Bạn đang ở: Tin tức

Môi trường

Hội thảo quan trắc môi trường

Email In PDF.

Ngày 20 tháng 11 năm 2020, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã diễn ra chương trình Hội thảo với chủ đề “Triển khai lập quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia và xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quan trắc môi trường”. Hội thảo có sự tham dự của gần 300 đại biểu đến từ Bộ Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An và các đơn vị trực thuộc các Sở Tài nguyên và Môi trường của 53 tỉnh thành trong cả nước. Đồng chí Võ Tuấn Nhân -  Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đến tham dự và chủ trì Hội thảo.

1qt

Hội thảo đã nêu lên bốn nội dung chính: Các quy định về quan trắc môi trường trong dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi; Nội dung quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050; Đánh giá việc triển khai Quy hoạch và công tác quản lý, truyền nhận và kiểm soát dữ liệu của hệ thống quan trắc tự động, liên tục; Giới thiệu Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường. Đồng thời, trao đổi, thảo luận về những bất cập trong việc quản lý dữ liệu quan trắc môi trường; những tồn tại hạn chế trong việc quản lý, truyền nhận và kiểm soát dữ liệu của hệ thống quan trắc tự động, liên tục của các địa phương....

                                                                              Nguyễn Văn Thanh

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách cho ý kiến về Luật BVMT (sửa đổi)

Email In PDF.

Sáng ngày 4/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chủ trì Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận một số dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

CTQH Nguyen Thi Kim Ngan du hoi nghi dai bieu chuyen trach 3

Thực hiện sự phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về kế hoạch tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) hoạt động chuyên trách, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH,CN&MT) của Quốc hội đã phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị tài liệu về dự án Luật. Tại Hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban KH,CN&MT báo cáo một số nội dung lớn giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Theo ông Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban KH,CN&MT của Quốc hội, đối với vấn đề đánh giá tác động môi trường, một số ý kiến đề nghị xem lại đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM); cân nhắc quy định về chứng chỉ hành nghề đối với tổ chức tư vấn làm báo cáo ĐTM; quy định rõ hơn trách nhiệm của Hội đồng thẩm định; bổ sung quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định.

Thu hẹp khoảng 20% đối tượng phải đánh giá ĐTM

Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường 2014 sửa đổi dự kiến sẽ thu hẹp khoảng 20% đối tượng phải đánh giá tác động môi trường.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, giữa Luật Đầu tư và Luật Đầu tư công đang có quy định khác nhau về việc xác định đối tượng phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường. Luật Đầu tư dẫn chiếu thực hiện theo pháp luật về bảo vệ môi trường, trong khi Luật Đầu tư công quy định tất cả các dự án đầu tư công phải có phê duyệt chủ trương đầu tư và phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường. Thực tế, có nhiều dự án đầu tư công quy mô nhỏ, chỉ mua sắm tài sản, trang thiết bị cũng phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường, điều này không thực sự cần thiết. Rất nhiều dự án phải quyết định chủ trương đầu tư, có đánh giá sơ bộ tác động môi trường nhưng không thuộc đối tượng phải đánh giá tác động môi trường do không có tác động hoặc tác động đến môi trường rất ít theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường hiện hành.

Hiện nhiều nước trên thế giới cũng chỉ xem báo cáo đánh giá tác động môi trường là công cụ dự báo tác động môi trường, không thể chính xác hoàn toàn. Sau khi doanh nghiệp quyết định đầu tư còn có rất nhiều thay đổi. Vì vậy, việc coi quyết định phê duyệt và báo cáo đánh giá tác động môi trường ban đầu là căn cứ quan trọng nhất để cơ quan quản lý giám sát, thanh tra, kiểm tra trong giai đoạn vận hành là không hợp lý.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉnh lý Dự thảo Luật theo hướng phân loại dự án theo các nhóm tiêu chí tác động đến môi trường; đổi tên "đánh giá sơ bộ tác động môi trường" thành "đánh giá tác động môi trường sơ bộ" để phù hợp với nguyên lý thực hiện đánh giá tác động môi trường trên thế giới, đánh giá tác động môi trường sơ bộ là một bước trong quá trình nghiên cứu đánh giá tác động môi trường của chủ dự án.

