Bạn đang ở: Tin tức

Môi trường

Sơ kết 05 năm thực hiện Đề án quản lý chất thải rắn các vùng nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020

Email In PDF.

Sáng ngày 06/11/2018, tại Hội trường số 1 Trung tâm Hội nghị, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Đề án quản lý chất thải rắn các vùng nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020. Hội nghị do ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và bà Lê Thị Tuyết Hạnh - Phó Giám đốc Sở TN&MT đồng chủ trì; Về tham dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo Cục Bảo vệ môi trường miền trung và tây nguyên, Lãnh đạo các Sở, Ban ngành của Tỉnh, Lãnh đạo UBND, Phòng TN&MT các huyện, thị xã, thành phố và đại diện lãnh đạo UBND của 196 xã, thị trấn thực hiện Đề án theo lộ trình.

IMG 4590 - Copy
Sau khi nghe báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Đề án của Sở TN&MT, báo cáo tham luận của các địa phương (UBND huyện Thăng Bình, UBND thị xã Điện Bàn, UBND xã Duy Thành – huyện Duy Xuyên, UBND xã Trà Dương – huyện Bắc Trà My, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam) và ý kiến thảo luận; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu kết luận Hội nghị nhận định, sau 5 năm triển khai thực hiện theo lộ trình các địa phương trên địa bàn tỉnh cơ bản thực hiện tốt công tác quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án, nâng cao nhận thức của người dân trong công tác xử lý rác thải, đến nay trên địa bàn tỉnh có 181 xã, thị trấn đã tổ chức triển khai Đề án; Đây là kết quả hết sức thành công trong việc giải quyết bức xúc về rác thải nông thôn hiện nay trên địa bàn tỉnh, bước đầu tạo cảnh quan môi trường ở nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt, tại các địa phương đã hình thành các nhóm tự quản vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng, tạo được phong tác BVMT trong nhân dân; góp phần tạo điều kiện để các địa phương hoàn thiện tiêu chí thứ 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới.
Để đề án được tiếp tục triển khai có hiệu quả ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương phải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án trên địa bàn; gắn kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án chất thải gắn kết việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; nâng cao hiệu quả Đề án, huy động sự tham gia, đóng góp của cộng đồng dân cư, tăng hiệu quả thu phí vệ sinh, tăng cường vận động nhân dân phân loại rác thải tại nguồn để giảm chi phí vận chuyển, xử lý nhằm giảm dần mức hỗ trợ kinh phí của ngân sách Nhà nước cho công tác quản lý rác thải; Các Sở, ngành tiếp tục theo dõi, hướng dẫn và hỗ trợ về chuyên môn cho các địa phương trong quá trình thực hiện Đề án để đảm bảo hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 và nghiên cứu, đề xuất định hướng quản lý rác thải vùng nông thôn của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.

Kim Chung

Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”

Email In PDF.

Ngày 10/10/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản số 5539/BTNMT-TCMT phát động phong trào: "Chống rác thải nhựa" nhằm tuyên truyền, vận động, kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái.
Để thực hiện phong trào nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Bộ, ban, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; các Hiệp hội doanh nghiệp, Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước...quan tâm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động như sau: Tổ chức phát động phong trào "Chống rác thải nhựa", chỉ đạo các đơn vị trực thuộc không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; phát động mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hành động và vận động người thân cùng thực hiện " Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần". Phát động phong trào huy động sự tham gia của cộng đồng trong thu gom, phân loại các loại sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi nilon và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định; đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất; hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay thế túi nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần. Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cơ quan và cộng đồng thực hiện các chiến dịch truyền thông về nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon nhằm thay đổi, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi nilpn khó phân hủy, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần. Đăng ký tham gia thực hiện phong trào: "Chống rác thải nhựa" trong đơn vị gắn với tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhằm ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức..../.

VPS

Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững

Email In PDF.

Hưởng ứng Chiến dịch năm 2018 với chủ đề: "Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững", tiếp nối chủ đề của Chiến dịch nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng trong công tác quản lý môi trường, đặc biệt là công tác quản lý chất thải tại các khu vực nông thôn trong quá trình xây dựng đất nước Việt Nam phát triển kinh tế, an sinh xã hội và hài hóa với thiên nhiên.
Thực hiện Kế hoạch số 5259/KH-UBND ngày 18/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức các sự kiện quốc gia hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; được sự chỉ đạo của UBND thị xã Điên Bàn, Phòng Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 213/TNMT ngày 21/9/2018 gửi UBND các xã, phường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018. Theo đó đề nghị các địa phương trên địa bàn thị xã tổ chức các hoạt động hưởng ứng đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức; các hoạt động phải thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo cộng đồng; tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường.

image003 - CopysssBên cạnh đó, sáng ngày 29/9/2018, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã phối hợp cùng UBND xã Điện Phước tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 tại hội trường UBND xã. Tham dự buổi lễ gồm có: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã, Đại diện Đài Truyền thanh - truyền hình thị xã; Đại diện lãnh đạo Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Nam - Chi nhánh Điện Bàn và Chi nhánh xử lý chất thải nguy hại; Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQ VN, các hội, đoàn thể và khoảng 200 hội viên Hội nông dân, Hội phụ nữ và Đoàn Thanh niên xã Điện Phước;
Sau buổi lễ đã phát động các hội viên về các thôn của mình tổ chức ra quân thu gom rác thải ngoài đồng ruộng tại 10/10 thôn trên địa bàn xã; trong đó có 03 thôn ra quân điển hình là thôn La Hòa, thôn Hạ Nông Nam và thôn Hạ Nông Tây, xã Điện Phước đế hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018.

