Bạn đang ở: Tin tức

Quản lý đất đai

Triển khai Nghị quyết 67/NQ-CP của Chính phủ về Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Email In PDF.

Chiều 29/5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đã có buổi làm việc với Tổng cục Quản lý đất đai và các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ để nghe báo cáo về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 67/NQ-CP của Chính phủ.

Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nêu rõ: Mục tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia về phân bổ, khoanh vùng đất đai cho các ngành, lĩnh vực, các địa phương.

Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước phải được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững nhằm phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực về đất đai, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước.

22- Toan canh hop QHSDD 2905

Báo cáo về việc triển khai Nghị quyết, ông Chu An Trường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai cho biết, Tổng cục đã phối hợp với các đơn vị xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện; xây dựng nội dung điều tra, thu thập thông tin; tham khảo kinh nghiệm của các nước; dự thảo văn bản gửi các Bộ, ngành, UBND các tỉnh về báo cáo tình hình sử dụng đất đến năm 2011- 2020 và nhu cầu sử dụng đất đến năm 2030;...

Về Kế hoạch lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, được xây dựng phải bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, tuân thủ về thời gian, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và trình phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Bên cạnh đó, phân công, làm rõ trách nhiệm, quyền hạn và sự phối hợp của các đơn vị trực thuộc Bộ và các đơn vị liên quan trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự kiến, thực hiện nhiệm vụ được triển khai bắt đầu từ Quý II/2020 tới Quý IV/2022.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ về tính khả thi, bảo đảm thực hiện các nội dung và tiến độ nhiệm vụ lập quy hoạch: từ khâu tổ chức lập, thẩm định, đến trình phê duyệt và công bố, triển khai Quy hoạch sau khi được Quốc hội thông qua; việc phân công thực hiện nhiệm vụ bảo đảm đáp ứng các yêu cầu đặt ra...

Ghi nhận nỗ lực của Tổng cục Quản lý đất đai trong việc chủ động triển khai Nghị quyết số 67/NQ-CP, Thứ trưởng Lê Minh Ngân nhấn mạnh, đây một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục có vai trò quan trọng, tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của nhiều ngành, địa phương, do đó Tổng cục cần tập trung nguồn lực thực hiện, song song với hoàn thành Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm (2021 - 2025). Thứ trưởng chỉ đạo Tổng cục Quản lý đất đai, trước mắt, tập trung rà soát hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch; lưu ý làm rõ vai trò, trách nhiệm của Hội đồng thẩm định; các giải pháp thực hiện; đồng thời hội thảo, tham vấn, lấy ý kiến các Bộ, ngành, các địa phương... để sớm hoàn thiện Kế hoạch, trình Bộ trưởng ban hành. Chủ động phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ chuẩn bị triển khai nhiệm vụ, bám sát tiến độ và bảo đảm chất lượng lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nguồn: www.monre.gov.vn

Hạn chế tối đa việc chậm trễ trong giải quyết hồ sơ TTHC lĩnh vực đất đai

Email In PDF.

Ngày 23/3/2020, Ban Giám đốc Sở đã có buổi làm việc về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam; ông Trần Thanh Hà – Giám đốc Sở chủ trì buổi làm việc với sự tham gia của lãnh đạo Văn phòng, cán bộ chủ chốt của Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam.

241007d50f1df443ad0c - CopyCác thành viên Giám đốc và lãnh đạo cấp phòng thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam đã báo cáo những kết quả đạt được của Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam trong 3 tháng đầu năm 2020, những khó khăn - vướng mắc cùng nhiều kiến nghị, đề xuất, trong đó: khối lượng công việc của Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam tăng lên đáng kể, hồ sơ cấp giấy nhiều hơn cùng kỳ năm 2019, trong khi số lượng biên chế và người làm việc không tăng, chất lượng viên chức chưa đảm bảo nên công tác cán bộ gặp nhiều khó khăn, ...
Sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo Văn phòng và ý kiến của ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Giám đốc thường trực Sở, ông Trần Thanh Hà đã biểu dương sự cố gắng của tập thể Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam, viên chức – người lao động tại các Chi nhánh đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian vừa qua, đồng thời đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam phải: đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, hạn chế đến mức thấp nhất việc chậm trễ trong giải quyết hồ sơ đất đai cho doanh nghiệp và người dân; tìm ra giải pháp tốt hơn trong mối quan hệ công việc giữa Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện với các Phòng – đơn vị thuộc UBND cấp huyện; đẩy nhanh công tác kiểm kê đất đai theo tiến độ được UBND tỉnh giao; tiếp tục kiện toàn nhân sự các Chi nhánh, thực hiện nghiêm túc việc điều động, luân chuyển viên chức tại các Chi nhánh theo đúng quy định; ..../.

