Bạn đang ở: Tin tức

Quản lý đất đai

Nâng cao năng lực về ĐMC cho QHSD đất tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Ngày 06/8/2010, trong khuôn khổ dự án Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) cho QHSDĐ tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020, Viện Chiến lược chính sách Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn nhằm nâng cao năng lực về đánh giá môi trường chiến lược cho các thành viên đến từ Sở Tài nguyên & Môi trường và một số thành viên tham gia phối hợp thực hiện dự án.DSC_0007

Nội dung buổi tập huấn nhằm trao đổi và thảo luận các vấn đề :

- Xác định những vấn đề môi trường và xã hội cốt lõi cần được xem xét trong quá trình Đánh giá môi trường chính lược cho Quy hoạch sử dụng đất ở Quảng Nam: (1) Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; (2) Chất lượng môi trường đất; (3) Quản lý chất thải rắn; (4) Chất lượng môi trường không khí; (5) Chất lượng môi trường nước và thay đổi chế độ thủy văn; (6) Biến đổi khí hậu; (7) Di tích lịch sử văn hóa; (8) An ninh lương thực; (9) Các tác động xã hội khác (cấu trúc dân số, di cư, dân tộc thiểu số …

- Xác định những khó khăn vướng mắc trong lập Quy hoạch Kế hoạch sử dụng đất giữa Thông tư 19/2009/TT-BTNMT và thông tư 30/2004/TT-BTNMT và vấn đề môi trường được xem xét trong xây dựng Quy hoạch sử dụng đất: (1) Vấn đề cụ thể diện tích các loại đất trên địa bàn tỉnh đã được phân bổ trong QHSDĐ Quốc gia đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH của đất nước; (2) Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cần phải bảo vệ nghiêm ngặt nhằm bảo vệ an ninh lương thực quốc gia, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan môi trường; (3) Theo nhu cậu sử dụng đất của cấp dưới xác định những công trình dự án quan trọng để thể hiện 24 chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh và phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất của tỉnh cho huyện; (4) Căn cứ nhu cầu đăng ký sử dụng của các sở ban ngành và định mức sử dụng đất thể hiện diện tích, địa điểm, mục đích sử dụng, thống nhất diện tích được đăng ký theo nhu cầu sử dụng; (5) Xác định diện tích đất chưa sử dụng và kế hoạch theo từng năm để đưa vào sử dụng; (6) Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến QHKH sử dụng đất do nước biển dâng cao, lũ lụt, bão, xói  mòn…; (7) Phân chia các chỉ tiêu sử dụng đất theo mục đích sử dụng, diện tích đất phải chuyển mục đích sử dụng, diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối; (8) Xác định các khu vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học thông qua QHSDĐ, đánh giá mức độ ảnh hưởng của các hoạt động trong khu bảo tồn ảnh hưởng đến khu bảo tồn; (9) Các hoạt động và chuyển đổi mục đích sử dụng đất ảnh hưởng đến chất lượng môi trường đất

- Tổng quan về đa dạng sinh học, hiện trạng Đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam, thông qua nguyên tắc lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học trong quá trình quy hoạch sử dụng đất. Những thách thức đối với các khu bảo tồn thiên nhiên, diện tích rừng tự nhiên, các loài động vật quý hiếm…

Buổi tập huấn đã thành công tốt đẹp và đã đưa ra những giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc khi thực hiện lập QHKH sử dụng đất đến năm 2020, những vấn đề môi trường và xã hội cốt lõi trong quá trình ĐMC cho QHSDĐ tỉnh Quảng Nam.

L.P Thanh Bình

Lấy ý kiến Dự thảo Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

1277275800.nvNhững năm qua, tỉnh Quảng Nam đã thực hiện tốt chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân trong vùng dự án nhằm thúc đẩy thu hút các nhà đầu tư, phát triển đô thị, dịch vụ du lịch đồng thời từng bước cải thiện, nâng cao đời sống người dân. Theo đó, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư luôn luôn được đặc biệt quan tâm ở tất cả các địa phương bởi sự ảnh hưởng đến lợi ích của từng cá nhân, tổ chức có đất bị thu hồi phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quy hoạch phát triển vùng Đông Quảng Nam

Email In PDF.

Ngày 24/5/2010 UBND tỉnh thông qua quy hoạch phát triển vùng Đông Quảng Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. CT tỉnh Lê Minh Ánh chủ trì cuộc họp, tham gia có Thường trực HĐND, lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố ven biển, các nhà khoa học trong và ngoài nước.

Hội thảo tham vấn báo cáo phạm vi Dự án Đánh giá môi trường chiến lược cho QHSDĐ tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020

Email In PDF.

1273738898_nvTrong khuôn khổ dự án Đánh giá môi trường chiến lược cho QHSDĐ tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020, ngày 07/5/2010 tại Hội An, Viện chiến lược, chính sách Tài nguyên và Môi trường (ISPONRE) đã chủ trì tổ chức Hội thảo để tham vấn ý kiến về báo cáo phạm vi của dự án. 

Kết quả phiên đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư cuối đường Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ

Email In PDF.

1273625107_nvNgày 11/5/2010, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư cuối đường Lê Lợi, thành phố Tam Kỳ đã tổ chức phiên đấu giá cho 14 lô đất trên tổng diện tích: 1.940,60m2, với tổng giá khởi điểm là: 5.239.606.500đồng. 

Hội thảo khoa học "Thực thi chính sách tái định cư trong các dự án phát triển ở vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ" Thực trạng và những vấn đề đặt ra

Email In PDF.

Trong khuôn khổ đề tài khoa học: ĐTĐL/2008T/07 UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Học viện Chính trị Hành chính khu vực III tổ chức Hội thảo về “thực thi chính sách tái định cư các dự án phát triển ở vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ - Thực trạng và những vấn đề đặt ra trong quản lý, phát triển xã hội hiện nay”. 

Thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh Quảng Nam năm 2010

Email In PDF.

Thực hiện kế hoạch công tác thanh tra của Thanh tra Chính phủ năm 2010. Ngày 14/4/2010 UBND tỉnh tổ chức cuộc họp công bố Quyết định số 628/QĐ-TTCP ngày 30/3/2010 của Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh Quảng Nam do ông Lê Minh Ánh - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Trang 43 trong tổng số 44