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của việc tham gia bảo vệ môi trường; thông qua các hoạt động này giúp thế hệ trẻ và người dân hiểu rõ hơn về bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống thân thiện với môi trường. Ngoài ra, bên cạnh việc nâng cao nhận thức cộng đồng, cần tăng cường sự quan tâm, vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương trong việc phối hợp, nỗ lực giải quyết các vấn đề môi trường, quản lý rác thải, hạn chế và giảm thiểu các hoạt động gây ô nhiễm môi trường từ các nguồn rác thải sinh hoạt từng bước thay đổi thói quen không còn phù hợp như vứt rác bừa bãi, thải ra môi trường các mùi hôi thối, ... để hình thành một thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường trong sinh hoạt hằng ngày xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường góp phần nâng cao trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư./.

Trần Thị Long

Hưởng ứng ngày nói không với túi nilon 09/09/2018

Email In PDF.

Chúng ta đều biết nilon đã làm thay đổi cả cuộc sống của con người, với những ưu điểm đặc biệt của mình. Để rồi, ngày hôm nay – ngày Môi trường Thế giới - loại vật liệu ấy lại trở thành... nhân vật chính, khi thông điệp "Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon" đang lan rộng. Để giải quyết những vấn đề bức xúc về môi trường đặc biệt là hoạt động hưởng ứng chương trình giảm thiểu sử dụng túi nilon, chung tay xây dựng nền kinh tế xanh vì sự phát triển bền vững cho tương lai là cấp thiết. Ngày 31/8/2018 UBND phối hợp với Hội LHPN Xã Cẩm Hà- thành phố Hội An tổ chức ngày hội "Phụ nữ tham gia giảm thiểu sử dụng túi nilon" năm 2018.

image003 - Copy - Copy
Tại ngày hội đã diễn ra nhiều hoạt động như ký kết giảm thiểu sử dụng túi nilon, hội thi tái chế rác thải thành những vật dụng hữu ích trong cuộc sống hằng ngày, hội thi gấp túi giấy và biểu diễn thời trang về môi trường. Ngày hội đã thu hút hơn 170 hội viên phụ nữ tham gia. Hơn 50 sản phẩm tái chế được làm từ các vật dụng như túi nilon, chai nhựa, muổng nhựa, sốp, ống hút.... Từ bàn tay khéo léo của chị em đã tạo nên những vật dụng thân thiện với môi trường và có giá trị sử dụng được trong thời gian dài.

image009 - Copy
Để tuyên truyền và vận động chị em phụ nữ giảm thiểu sử dụng túi nilon trong sinh hoạt hằng ngày. Có thể nói, việc thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông của người dân không thể thực hiện được trong ngày một, ngày hai mà cần phải có thời gian lâu dài. Tuy nhiên, cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, ngay từ bây giờ, mỗi chúng ta nên tự giác thực hiện hạn chế, tiến tới loại bỏ thói quen sử dụng túi nilon để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và góp phần BVMT sống./.

Thu Hoa

Tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh

Email In PDF.

Ngày 17/8/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4594/UBND-KGVX chỉ đạo tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố trọng điểm du lịch như: Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Tam Kỳ tập trung chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan thực hiện quyết liệt công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định về môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách, ngăn chặn các tình trạng đeo bám, chèo kéo khách, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm gây mất trật tự, an ninh, làm ảnh hưởng đến môi trường du lịch, thực hiện đúng các quy định về niêm yết công khai giá, phí đối với các dịch vụ tại các cơ sở kinh doanh du lịch. Rà soát, sắp xếp lại hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch theo quy hoạch tại tất cả các điểm tham quan du lịch trên địa bàn; lắp đặt các biển báo, biển cấm đỗ xe, bán hàng rong... Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, nâng cao nhận thức, vận động nhân dân tự giác tham gia xây dựng phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn xã hội, ứng xử văn minh, thân thiện với du khách, cam kết không tham gia hoặc tiếp tay cho các hành vi xâm hại khách tham quan tại các khu, điểm du lịch.

HAI 0023 - Copy
UBND tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường, tham mưu, xử lý những vấn đề về ô nhiễm môi trường tự nhiên, xử lý nguồn nước thải, rác thải tại các địa bàn, khu, điểm du lịch./.

Hồng Sơn

Đại Lộc: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong thời gian đến

Email In PDF.

