt là ở cơ sở, luôn sẵn sàng hành động theo phương châm 4 tại chỗ để bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và nhà nước, góp phần giảm nhẹ hậu quả do thiên tai gây ra.

Sáng 14/5 tại Hải Phòng, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai phối hợp với UBND TP.Hải Phòng phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Phòng chống thiên tai năm 2019. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai chủ trì Lễ phát động.

1

Tham dự Lễ phát động có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn - Chủ tịch Quỹ cộng đồng Phòng chống thiên tai; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cùng lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương; Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp của thành phố Hải Phòng và đại diện 20 tỉnh, thành phố có đê từ cấp III trở lên, và đông đảo bà con nhân dân, các cháu học sinh TP Hải Phòng.

Tham dự Lễ phát động về phía Bộ Tài nguyên và Môi trường có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn Lê Hồng Phong cùng lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Tổng cục Khí tượng thủy văn và Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc.

Mở đầu buổi Lễ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đọc Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào và chiến sỹ cả nước nhân kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Phòng chống thiên tai (22/5/1946 - 22/5/2019).

2

Công tác PCTT đạt nhiều kết quả quan trọng

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã biểu dương nỗ lực của Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Tài nguyên và Môi trường, các ban, Bộ ngành Trung ương; chính quyền và cơ quan phòng chống thiên tai các cấp; các tổ chức trong nước và quốc tế; các cơ quan báo chí - truyền thông và đặc biệt là sự tham gia trách nhiệm, hiệu quả của người dân trong công tác phòng chống thiên tai.

Phó Thủ tướng cho biết: Việt Nam là quốc gia thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Theo thống kê, trung bình mỗi năm thiên tai đã làm khoảng 300 người chết và mất tích, thiệt hại về kinh tế khoảng từ 1-1.5% GDP. Ngoài ra, thiên tai cũng gây ra những hệ lụy lâu dài đối với môi trường, tác động lớn đến sản xuất, sinh hoạt của người dân, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của đất nước.

Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, trong thời gian qua, công tác phòng chống thiên tai luôn nhận được sự quan tâm thường xuyên và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, đặc biệt là sự tham gia tích cực, trách nhiệm, hiệu quả của người dân. "Với sự nỗ lực chung của toàn xã hội, công tác phòng chống thiên tai đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và nhà nước, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra" - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nói.

3

Bên cạnh những kết quả nổi bật đã đạt được, Phó Thủ tướng đã nêu một số hạn chế, cần tập trung khắc phục trong công tác phòng chống thiên tai như: Chính quyền, người dân ở một số vùng còn chủ quan, chưa quan tâm đúng mức đến công tác phòng chống thiên tai; Nguồn lực cho phòng chống thiên tai còn hạn chế; Công tác Quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội của các Bộ ngành, địa phương chưa gắn với công tác phòng chống thiên tai... Trong khi đó, biến đổi khí hậu, nước biển dâng tác động đến nước ta nhanh và mạnh hơn so với dự báo. Đồng thời, quá trình phát triển kinh tế đã và đang làm gia tăng rủi ro thiên tai, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của đất nước. Vì vậy, Phó Thủ tướng cho rằng công tác phòng chống thiên tai đòi hỏi phải có tầm nhìn mới, định hướng chiến lược, triển khai các giải pháp toàn diện, căn cơ, đồng bộ, huy động các nguồn lực và sự tham gia của toàn xã hội để phòng, chống, ứng phó hiệu quả với thiên tai trong thời gian tới.

4

Từ năm 2019, bắt đầu có "Tuần lễ phòng chống thiên tai"

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai, thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai vì sự phát triển bền vững, ngày 13/2/2019 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã Quyết định lấy tuần lễ từ ngày 15 đến 22 tháng 5 hàng năm làm Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai. Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự chuyển biến mới, tiếp nối lịch sử kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định thành lập Ủy ban Trung ương hộ đê vào ngày 22/5/1946.

"Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai cũng là dịp để chúng chúng ta thể hiện cam kết, đề cao tinh thần trách nhiệm, động viên chính quyền các cấp, các tổ chức và cộng đồng người dân nâng cao sự chủ động chuẩn bị sẵn sàng trong phòng chống thiên tai" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Chính thức tuyên bố phát động "Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2019" với chủ đề "Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng", Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng kêu gọi mỗi người dân, mỗi cộng đồng dân cư hãy luôn cảnh giác, chủ động thích ứng, phòng chống thiên tai. Đặc biệt chính quyền các cấp, đặc biệt là ở cơ sở, luôn sẵn sàng hành động theo phương châm 4 tại chỗ để bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và nhà nước, góp phần giảm nhẹ hậu quả do thiên tai gây ra.

