Bạn đang ở:

Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

Làm việc với Lãnh đạo UBND tỉnh về kế hoạch chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường

Email In PDF.

Trên cơ sở Kế hoạch số 114/KH-STNMT ngày 20/1/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về đề án phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Ngày 12/3/2021, đ/c Hồ Quang Bửu – Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp về chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường, cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh và cán bộ chủ chốt của Sở Tài nguyên và Môi trường.

doi so 2 - Copy

Tại buổi làm việc, đ/c Nguyễn Văn Thọ – Phó Giám đốc Sở báo cáo tóm tắt kết quả đạt được, kế hoạch chuyển đổ số của ngành, một số khó khăn vướng mắc và đề xuất của Sở. Qua báo cáo tóm tắt, phát biểu của các thành viên tham gia dự họp, đ/c Hồ Quang Bửu đã đánh giá cao những nỗ lực của Sở trong chỉ đạo điều hành đáp ứng được công việc có nhu cầu về số hóa… Tiếp thu các đề xuất của Sở, đề nghị cần xây dựng đề cương chi tiết từng hạng mục làm căn cứ đề xuất. Bên cạnh đó, đ/c Hồ Quang Bửu nhấn mạnh: Việc chuyển đổi số lĩnh vực tài nguyên và môi trường đã ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển chung của cả tỉnh, cần có sự kết nối chia sẽ dữ liệu giữa các cấp, tra cứu thông tin của người dân. Thành lập nhóm zalo về chuyển đổi số theo chủ trương toàn ngành phải thực hiện, lồng ghép họp chuyên đề chuyển đổi số vào giao ban định kỳ của Sở, hàng tháng có báo cáo định kỳ cho UBND tỉnh để xem xét. 

Quý Tâm

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính

Email In PDF.

Sáng ngày 2/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì cuộc họp trực tuyến nghe Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam báo cáo về Dự án Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính (Dự án 513).

02032021- Toan canh hop truc tuyen De an 513 va DDBD

 Tham dự có lãnh đạo các đơn vị: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Tổng cục Quản lý đất đai.

Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Dự án 513, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam Hoàng Ngọc Lâm cho biết, từ năm 2012-2014, Cục đã bàn giao bản đồ nền địa hình hệ tọa độ quốc gia VN-2000 được chuyển vẽ đường biên giới quốc gia, đường địa giới hành chính, mốc địa giới, điểm đặc trưng trên đường địa giới hành chính cho 55/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; hoàn thành biên tập bộ bản đồ nền tỷ lệ 1:50.000, 1:250.000 phủ trùm vùng biển Việt Nam từ bờ biển ra đến đường cơ sở Lãnh hải phục vụ triển khai thực hiện phương án phân định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo Việt Nam.

Từ năm 2014-2019, Cục đã thực hiện khảo sát thực tế các khu vực chồng lấn địa giới hành chính cấp tỉnh do lịch sử để lại, biên tập, in bản đồ phương án xác định địa giới hành chính cấp tỉnh tại các khu vực chưa xác định địa giới hành chính; phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng phương án xác định địa giới hành chính trình Chính phủ xem xét, quyết định đối với các khu vực tồn tại do lịch sử để lại. Đến nay, Chính phủ đã ban hành 07 Nghị quyết xác định địa giới hành chính cấp tỉnh liên quan đến 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau khi có Nghị quyết của Chính phủ và văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện của Bộ Nội vụ, Cục đã chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và UBND các tỉnh có liên quan hoàn thành việc xác định địa giới hành chính, cắm mốc, đo tọa độ, độ cao mốc địa giới hành chính, ký pháp lý và bàn giao hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính gốc thực địa tại các khu vực nêu trên theo Nghị quyết của Chính phủ cho 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để hoàn thiện bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp theo Quyết định số 513/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Cục đã chủ động xây dựng nguyên tắc, phương án phân định ranh giới quản lý hành chính các tỉnh có biển; phối hợp với Bộ Nội vụ và 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức hội thảo lấy ý kiến trước khi triển khai khảo sát thực địa để lập hồ sơ, bản đồ gốc thực địa thực hiện theo phương án phân định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo Việt Nam làm căn cứ trình cấp có thẩm quyền quyết định. Đến nay đã cơ bản hoàn thành phương án phân định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo đối với cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh.