Theo đó, ĐTM sơ bộ là một bước của quá trình ĐTM của dự án thuộc nhóm I (dự án tác động môi trường ở mức độ cao), được xây dựng trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi hoặc đề xuất chủ trương đầu tư của dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, xây dựng. Đồng thời, để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, không phải chỉnh sửa các quy định pháp luật hiện hành có liên quan về vấn đề này, dự thảo Luật cũng đã bổ sung quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường trong luật khác đã được ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành được thực hiện theo quy định về ĐTM sơ bộ của Luật này.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, về từ ngữ là đánh giá sơ bộ tác động môi trường hay tác động môi trường sơ bộ thì chúng ta hiểu nó là bước đầu tiên của những dự án phải đánh giá tác động môi trường thì chúng ta dùng cho thống nhất về thuật ngữ mà thôi.

Bộ trưởng cho rằng, đánh giá sơ bộ làm cơ sở khoa học để đưa dự báo và quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đưa ra giải pháp cụ thể về công nghệ, quản lý đối với dự án ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư để đáp ứng tiêu chuẩn môi trường.

Sửa đổi quy định về thẩm quyền thẩm định ĐTM

Về thẩm quyền thẩm định báo cáo ĐTM, hiện có 2 nhóm ý kiến.

Thứ nhất, giao Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định của pháp luật về xây dựng (Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chủ trì, phối hợp với UBND cấp tỉnh tổ chức thẩm định báo cáo ĐTM đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của mình nhằm phát huy vai trò, năng lực, nguồn lực của các Bộ chuyên ngành, thuận lợi cho việc thực hiện thủ tục hành chính liên thông.

Thứ hai, không nên giao các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định báo cáo ĐTM mà chỉ giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp tỉnh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và dự án thuộc bí mật quốc phòng, an ninh. Đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của các Bộ, cơ quan ngang bộ (trừ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an), UBND cấp tỉnh phải phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang bộ trong quá trình thẩm định báo cáo ĐTM.

Thường trực Ủy ban KH,CN&MT cũng như các đại biểu đã đồng tình với phương án thứ hai.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định, với mục tiêu hướng đến một bộ luật mang tính tổng thể, thống nhất về môi trường, Bộ TN&MT đã nghiên cứu để đưa các quy định đang rải rác, phân tán về BVMT trong các luật khác vào dự thảo Luật. Để bảo đảm mục tiêu này, dự thảo Luật đã phân định nhiệm vụ của các cơ quan dựa trên nguyên tắc "một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện" và "những việc liên quan đến nhiều cơ quan cùng thực hiện thì phải xác định rõ cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính; thẩm quyền của cơ quan phối hợp; cơ chế phối hợp".

Đề nghị thống nhất dùng 01 loại giấy phép môi trường

Chủ nhiệm Ủy ban KH,CN&MT của Quốc hội Phan Xuân Dũng cho biết, về giấy phép môi trường, một số ý kiến đề nghị giải trình, làm rõ việc tích hợp các giấy phép về môi trường, trong đó bao gồm cả giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi.

Do đó, hiện có 2 phương án về việc cấp phép môi trường.

Phương án 1 (Phương án Chính phủ trình): Chỉ dùng 01 loại giấy phép môi trường trong đó bao gồm cả nội dung cấp phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, thay thế 07 loại giấy tờ thủ tục hành chính về môi trường.

Phương án 2: Vẫn có giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi đã được quy định trong Luật Thủy lợi mới được thông qua năm 2017 và đang được triển khai thực hiện một cách thuận lợi. Tuy nhiên, quy định về vấn đề này cần phải điều chỉnh cách thể hiện để không ảnh hưởng tới công tác quản lý nhà nước (QLNN) mà Chính phủ đã giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phát biểu đầu tiên trong phiên thảo luận, Đại biểu Nguyễn Thị Lệ Thủy (đoàn Bến Tre) đồng tình với quan điểm tích hợp các loạt giấy phép về môi trường, trong đó bao gồm cả giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi. Lý giải về việc này, theo đại biểu, nguyên tắc cấp giấy phép đều dựa trên đánh giá tác động môi trường ĐTM. Mặt khác, hiện nay việc phân cấp cấp phép vào công trình thuỷ lợi đang theo công trình chứ không theo quy mô, chưa tương thích với việc quản lý. Bên cạnh đó, trên thực tế, việc xả thải vào các công trình thuỷ lợi chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ do đó việc phân nhỏ cấp giấy phép là chưa phù hợp.

