Bạn đang ở: Tin tức

Khoáng sản

Kiểm tra, truy quét khoáng sản vàng gốc tại xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My

Email In PDF.

Theo chức năng nhiệm vụ được giao, từ ngày 21/3/2017 đến ngày 22/3/2017, Phòng TN&MT huyện Bắc Trà My điều động lực lượng trong Tổ cơ động huyện thuộc đơn vị Công an huyện, Hạt kiểm lâm huyện, Ban quản lý rừng Phòng hộ Sông Tranh, Phòng TN&MT, UBND xã các xã: Trà Giác, Trà Giáp, Trà Ka, Trà Sơn và UBND thị trấn Trà My tiến hành kiểm tra, truy quét thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực Chóp Nón, thuộc thôn 2, xã Trà Giác và khu vực Nước Vin, thuộc thôn 5, xã Trà Giác với kết quả như sau:

Copy of 1ttt
- Khu vực bãi vàng Chóp Nón, thuộc thôn 2, xã Trà Giác: Phát hiện 05 điểm thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép, cùng 06 chủ bãi. Tại hiện trường phát hiện 06 lán trại khoảng 240 m2, 04 dàn máy nổ, 02 dàn khoan hơi, khoảng 300m dây dẫn nước và một số dụng cụ khác; Tổ công tác tiến hành phá hủy tất cả các máy móc, dụng cụ trên; đồng thời đưa các đối tượng vi phạm trên về Công an huyện để xử lý theo quy định Pháp luật.
- Tại khu Nước Vin, thuộc thôn 5, xã Trà Giác: Phát hiện 04 điểm thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép. Tại hiện trường phát hiện có 03 lán trại khoảng 100 m2 bạt xanh, 03 dàn máy nổ, 02 dàn khoan hơi, khoảng 200m dây dẫn nước và một số dụng cụ khác. Tại hiện trường không phát hiện người. Tổ công tác tiến hành phá hủy tất cả các máy móc, dụng cụ nêu trên.
Trong thời gian tới, Phòng TN&MT sẽ tiếp tục tham mưu UBND huyện lập kế hoạch kiểm tra, truy quét các khu vực này nhằm đảm bảo công tác quản lý khoáng sản cũng như tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn huyện được ổn định.

Đình Vũ

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường

Email In PDF.

Sáng ngày 03/3/2017, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam, Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 5, xã Ba, huyện Đông Giang.
Tham dự phiên đấu giá gồm có: Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam - Chủ tịch Hội đồng đấu giá; các thành viên Hội đồng đấu giá; lãnh đạo Phòng Khoáng sản; đấu giá viên và 03 doanh nghiệp được tham gia phiên đấu giá.

Copy of IMG 1948
Kết thúc phiên đấu giá, doanh nghiệp trúng đấu giá là Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Vận tải và Thương mại Chiến Khánh với mức giá là 5,6%.

Viết Linh

Bắc Trà My: Kiểm tra, truy quét khoáng sản vàng sa khoáng trái phép

Email In PDF.

Ngày 26/10/2016, Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện (cơ quan thường trực BQL TTTNLKS) điều động lực lượng trong Tổ cơ động huyện thuộc đơn vị Công an huyện, Hạt kiểm lâm huyện, Phòng Tài nguyên - Môi trường, UBND xã Trà Giáp và UBND xã Trà Ka tiến hành kiểm tra, truy quét thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực thuộc thôn 5, xã Trà Giáp với kết quả như sau:
Qua kiểm tra phát hiện 06 khu vực có dấu hiệu của việc thăm dò, khai thác khoáng sản vàng sa khoáng trái phép lần lượt khu vực Khe Chữ, Suối Nước Lạnh, Suối Nước Đà, Thác đá, Khe Chu và Khe Đun.
Tại hiện trường, Tổ công tác phát hiện có 02 lán trại khoảng 50m2 bạt xanh, 06 máy nổ, 04 máy bơm, khoảng 150m dây dẫn nước, 01 giàn đổ và một số dụng cụ khác dùng để thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép. Tổ công tác tiến hành phá hủy tất cả các máy móc, dụng cụ nêu trên.Ngoài ra, Tổ công tác còn phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với 01 chủ bãi, đồng thời đẩy đuổi ra khỏi địa bàn 10 công nhân làm thuê khác.
Sau khi hoàn thành công tác truy quét, Tổ công tác đã có biên bản bàn giao lại hiện trường sau khi truy quét cho UBND xã Trà Giáp quản lý. Trong thời gian tới, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục tham mưu UBND huyện lập kế hoạch kiểm tra, truy quét khu vực này nhằm đảm bảo công tác quản lý khoáng sản cũng như tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn huyện ổn định.

