Bạn đang ở: Tin tức

Quản lý đất đai

Quy hoạch phát triển hệ thống đô thị Quảng Nam

Email In PDF.

Ngày 01/10/2016, tại thành phố Tam Kỳ. Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo Khoa học Quy hoạch phát triển hệ thống đô thị Quảng Nam trong quá trình đô thị hóa và hội nhập quốc tế. Tham dự hội thảo về phía Trung ương có bà Phan Thị Mỹ Linh -Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, Đại diện Lãnh đạo các Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Việt Nam, Viện Nghiên cứu du lịch, Hội di sản Văn hóa Việt Nam, Chương trình định cư con người của Liên hiệp quốc tại Việt Nam, cùng các chuyên gia nghiên cứu về quy hoạch phát triển đô thị; Về phía tỉnh Quảng Nam có ông Huỳnh Khánh Toàn - PCT.TT UBND tỉnh, ông Nguyễn Phú - Giám đốc Sở Xây dựng, Đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành ở tỉnh và Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tại Hội thảo đã được các chuyên gia trình bày 09 tham luận về quy hoạch phát triển hệ thống đô thị Quảng Nam, cụ thể là:

Copy of IMG20161001084205(1) Những nội dung cơ bản trong quy hoạch xây dựng vùng Quảng Nam, vấn đề đô thị hóa thời gian qua; (2) Thời cơ và thách thức của Quảng Nam với khu kinh tế trọng điểm Miền trung trong thời kỳ toàn cầu hóa; (3) Quy hoạch thành phố Tam Kỳ với vai trò đô thị trung tâm của tỉnh và liên kết vùng trong quá trình hội nhập; (4) Đô thị xanh - thông minh, những vấn đề cần đưa ra nghiên cứu cho tỉnh Quảng Nam từ kinh nghiệm của nước ngoài; (5) Quảng Nam hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa và hội nhập quốc tế; (6) Mối quan hệ giữa sinh thái - văn hóa và kinh tế trong quy hoạch phát triển chuỗi đô thị ở Quảng Nam; (7) Di sản thế giới và tiềm năng du lịch Quảng Nam trong quá trình hội nhập, những đề xuất cho quy hoạch xây dựng vùng đến 2030 và tầm nhìn đến 2050; (8) Một số bài học kinh nghiệm nhằm chống chịu với biến đổi khí hậu và giảm thiều rủi ro thiên tai cho các tỉnh Miền Trung Việt Nam nói chung và Quảng Nam nói riêng; (9) Những vấn đề cần quan tâm trong quá trình phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu ở Quảng Nam và Miền Trung Việt Nam.
Qua các nội dung tham luận và các ý kiến thảo luận tại Hội thảo, Ông Trần Ngọc Chính - Thay mặt đoàn Chủ tịch Hội thảo kết luận: Thống nhất đánh giá về những lợi thế và các thách thức của tỉnh Quảng Nam; Tập trung quy hoạch hệ thống phát triển đô thị Quảng Nam đối với quá trình đô thị hóa và quy hoạch đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, kịch bản biến đổi khí hậu tại Quảng Nam đối với quá trình đô thị hóa; Xây dựng thể chế đối với đô thị Quảng Nam trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế./.

Ngọc Hiếu

Kỷ niệm 71 năm ngày Truyền thống ngành Quản lý Địa chất – khoáng sản và ngành Quản lý Đất đai Việt Nam

Email In PDF.

Ngày 28/9 Sở TN&MT long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống ngành Quản lý Địa chất – khoáng sản và ngành Quản lý Đất đai Việt Nam (02&03/10/1945 – 02&03/10/2016). Đến dự buổi lễ có ông Trần Thanh Hà - Phó bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo các phòng, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành quản lý đất đai của Sở.
Tại buổi lễ, Ông Bùi Văn Ba- Trưởng phòng khoáng sản đọc diễn văn ôn lại 71 năm ngày truyền thống ngành khoáng sản Việt Nam, 13 năm quá trình hoạt động khoáng sản của tỉnh Quảng Nam; Ông Phạm Bê - Chi cục trưởng Chi cục quản lý đất đai, đọc diễn văn nhằm ôn lại truyền thống vẽ vang của ngành trong chặng đường dài 71 năm qua; báo cáo tóm tắt những thành tựu đạt được của ngành Quản lý đất đai tỉnh nhà qua gần 20 năm.