"Do đó, chỉ dùng 1 loại giấy phép môi trường trong đó bao gồm cả nội dung cấp phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, thay thế 07 loại giấy tờ thủ tục hành chính về môi trường" - Đại biểu Lệ Thủy nói và cho rằng cần có quy định cụ thể về việc này, từ xét duyệt ĐTM, cấp giấy phép đến hậu kiểm đảm bảo thống nhất và không chồng chéo.

Cũng cùng quan điểm này, Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (đoàn Ninh Thuận) cho rằng việc tích hợp vào 1 giấy phép này mang nhiều ý nghĩa trong bối cảnh Chính phủ đang quyết tâm thực hiện cải cách hành chính. Thứ nhất là giảm thủ tục hành chính. Thứ hai là đảm bảo tính thống nhất, rõ trách nhiệm cũng như tuân thủ những nguyên tắc về một cơ quan chịu trách nhiệm chính về việc này. Mặt khác, việc này cũng đảm bảo tiếp cận tổng hợp về việc cấp giấy phép xả thải môi trường. Tuy nhiên cần phải làm rõ hơn, rất cụ thể, nhất chức năng các Bộ liên quan tới các dự án luật trước. Đại biểu cũng cho rằng, trong báo cáo của Chính phủ cũng như báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều khẳng định các giấy phép xả thải vào nguồn nước và xả thải vào công trình thủy lợi đều dựa trên ĐTM - tức là dựa trên báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đây cũng là việc để đảm bảo tính minh bạch; tránh những tiêu cực xảy ra trong việc cấp phép đánh giá tác động môi trường.

Còn theo đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (đoàn Hà Nội), trước đây khi trình dự án Luật Thuỷ lợi ở thời điểm đó là hợp lý, tuy nhiên, sau 3 năm triển khai, vẫn đề ô nhiễm trên các hệ thống thủy lợi như Bắc Hưng Hải, ô nhiễm trên các lưu vực sông Nhuệ, Đáy đã gây bức xúc cho người dân, dư luận, cần phải có kiểm soát và bảo vệ môi trường những nơi này nghiêm ngặt hơn nữa. Đồng thời, đại biểu cũng nhấn mạnh rằng, Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) sẽ sửa đổi, bổ sung tháo gỡ những bất cập trong quản lý ô nhiễm các nguồn nước trong thời gian qua. Hiện nay Chính phủ đang có những cải cách, liên thông các thủ tục hành chính cho nên việc tích hợp các giấy phép như trong báo cáo chính là thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong vấn đề này.

Đại biểu Nguyễn Tạo (đoàn Lâm Đồng) cũng cho rằng, dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) đã tạo được bước đổi mới mạnh mẽ. Tuy nhiên, đây là dự án tương đối khó, phức tạp nên cần tiếp tục rà soát, đối chiếu. Về quy định liên quan tới cấp giấy phép môi trường, đại biểu cho rằng, chỉ dùng 1 loại giấy phép môi trường, trong đó bao gồm cả nội dung cấp phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, thay thế 7 loại giấy tờ thủ tục hành chính về môi trường. Phương án này sẽ giải quyết được phần lớn những vướng mắc về thủ tục hành chính trong thời gian qua. Tuy nhiên, để thực hiện cần phải sửa đổi một số nội dung có liên quan về xả nước thải vào công trình thủy lợi.

Về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, Đại biểu đoàn Lâm Đồng tán thành cao với quy định này và cần nghiên cứu lộ trình cho phù hợp.

Báo cáo tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, với về nội dung tích hợp hai loại Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (theo quy định tại Luật Tài nguyên nước) Giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi (theo quy định tại Luật Thủy lợi), Bộ trưởng đồng tình với các ý kiến của các đại biểu Quốc hội là nội dung quản lý nước thải trong các giấy phép nêu trên là giống nhau (đều yêu cầu về công trình xử lý, quy trình vận hành và quy chuẩn kỹ thuật về môi trường). Do đó, riêng 01 đối tượng xả nước thải hiện đang phải chịu 02 thủ tục hành chính có nội dung tương đồng.

