Bạn đang ở:
Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

Thống nhất chủ trương lập dự án xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Sở TN&MT Quảng Nam

Email In PDF.

Thực hiện Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 03/7/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Đề án Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020; Quyết định số 2664/QĐ-UBND ngày 29/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013 – 2015, định hướng đến năm 2020 và căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình số 297/TTr-STNMT ngày 14/10/2014 về việc xin chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam.

tthc2

Mục đích của dự án trên nhằm góp phần vào việc tin học hoá giải quyết các thủ tục hành chính được công khai hơn, minh bạch hơn, ngăn chặn, tiến tới chấm dứt các tệ phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; đồng thời tăng cường sự giám sát của nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với hoạt động quản lý nhà nước của Sở. Đây là nhu cầu bức thiết, hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý trên các lĩnh vực ngành Tài nguyên và Môi trường trong giai đoạn hiện nay.

Hồi đáp Tờ trình 297/TTr-STNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 30/10/2014 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4555/UBND-VX về việc thống nhất chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam, nội dung cụ thể:

1. Thống nhất chủ trương Sở Tài nguyên và Môi trường lập dự án đầu tư xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 giai đoạn 2014 – 2015.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành rà soát, xây dựng dự án, đề cương và dự toán chi tiết trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định, bảo đảm việc khai thác, quản lý, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại đơn vị có hiệu quả, thiết thực

2. Giao Sở Tài chính thẩm định trình phê duyệt và tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí triển khai thực hiện dự án./.

Thạch Thảo

Giao lưu trực tuyến lần 2 năm 2014: Quản lý đất đai luôn là vấn đề được quan tâm

Email In PDF.

Sáng nay ngày 28/10/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức giao lưu trực tuyến giữa Bộ, các Sở TN&MT với nhân dân và doanh nghiệp về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đợt 2 – năm 2014. Cũng như đợt giao lưu trước, đợt giao lưu này có sự tham gia của 63 Sở Tài nguyên và Môi trường trên cả nước.

1

Nội dung đợt giao lưu nhằm trao đổi thông tin, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập của người dân và các doanh nghiệp về quản lý nhà nước trên các lĩnh vực ngành Tài nguyên và Môi trường, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân và doanh nghiệp; giải quyết tốt những bất cập, vướng mắc trong quá trình triển khai công việc tại Sở TN&MT. Đồng thời, giúp Bộ TN&MT xây dựng, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật quản lý nhà nước về các lĩnh vực của ngành.

Qua theo dõi, số lượng các câu hỏi gửi đến của người dân và các doanh nghiệp cho thấy lĩnh vực quản lý đất đai là lĩnh vực rất “nóng” và nhận được sự quan tâm của người dân và doanh nghiệp.

Tại Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam tổng số câu hỏi tiếp nhận: 40 câu hỏi, trong đó Sở trả lời 36 câu (Đất đai: 33 câu; Môi trường 03 câu) và 04 câu được chuyển lên Bộ giải quyết.

Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam đã thực hiện đúng theo tinh thần chỉ của Bộ TN&MT và đã đạt kết quả tốt, giải quyết được các vướng mắc của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

T.Thảo

Tập huấn phần mềm hệ thống thông tin đất đai TMV.LIS 2.0

Email In PDF.

Theo kế hoạch đào tạo thuộc dự án "Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2008 - 2015", từ ngày 20 – 31/10/2014, tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin địa lý eKGIS tổ chức khóa tập huấn về hệ thống thông tin đất đai TMV.LIS 2.0 cho 18 cán bộ thuộc các đơn vị liên quan: Văn phòng Đăng ký tỉnh; Chi cục QLĐĐ; Trung tâm CNTT; Phòng TN&MT, Văn phòng ĐKQSD đất huyện Bắc Trà My, Phòng TN&MT huyện Núi Thành.

DSC05726

Khóa tập huấn giới thiệu và hướng dẫn về các nội dung: Tổng quan về hệ thống thông tin đất đai TMV.LIS 2.0; Kê khai đăng ký và cấp giấy chứng nhận; Các giao dịch biến động...

Đây là khóa tập huấn cuối cùng nằm trong kế hoạch đào tạo của Dự án nói trên. Việc tập huấn phần mềm TMV.LIS phiên bản 2.0 giúp các đơn vị liên quan nắm bắt kỹ thuật cần thiết để phục vụ công tác xây dựng, quản lý, cập nhật và khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai, nhằm liên thông và đồng bộ từ các khâu đo đạc địa chính, phục vụ đăng ký cấp GCN, cho đến xây dựng CSDL theo đúng các yêu cầu quản lý đất đai tại Thông tư 04/2013/TT-BTNMT ngày 24/4/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, góp phần thực hiện thành công dự án "Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2008 - 2015.

Thạch Thảo

Tổ chức giao lưu trực tuyến về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường đợt 2 năm 2014

Email In PDF.

Nhằm giải đáp những thắc mắc của nhân dân và doanh nghiệp, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, ngày 28/10/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp. Đợt giao lưu lần này có sự tham gia của 63 Sở Tài nguyên và Môi trường trên cả nước.