Từ năm 2017 đến tháng 12/2020, Cục đã hoàn thành kiểm tra nghiệm thu kỹ thuật hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp đã được hoàn thiện, hiện đại hóa theo Dự án 513 của 46/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp được 14 tỉnh;...

Cũng theo ông Hoàng Ngọc Lâm, thực hiện Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về kéo dài thời gian triển khai thực hiện Dự án 513, trong thời gian tới, Cục sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết các khu vực chồng lấn địa giới hành chính cấp tỉnh do lịch sử để lại tại khu vực Nam núi Hải Vân và hòn Sơn Chà sau khi có quyết định giải quyết của cấp có thẩm quyền để chuyển vẽ lên bản đồ địa giới hành chính gốc thực địa và xác định địa giới hành chính cấp tỉnh tại khu vực mới phát sinh.

Đối với việc xác định ranh giới quản lý hành chính trên biển, Cục sẽ phối hợp với Bộ Nội vụ, cơ quan trung ương và địa phương nghiên cứu, đề xuất phương án giải quyết 8 cặp tỉnh chưa thống nhất ranh giới quản lý hành chính trên biển để Bộ Nội vụ hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt phương án xác định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo giữa 28 đơn vị hành chính cấp tỉnh, 129 đơn vị hành chính cấp huyện và 610 đơn vị hành chính cấp xã có biển.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có biển hoàn thiện bộ hồ sơ, bản đồ xác định ranh giới quản lý biển, đảo để bàn giao cho các địa phương hoàn thiện hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính.

Cục cũng sẽ tiến hành kiểm tra, nghiệm thu kỹ thuật hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đồng thời hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính cho 49 tỉnh, thành phố sau khi được Bộ Nội vụ thẩm định công nhận chất lượng các sản phẩm Dự án của địa phương và tổ chức tập huấn, cung cấp sản phẩm cơ sở dữ liệu và chuyển giao quy trình công nghệ cập nhật, khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính đến các bộ, cơ quan trung ương và 63 tỉnh, thành phố phục vụ công tác quản lý và sử dụng.

Đồng tình với kế hoạch triển khai Dự án 513 trong thời gian tới của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, bà Phạm Thu Hằng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho rằng, việc xác định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo giữa 28 đơn vị hành chính cấp tỉnh, 129 đơn vị hành chính cấp huyện và 610 đơn vị hành chính cấp xã có biển cần được sớm hoàn thành làm căn cứ để công bố Danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều vùng ven biển Việt Nam, các cụm đảo lớn và tập bản đồ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm và đường ranh giới cách đường mép nước thấp nhất trung bình nhiều năm 3 hải lý vùng biển Việt Nam góp phần quản lý nhà nước tổng hợp, thống nhất về biển và hải đảo thời gian tới.

Đại diện Tổng cục Quản lý đất đai, ông Phạm Ngô Hiếu, Cục trưởng Cục Đăng ký đất đai cũng đề xuất hoàn thiện việc lập hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp thống nhất trên phạm vi cả nước làm cơ sở để xác định các mốc địa giới hành chính trên thực địa, tránh được tình trạng tranh chấp địa giới hành chính của các cấp dưới góp phần thực hiện tốt Luật Đất đai.

Kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa nhất trí với Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 513 trong thời gian tới của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cũng như các đề xuất của lãnh đạo các đơn vị tham dự cuộc họp, đồng thời đề nghị Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cần bám sát kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với đơn vị thực hiện các nội dung công việc của dự án, đảm bảo đúng tiến độ đề ra, sản phẩm được hoàn thành với khối lượng theo đúng quy định.

Đối với các dự án tại các địa phương, Cục cần khẩn trương đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện các hạng mục công việc; tập trung xử lý dứt điểm những tranh chấp liên quan đến địa giới hành chính; đồng thời xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống mốc địa giới hành chính các cấp trên thực địa, xác định tính chính xác, đầy đủ, phù hợp và thống nhất của hệ thống mốc và hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính.