Họp chuyên đề: Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và lâm sản

Email In PDF.

Sáng ngày 04/5 Thường trực UBND tỉnh họp bàn chuyên đề công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và lâm sản. Dự làm việc có Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang, lãnh đạo Sở Công An, Sở TNMT.

k

Sau khi thảo luận và phát biểu chỉ đạo của Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận một số nội dung liên quan đến ngành TNMT: 1/- Rà soát các văn bản của UBND, HĐND tỉnh, khắc phục các kẻ hở để không cho các tổ chức, cá nhân lợi dụng khai thác khoáng sản trái qui định như: Cải tạo đồng ruộng, phát triển kinh tế trang trại kết hợp tận thu đất sét, đất san lấp làm nguyên liệu; chỉnh trị dòng chảy, nạo vét thông tuyến: giao thông đường thủy, lấy nước chống hạn... 2/- Đối với các nhà máy sản xuất gạch, ngói đã xây dựng phải xác định có nguồn nguyên liệu hợp pháp chậm nhất đến hết năm 2016, bắt đầu tháng 01/2017 nhà máy nào không có nguồn nguyện liệu hợp pháp sẽ chấm dứt hoạt động. Đối với các nhà máy xin xây dựng mới phải xác định nguồn nguyên liệu mới cho phép xây dựng. 3/- Rà soát có cơ chế kiểm soát chặt chẽ việc khai thác cát, sỏi  để thực hiện kiên cố hoá kênh mương, giao thông nông thôn; chấm dứt tình trạng lợi dụng chủ trương này để bán cát, sỏi ra thị trường. 4/- Dự thảo các Chỉ thị thay thế Chỉ thị 08/TU và Chỉ thị 12/UBND tỉnh cần qui định rõ trách nhiệm người đứng đầu gắn với biện pháp, hình thức chế tài cụ thể đối với lãnh đạo các cấp địa phương, các ngành liên quan để tăng cường trách nhiệm các nhân. 5/- Phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh tìm cho được nguyên nhân xảy ra hoạt động trái phép để xử lý nghiêm minh. 6/- Nghiên cứu, đề xuất thiết lập đường dây nóng cung cấp thông tin về hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, có cơ chế thưởng cho người cung cấp thông tin chính xác.

Đắc Nguyễn

 

Kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản vàng sa khoáng trên địa bàn huyện Tây Giang

Email In PDF.

Ngày 18/3/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng và Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam kiểm tra hoạt động khai hoang, cải tạo đồng ruộng, thủy lợi kết hợp thu hồi khoáng sản vàng sa khoáng tại thôn A Ró, xã Lăng và hoạt động khai thác vàng sa khoáng tại khu vực xây dựng Trung tâm hành chính xã Atiêng, thuộc đồi Z’lung, xã Atiêng, huyện Tây Giang. Kết quả kiểm tra như sau:

1. Đối với hoạt động khai hoang, cải tạo đồng ruộng, thủy lợi kết hợp thu hồi khoáng sản vàng sa khoáng tại thôn A Ró, xã Lăng  

Vào thời điểm kiểm tra, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Lâm nông nghiệp Việt Nam đang tiến hành thực hiện dự án. Tại hiện trường có tổng cộng 13 máy xúc, 01 máy ủi, 01 giàn tuyển vàng sa khoáng, trong đó có 09 máy xúc và 01 máy ủi đang thực hiện việc san gạt đất để tạo đồng ruộng, 02 máy xúc và 01 giàn tuyển đang thực hiện việc thu hồi vàng sa khoáng, 02 máy xúc không hoạt động. Ngoài ra, bên ngoài khu vực thực hiện dự án có 01 máy xúc và 04 giàn tuyển vàng sa khoáng (không hoạt động).  