IMG gl

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các phòng, đơn vị chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về phương tiện, thiết bị, kỹ thuật cần thiết để phục vụ buổi giao lưu trực tuyến đạt kết quả tốt.

* Thời gian tiếp nhận và trả lời câu hỏi của nhân dân và doanh nghiệp: bắt đầu từ ngày 20/10/2014 đến ngày 27/10/2014.

          * Thời gian giao lưu: từ 8h00 đến 16h45 ngày 28/10/2014.

          * Địa chỉ tham gia giao lưu trực tuyến: http://quangnam.monre.gov.vn

                                                                        http://gltt.monre.gov.vn

          * Điện thoại liên hệ:   0510. 3810452                  -        0510. 3827135

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam thông báo để nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết và tham gia giao lưu.

T.Thảo

Đào tạo Quản trị mạng và sử dụng ArcGis Tại huyện Núi Thành

Email In PDF.

Nằm trong kế hoạch đào tạo thuộc dự án "Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2008 - 2015", từ ngày 21 – 25/7/2014, tại UBND huyện Núi Thành, Trung tâm Công nghệ thông tin TN& MT Quảng Nam phối hợp với huyện Núi Thành tổ chức lớp tập huấn "Quản trị mạng và sử dụng ArcGIS" cho các đối tượng liên quan đến dự án, gồm 11 cán bộ  thuộc Văn phòng Đăng ký QSD đất, Trung tâm phát triển quỹ đất và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Núi Thành. Đến dự và tham gia khóa tập huấn còn có lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Văn phòng Đăng ký QSD đất huyện Núi Thành.

tb
Thông qua chương trình đào tạo giúp cho cán bộ huyện nắm bắt các kiến thức: mạng máy tính; mô hình OSI; cài đặt, cấu hình và triển khai các dịch vụ mạng trên hệ điều hành Windows server 2008; Kiến thức về bảo mật - an ninh mạng. Tìm hiểu về phần mềm xây dựng và quản lý, cập nhật, phân tích dữ liệu ArcGIS phục vụ dự án trong thời gian tới.
Tiếp theo vào tuần sau (ngày 28/7 -1/8/2014) Trung tâm CNTT TN&MT Quảng Nam sẽ tổ chức khóa tập huấn Nâng cao năng lực cán bộ địa chính huyện với phần mềm MicroStation V8i.

Thanh Bình

Đào tạo Quản trị mạng nâng cao cho cán bộ cấp tỉnh

Email In PDF.

Trong khuôn khổ dự án "Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và Cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2008 -2015 và sau 2015", từ ngày 07 -11/07/2014 tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam tiếp tục triển khai khóa đào tạo Quản trị mạng máy tính nâng cao cho Cán bộ cấp tỉnh. Khóa đào tạo được chuyên gia Huỳnh Văn Anh-Chuyên gia mạng Cisco CCNP giảng dạy. Thành phần tham dự gồm đại diện: Trung tâm CNTT,Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường, Chi cục Biển và Hải đảo, Chi Cục Quản lý Đất đai, Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất tỉnh.

IMG 5959
Thông qua chương trình đào tạo giúp cho học viên tìm hiểu và thực hành trên các thiết bị Cisco: Tổ chức một hệ thống mạng (đảm bảo tối ưu và bảo mật); kết nối một hệ thống mạng từ Trung tâm về Văn phòng Sở; quản trị, phân quyền theo nhóm người dùng tại các Trung tâm, Văn phòng Sở.

Dự kiến trong thời gian tới Trung tâm sẽ tổ chức khóa đào tạo cho cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường và Văn Phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất huyện Núi Thành.

Hội nghị sơ kết Triển khai thực hiện các chương trình khoa học và công nghệ cấp tỉnh đến năm 2015, tầm nhìn 2020

Email In PDF.

Thực hiện Nghị quyết số 58/2006/NQ-HĐND ngày 20/7/2006 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam về "Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Quảng Nam đến 2015, tầm nhìn 2020" Sáng ngày 11/6/2014 UBND tỉnh tổ chức Chương trình hội nghị sơ kết triển khai thực hiện các chương trình khoa học và công nghệ cấp tỉnh đến năm 2015, tầm nhìn 2020.