Theo http://www.monre.gov.vn/

 

Hội nghị Ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường năm 2020

Email In PDF.

Trong 02 ngày 5 - 6/11, tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Bộ TN&MT (TN&MT) phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Ứng dụng công nghệ thông tin ngành TN&MT năm 2020. Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ông Trần Quý Kiên phát biểu tại Hội nghị

 Tham dự Hội nghị có đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính ,…; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, lãnh đạo Sở TN&MT các tỉnh, thành phố và các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin trực thuộc Bộ TN&MT, Sở TN&MT.

Hội nghị được tổ chức nhằm thúc đẩy, hướng dẫn, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử và giải đáp, hỗ trợ quản lý, chuyên môn kỹ thuật công nghệ thông tin (CNTT) tại Bộ TN&MT, Sở TN&MT các địa phương; hướng tới chuyển đổi số, phát triển ngành TN&MT, góp phần tiến tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quý Kiên cho biết, trong thời gian vừa qua, Bộ TN&MT đã hoàn thành cung cấp Dịch vụ công trực tuyến kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia; xây dựng, kết nối các nền tảng thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của Ngành và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; triển khai xây dựng và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành về TN&MT ở Trung ương và địa phương. Các kết quả này đã thực sự giúp thay đổi phương thức làm việc trên môi trường điện tử, thay thế sử dụng giấy tờ truyền thống; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính; cung cấp dịch vụ công trực tuyến, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo hiệu quả công việc; góp phần quản lý, khơi thông, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, nâng cao chất lượng cuộc sống....

Thứ trưởng Trần Quý Kiên cũng cho biết, mặc dù đạt được các kết quả đáng kể nêu trên, tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên môi trường cũng còn nhiều nội dung triển khai chưa được như mong đợi, còn thiếu quy định pháp lý cho việc kết nối, liên thông, chia sẻ sử dụng dữ liệu; việc xây dựng các cơ sở dữ liệu còn chậm, chưa được cập nhật thường xuyên và còn mang tính cục bộ; kết nối, chia sẻ sử dụng dữ liệu còn hạn chế; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn thấp… “Đây vấn đề cần có quyết tâm cao, đặc biệt của người đứng đầu, kiên quyết thay đổi phương thức làm việc từ giấy tờ, thủ công sang môi trường điện tử; phân tích, xử lý thông tin-dữ liệu để đạt được mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến cho cá nhân, tổ chức được thuận tiện mọi lúc mọi nơi” - Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng nhận định, Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 749/QĐ-TTg, trong đó, chuyển đổi số ngành TN&MT là một nội dung trọng tâm.

“Chuyển đổi số thì đầu tiên là chuyển đổi nhận thức, thay đổi mô hình quản lý, quản trị, mô hình hoạt động dựa trên công nghệ số để hiện thực hoá những thay đổi đó. Bởi vậy, chuyển đổi số là cuộc cách mạng về thể chế nhiều hơn là về công nghệ. Ngành TN&MT là ngành điều tra cơ bản với hoạt động chính của ngành là tạo lập ra thông tin, dữ liệu; là một trong các ngành có nhiều thông tin, số liệu nhất trong các ngành kinh tế - kỹ thuật hiện nay và có yêu cầu cung cấp thông tin rất lớn từ xã hội; sẽ là ngành có tương lai sáng lạn trong kỷ nguyên số.” – Thứ trưởng Trần Quý Kiên nhấn mạnh tới vai trò của thay đổi tư duy và mô hình quản lý công nghệ số trong toàn ngành TN&MT

Trong bối cảnh đặc biệt như vậy, Hội nghị này nhằm đánh giá các kết quả đã đạt được, các vấn đề vướng mắc, tồn tại; đồng thời xác định phương hướng lộ trình, thúc đẩy thực hiện trong thời gian tới trọng tâm là chuyển đổi số toàn diện ngành TN&MT, góp phần tiến tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh với mục tiêu cụ thể: “Ngành TN&MT sẽ cơ bản vận hành trên nền tảng số, phương thức làm việc của ngành dựa vào phân tích, xử lý thông minh dữ liệu tổng hợp, đa ngành, góp phần quan trọng vào tiến trình xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh”.