Số mốc các điểm góc khu vực được phép thực hiện dự án ngoài thực địa không đầy đủ. Kiểm tra một số vị trí đang thực hiện san gạt, đang thu hồi vàng sa khoáng cũng như các vị trí có đất đá đã bị múc xới nhận thấy phần lớn các vị trí kiểm tra đều nằm trong phạm vi khu vực được cấp phép, tuy nhiên có một số vị trí lệch ra ngoài phạm vi khu vực được cấp phép.

Qua kiểm tra, quan sát nhận thấy, nước thải, bùn thải từ hoạt động cải tạo đồng ruộng, thủy lợi kết hợp thu hồi khoáng sản vàng sa khoáng hiện tại không chảy tràn ra sông Avương. Tuy nhiên, đất đá sau khi múc xới, san gạt có độ gắn kết yếu nên nước sông chảy qua khu vực đã gây xói rửa bùn đất làm đục nước.

tai thôn A Ro xa Lăng huyên Tây Giang

Qua làm việc, UBND huyện Tây Giang cho biết:

- Sau khi UBND tỉnh Quảng Nam cho phép thực hiện dự án khai hoang, cải tạo đồng ruộng, thủy lợi kết hợp thu hồi khoáng sản vàng sa khoáng, UBND huyện Tây Giang đã thành lập Ban chỉ đạo, Tổ Giám sát, Tổ An ninh để triển khai thực hiện dự án.

- Do địa hình khu vực dự án giữa các khu không đồng nhất (có 03 khu), khu 2 và khu 3 địa hình bằng phẳng nên thuận lợi trong công tác bóc tầng phủ, thu gom đất màu, khu 1 có địa hình đồi núi, dốc nên Công ty chỉ đào các bể chứa để lắng lọc, nhưng do lượng nước sử dụng để tuyển vàng quá lớn nên vừa qua nước thải có chảy tràn ra môi trường sông Avương. Tuy nhiên, hiện nay, khu 1 này đã tận thu xong nên không còn nước thải chảy tràn ra môi trường. Trong thời gian đến, Công ty sẽ cải tạo để sản xuất hoa màu theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.

2. Đối với hoạt động khai thác vàng sa khoáng tại khu vực xây dựng Trung tâm hành chính xã Atiêng

Vào thời điểm kiểm tra, tại khu vực xây dựng Trung tâm hành chính xã Atiêng có 03 máy xúc, 04 tô và khoảng 30 công nhân đang tiến hành đào xúc, vận chuyển đất để tạo dòng chảy mới cho sông Avương, san lấp mặt bằng và xây dựng công trình Hội trường kết hợp nhà văn hóa xã Atiêng; không có hoạt động khai thác khoáng sản vàng, không phát hiện các giàn tuyển vàng sa khoáng, máy nổ phục vụ hoạt động khai thác vàng sa khoáng tại khu vực. Quan sát bằng mắt thường nhìn thấy nước sông Avương đã bị đục từ phía thượng nguồn khu vực xây dựng công trình.

xa A Tiêng huyên Tây Giang

Qua làm việc, UBND huyện Tây Giang cho biết:

- Xã Atiêng đã được UBND huyện ban hành Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 về việc phê duyệt quy hoạch Nông thôn mới gắn với hành lang đa dạng sinh học và ban hành quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trong đó có quy hoạch đồi Z’lung để xây dựng khu Trung tâm hành chính của xã. Tổng diện tích quy hoạch là 18,0 ha, để đảm bảo quỹ đất xây dựng các hạng mục công trình nêu trên buộc phải điều chỉnh dòng chảy của sông Avương và san lấp mặt bằng để triển khai thực hiện dự án đầu tư.