Bên cạnh đó, công trình thủy lợi chỉ là một bộ phận cấu thành của mạng lưới tài nguyên nước. Việc quy định có nhiều cơ quan cấp phép xả thải như hiện nay (cơ quan quản lý tài nguyên và môi trường và cơ quan quản lý công trình thủy lợi) sẽ không bảo đảm nguyên tắc quản lý tổng hợp, một việc được giao nhiều cơ quan thực hiện sẽ gây chồng chéo, không rõ trách nhiệm của các cơ quan; không bảo đảm nguyên tắc phân định thẩm quyền xuyên suốt của các cơ quan trong dự thảo Luật như đã nêu trên. Ngoài ra, thực tế hoạt động xả thải của doanh nghiệp trên 01 đoạn sông (do cơ quan quản lý nhà nước về công trình thủy lợi quản lý) nhưng có thể tác động đến cả lưu vực (do cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường quản lý).

Đồng thời, theo quy định, các loại Giấy phép, Giấy xác nhận này là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền tiến hành thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về BVMT của doanh nghiệp và đây là nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước về BVMT.

Do đó, để giải quyết được các bất cập nêu trên, bảo đảm thống nhất quản lý về BVMT nói chung, quản lý hoạt động xả nước thải vào nguồn nước nói riêng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và vẫn bảo đảm công tác BVMT, việc quy định tích hợp các loại giấy phép, giấy xác nhận về BVMT hiện hành với các loại giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, xả nước thải vào công trình thủy lợi bằng 01 giấy phép môi trường (GPMT) là hết sức cần thiết.

Cùng với việc quy định 01 loại giấy phép môi trường nêu trên, dự thảo Luật đã quy định cụ thể về trách nhiệm chủ trì, cơ chế tham gia phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về BVMT với cơ quan quản lý về công trình thủy lợi.

Theo đó, cơ quan quản lý công trình thủy lợi sẽ tham gia ngay từ đầu trong quá trình thẩm định báo cáo ĐTM để dự án triển khai, cho đến khi cấp giấy phép môi trường để dự án đi vào hoạt động; dự thảo Luật cũng quy định nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM cũng như nội dung giấy phép môi trường đối với các dự án này phải có đánh giá và biện pháp bảo đảm an toàn và BVMT đối với công trình thủy lợi.

Nguồn: monre.gov.vn

Thị xã Điện Bàn: Lễ phát động, ra quân dọn vệ sinh môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ biển và Hải đảo và Ngày Đại dương thế giới năm 2020

Email In PDF.

Thực hiện Công văn số 2930/UBND-KTN ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về tổ chức các hoạt động Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020 và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 2963/UBND-KTN ngày 02/6/2020 của UBND tỉnh và Công văn số 1369/UBND ngày 10/6/2020 của UBND thị xã Điện Bàn về tổ chức các hoạt động thuộc "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2020;

L phat dng hung ng thang h nh dng vi moi trung nam 2020. - CopySáng ngày 27/6/2020, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Điện Bàn phối hợp với UBND phường Điện Ngọc tổ chức lễ phát động, ra quân dọn vệ sinh môi trường tại bãi biển Viêm Đông, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam nhằm hưởng ứng tháng hành động vì môi trường năm 2020.
Tham dự lễ phát động có ông Ngô Văn Hùng - Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã; ông Đặng Hữu Tú - Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị xã; bà Nguyễn Thị Sáu - Phó Chủ tịch UBND phường Điện Ngọc; cùng đại biểu lãnh đạo các hội, ban ngành, đoàn thể của phường Điện Ngọc; đại biểu lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam - Chi nhánh Điện Bàn; cùng sự tham gia của hơn 200 lực lượng là Đoàn viên thanh niên, Hội Nông dân và Hội phụ nữ phường Điện Ngọc. Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã Điện Bàn cũng về tham dự và đưa tin lễ phát động.
Mục đích của lễ phát động nhằm tuyên truyền hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Tuần lễ biển và Hải đảo (từ ngày 01 -08/6/2020) và Ngày Đại dương thế giới (08/6), Tháng hành động vì môi trường năm 2020 (tháng 6 hàng năm); đồng thời nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của việc tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.
Sau lễ phát động, các lực lượng tham gia dự lễ tiến hành ra quân dọn vệ sinh khu vực bãi biển Viêm Đông, phường Điện Ngọc.

Phạm Ngọc Thắng

Bộ TN&MT: Xây dựng hệ thống dữ liệu quan trắc gắn với lộ trình phát triển Chính phủ điện tử của Ngành

Email In PDF.