Hồng Sơn

Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành đo đạc và Bản đồ Việt Nam (14/12/1959-14/12/2019)

Email In PDF.

Chiều ngày 12/12/2019, được sự thống nhất của Lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam, Chi cục Quản lý Đất đai tổ chức buổi giao lưu gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam (14/12/1959 -14/12/2019). Tham dự buổi giao lưu gặp mặt có Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Quản lý đất đai, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Lãnh đạo Công ty CP An Bình Dương, Công ty CP Đo đạc địa chính & Trắc địa công trình Quảng Nam, Công ty TNHH Tư vấn XD&PTCS hạ tầng số 1, Công ty CP Đo đạc địa chính & Công trình Hưng Bình, Công ty TNHH MTV Trắc Địa Bản đồ Quảng Nam, Công ty TNHH MTV Dương Trung Chu Lai, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng Công ty TN&MT Việt Nam đang thực hiện Dự án XDHSĐC&CSDLQLĐĐ trên địa bàn huyện Quế Sơn, Thăng Bình, Duy Xuyên và các khách mời thuộc các phòng, ban trên địa bàn thành phố Tam Kỳ.

2A578FA9-B804-415C-8365-C121AF7C305EQua buổi giao lưu gặp mặt, Ông Trần Thanh Hà - Giám đốc Sở TN&MT đã có đôi lời hỏi thăm, động viên đến toàn thể các Công ty về kết quả đạt được trong công tác đo đạc và bản đồ năm 2019; đồng thời cũng nêu lên những tồn tại và khó khăn của ngành, gửi lời nhắc nhở đến các đơn vị quản lý và các Công ty đo đạc và bản đồ hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Bước vào giai đoạn phát triển mới, ngành đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường xác định mục tiêu cơ bản phấn đấu trong những năm tiếp theo, đó là:
Tiếp tục tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý và chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác đo đạc, bản đồ dưới nhiều hình thức: Tham quan, thực tập, trao đổi thông tin, cung cấp tư liệu... kết hợp với việc bồi dưỡng trong thực tiễn quản lý, sản xuât để có những bước đi phù hợp với đặc thù của ngành.
Kiến nghị với cơ quan chuyên môn cấp trên cung cấp một hệ thống bản đồ địa hình tỷ lệ lớn hoàn chỉnh và đồng bộ ở tỉnh để khai thác sử dụng với nhu cầu của nhiều mục đích. Kịp thời đề xuất với Lãnh đạo ban hành các văn bản pháp quy nhằm tăng cường công tác quản lý về lĩnh vực đo đạc bản đồ ở nhiều ngành, nhiều cấp và nhiều khu vực.
Nghiên cứu đề xuất phương án hoàn thiện thiết bị và công nghệ để khai thác đạt hiệu quả cao các thiết bị và công nghệ đã được đầu tư.
Đẩy mạnh phát triển phầm mềm ứng dụng và nâng cao trình độ công nghệ, lấy công nghệ thông tin ứng dụng làm trọng tâm để giải quyết các nhiệm vụ của ngành nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả các sản phẩm đo đạc bản đồ.
Đa dạng hóa các hình thức đo đạc kết hợp với sự phát triển công nghệ thông tin trong đơn vị, tạo ra nhiều chủng loại sản phẩm đo đạc bản đồ ở nhiều hình thức khác nhau nhằm đảm bảo chủ động cung cấp thông tin kịp thời, hướng tới phục vụ thực hiện nhiệm vụ của ngành Tài nguyên và Môi trường trong giai đoạn mới cũng như đáp ứng các nhu cầu khác có liên quan.
Từng bước kiện toàn hệ thống lưu trữ bảo quản có hiệu quả các tài liệu sản phẩm đo đạc và bản đồ để phục vụ cung cấp thông tin một cách tốt nhất ở trước mắt và lâu dài.
Phấn khởi tự hào với truyền thống của ngành, cán bộ công chức ngành đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam nói riêng sẽ tiếp tục đóng góp công sức của mình với những thành tích ngày càng vẻ vang hơn góp phần xứng đáng của mình vào sự phát triển chung ngành Tài nguyên và Môi trường của tỉnh nhà và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

Ngọc HIếu

Đại Lộc: Triển khai công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Email In PDF.