- UBND huyện đã giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư và Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Tây Hồ Minh là đơn vị thi công các hạng mục công trình nêu trên.

- Trong quá trình thi công chỉnh trị sông Avương, đơn vị thi công phát hiện lòng sông Avương có vàng sa khoáng và đơn vị thi công lợi dụng việc thi công công trình để đưa thiết bị vào khai thác vàng trái phép. UBND huyện đã chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp với UBND xã Atiêng tiến hành kiểm tra yêu cầu đơn vị thi công chấm dứt ngay hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

 - Trong quá trình san lấp mặt bằng, đơn vị thi công đã lén lút vận chuyển đất có lẫn quặng chứa vàng sa khoáng ra phía sau công trình để lợi dụng đêm tối đưa máy móc vào dùng trọng lực nước tuyển lấy vàng. Vấn đề này, UBND huyện đã mời đơn vị thi công, các ngành liên quan, UBND xã Atiêng và cá nhân có liên quan họp, kiểm điểm và giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đề xuất biện pháp xử lý.

* Qua kết quả kiểm tra và ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo UBND huyện Tây Giang thực hiện các nội dung như sau:

1. Đối với hoạt động khai hoang, cải tạo đồng ruộng, thủy lợi kết hợp thu hồi khoáng sản vàng sa khoáng tại thôn A Ró, xã Lăng 

- Kiểm tra cụ thể phạm vi khu vực Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Lâm nông nghiệp Việt Nam đã và đang thực hiện hoạt động khai hoang, cải tạo đồng ruộng, thủy lợi kết hợp thu hồi khoáng sản vàng sa khoáng ngoài thực địa để xác định vị trí, phạm vi diện tích nằm ngoài khu vực cấp phép, xử lý theo quy định pháp luật.

- Đôn đốc, nhắc nhở Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Lâm nông nghiệp Việt Nam thực hiện hoạt động khai hoang, cải tạo đồng ruộng, thủy lợi kết hợp thu hồi khoáng sản vàng sa khoáng tại thôn A Ró, xã Lăng theo đúng Phương án khai hoang, cải tạo đồng ruộng (độ cao của các thửa ruộng phải đảm bảo cao trên mực nước bình thường của sông 3m; đảm bảo khối lượng, chất lượng đất để tạo lớp đất sản xuất trên mặt đồng ruộng, loại bỏ bớt đá cục để thuận lợi cho quá trình canh tác; có kết nối thủy lợi đầy đủ để đưa nước tưới vào đồng ruộng…), Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh phê duyệt và Giấy phép khai thác khoáng sản; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Công ty; giải quyết các vướng mắc phát sinh và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật của Công ty theo đúng quy định pháp luật.

- Kiểm tra lại ranh giới thực hiện dự án đối với khu vực rừng tự nhiên còn sót lại nằm gần khu vực khai hoang.   

2. Đối với việc xây dựng các hạng mục của dự án xây dựng Trung tâm hành chính xã A tiêng và khai thác vàng sa khoáng tại khu vực xây dựng công trình

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục về đất đai, môi trường, khoáng sản đối với dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm hành chính xã Atiêng theo đúng quy định pháp luật.

- Giám sát triển khai thực hiện các hạng mục theo hồ sơ đã được UBND huyện phê duyệt và các quy định quản lý đầu tư xây dựng hiện hành.

Báo cáo kết quả xử lý hành vi khai thác vàng sa khoáng trái phép tại khu vực xây dựng Trung tâm hành chính xã Atiêng và kết quả kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm tại khu vực thôn A Ró nêu trên về UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 11/4/2016 để theo dõi, quản lý và trả lời các cơ quan, đơn vị liên quan.

3. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 13/4/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh, Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 15/4/2011 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp nhằm lập lại trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh và các quy định pháp luật hiện hành; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm./.

Nguyên Vũ

Bắc Trà My: Triển khai Phương án kiểm tra, chốt giữ các địa điểm thăm dò, khai thác khoáng sản

Email In PDF.

