Biển và hải đảo

Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về quản lý tổng hợp vùng bờ

Email In PDF.

Ngày 11/9, Chi cục Biển và Hải đảo tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về quản lý tổng hợp vùng bờ cho các địa phương ven biển trên địa bàn tỉnh. Thành phần tham dự gồm các cán bộ công chức thuộc các phòng TN&MT, các cán bộ hội, đoàn thể, xã, phường thuộc các huyện, thị xã, thành phố Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, Tam Kỳ và Núi Thành, và các doanh nghiệp ven biển trên địa bàn tỉnh.

image001 - ba linh
Tại buổi Tập huấn, chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên ven biển được xây dựng nhằm tổ chức thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên biển trong một thời gian nhất định, phù hợp với năng lực, phù hợp với nhiều mục tiêu chung và lâu dài của quá trình quản lý tổng hợp tài nguyên ven biển. Các hoạt động cần thiết trong những năm tới như: Cũng cố Cơ chế điều phối liên ngành; Quản lý thông tin dữ liệu; Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng; Đào tạo tăng cường nguồn nhân lực; Triển khai một số hoạt động về biển, đảo liên quan đến quản lý tổng hợp vùng bờ (báo cáo hiện trạng vùng bờ, phân vùng chức năng vùng bờ, hành lang bảo vệ bờ biển, giao vùng biển cho các tổ chức, cá nhân sử dụng, xây dựng và thực hiện Chương trình Quản lý tổng hợp tài nguyên ven biển)
Thông qua Tập huấn, các đại biểu được nâng cao nhận thức trong việc quản lý tổng hợp vùng bờ gắn với duy trì tính lành lặn của hệ sinh thái, đa dạng sinh học. Bảo vệ tài nguyên môi trường biển trên địa bàn tỉnh. Từ đó, góp phần nâng cao nghiệp vụ trong công tác quản lý nhà nước; đồng thời thực hiện sâu rộng công tác tuyên truyền bảo vệ và phát triển bền vững vùng biển, hải đảo trong cộng đồng, cơ quan, đơn vị và địa phương.

Bá Linh

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (27/8/2008 – 27/8/2018)

Email In PDF.

Sáng ngày 27/8, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (27/8/2008 – 27/8/2018).
Tham dự Lễ kỷ niệm có Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên; các đồng chí nguyên Ủy Viên BCH Trung ương Đảng - nguyên Bộ trưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ; Lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và các đồng chí nguyên Lãnh đạo Tổng cục qua các thời kỳ; đại diện các tổ chức quốc tế; các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương các tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCSHCM, Cựu chiến binh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục biển và hải đảo 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển.

IMG 2906 - Copy
Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục đã có những cố gắng, nỗ lực hết mình vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ và đã đạt được một số kết quả nhất định. Bộ máy tổ chức của Tổng cục và các Chi cục Biển và Hải đảo liên tục được củng cố, kiện toàn. Hiện nay, Tổng cục có trên 700 công chức, viên chức và người lao động, cơ sở vật chất, kỹ thuật, điều kiện bảo đảm phục vụ công tác điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học và quản lý biển, đảo bước đầu đã được đầu tư, nâng cấp.
Tổng cục đã tập trung phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương có biển xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành hệ thống văn bản Qui phạm pháp luật phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, hải đảo. Đặc biệt, với Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 25/6/2015 đã tạo hành lang pháp lý đủ mạnh để triển khai một cách có hiệu quả phương thức quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trương biển, hải đảo dựa trên tiếp cận hệ sinh thái. Bên cạnh đó, hệ thống các cơ chế chính sách pháp luật, công cụ điều phối liên ngành, liên vùng từng bước được xây dựng và triển khai, góp phần bảo đảm tài nguyên biển, hải đảo được khai thác, sử dụng hiệu quả; đồng thời, duy trì chức năng và cấu trúc của các hệ sinh thái biển, hải đảo và vùng bờ nhằm phát triển bền vững, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam trên biển, bảo đảm an ninh-quốc phòng, quan trắc môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường biển, đảo, ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu và hóa chất độc hại triên biển.
Qua nhìn nhận chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển, 10 năm chưa phải là dài nhưng với những nỗ lực không ngừng của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, công tác Quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo đã có được những thành tựu như hôm nay, trước hết là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà Nước, đặc biệt là sự chỉ đạo sâu sát, trực tiếp và thường xuyên của Lãnh đạo Bộ TN&MT, cùng với đó là những đóng góp của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đặc biệt là các thế hệ Lãnh đạo Tổng cục đã đóng góp một phần quan trọng vào thành công chung trong công cuộc xây dựng và phát triển của đất nước.
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Đại diện Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã trao Huân chương Lao động Hạng Nhì cho Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.
Bế mạc buổi lễ, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới các lãnh đạo, công chức, viên chức các thế hệ của Tổng cục; các cơ quan Trung ương và địa phương đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của Ngành Quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo. Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi cũng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường qua các thời kỳ đã có những quan tâm, chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện để Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam có những bước đi và phát triển vững chắc, đẩy nhanh và đẩy mạnh xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật về tài nguyên, môi trường biển, hải đảo, góp phần tăng giá trị đóng góp với nền kinh tế quốc dân; bảo vệ môi trường, ổn định xã hội, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững trong thời kỳ mới./.

Hoàng Yến

Tham vấn báo cáo hiện trạng vùng bờ quốc gia

Email In PDF.

