Bạn đang ở: Thanh tra -- Công đoàn

Thanh tra

Ut Mauris elit ipsum Pellentesque nec porta ipsum massa risus nisl. At lacinia nulla porta Nam Nam porta at tristique ipsum ante. Libero euismod ac orci condimentum Vestibulum Nam et Praesent.

Kiểm tra, nắm tình hình triển khai thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN tại tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Sáng ngày 14/3/2017, Thanh tra Chính phủ do đ/c Nguyễn Văn Thanh – Phó Tổng Thanh tra Chính phủ phụ trách kiểm tra, nắm tình hình thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân (TCD), giải quyết khiếu nại, tố cáo (GQKNTC) và phòng chống tham nhũng (PCTN) tại tỉnh Quảng Nam. Đồng chí Huỳnh Khánh Toàn cùng với các đ/c Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Thanh tra Chính phủ.
Tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Khánh Toàn báo cáo nhanh với Đoàn tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Nam trong năm 2016, tiến độ GPMB thực hiện một số công trình trọng điểm của tỉnh Quảng Nam và tình hình đơn thư KNTC phát sinh. Đ/c Đặng Phong – Chánh Thanh tra tỉnh báo cáo với Đoàn kết quả thực hiện công tác thanh tra, TCD, GQKNTC & PCTN của tỉnh Quảng Nam trong năm 2016 và kế hoạch triển khai năm 2017, trong đó nhấn mạnh những khó khăn, vướng mắc và đề xuất một số kiến nghị với Thanh tra Chính phủ.
Qua báo cáo kết quả thực hiện của tỉnh Quảng Nam. Đ/c Nguyễn Văn Thanh – Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đánh giá cao tỉnh Quảng Nam có nhiều nỗ lực trong công tác TCD, nhiều kiến nghị, phản ánh của công dân được lắng nghe, giải thích; có nỗ lực giải quyết kịp thời khiếu nại tố cáo phát sinh, làm tốt việc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng... Tuy nhiên tỉnh Quảng Nam vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: tỉ lệ giải quyết đơn thư tố cáo chưa được cao, việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị quyết định xử lý sau thanh tra chưa được kiên quyết; tỉ lệ thu hồi sai phạm nộp vào ngân sách nhà nước hàng năm vẫn còn thấp... Để thực hiện tốt công tác này trong thời gian đến, đồng chí yêu cầu Quảng Nam tiếp tục phát huy ưu điểm của tỉnh trong thời gian qua, tổ chức triển khai thanh tra không được bỏ sót đối tượng vi phạm nhưng không được trùng lắp; chủ động kiểm soát và dự báo tình hình đơn thư KNTC phát sinh và quan tâm bố trí lực lượng giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong quá trình thực hiện các công trình trọng điểm hạn chế tối đa đoàn đông người vượt cấp ra Trung ương; trường hợp phức tạp cần xin ý kiến của cấp trên thì chủ động đề xuất...
Đ/c Huỳnh Khánh Toàn cảm ơn ý kiến chỉ đạo của đ/c Nguyễn Văn Thanh – Phó Tổng Thanh tra Chính phủ và kiến nghị Thanh tra Chính phủ trong năm 2017 hỗ trợ Quảng Nam tổ chức lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Thu Ba

Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về TN&MT năm 2017

Email In PDF.

Từ ngày 09-10/3/2017, Bộ TN&MT do Bộ trưởng Trần Hồng Hà chủ trì phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức tập huấn nghiệp vụ và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra ngành TN&MT năm 2017. Hội nghị có sự tham gia của gần 500 cán bộ công chức ngành TN&MT trong cả nước.
Hội nghị đã nghe Đ/c Lê Quốc Trung – Chánh Thanh tra Bộ báo cáo tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của ngành TN&MT; các đơn vị trực thuộc Bộ phổ biến những nội dung các văn bản liên quan đến ngành mới ban hành như Nghị định 155/2016/ NĐ-CP ngày 18/11/2016 về xử phạt VPHC trong lĩnh vực BVMT, Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai...; ý kiến thảo luận sôi nổi của các địa phương về các tồn tại, vướng mắc trong công tác thanh tra, kiểm tra về đất đai, khoáng sản, môi trường, giải quyết khiếu nại tố cáo, đặc biệt liên quan đến lĩnh vực đất đai.
Phát biểu tại Hội Nghị, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo của toàn ngành trong năm 2016, đã góp phần tạo sự chuyển biến trong công tác quản lý nhà nước về TN&MT. Bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại như việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra và việc tổ chức triển khai thực hiện của một số đơn vị chưa đúng quy định; qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, xử lý về các hành vi vi phạm pháp luật nhưng thực tế tỷ lệ thu hồi tiền, đất và các tài sản qua thanh tra vẫn còn thấp; sự phối hợp giữa các Bộ, ngành Trung ương và ở một số địa phương trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo chưa được tốt nên vẫn còn tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp.
Để khắc phục các tồn tại nêu trên, Bộ TN&MT xác định công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017, yêu cầu toàn ngành phải:
- Tăng cường tốt sự phối hợp giữa các bộ, ngành và các địa phương trong công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, tránh chồng chéo, tạo nên sức mạnh đạt hiệu quả công việc cao hơn.
- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về TN&MT cũng như hệ thống pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo.
- Chủ động và linh hoạt trong việc bố trí, sắp xếp con người và nguồn lực cho công tác thanh tra về TN&MT tương xứng với khối lượng nhiệm vụ thực tế phát sinh và yêu cầu công tác quản lý nhà nước của ngành.