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, ngày 06/8/2018, Phòng TN&MT huyện Đại Lộc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong thời gian đến. Tham gia Hội nghị có đại diện lãnh đạo 18 xã, thị trấn, lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, lãnh đạo Chi nhánh Công ty Môi trường đô thị Đại Lộc và công chức địa chính xây dựng 18 xã, thị trấn.
Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Thanh Phương – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện - Chủ trì đã đánh giá những kết quả đạt được trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và môi trường trên địa huyện trong 6 tháng đầu năm 2018. Đồng thời, nêu lên những mặt chưa đạt được, tồn tại, khó khăn cần tháo gỡ và các giải pháp để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý đất đai, khoáng sản và môi trường. Đặc biệt, Hội nghị đã tiếp thu nhiều ý kiến của các địa phương về công tác cấp giấy chứng quyền sử dụng đất; việc kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; những khó khăn, tồn tại trong việc thực hiện Phương án quản lý chất thải rắn tại các địa phương tình trạng nợ tiền hợp đồng thu gom, vận chuyển rác thải giữa các xã với Công ty CPMTĐT Quảng Nam vẫn còn, chất lượng thu gom của Công ty CPMTĐT Quảng Nam vẫn còn nhiều hạn chế...

f83f806545eaa4b4fdfb - Copy
Kết thúc Hội nghị, đồng chí Hồ Thanh Phương đã đề nghị lãnh đạo các địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, trong đó chú ý thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như:
- Công tác quản lý đất đai: Tập trung hoàn thành thực hiện chỉnh lý sau dồn điền đổi thửa tại 04 xã Đại Hiệp, Thị trấn Ái Nghĩa, Đại Tân, Đại Đồng; Giải quyết các đơn thư khiếu nại trên lĩnh đất đai đảm bảo theo quy định; Tháo gỡ các vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân; Công tác thu hồi đất, giao đất khi thực hiện các dự án cần phải được thực hiện đảm bảo và đúng quy định.
- Đối với lĩnh vực khoáng sản: Các địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về khoáng sản theo thẩm quyền, tránh để tình trạng khai thác khoáng sản trái phép xảy ra. Phối hợp với Đoàn kiểm tra của huyện được thành lập theo nội dung Công văn 3219/UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản cát, sỏi trên sông Vu Gia, Thu Bồn.
- Đề nghị các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về công tác bảo vệ môi trường nói chung, chất thải rắn nói riêng; Tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của Phương án quản lý rác thải vùng nông thôn, cần có giải pháp nâng cao tỷ lệ hộ dân tham gia hợp đồng thu gom rác thải, đặc biệt là việc thu phí phải đảm bảo để duy trì hoạt động của Phương án; Các địa phương rà soát lại toàn bộ các thiết bị (thùng rác và xe đẩy rác) đã được đầu tư đến nay hư hỏng để báo cáo UBND huyện. Đồng thời, đề nghị Công ty Cổ phần MTĐT Quảng Nam cần tiếp thu và ghi nhận các ý kiến đóng góp của các địa phương trong công tác thu gom của đơn vị và nâng cao chất lượng thu gom để tăng hiệu quả Phương án quản lý rác thải tại các địa phương.

Nguyễn Thị Ánh Thi

Doanh nghiệp xứ Quảng chung tay vì môi trường Xanh - Sạch - Đẹp

Email In PDF.

Trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động vì môi trường năm 2018" do Bộ TN&MT phát động tại Công văn số 2035/BTNMT-TTTNMT ngày 20/4/2018; Tối ngày 31/7/2018, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với đơn vị Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam tổ chức Chương trình tuyên dương "Doanh nghiệp xứ Quảng chung tay vì môi trường Xanh - Sạch - Đẹp lần thứ nhất năm 2018".

IMG 20180731 213844 - Copy
Về tham dự Chương trình có Ông Lê Trí Thanh - PCT UBND tỉnh, Ông Phạm Hồng Sơn - Cục trưởng Cục Môi trường miền Trung và Tây Nguyên, Ông Đồng Xuân Thụ - Tổng biên tập Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam, cùng sự hiện diện của đại diện các đơn vị thuộc Sở, Ban, ngành của tỉnh, văn phòng đại diện của Tạp chí Môi trường và Đô thị tại khu vực miền Trung và Tây nguyên, đại diện Lãnh đạo các doanh nghiệp được tôn vinh, các đơn vị tài trợ Chương trình, phóng viên các cơ quan thông tấn Báo chí và đông đảo cán bộ, công nhân lao động đến từ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các bạn đoàn viên, sinh viên.
Tại Chương trình đã diễn ra các hoạt động giao lưu, chia sẻ về công tác quản lý, bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư vào tỉnh Quảng Nam, hoạt động tôn vinh 09 doanh nghiệp tiêu biểu trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh và trao sổ tiết kiệm cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn hiện đang làm việc tại các KCN, khu kinh tế của tỉnh.
Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh nhằm động viên tinh thần và biểu dương những đóng góp to lớn của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà và trong công tác bảo vệ môi trường cho quê hương Quảng Nam.

Bích Khuê

Trang 1 trong tổng số 55