Ngày 26/9/2018 tại trụ Sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo tổ chức Hội thảo tham vấn báo cáo hiện trạng vùng bờ Quốc Gia. Chủ trì Hội thảo có TS Vũ Sỹ Tuấn - Tổng cục phó Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, đại diện các Cục của Tổng cục Biển và Hải đảo, các cơ quan đơn vị của Tổng cục, đại diện 28 tỉnh thành có biển trên cả nước.
Tại buổi tham vấn, các đại biểu đã được nghe giới thiệu khung báo cáo hiện trạng vùng bờ Quốc gia, nghe các bài giới thiệu về báo cáo vùng bờ của các tỉnh, thành phố: Quảng Nam, Hải Phòng và Kiên Giang.

hinh anh tham van - Copy
Báo cáo tình trạng vùng bờ (SOC) theo khung hướng dẫn của PEMSEA gồm nhiều chỉ số, trong đó có 2 nhóm chính là nhóm chỉ số về quản lý và nhóm chỉ số về phát triển bền vững. Cũng như tình trạng chung trong cả nước, các tỉnh Quảng Nam, Hải phòng và Kiên Giang mới chỉ khởi động xây dựng báo cáo dựa trên các chỉ số do PEMSEA hướng dẫn. Hy vọng trong thời gian đến, với sự hỗ trợ của Quỹ Bảo vệ môi trường toàn cầu thông qua PEMSEA và Tổng cục Biển và Hải đảo, các địa phương sẽ được xây dựng Báo cáo SOC cho riêng địa phương mình với những chỉ số thuyết phục, có độ chính xác cao.

Hoàng Yến

Tổng kết pha 3 chương trình sáng kiến rừng ngập mặn cho tương lai (MFF)

Email In PDF.

Ngày 24/8/2018 tại thung lũng Ngọc Linh, Thạch Thất, Hà nội, Ban Điều phối Quốc gia MFF Việt Nam thông qua Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế (IUCN) tổ chức Hội thảo tổng kết pha 3 - Sáng kiến rừng ngập mặn cho tương lai với Chủ đề " Cải thiện sức chống chịu của hệ sinh thái và cộng đồng ven biển: Chia sẻ trí thức và các bài học kinh nghiệm".

20180824 171143 - Copy
Rừng ngập mặn cho tương lai là một sáng kiến dựa trên hợp tac nhằm tăng cường đầu tư vào hệ sinh thái ven biển vì mục tiêu phát triển bền vững. MFF hoạt động hướng tới một tương lai tốt đẹp, thịnh vượng và an toàn hơn cho cộng đồng ven biển. Sứ mệnh của MFF là phát triển các hệ sinh thái ven biển thông qua cách tiếp cận dựa trên hợp tác, tập trung vào con người, phù hợp với chính sách và định hướng đầu tư. Cách tiếp cận này sẽ nâng cao, và áp dụng kiến thức, nâng quyền cho cộng đồng và các bên liên quan, tăng cường quản lý, ổn định sinh kế và nâng cao khả năng chống chịu với thiên tai và biến đổi khí hậu.
Mục tiêu của Hội thảo là giới thiệu cách tiếp cận và các kết quả của MFF trong việc tăng cường sức chống chịu và thúc đẩy quản lý vùng bờ bền vững. Chia sẻ để nhân rộng các bài học kinh nghiệm của MFF tới các nhà hoạch định chính sách và các đơn vị quản lý tại địa phương. Thảo luận khả năng kết nối với các đầu tư của MFF với các chương trình và dự án phát triển khác liên quan tới quản lý bền vững vùng bờ.
Trong hội thảo đã được nghe các kinh nghiệm về quản lý và bảo tồn các hệ sinh thái ven biển có sự tham gia của cộng đồng, tăng cường quản trị vùng ven biển . Các phương hướng nhân rộng các kết quả, thực hành tốt của MFF Việt Nam.

Hoàng Yến

Hoạt động trình diễn hệ thống công cụ kỹ thuật về giao, quản lý khu vực biển tại tỉnh Thanh Hóa

Email In PDF.

Trong hai ngày 23-24/8/2018, Cục Quản lý khai thác Biển và Hải đảo - Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức hoạt động trình diễn hệ thống công cụ kỹ thuật về giao, quản lý khu vực biển tại tỉnh Thanh Hóa. Tham dự lớp tập huấn có đại diện các Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển trên cả nước. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ Dự án "Xây dựng hệ thống kỹ thuật hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển". Các giảng viên của đợt trình diễn đến từ Cục Công nghệ thông tin và Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia.

image001 - Copy
Ngày 23/8, đại diện các Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển trên cả nước tiếp nhận tài liệu theo Quyết định số 1790/QĐ-BTNMT ngày 06/6/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Công bố đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm vùng ven biển Việt Nam. Sau đó các đại biểu được hướng dẫn sử dụng hệ thống công cụ kỹ thuật giao các khu vực biển cho tổ chức, cá nhân để khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

image003tt
Sáng ngày 24/8, các đại biểu tham gia thực hành hệ thống công cụ kỹ thuật quản lý giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân để khai thác, sử dụng tài nguyên biển tại khu vực giả định giao khu vực biển tại vùng ven biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia trắc địa và bản đồ biển đến từ Cục Công nghệ thông tin và Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia.
Đợt trình diễn đã thu được nhiều kết quả về nâng cao năng lực cho các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác giao khu vực biển. Hệ thống công cụ kỹ thuật quản lý giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trong khuôn khổ dự án "Xây dựng hệ thống kỹ thuật hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển" cần nhanh chóng hoàn thiện để chuyển giao cho các địa phương nhằm nâng cao trong công tác quản lý từ trung ương đến địa phương.

Trần Trung

Trang 1 trong tổng số 31