IMG 0640Phát biểu tại lễ kỹ niệm, ông Trần Thanh Hà - Phó bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở chúc mừng và đánh giá cao, ghi nhận những đóng góp to lớn và nỗ lực phấn đấu không ngừng của cán bộ, công chức, viên chức ngành địa chất khoáng sản và ngành Quản lý đất đai tỉnh và chỉ đạo một số nội dung trong thời gian đến: Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò quản lý của ngành địa chất - khoáng sản và ngành Quản lý đất đai, góp phần hướng tới khai thác, sử dụng có hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên của tỉnh đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian đến; Chúng ta cần phải tiếp tục rèn luyện, học tập và nghiên cứu góp phần xây dựng ngành địa chất - khoáng sản và ngành Quản lý đất đai tỉnh nhà ngày càng chính quy, hiện đại để đáp ứng ngày càng nhiều hơn, càng rộng hơn, càng sâu hơn nữa, những nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Nguyễn Cao Sang

Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại huyện Thăng Bình

Email In PDF.

Ngày 22/9/2016, tại UBND huyện Thăng Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Tham dự họp có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND huyện Thăng Bình, lãnh đạo UBND của 11 xã: Bình Giang, Bình Phục, Bình Triều, Bình Tú, Bình Trung, Bình Nam, Bình Đào, Bình Dương, Bình Hải, Bình Sa, Bình Minh, huyện Thăng Bình, các đơn vị thi công, tư vấn giám sát. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo UBND huyện Thăng Bình và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn kết luận:

Copy of IMG20160922073356
1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường sớm ban hành văn bản giải quyết 14 trường hợp vướng mắc, khó khăn đã được các đơn vị trực thuộc Sở TN &MT và Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Thăng Bình họp thống nhất giải quyết.
2. Giao UBND huyện Thăng Bình vận dụng Công văn số 1352/STNMT-ĐK ngày 21/9/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường để áp dụng cho huyện Thăng Bình giải quyết các trường hợp tương tự về vướng mắc trong việc cấp GCNQSD đất; tăng cường công tác Chỉ đạo các Phòng, ban của huyện, UBND các xã, tập trung kiểm tra, thực hiện chặt chẽ hồ sơ đầu vào; UBND huyện có những vấn đề gì vướng mắc đề nghị báo cáo ngay về UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường để tăng cường giải quyết.
3. Đối với Số lượng giấy CNQSD đất UBND huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký, hiện nay các xã đã nhận giấy chứng về địa phương nhưng chưa cấp phát cho nhân dân. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các địa phương khẩn trương thông báo và tiến hành cấp phát cho nhân dân đúng theo quy định.
4. Đề nghị các đơn vị thi công và UBND các xã xác định rõ trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện công tác đo đạc, cấp GCNQSD đất, việc bàn giao hồ sơ của đơn vị thi công với UBND xã phải lập đầy đủ biên bản giao nhận, trường hợp UBND các xã, đơn vị thi công có vướng mắc thì báo cáo ngay với Tổ công tác cấp huyện để giải quyết.
5. Đối với 06 xã thực hiện dở dang, khối lượng hồ sơ mà nhân dân chưa kê khai đăng ký vẫn còn 3.509 hồ sơ, đề nghị UBND các xã tuyên truyền và có thông báo gửi đến từng hộ dân thực hiện việc kê khai đăng ký, nếu sau ngày 30/9/2016 mà nhân dân không kê khai đăng ký về quyền sử dụng đất, xem như từ chối quyền lợi của người sử dụng đất và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật đất đai.
6. Đối với 06 xã mới triển khai đo đạc lập bản đồ địa chính (Bình Giang, Bình Phục, Bình Triều, Bình Tú, Bình Trung, Bình Nam, huyện Thăng Bình): Yêu cầu UBND xã chỉ đạo các cơ quan đoàn thể của xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chủ hộ gia đình trực tiếp tham gia xác định ranh giới, mốc giới thửa đất ngoài thực địa tránh tình trạng chồng lấn, tranh chấp đất đai, đến ngày 30/10/2016 phải thực hiện xong công đoạn đo đạc và tăng cường việc kê khai đăng ký cấp giấy CNQSD đất theo quy định.
7. Đề nghị Chi cục Quản lý đất đai tiếp tục cập nhật số liệu báo cáo hàng tuần cho Ban thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Lãnh đạo UBND huyện.
8. UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho UBND huyện Thăng Bình hợp đồng thời vụ thêm cán bộ địa chính tại các xã để giải quyết đẩy nhanh tiến độ đo đạc, cấp GCNQSD đất và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai, kinh phí tỉnh sẽ hỗ trợ cho huyện, trước mắt UBND huyện bố trí tạm ứng kinh phí cho UBND các xã.