Chiều ngày 17/12/2015, UBND huyện Bắc Trà My tổ chức cuộc họp triển khai Phương án kiểm tra, chốt giữ các địa điểm thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép tại bãi thiếc Nước Oa, Dương Hòa thuộc các xã Trà Tân, Trà Sơn, Trà Giác, Trà Giang; bãi vàng khu vực Núi Kẽm, Suối Tre thuộc thôn 4 xã Trà Kót và bãi vàng Cống Ba Bi, thôn 4, xã Trà Nú huyện Bắc Trà My. Về tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các Phòng, ban, ngành có liên quan, đại diện lãnh đạo UBND và Công an xã của 13 xã, thị trấn.

Copy of image001cnnnTại cuộc họp, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã thông qua dự thảo phương án trên, thông qua đó đại diện các Phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn đã đóng góp ý kiến xây dựng và thống nhất cao đối với phương án đã đề ra và sẽ phối hợp thực hiện nhiệm vụ đã được giao trong Phương án.
Trên cơ sở Phương án số 98/PA-UBND ngày 05/6/2015 của UBND huyện đã được triển khai và đem lại nhiều kết quả tốt đẹp; kế thừa và phát huy những kết quả trên, Dự thảo Phương án chốt giữ năm 2016 được xây dựng lần này sẽ phát huy tốt và đạt nhiều kết quả cao hơn dựa trên sự đồng thuận cao của các lực lượng liên quan khi thực thi nhiệm vụ.

Cảm Nguyễn

Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/03/2012 của Chính phủ

Email In PDF.

Ngày 05/11/2015 tại Hà Nội, Bộ TN&MT tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 15/2012/NĐ-CP (Nghị định 15) ngày 09/03/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản. Hội thảo do Ông Đỗ Cảnh Dương - Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và Ông Lê Văn Hợp - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ TN&MT đồng chủ trì.

Copy of IMG 0676Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, Ông Đỗ Cảnh Dương đã nêu rõ Nghị định 15 được Chính phủ ban hành ngày 09/03/2012 để hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoáng sản 2010 và có hiệu lực từ ngày 15/4/2012. Sau 3 năm thực hiện Nghị định, các quy định của Nghị định đã phát huy được hiệu quả trong hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, đặc biệt các quy định liên quan đến hồ sơ, trình tự, thủ tục hành chính,... Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Nghị định 15 cũng còn những vướng mắc, khó khăn khi thực hiện, mặt khác nhiều quy định mang tính chất "khung" của Luật Khoáng sản chưa được quy định chi tiết hoặc hướng dẫn thực hiện.
Đầu năm 2015, Bộ TN&MT cùng các Bộ, ngành có liên quan tiến hành rà soát, đánh giá 03 năm thực hiện Nghị định 15 cho thấy có tới trên 10 điều, khoản của Nghị định cần sửa đổi, đồng thời còn nhiều quy định của Luật Khoáng sản chưa được Chính phủ hướng dẫn chi tiết. Chính vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ TN&MT chủ trì, xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 15 nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập. Trên cơ sở đó, Bộ đã khẩn trương thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập với đại diện các Bộ, ngành liên quan tiến hành xây dựng Nghị định mới.
Tại Hội thảo, các đại biểu tham gia góp ý đã đề nghị Ban soạn thảo giữ nguyên toàn bộ các điều, khoản đang còn giá trị phù hợp với thực tiễn; bổ sung mới, sửa đổi các điều khoản, hướng dẫn một số nội dung của Luật Khoáng sản; cập nhật một số quy định của pháp luật liên quan như: Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Bảo vệ môi trường... Đồng thời, rà soát nội dung Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/03/2012 quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 quy định về phương pháp tính và mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản để sửa đổi, bổ sung điều khoản gặp khó khăn, vướng mắc khi thực hiện trong thời gian qua, những góp ý Bộ TN&MT sẽ ghi nhận, tiếp thu, tổng hợp và hoàn thiện dự thảo trước khi gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định.

Phương Thủy

Trang 1 trong tổng số 19