Các nhiệm vụ cụ thể về công nghệ thông tin của ngành TN&MT trong thời gian tới bao gồm 5 nội dung chính như sau: (1) Xây dựng, hoàn thiện thể chế tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai xây dựng vận hành Chính phủ/Chính quyền điện tử, chuyển đổi số toàn diện ngành TN&MT; Kiến trúc hệ thống thông tin, quy định kỹ thật; quy định cung cấp, chia sẻ, sử dụng thông tin, dữ liệu; đơn giá-định mức… (2) Xây dựng chương trình chuyển đổi số ngành TN&MT; tạo lập không gian số xóa nhòa khoảng cách và thời gian trong không gian thực; sáng tạo đổi mới; ứng dụng rộng rãi công nghệ, giải pháp của Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư; (3) Triển khai, xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành mang tính chất nền tảng bảo đảm kết nối, chia sẻ sử dụng rộng rãi, thuận lợi phục vụ quản lý điều hành, phục vụ người dân, doanh nghiệp; (4) Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin dữ liệu trong toàn ngành; (5) Rà soát, sắp xếp tổ chức và huy động nguồn lực thực hiện.

Tại Hội nghị, ông Lê Phú Hà, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã giới thiệu về Kế hoạch số 777/KH-BCSĐ ngày 09/9/2020 của Ban cán sự Đảng Bộ TN&MT thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

“Ngành TN&MT sử dụng 90% thiết bị sử dụng công nghệ số; 80%-90% công tác dự báo, cảnh báo, giám sát dựa trên phân tích, xử lý, dữ liệu theo thời gian thực, đưa ra quyết định chính xác, kịp thời. 90%- 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 & được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau của người dùng. 100% hồ sơ công việc về TNMT tại cấp bộ; 90% cấp tỉnh; 80% cấp huyện; 60% cấp xã được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng. 100% chế độ báo cáo, thống kê được tích hợp, kết nối phục vụ Bộ, ngành và kết nối, chia sẻ phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 20% GDP Đóng góp của thông tin, số liệu, cơ sở dữ liệu TN&MT cho kinh tế số. 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua hệ thống thông tin. 100% cơ sở dữ liệu quốc gia hoàn thành và kết nối, chia sẻ; 80% cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoàn thành và kết nối, chia sẻ” - Ông Lê Phú Hà báo cáo và nhấn mạnh về các mục tiêu cụ thể đặt ra tới năm 2025 được nêu trong Kế hoạch 777/KH-BCSĐ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, tọa đàm về các nội dung tham luận tổng kết, đánh giá thực hiện Chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin TN&MT đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; công tác ứng dụng CNTT, triển khai Chính phủ điện tử TN&MT năm 2019-2020 và nhiệm vụ các năm tiếp theo; việc triển khai Kế hoạch số 777/KH-BCSĐ ngày 09/9/2020 của Ban cán sự Đảng Bộ TN&MT thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; triển khai, vận hành Chính phủ điện tử; chuyển đổi số trong hoạt động của Bộ, ngành, địa phương, phát triển chính phủ số, chính quyền số các cấp; công tác thông tin, lưu trữ tài liệu TN&MT; công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và giải pháp thực hiện; hướng dẫn Khung kiến trúc ứng dụng CNTT TN&MT tại các địa phương;…

Trên cơ sở kết quả Hội nghị, Bộ TN&MT sẽ chỉ đạo, đưa ra các quyết sách, biện pháp nhằm thực hiện mạnh mẽ, có hiệu quả để đẩy mạnh có hiệu quả công tác ứng dụng CNTT, vận hành Chính phủ điện tử, chuyển đổi số toàn diện tạo đột phá trong hiện đại hóa, phát triển ngành TN&MT, đổi mới phương thức làm việc, đổi mới quản trị nhà nước, cải cách hành chính, xây dựng bộ máy, tổ chức hợp lý, gọn nhẹ trên nền tảng số; mô hình mới về quản lý tài nguyên, kiểm soát ô nhiễm môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và nước biển dâng./.