Ngọc Hiếu

Quy định trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hôi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Ngày 12/9/2016 UBND tỉnh đã ký Quyết định số 3219/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Quyết định gồm 03 Chương, 21 Điều với 17 Bước thủ tục từ Thủ tục đầu tiên là "Kế hoạch thu hồi đất - Điều 4" đến Thủ tục cuối cùng trong chuỗi quy trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng là "Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất - Điều 20". Theo đó, từng thủ tục được quy định cụ thể các nội dung bao gồm: thời gian thực hiện, thành phần hồ sơ, cơ quan thực hiện, triển khai thực hiện, kết quả của từng thủ tục.

dsc09317-09 32 21 785Quy định về trình tự, thủ tục BT, HT & TĐC để GPMB trên địa bàn tỉnh được ban hành nhằm hệ thống hóa các bước thực hiện, theo đó tăng cường tính minh bạch thông tin thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn trong việc tra cứu, thực hiện; giúp cho các cá nhân, tổ chức, các cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền địa phương các cấp và Nhà đầu tư, nghiên cứu, đối soát để phối hợp thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ BT, HT & TĐC, từ đó đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án và giảm thiểu tối đa những khiếu nại, khiếu kiện có liên quan.
Ngoài ra, một điểm đổi mới khá quan trọng trong Quy định được ban hành lần này là Quy định nộp, trả hồ sơ (Điều 3) theo nguyên tắc: Danh mục hồ sơ, giấy tờ hành chính phải nộp theo quy định tại Quyết định này chỉ nộp một lần, cơ quan thụ lý có trách nhiệm tổng hợp hồ sơ, giấy tờ hành chính đã nộp và đã được phê duyệt theo quy định tại khâu giải quyết thủ tục lần trước để giải quyết thủ tục lần sau.
Quy định được ban hành là một quá trình nỗ lực lớn trong công tác tham mưu của Sở Tài nguyên và Môi trường và với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam. Hy vọng, đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng cho tất cả các cá nhân, tổ chức, nhà đầu tư, doanh nghiệp, cơ quan quản lý Nhà nước triển khai thực hiện công tác BT, HT & TĐC một cách hệ thống, đúng quy định và thống nhất trên toàn địa bàn tỉnh trong thời gian đến.

Thị Phước

Tình hình thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại huyện Duy Xuyên

Email In PDF.

