Biển và hải đảo

Tập huấn tuyên truyền pháp luật Tài nguyên, Môi trường Biển và Hải đảo năm 2018

Email In PDF.

Ngày 7/11/2018, Chi cục Biển và Hải đảo tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền pháp luật Tài nguyên, Môi trường Biển và Hải đảo cho các huyện, thị xã, thành phố: Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, Điện Bàn, Hội An, Tam Kỳ. Thành phần tham dự gồm các cán bộ công chức thuộc các phòng TN&MT, các cán bộ hội, đoàn thể, xã, phường thuộc các huyện, thị xã, thành phố Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, Tam Kỳ và Núi Thành.

46196779 1797975150329180 2086300138061430784 n - CopyTại lớp Tập huấn các đại biểu được Giới thiệu chung về Luật Tài nguyên, Môi trường Biển và Hải đảo; Các định hướng bảo vệ và sử dụng bền vững TN&MT biển của tỉnh Quảng Nam; Định hướng Xây dựng và quản lý Bảo vệ môi trường bờ biển của tỉnh. Giới thiệu mô hình Phát triển du lịch sinh thái dựa vào bảo tồn đa dạng sinh học tại Sông Đầm; Mô hình Quản lý và phục hồi cảnh quan môi trường với sự tham gia của cộng đồng và doanh nghiệp tại Sông Đầm.Các đại biểu thảo luận sôi nổi; Nêu các ví dụ và phương pháp định hướng áp dụng Luật Tài nguyên, Môi trường Biển vào công tác bảo vệ môi trường biển; Nâng cao năng lực dân vận vào công tác tuyên truyền luật cho người dân địa phương.
Thông qua Tập huấn, các đại biểu được nâng cao nhận thức về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo Việt Nam đến các cán bộ, đoàn thể và người dân của các huyện, thị xã, thành phố ven biển trên địa bàn tỉnh.

Hồng My

Tập huấn và thực hành ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở

Email In PDF.

Ngày 22/10/2018, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công ty Cổ phần SOS Môi trường tổ chức Tập huấn và thực hành ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở tại Hải đội 2 – Biên phòng thành phố Đà Nẵng. Tham dự lớp tập huấn có đại diện các Chi cục Biển và Hải đảo từ Đà Nẵng đến Phú Yên, đại diện lực lượng BCH Bộ đội biên phòng các tỉnh khu vực miền Trung và các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

image001 - CopyttTại buổi tập huấn, Các học viên được truyền đạt: các văn bản quy định về an toàn Hàng hải và quản lý phương tiện trên biển; một số điểm lưu ý trong quy định hiện hành về phòng ngừa ứng phó sự cố tràn dầu đối với cấp cơ sở; thực trạng công tác ứng phó sự cố tràn dầu cơ sở tại các địa phương và biện pháp tăng cường năng lực ứng phó sự cố. Tiếp theo các học viên được giới thiệu, hướng dẫn về cách sử dung đối với các trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở tại sân của Hải đội 2 – Biên phòng Đà Nẵng.

image005 - CopyttNgày 22/10/2018, Hải đội 2 – Biên phòng thành phố Đà Nẵng bắt đầu diễn tập triển khai các tình huống thực hành ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở tại cầu cảng của Hải đội. Tham gia diễn tập thực hành có sự phối hợp từ các lực lượng biên phòng Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận Sơn Trà – thành phố Đà Nẵng. Các đại biểu sẽ rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm cho ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở nếu có xảy ra sự cố tại địa phương.

Trần Trung

Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về quản lý tổng hợp vùng bờ

Email In PDF.

Ngày 11/9, Chi cục Biển và Hải đảo tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về quản lý tổng hợp vùng bờ cho các địa phương ven biển trên địa bàn tỉnh. Thành phần tham dự gồm các cán bộ công chức thuộc các phòng TN&MT, các cán bộ hội, đoàn thể, xã, phường thuộc các huyện, thị xã, thành phố Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, Tam Kỳ và Núi Thành, và các doanh nghiệp ven biển trên địa bàn tỉnh.

image001 - ba linh
Tại buổi Tập huấn, chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên ven biển được xây dựng nhằm tổ chức thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên biển trong một thời gian nhất định, phù hợp với năng lực, phù hợp với nhiều mục tiêu chung và lâu dài của quá trình quản lý tổng hợp tài nguyên ven biển. Các hoạt động cần thiết trong những năm tới như: Cũng cố Cơ chế điều phối liên ngành; Quản lý thông tin dữ liệu; Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng; Đào tạo tăng cường nguồn nhân lực; Triển khai một số hoạt động về biển, đảo liên quan đến quản lý tổng hợp vùng bờ (báo cáo hiện trạng vùng bờ, phân vùng chức năng vùng bờ, hành lang bảo vệ bờ biển, giao vùng biển cho các tổ chức, cá nhân sử dụng, xây dựng và thực hiện Chương trình Quản lý tổng hợp tài nguyên ven biển)
Thông qua Tập huấn, các đại biểu được nâng cao nhận thức trong việc quản lý tổng hợp vùng bờ gắn với duy trì tính lành lặn của hệ sinh thái, đa dạng sinh học. Bảo vệ tài nguyên môi trường biển trên địa bàn tỉnh. Từ đó, góp phần nâng cao nghiệp vụ trong công tác quản lý nhà nước; đồng thời thực hiện sâu rộng công tác tuyên truyền bảo vệ và phát triển bền vững vùng biển, hải đảo trong cộng đồng, cơ quan, đơn vị và địa phương.