8

Phó Thủ tướng cũng đề cập đến thông tin từ cơ quan Khí tượng – Thủy văn về các hình thái thời tiết cực đoan dự báo sẽ diễn biến phức tạp trong năm nay như: Hiện tượng ENSO sẽ duy trì trạng thái El Nino yếu. Nắng nóng diện rộng có khả năng xuất hiện sớm hơn tại các khu vực phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; Trong khi đó, mùa khô sẽ kéo dài hơn ở Tây Nguyên và Nam Bộ, nguy cơ xảy ra hạn hán là rất cao; Xâm nhập mặn vùng đồng bằng Nam Bộ sẽ cao hơn năm 2018 và trung bình nhiều năm; Mùa bão năm 2019 trên Biển Đông có xu hướng hoạt động muộn hơn, số cơn bão dự báo ít hơn, nhưng cường độ và diễn biến sẽ phức tạp, nguy hiểm hơn; Lũ quét và sạt lở đất có khả năng xuất hiện sớm ngay từ các tháng đầu mùa mưa lũ, nhiều đợt lũ quét và sạt lở đất tập trung tại vùng núi phía Tây Bắc...

Để chủ động ứng phó, giảm nhẹ hậu quả do thiên tai gây ra, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị ngay sau Lễ phát động này, các Bộ, ngành, địa phương, các đoàn thể chính trị - xã hội, trường học, lực lượng vũ trang... cần tập trung triển khai các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia, tạo được sự tham gia rộng rãi của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức và nhân dân.

Trong đó, theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, các cấp ngành cần đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức; kỹ năng phòng chống thiên tai cho mọi người dân.

6

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm như: Trước hết, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách liên quan đến công tác phòng chống thiên tai, ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn; Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đồng bộ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và phù hợp thông lệ quốc tế; Ban hành chính sách cụ thể thúc đẩy xã hội hóa khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia phòng chống thiên tai, nhất là trong nghiên cứu ứng dụng khoa học, đầu tư xây dựng công trình, cung cấp dịch vụ công và bảo hiểm rủi ro thiên tai.

Thứ hai, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai các cấp theo hướng đồng bộ, thống nhất, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ ba, đầu tư, nâng cao năng lực, khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng; kịp thời sửa chữa, củng cố, nâng cấp hệ thống đê sông, đê biển, hồ chứa nước, khu neo đậu tàu thuyền trú tránh bão... đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai.

Thứ tư, đầu tư hiện đại hoá, tự động hóa hệ thống quan trắc, cơ sở hạ tầng nhằm nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai, trọng tâm là việc cảnh báo, dự báo sớm và chi tiết hơn. Tiếp tục nghiên cứu cải tiến nội dung và hình thức các bản tin dự báo KTTV nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân.
Thứ năm, đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ thông tin, tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các quốc gia và tổ chức quốc tế trong công tác phòng chống thiên tai...

Nhân sự kiện này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp và khu vực tư nhân, các nhà hảo tâm tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ, đồng hành cùng với Chính phủ và nhân dân Việt nam trong sự nghiệp phòng, chống thiên tai. "Với sự nỗ lực, chung tay của toàn xã hội, tôi tin tưởng rằng, chúng ta sẽ từng bước xây dựng được một xã hội chủ động hơn, an toàn hơn trước thiên tai, góp phần xây dựng môi trường đầu tư hấp dẫn hơn, bảo vệ tốt hơn thành quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đảm bảo cuộc sống bình yên cho mọi người dân" - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh.

Ngay sau buổi Lễ phát động, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng các đại biểu tham dự đã tham gia diễu hành trên một số đường phố Hải Phòng kêu gọi người dân hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019.

7

Trong khuôn khổ Lễ phát động, vào chiều 14/5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Phòng chống thiên tai tổ chức Hội nghị Chủ tịch huyện các tỉnh thành phố có đê từ cấp 3 đến cấp đặc biệt với sự tham dự của gần 500 đại biểu là Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh Chủ tịch các huyện có đê. Mục tiêu của hội nghị nhằm quán triệt vai trò trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ Quản lý đê điều, xử lý vi phạm, hộ đê và Phòng chống thiên tai theo quy định của Pháp luật; tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, phát huy những sáng kiến, kinh nghiệm tốt trong quá trịnh thực hiện; hướng dẫn việc chuẩn bị, đảm bảo an toàn chống lũ của đê điều trong mùa lũ bão năm 2019; giới thiệu một số nội dung mới về nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp.

Nguồn: monre.gov.v

Trang 1 trong tổng số 31