Ngày 06/9/2016, tại UBND huyện Duy Xuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Tham dự họp có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND huyện Duy Xuyên, lãnh đạo UBND các xã: Duy Hải, Duy Nghĩa, đơn vị thi công (Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam). Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo UBND huyện Duy Xuyên và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn kết luận:

Copy of WP 20160906 002
- UBND huyện Duy Xuyên khẩn trương chỉ đạo Tổ công tác của huyện bám sát kế hoạch thi công chi tiết hàng tuần, hàng tháng của các đơn vị thi công và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 382/STNMT-ĐK ngày 05/4/2016, trên cơ sở đó chủ động tổ chức theo dõi và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra; đồng thời hướng dẫn nhân dân thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất theo Công văn hướng dẫn liên ngành số 973/HDLN-STN&MT-CT ngày 20/7/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục thuế tỉnh Quảng Nam. Chỉ đạo UBND các xã Duy Hải, Duy Nghĩa xã bố trí Cán bộ địa chính thường xuyên hoặc ít nhất 03 ngày trong tuần (chưa kể thứ 7, CN) tham gia cùng với đơn vị thi công thực hiện công tác kiểm tra, phân loại hồ sơ, trình ký hồ sơ đã được họp thông qua HĐTV. Theo đó HĐTV cấp xã bố trí thời gian ít nhất trong tuần từ 01 đến 02 lần để tổ chức họp HĐTV cấp xã. Đối với khối lượng hồ sơ đã họp thông qua HĐTV cấp xã, đề nghị UBND xã sớm hoàn thành các thủ tục để trình Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Duy Xuyên thẩm định. UBND huyện Duy Xuyên khẩn trương ký cam kết tiến độ thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai theo Kết luận của UBND tỉnh Quảng Nam tại Thông báo số 227/TB-UBND ngày 31/5/2016;
- UBND huyện Duy Xuyên chỉ đạo, yêu cầu UBND các xã, các hộ dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, đối với 417 hồ sơ chưa kê khai đăng ký, nếu sau ngày 30/9/2016 mà nhân dân không đăng ký về quyền sử dụng đất, xem như từ chối quyền lợi của người sử dụng đất và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật đất đai. Đồng thời đề nghị UBND huyện Duy Xuyên vận dụng Công văn số 3990/UBND-KTTH ngày 20/7/2016 của UBND tỉnh để giải quyết các trường hợp vướng mắc về đất đai tương tự trên địa bàn huyện Duy Xuyên;
- Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (đơn vị thi công) tiếp tục xây dựng lịch chi tiết làm việc hàng tuần, hàng tháng với địa phương, đồng thời có kế hoạch chi tiết thực hiện đến ngày 31/12/2016; Nêu rõ trách nhiệm phối kết hợp của chính quyền địa phương, của nhân nhân trong việc kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất, xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính.
- Sở Tài nguyên và Môi trường đến ngày 15/9/2016 phải có văn bản chính thức trả lời các nội dung kiến nghị của UBND huyện Duy Xuyên báo cáo tại cuộc họp, tổ công tác của Sở phải tăng cường việc kiểm tra, hướng dẫn thực hiện dự án đối với 02 xã Duy Hải và Duy Nghĩa.
- Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Duy Xuyên khẩn trương thẩm định 203 hồ sơ đã trình (xã Duy Nghĩa 10 hồ sơ, xã Duy Hải 193 hồ sơ) để chuyển cho đơn vị thi công viết giấy CNQSD đất.
- Thống nhất cho tiếp tục đo đạc các thửa đất dở dang nằm trong 02 dự án Cienco5 và dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai để cấp giấy CNQSD đất cho nhân dân.
- Đối với xã Duy Hải đề nghị phải tiếp tục thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trong năm 2016; đối với 02 xã Duy Hải và Duy Nghĩa phải đạt trên 70 % khối lượng cấp giấy CNQSD đất cho nhân dân.
- Đối với giấy CNQSD đất đã được Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện ký giấy, đề nghị UBND các xã sớm trao giấy CNQSD đất cho nhân dân, đồng thời tăng cường công tác quản lý hiện trạng sử dụng đất tại các địa phương.

Ngọc Hiếu

Họp nghe báo cáo tình hình và giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong việc cấp giấy CNQSD đất

Email In PDF.