Sáng 27/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường có cuộc họp bàn về triển khai Dự án xây dựng hệ dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường. Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng các Thứ trưởng: Võ Tuấn Nhân; Trần Quý Kiên; Lê Công Thành; Lê Minh Ngân chủ trì cuộc họp.
Cuộc họp có sự tham dự của các các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tổ chức cán bộ; các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ; Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; các Viện; Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam; Văn phòng Bộ.

6l0a0678-copy
Đề án "Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1618/QĐ-TTg. Trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) được giao chủ trì thực hiện các dự án: Xây dựng hành lang pháp lý phục vụ thiết lập, quản lý và vận hành Hệ cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về quan trắc TN&MT; Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ hiện đại đáp ứng nhu cầu tích hợp xử lý dữ liệu quan trắc TN&MT; Xây dựng dữ liệu quan trắc của Bộ TN&MT, kết nối với Hệ CSDL quốc gia về quan trắc trắc TN&MT; Đào tạo, tăng cường năng lực chuyên môn đáp ứng các nhiệm vụ thiết lập, quản lý, duy trì và vận hành Hệ CSDL quốc gia về quan trắc TN&MT; Truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng trong bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên.
Để triển khai, Bộ đã giao Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu Tài nguyên môi trường (CNTT&DLTNMT) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Dự án tổng thể "Xây dựng Hệ CSDL quốc gia về quan trắc TN&MT".
Theo báo cáo, Dự án tổng thể "Xây dựng Hệ CSDL quốc gia về quan trắc TN&MT" bao gồm: (i) Xây dựng hành lang pháp lý phục vụ thiết lập, quản lý và vận hành Hệ CSDL quốc gia về quan trắc TN&MT; (ii) Xây dựng dữ liệu quan trắc của Bộ TN&MT, kết nối với Hệ CSDL quốc gia về quan trắc trắc TN&MT (gồm: Xây dựng kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin quan trắc TN&MT quốc gia; Xây dựng dữ liệu quan trắc các lĩnh vực: môi trường, biển và hải đảo, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, đất đai và viễn thám); (iii) Kết nối, chia sẻ, tích hợp thông tin, dữ liệu phục vụ hoàn thiện kho dữ liệu quan trắc TNMT quốc gia (bao gồm các bộ, ngành và địa phương); (iv) Triển khai các giải pháp phân tích, dự báo, cảnh báo, khai thác thông tin, dữ liệu; (v) Xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ biên tập tổng hợp, xử lý, phân tích thông tin, dữ liệu; hệ thống Cổng thông tin công bố, cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu; hệ thống ứng dụng trên thiết bị di động phục vụ quản lý, điều hành, hỗ trợ công bố thông tin, dữ liệu; các dịch vụ dữ liệu phục vụ dùng chung, chia sẻ, khai thác; các giao diện lập trình API; (vi) Đào tạo, tăng cường năng lực chuyên môn đáp ứng các nhiệm vụ thiết lập, quản lý, duy trì và vận hành Hệ CSDL quốc gia về quan trắc TN&MT và truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng trong bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên.
Dự án phải được thực hiện theo các quy định, quy trình kỹ thuật về thu thập, công bố, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc TN&MT. Đặc biệt, thực hiện theo Kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin quan trắc TN&MT quốc gia; Mô hình dữ liệu quan trắc TN&MT quốc gia; Dữ liệu quan trắc TN&MT được chuẩn hóa, xây dựng bổ sung của các lĩnh vực quản lý của Bộ.
Theo đó, Hệ thống thông tin quan trắc TN&MT quốc gia bao gồm: Hệ thống thu nhận dữ liệu (CS); Kho dữ liệu quan trắc TN&MT quốc gia được kết nối, chia sẻ với CSDL của các lĩnh vực thuộc Bộ; CSDL của các bộ, ngành, địa phương; và Hệ thống công bố, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc TN&MT.
Tại cuộc họp, lãnh đạo các đơn vị đã tham gia góp ý xây dựng các cơ chế quản lý, phối hợp vận hành thực hiện Dự án; kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị để chuẩn hoá và đồng bộ CSDL, từ đó đưa ra giải pháp và triển khai trong thời gian tới.
Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà thống nhất với các ý kiến góp ý của các Thứ trưởng trong từng nhiệm vụ. Trong quá trình xây dựng hệ thống, phải rà soát tình hình triển khai các hệ thống thông tin, CSDL đang triển khai tại Bộ; thực hiện tái cấu trúc và đề xuất lộ trình xây dựng đảm bảo thống nhất, kế thừa và hiệu quả; thực hiện theo quy định của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Các sản phẩm của Dự án được đóng góp vào nguồn tài nguyên số, hạ tầng công nghệ thông tin chia sẻ chung trong toàn ngành TN&MT.
"Các nội dung thực hiện trong Dự án phải phù hợp với thiết kế tổng thể, lộ trình thực hiện phát triển Chính phủ điện tử của Ngành. CSDL TN&MT phải được thiết kế tổng thể, bao gồm đầy đủ các CSDL thành phần, các quy định kỹ thuật, cách thức chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu. Trong đó hệ CSDL quốc gia về quan trắc TN&MT là một thành phần quan trọng, đóng góp thông tin, số liệu; được kết nối, chia sẻ với các bộ, ngành, địa phương, khu vực và quốc tế phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, quản lý nhà nước, phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng và an sinh xã hội" - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Nguồn: monre.gov.vn