Sáng ngày 17/10/2019, UBND huyện Đại Lộc tổ chức cuộc họp triển khai công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Tham dự cuộc họp có ông Hồ Ngọc Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp, dự họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Nội vụ, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính – Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa và Thông tin; Giáo dục, Đài truyền thanh huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

image002qv
Tại cuộc họp, ông Hồ Ngọc Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện triển khai và quán triện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, qua đó đã nêu lên mục đích, yêu cầu; phạm vi, đối tượng, đơn vị thực hiện; nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện (điểm kiểm kê và thời hạn hoàn thành ở từng cấp); sản phẩm giao nộp,...
Qua triển khai, trao đổi ông Hồ Ngọc Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận và chỉ đạo các ngành và địa phương khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:
UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai, quán triệt chủ trương thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cho cán bộ, đảng viên, công chức cấp xã để tham gia phối hợp thực hiện; lập danh sách cử lãnh đạo và công chức tham gia Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc của huyện; đồng thời có văn bản đề xuất thuê đơn vị tư vấn phối hợp thực hiện và gửi về UBND huyện thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tham mưu giải quyết; Tổ chức tuyên truyền chủ trương thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên thông tin đại chúng của xã, thôn.
Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo và tổ giúp việc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan hoàn thành tổ chức thực hiện kiểm kê chi tiết đối với đất do doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa đang quản lý sử dụng; đất do các ban quản lý rừng và các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp; các dự án xây dựng nhà ở thương mại; các công trình sự nghiệp ngoài công lập, công trình công cộng có mục đích kinh doanh; quỹ đất nông nghiệp vào mục đích công ích xã; đất các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; diện tích đất bị sạt lở, bồi đắp.
Đề nghị Công an huyện và Ban chỉ huy quân sự huyện phối hợp với phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và cơ quan có liên quan tổ chức rà soát các địa điểm và diện tích sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; thống nhất với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh về số liệu thống kê, kiểm kê đất quốc phòng, đất an ninh và tổng hợp kết quả kiểm kê đất quốc phòng, đất an ninh trên địa bàn huyện và gửi kết quả cho Phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo đúng quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT.
Đài Truyền thanh – Truyền hình Đại Lộc tổ chức thông tin các văn bản chỉ đạo của cấp trên về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên đài truyền thanh huyện.

Trần Duy Quốc Việt

Họp Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai năm 2019

Email In PDF.

Sáng ngày 09/10/2019, Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai (KKĐĐ) năm 2019 tỉnh họp nghe lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo KKĐĐ báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác KKĐĐ, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo là các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

image001 - Copyvt3333333Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, tiến độ thực hiện công tác KKĐĐ, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành các công tác: Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện KKĐĐ năm 2019; Tập huấn, bàn giao và hướng dẫn phần mềm, triển khai thực hiện công tác kiểm kê đất đai cho 18 huyện, thị xã, thành phố và 244 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; hoàn chỉnh Phương án kiểm kê đất đai trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Chuẩn bị tài liệu, bản đồ và các hồ sơ có liên quan khác phục vụ cho công tác KKĐĐ các cấp xã, huyện, tỉnh; đối với cấp tỉnh đã triển khai công tác chuẩn bị tờ khai cho 1.481 tổ chức sử dụng đất phục vụ công tác KKĐĐ 09 chuyên đề theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và Quyết định số 1762/QĐ-BTNMT.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê trí Thanh - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo KKĐĐ đề nghị các cấp khẩn trương đẩy nhanh công tác KKĐĐ để giao nộp sản phẩm kiểm kê đúng theo quy định; các Sở, Ban, ngành; các huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn cần phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện, thống nhất về diện tích kiểm kê, đảm bảo đúng hiện trạng sử dụng đất, chất lượng đúng tiến độ kế hoạch đề ra; Sở Tài chính sớm thẩm định kinh phí do Sở Tài nguyên và Môi trường trình, tham mưu UBND bố trí kinh phí cho các huyện để thực hiện và hướng dẫn các địa phương việc sử dụng kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

Văn Thương

Trang 1 trong tổng số 45