 Thanh Bình

Hội nghị triển khai Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tưởng Chính phủ

Email In PDF.

Ngày 09/3/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh chủ trì tổ chức Hội nghị trực tuyến cùng 18 điểm cầu tại 18 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh để triển khai Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân và kế hoạch số 665/KH-UBND ngày 16/02/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Copy of 101504 20170309 133752Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến phát biểu thảo luận của Thanh tra tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Sở TN&MT,... và 05 địa phương bàn về công tác, giải pháp phối hợp giữa UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Kết thúc Hội Nghị, đ/c Lê Trí Thanh đề nghị các Sở, ban, ngành, địa phương thực hiện các nội dung sau:
- UBND cấp huyện: Có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện để triển khai thực hiện Quyết định 81.
- Sở TN&MT tích cực phối hợp với Hội Nông dân trong công tác tuyên tuyền, phổ biến pháp luật về đất đai, hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân ...
Việc phối hợp giữa UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân là cần thiết nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân trên cơ sở quy định của pháp luật vì mục tiêu phát triển chung của tỉnh.

T.Tra

Bàn về biện pháp thực hiện công tác dân vận khéo trong giải quyết khiếu nại hành chính về đất đai

Email In PDF.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Kế hoạch số 21-KH/ĐU ngày 15/11/2016 của Đảng ủy Sở về kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, sáng ngày 03/3/2017, Chi bộ Thanh tra Sở tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về công tác dân vận với nội dung chuyên đề "Biện pháp thực hiện công tác dân vận khéo trong giải quyết khiếu nại hành chính về đất đai". Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Trần Thanh Hà – Phó Bí thư Đảng ủy Sở, toàn thể đảng viên và quần chúng Thanh tra Sở.

thabMở đầu buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Lê Thị Thu Ba – Phó Bí thư Chi bộ đã trình bày khái quát tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, báo cáo đánh giá những ưu điểm, hạn chế và các biện pháp thực hiện dân vận khéo trong giải quyết khiếu nại hành chính về đất đai của đơn vị.
Sau phần báo cáo nội dung chuyên đề, các đảng viên và quần chúng tham gia phát biểu ý kiến, thảo luận sôi nổi về những ưu điểm, hạn chế về công tác dân vận khéo trong quá trình thực hiên nhiệm vụ và chia sẻ các quan điểm gắn với chủ đề của buổi sinh hoạt, trong đó, chủ yếu tập trung vào các biện pháp để thực hiện tốt dân vận khéo trong giải quyết khiếu nại hành chính về đất đai tại đơn vị; tại buổi sinh hoạt chuyên đề, cá nhân đảng viên và quần chúng Thanh tra Sở cũng đã đăng ký kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chính Minh năm 2017.

Thanh Bình

Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp dân định kỳ tháng 03/2017

Email In PDF.

Ngày 01/3/2017, ông Phan Thái Bình - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam chủ trì phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 3/2017, trong ngày đã tiếp 07 lượt với 11 công dân.

Copy of 100825 20170301 081913Sau khi lắng nghe ý kiến của công dân, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, ông Phan Thái Bình kết luận từng nội dung vụ việc như sau:
- Gia đình ông Nguyễn Tấn Bình, P.An Sơn, phản ánh vụ việc của gia đình ông đã được Toà án TP Tam Kỳ thụ lý từ ngày 15/3/2013 đến nay chưa được giải quyết. Nội dung vụ việc của ông Bình, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ nhanh chóng giải quyết trong tháng 04/2017 và báo cáo kết quả để Đoàn ĐBQH tỉnh theo dõi, giám sát.
- Bà Trần Thị Bích Duyên – xã Bình Quế, huyện Thăng Bình kiến nghị việc yêu cầu cấp GCNQSD đất cho gia đình bà bao gồm cả diện tích đất ông Hùng đang sử dụng. Nội dung kiến nghị của bà đang được UBND huyện Thăng Bình giải quyết, đề nghị bà chờ kết quả giải quyết của UBND huyện Thăng Bình.
- Bà Phan Thị Lan - Phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ yêu cầu nhà nước bố trí cho gia đình bà 03 lô đất tái định cư; bà Nguyễn Thị Thanh Xuân – P An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam khiếu nại việc bồi thường đất để xây dựng đường Điện Biên Phủ cho gia đình bà không thỏa đáng, việc không thực hiện đo đạc khi cấp GCNQSD đất cho gia đình bà nên dẫn đến sai diện tích ... Nội dung vụ việc của 02 bà, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ có văn bản chuyển đơn đến UBND thành phố Tam kỳ xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, đồng thời theo dõi, giám sát kết quả giải quyết.
- Bà Trần Thị Lý – xã Tiên lập, huyện Tiên Phước tranh chấp tài sản và đất đai với hộ bà Tiên, đề nghị bà gửi đơn đến Tòa Án huyện Tiên Phước để được giải quyết theo quy định của pháp luật.
- Ông Thái Minh Cảnh – xã Bình Trung, Thăng Bình đề nghị được minh oan và bồi thường thiệt hại, danh dự do oan sai; Bà Phạm Thị Định – xã Bình Dương, Thăng Bình tranh chấp về cấp dưỡng nuôi con. Nội dung vụ việc của 02 ông, bà đang được Tòa án nhân dân các cấp thụ lý, giải quyết, vì vậy đề nghị ông, bà cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, nội dung yêu cầu để được Tòa Án giải quyết theo thẩm quyền, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ có văn bản đôn đốc và giám sát kết quả giải quyết theo qui định.

TTra

Trang 1 trong tổng số 36