Bá Linh

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (27/8/2008 – 27/8/2018)

Email In PDF.

Sáng ngày 27/8, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (27/8/2008 – 27/8/2018).
Tham dự Lễ kỷ niệm có Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên; các đồng chí nguyên Ủy Viên BCH Trung ương Đảng - nguyên Bộ trưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ; Lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và các đồng chí nguyên Lãnh đạo Tổng cục qua các thời kỳ; đại diện các tổ chức quốc tế; các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương các tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCSHCM, Cựu chiến binh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục biển và hải đảo 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển.

IMG 2906 - Copy
Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục đã có những cố gắng, nỗ lực hết mình vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ và đã đạt được một số kết quả nhất định. Bộ máy tổ chức của Tổng cục và các Chi cục Biển và Hải đảo liên tục được củng cố, kiện toàn. Hiện nay, Tổng cục có trên 700 công chức, viên chức và người lao động, cơ sở vật chất, kỹ thuật, điều kiện bảo đảm phục vụ công tác điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học và quản lý biển, đảo bước đầu đã được đầu tư, nâng cấp.
Tổng cục đã tập trung phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương có biển xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành hệ thống văn bản Qui phạm pháp luật phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, hải đảo. Đặc biệt, với Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 25/6/2015 đã tạo hành lang pháp lý đủ mạnh để triển khai một cách có hiệu quả phương thức quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trương biển, hải đảo dựa trên tiếp cận hệ sinh thái. Bên cạnh đó, hệ thống các cơ chế chính sách pháp luật, công cụ điều phối liên ngành, liên vùng từng bước được xây dựng và triển khai, góp phần bảo đảm tài nguyên biển, hải đảo được khai thác, sử dụng hiệu quả; đồng thời, duy trì chức năng và cấu trúc của các hệ sinh thái biển, hải đảo và vùng bờ nhằm phát triển bền vững, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam trên biển, bảo đảm an ninh-quốc phòng, quan trắc môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường biển, đảo, ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu và hóa chất độc hại triên biển.
Qua nhìn nhận chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển, 10 năm chưa phải là dài nhưng với những nỗ lực không ngừng của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, công tác Quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo đã có được những thành tựu như hôm nay, trước hết là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà Nước, đặc biệt là sự chỉ đạo sâu sát, trực tiếp và thường xuyên của Lãnh đạo Bộ TN&MT, cùng với đó là những đóng góp của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đặc biệt là các thế hệ Lãnh đạo Tổng cục đã đóng góp một phần quan trọng vào thành công chung trong công cuộc xây dựng và phát triển của đất nước.
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Đại diện Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã trao Huân chương Lao động Hạng Nhì cho Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.
Bế mạc buổi lễ, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới các lãnh đạo, công chức, viên chức các thế hệ của Tổng cục; các cơ quan Trung ương và địa phương đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của Ngành Quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo. Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi cũng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường qua các thời kỳ đã có những quan tâm, chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện để Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam có những bước đi và phát triển vững chắc, đẩy nhanh và đẩy mạnh xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật về tài nguyên, môi trường biển, hải đảo, góp phần tăng giá trị đóng góp với nền kinh tế quốc dân; bảo vệ môi trường, ổn định xã hội, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững trong thời kỳ mới./.

Hoàng Yến

Tham vấn báo cáo hiện trạng vùng bờ quốc gia

Email In PDF.

Ngày 26/9/2018 tại trụ Sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo tổ chức Hội thảo tham vấn báo cáo hiện trạng vùng bờ Quốc Gia. Chủ trì Hội thảo có TS Vũ Sỹ Tuấn - Tổng cục phó Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, đại diện các Cục của Tổng cục Biển và Hải đảo, các cơ quan đơn vị của Tổng cục, đại diện 28 tỉnh thành có biển trên cả nước.
Tại buổi tham vấn, các đại biểu đã được nghe giới thiệu khung báo cáo hiện trạng vùng bờ Quốc gia, nghe các bài giới thiệu về báo cáo vùng bờ của các tỉnh, thành phố: Quảng Nam, Hải Phòng và Kiên Giang.

hinh anh tham van - Copy
Báo cáo tình trạng vùng bờ (SOC) theo khung hướng dẫn của PEMSEA gồm nhiều chỉ số, trong đó có 2 nhóm chính là nhóm chỉ số về quản lý và nhóm chỉ số về phát triển bền vững. Cũng như tình trạng chung trong cả nước, các tỉnh Quảng Nam, Hải phòng và Kiên Giang mới chỉ khởi động xây dựng báo cáo dựa trên các chỉ số do PEMSEA hướng dẫn. Hy vọng trong thời gian đến, với sự hỗ trợ của Quỹ Bảo vệ môi trường toàn cầu thông qua PEMSEA và Tổng cục Biển và Hải đảo, các địa phương sẽ được xây dựng Báo cáo SOC cho riêng địa phương mình với những chỉ số thuyết phục, có độ chính xác cao.

Hoàng Yến

Trang 1 trong tổng số 31