Chiều ngày 11/8/2016, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì họp nghe báo cáo tình hình và giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong việc cấp giấy CNQSD đất các xã vùng Đông Nam của các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên và Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Tham dự họp có lãnh đạo Sở TN&MT, Văn phòng UBND tỉnh, Sở KH &ĐT, Sở Tài Chính, BQL Khu KTM Chu Lai, lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Sở TN&MT, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên; Bí thư và Chủ tịch UBND của 18 xã vùng đông nam  (Tam Thăng, Tam Thanh, Tam Phú, An Phú, thành phố Tam Kỳ; 11 xã: Bình Đào, Bình Minh, Bình Hải, Bình Dương, Bình Sa, Bình Nam, Bình Giang, Bình Phục, Bình Triều, Bình Tú, Bình Trung, huyện Thăng Bình; 02 xã: Duy Hải, Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên và xã Hương An, huyện Quế Sơn), các đơn vị thi công, tư vấn giám sát. Sau khi nghe báo cáo của đại diện lãnh đạo Sở TN &MT và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn kết luận:

1. Đề nghị UBND các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên và Quế Sơn chỉ đạo các Phòng, ban chuyên môn của huyện, thành phố, UBND các xã, phường tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân để kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất, nếu sau ngày 31/8/2016 mà nhân dân không đến kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất thì xem như từ chối trách nhiệm và quyền lợi của người sử dụng đất, mọi thắc mắc sau này Nhà nước không chịu trách nhiệm. Đồng thời hướng dẫn nhân dân thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất theo Công văn hướng dẫn liên ngành số 973/HDLN-STN&MT-CT ngày 20/7/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục thuế tỉnh Quảng Nam.  

WP 20160811 001

 

2. Đối với 07 xã mới triển khai đo đạc lập bản đồ địa chính (Bình Giang, Bình Phục, Bình Triều, Bình Tú, Bình Trung, Bình Nam, huyện Thăng Bình và xã Hương An, huyện Quế Sơn): Đề nghị UBND xã chỉ đạo các cơ quan đoàn thể ở xã nắm bắt, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện công tác xác định ranh giới, mốc giới thửa đất ngoài thực địa, tiến hành kê khai đăng ký QSD đất, đồng thời đề nghị chủ hộ gia đình trực tiếp tham gia xác định ranh giới, mốc giới thửa đất ngoài thực địa để nắm bắt rõ ràng, tránh tình trạng chồng lấn, tranh chấp đất đai. Đối với các thửa đất trồng cây hàng năm khác (đất màu) ranh giới chưa rõ ràng, các hộ dân cần tập trung kiểm tra xác định ranh giới sử dụng và cắm cọc mốc ngoài thực địa, phải xác định khâu xác định ranh giới, mốc giới thửa đất ngoài thực địa là khâu quan trọng, then chốt trong việc xác định diện tích sử dụng đất.

3. Đối với 04 xã phường: An Phú, Tam Phú, Tam Thanh, Tam Thăng với khối lượng giấy CNQSD đất đã viết chưa trình ký (4.645 giấy), đề nghị đơn vị thi công (Xí nghiệp TNMT 3) phối hợp với UBND các xã, phường và Chi nhánh Văn phòng đất đai Tam Kỳ khẩn trương lập các thủ tục trình UBND thành phố Tam Kỳ và Sở Tài nguyên và Môi trường ký giấy CNQSD đất.

4. Đối với 12 xã tiếp tục thực hiện việc kê khai đăng ký, cấp Giấy CNQSD đất tại các huyện: Thăng Bình, Duy Xuyên và thành phố Tam Kỳ với khối lượng hồ sơ đăng ký chưa họp thông qua HĐTV cấp xã 9.953 hồ sơ (thành phố Tam Kỳ: 6.850 hồ sơ, huyện Duy Xuyên 420 hồ sơ, huyện Thăng Bình 2.728 hồ sơ), đề nghị Lãnh đạo UBND các xã, phường khẩn trương tổ chức họp thông qua HĐTV cấp xã và ký xác nhận vào đơn đăng ký, lập thủ tục chuyển cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố thẩm định, trình  UBND cấp huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường ký giấy CNQSD đất.