nqIMG 1440
Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong giai đoạn 2007-2014 có 86/112 đề tài cấp tỉnh được thực hiện, các nhiệm vụ KH&CN đã bám sát 9 chương trình KH&CN cấp tỉnh đến năm 2015, tầm nhìn 2020, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và góp phần giải quyết các vấn đề thực tế đặt ra. Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện các chương trình KH&CN vẫn còn những hạn chế nhất định, cụ thể: 1/ Công tác quản lý nhà nước các nhiệm vụ KH&CN tuy đổi mới và có hệ thống, nhưng còn bất cập: chưa thực hiện triệt để việc khoán kinh phí đến sản phẩm cuối cùng, chưa đáp ứng được yêu cầu giải quyết chất lượng các nội dung đặt ra của nhiệm vụ KH&CN...2/ Một số chương trình chưa được triển khai hết các nội dung đã đề ra, giữa các chương trình chưa có sự cân đối về số lượng nhiệm vụ KH&CN khi các tổ chức và cá nhân đăng ký/đề xuất. 3/ Việc triển khai nhân rộng, đưa các kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống còn chậm, không mang tính thời vụ. 4/ Về đầu tư tiềm lực phát triển KH&CN đã được quan tâm nhưng chưa nhiều, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra.
Sau khi nghe báo cáo sơ kết triển khai thực hiện các chương trình KH&CN cấp tỉnh đến năm 2015, tầm nhìn 2020 của sở Khoa học và công nghệ cùng các báo cáo tham luận của Sở NN&PTNT, Sở Y tế, UBND thành phố Hội An, Sở GD&ĐT. Ông Nguyễn Ngọc Quang - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, chủ trì kết luận như sau:
1- Cần đổi mới tư duy, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển KH&CN.
2- Đổi mới cơ chế và tăng cường quản lý nhà nước về KH&CN
3- Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai đồng bộ tấc cả các nội dung của các chương trình KH&CN cấp tỉnh trong thời gian đến
4- Tập trung đầu tư phát triển tiềm lực, xây dựng chương trình và kế hoạch cụ thể về KH&CN
5- Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của KH&CN tạo không khí thi đua lao động sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội.
6- Tăng cường hợp tác giữa tỉnh với các cơ quan khoa học đầu ngành, các tỉnh phát triển về KH&CN. Khuyến khích các tổ chức , cá nhân hợp tác với các cơ quan khoa học trung ương, địa phương, các cơ quan khoa học nước ngoài thực hiện nghiên cứu – triển khai và đầu tư cho KH&CN của tỉnh.

Thanh Bình

Nâng cao năng lực cán bộ địa chính ngành Tài nguyên và Môi trường

Email In PDF.

Trong khuôn khổ dự án "Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và Cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2008 -2015 và sau 2015", từ ngày 26 -30/05/2014 tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam đã triển khai khóa đào tạo Quản trị mạng máy tính cho Cán bộ cấp tỉnh. Thành phần tham dự gồm đại diện: Trung tâm CNTT, Trung tâm Kỹ thuật, Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi cục Biển và Hải đảo, Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất tỉnh.

IMG 5429
Thông qua chương trình đào tạo giúp cho học viên hiểu thêm về kiến thức: mạng máy tính; mô hình OSI; cài đặt, cấu hình và triển khai các dịch vụ mạng trên hệ điều hành Windows server 2008; Kiến thức về bảo mật - an ninh mạng.
Dự kiến trong tháng 6/2014 Trung tâm sẽ tổ chức khóa đào tạo với các nội dung: Quản trị mạng, Sử dụng ArcGIS, Microstation, TMV.LIS cho cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành.

Thế Dũng

Triển khai công tác năm 2014 tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Sáng ngày 10/02/2014, tại phòng họp Sở TN&MT, ông Nguyễn Viễn – Giám đốc Sở đã chủ trì tổ chức buổi làm việc với Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và đề ra phương hướng thời gian tới. Tham dự cuộc họp có ông Tào Quý Tâm – Phó Chánh Văn phòng Sở  cùng tất cả cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm CNTT TN&MT

IMG_103tt

Tại buổi họp, Trung tâm đã báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2014, những thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp, kiến nghị lãnh đạo Sở xem xét chỉ đạo thực hiện.

Sau khi nghe báo cáo các thành viên tham dự cuộc họp đã trao đổi thảo luận, đóng góp rất nhiều ý kiến, đề xuất các biện pháp giải pháp để góp phần tháo gỡ những khó khăn, kiến nghị lãnh đạo xem xét để giúp Trung tâm ngày càng phát triển.  Qua buổi thảo luận ông Nguyễn Viễn đã chỉ đạo và kết luận một số nội dung chính sau:

- Cần xem xét lại việc thực hiện chương trình giao lưu trực tuyến giữa cán bộ với người dân và doanh nghiệp; chuyên mục tin tức đã cập nhập thường xuyên nhưng vẫn còn cũ, chậm nên cần phải xây dựng một nguồn cùng cấp đủ mạnh và khai thác thông tin nhanh chóng hơn nữa.

- Thống nhất việc xây dựng ban hành Quy chế Quản lý ứng dụng CNTT trong Sở TN&MT; Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 5 năm 2015-2020.

- Dự án xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng Nam cần nhanh chóng chuyển giao trang thiết bị đưa vào hoạt động đồng thời cài đặt đào tạo công nghệ và vận hành hệ thống thông tin đất đai cho 2 huyện thành phố Tam Kỳ, Núi Thành.

- Tiếp tục  xem xét Dự án một cửa điện tử cung cấp dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực đất đai, trình UBND tỉnh phê duyệt thực hiện.

- Cần nhanh chóng hoàn thiện bộ máy tổ chức hoạt động của Trung tâm CNTT TN&MT Quảng Nam thông qua đề án vị trí việc làm nhằm phát huy tính tự giác, tự chủ, chịu trách nhiệm của từng cán bộ để nâng cao hiệu quả công việc.

Phương Thủy

Trang 4 trong tổng số 10