Lãnh đạo UBND thị xã Điện Bàn thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam - Chi nhánh Điện Bàn, Chi nhánh khu vực phía Bắc

Email In PDF.

Sáng ngày 30/01/2020, lãnh đạo UBND thị xã Điện Bàn đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà cho cán bộ, công nhân của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam - Chi nhánh Điện Bàn, Chi nhánh khu vực phía Bắc.

nh 2020 - thang 1 - lanh do UBND th xa Din B n chuc tt Cong ty MTDTĐến thăm và chúc Tết cán bộ, công nhân Chi nhánh, ông Nguyễn Minh Hiếu - Phó Chủ tịch UBND thị xã, đã gửi tới cán bộ, công nhân trong Chi nhánh lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Chi nhánh đạt được trong năm qua, đặc biệt là công tác phối hợp với các địa phương trong việc thu gom, xử lý khối lượng rác thải tồn đọng tại điểm tập kết tạm thời sau thời gian Công ty không thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn thị xã do sự cố về bãi tập kết; công tác vệ sinh môi trường trước, trong và sau Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020.
Phó Chủ tịch UBND thị xã cũng đã động viên, chia sẻ với những khó khăn của đội ngũ cán bộ, công nhân phải xử lý lượng rác thải lớn trên địa bàn thị xã ở thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý. Đồng chí tin tưởng tập thể cán bộ, công nhân khắc phục khó khăn, phát huy tốt vai trò của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ, duy trì và bảo đảm công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thị xã Điện Bàn.

Phạm Ngọc Thắng

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ môi trường năm 2019

Email In PDF.

Thực hiện Kế hoạch số 437/KH-STNMT ngày 22/3/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành chương trình công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2019, sáng ngày 24/12/2019 tại Hội trường Khách sạn Hương Sưa - thành phố Tam Kỳ, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức "Hội nghị tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ môi trường năm 2019". Tham dự Hội nghị có Ông Phạm Hồng Sơn - Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường miền Trung và Tây Nguyên, Bà Lê Thị Tuyết Hạnh - PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Chi cục BVMT, đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên môn môi trường thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường 18 huyện/thị xã/thành phố, Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Phòng Cảnh sát về môi trường - Công an tỉnh Quảng Nam, cùng đại diện các đơn vị quản lý, đầu tư hạ tầng các Khu, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

c1eabd4c6acd9393cadc - Copy
Hội nghị đã nghe Ông Phạm Hồng Sơn báo cáo về những văn bản pháp lý liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ môi trường được Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành trong thời gian qua, điển hình là Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2014 và Chi cục BVMT triển khai Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 29/10/2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam và kế hoạch thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" theo Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của UBND tỉnh. Theo đó, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung thảo luận, chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, thẩm định các hồ sơ về môi trường, công tác kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường tại địa phương.
Buổi chiều cùng ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ môi trường năm 2019 cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm cập nhật thông tin, nâng cao tinh thần trách nhiệm của Chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở về công tác bảo vệ môi trường và triển khai phong trào "Chống rác thải nhựa" tại các cơ sở, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Thị Bích Khuê

Trang 1 trong tổng số 60