  5. Giao các đơn vị thi công phối hợp với UBND các xã, phường rà soát lại số liệu mà không làm ảnh hưởng đến việc cấp giấy CNQSD đất (đất do UBND các xã, phường quản lý, đất các khu dân cư phân lô, đất đã và đang triển khai thực hiện các dự án) báo cáo về UBND các huyện, thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25/8/2016 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo thực hiện.

6. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc các đơn vị thi công tăng cường thêm lực lượng để xác định ranh giới, mốc giới thửa đất ngoài thực địa, đo đạc, phân loại, rà soát, đăng ký bổ sung hồ sơ, tiếp tục lập kế hoạch thực hiện chi tiết hàng tuần để gửi cho UBND các huyện, thành phố, Sở TN &MT để theo dõi chỉ đạo và gửi cho UBND các xã, phường, Phòng TN &MT, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố để nắm bắt, phối hợp triển khai thực hiện, hoàn thành công tác cấp giấy CNQSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai các xã vùng Đông Nam các huyện, thành phố: Thăng Bình, Duy Xuyên, Quế Sơn và thành phố Tam Kỳ hoàn thành trong năm 2016./.

Ngọc Hiếu

Hội nghị của Ban thường vụ Tỉnh ủy chuyên đề về công tác bồi thường, hỗ trợ & tái định cư

Email In PDF.

13h30 ngày 12/8/2016, tại Tỉnh ủy Quảng Nam, Ban thường vụ Tỉnh ủy Khóa XXI đã tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác Bồi thường, hỗ trợ & tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010-2016. Hội nghị do các đồng chí: Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Đinh Văn Thu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì, cùng sự tham dự của các thành viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Lãnh đạo UBND tỉnh và Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, địa phương.

20160812 135002

Tại buổi Hội nghị, ông Trần Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường trình bày Báo cáo của UBND tỉnh về công tác BT, HT & TĐC giai đoạn 2010-2016 và Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện giai đoạn 2016-2020. Sau Báo cáo, Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến tham gia của các đại biểu và đặc biệt là ý kiến phát biểu tập trung, thẳng thắn của đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Đinh Văn Thu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh để làm rõ những khó khăn, vướng mắc của cơ chế chính sách, việc thực thi công tác BT, HT & TĐC thời gian qua; phân tích rõ hơn các nhóm nguyên nhân khách quan và chủ quan cũng như các giải pháp để tháo gỡ nút thắt trong công tác BT hiện nay.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự chuẩn bị đầy đủ và nghiêm túc của Sở Tài nguyên & Môi trường trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh Báo cáo cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyên đề công tác BT, HT & TĐC, đồng thời tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Phải xác định công tác BT, HT & TĐC là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác BT, GPMB, trong đó phải gắn trách nhiệm, vai trò tiên phong, gương mẫu của cá nhân mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong quá trình tổ chức thực hiện công tác bồi thường, GPMB.

          - Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ có văn bản chính thức về lĩnh vực để nhấn mạnh thêm một số nội dung thực hiện trong thời gian tới, trong đó tập trung vào 04 nhóm giải pháp, bao gồm: Vấn đề nhận thức; Tổ chức, bộ máy con người; chính sách và tái định cư, đặc biệt đối với các dự án trọng điểm, đột phá của tỉnh nhằm tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

            - Giao cho các đồng chí Bí thư cấp huyện phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ cấp huyện để trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, phân vùng, đứng điểm đến hiện trường để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

   - Tập trung và tăng cường công tác đo đạc, quy chủ đối với những khu vực dự kiến thu hồi đất, đầu tư xây dựng nhiều dự án, thông qua đó tạo điều kiện cho người sử dụng đất được thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng theo quy định của pháp luật đất đai, đồng thời tạo điều kiện để các cấp chính quyền làm cơ sở quản lý hiện trạng sử dụng đất, thuận lợi trong công tác xét duyệt nguồn gốc sử dụng đất và xem xét điều kiện được bồi thường về đất khi có Dự án đầu tư triển khai thực hiện.

Nguyễn Thị Phước

Trang 6 trong tổng số 44