Nguồn http://www.monre.gov.vn/

Triển khai sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc

Email In PDF.

Ngày 05/6/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin – truyền thông Quảng Nam tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý văn bản và xử lý công việc cho công chức – viên chức – người lao động các phòng – đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

54c535d945b5b8ebe1a4 - CopyTại buổi tập huấn, công chức – viên chức – người lao động các phòng - đơn vị thuộc Sở đã được nghe hướng dẫn cách sử dụng, vận hành thử nghiệm phần mềm Q-Office và Email công vụ mới, cụ thể qua các thao tác về cách đăng nhập; quản lý văn bản đến, văn bản đi và hồ sơ công việc; lập phiếu yêu cầu, đề xuất; trao đổi nội bộ; ký số văn bản trực tiếp trên phần mềm đối với lãnh đạo, gửi nhận văn bản liên thông trên phần mềm Q-Office...đặc biệt QTI đã đưa vào sử dụng dịch vụ xác thực SSO (Single sign-on) cho phép một tài khoản truy cập nhiều ứng dụng khác nhau.
Ông Trần Thanh Hà – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và chỉ đạo điều hành của Sở, nhằm thay đổi thói quen làm việc và triển khai các nhiệm vụ có hiệu quả, cũng như chương trình công tác của ngành; yêu cầu các đồng chí lãnh đạo các Phòng, đơn vị và toàn thể công chức - viên chức – người lao động tham gia lớp tập huấn thực hiện nghiêm túc chương trình tập huấn, chủ động, tích cực học tập để đạt kết quả tốt nhất, đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT của cơ quan./.

Hồng Sơn

Tình hình xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam năm 2020

Email In PDF.

Sáng ngày 4/3, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam để nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện thời gian qua năm 2019, và nhiệm vụ triển khai trong thời gian đến năm 2020. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp.

IMG 4291
Năm 2019, công tác ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền điện tử tại Quảng Nam đạt nhiều kết quả tích cực. Quảng Nam đã tăng 23 bậc, lên vị trí thứ 18 trong bảng chỉ số xếp hạng ứng dụng CNTT (ICT-Index) năm 2019. Tỉnh đã tập trung xây dựng, triển khai các hệ thống thông tin dùng chung, phục vụ hoạt động của các cơ quan nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp, cụ thể: Triển khai vận hành Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, hệ thống phần mềm một cửa điện tử, đáp ứng theo yêu cầu tại Nghị định 61/NĐ-CP ngày 23 /4/2018 của Chính phủ. Đến nay, đã triển khai sử dụng tại 19/19 Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 18/18 huyện, thị xã, thành phố, 244 xã, phường triển khai sử dụng phần mềm một cửa điện tử để theo dõi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Tuy nhiên, việc triển khai sử dụng phần mềm một cửa điện tử ở cấp huyện, cấp xã tại một số địa phương còn hạn chế, chưa đồng bộ. Tất cả các Sở, ban, ngành và 18 huyện, thị xã, thành phố đã kết nối liên thông phần mềm QOffice với Trục liên thông văn bản của tỉnh để gửi nhận văn bản điện tử giữa các đơn vị.
Tại cuộc họp các thành viên Ban chỉ đạo đã nêu một số khó khăn vướng mắc thực hiện xây dựng Chính quyền điện tử. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu tổ chức nâng cấp Kiến trúc Chính quyền điện tử lên phiên bản 2.0, tổ chức lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia CNTT nhằm hoàn thiện Kiến trúc, đảm bảo phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ Việt Nam 2.0 và mang tính định hướng tổng thể, làm cơ sở để các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện. Đối với các huyện, xã chưa sử dụng hoặc sử dụng còn hạn chế phần mềm một cửa điện tử, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá, xác định nguyên nhân do địa phương đơn vị, hệ thống phần mềm hay cách thức tổ chức triển khai, từ đó có giải pháp để đảm bảo 100% các xã, huyện sử dụng phần mềm. Đồng thời, tổ chức nâng cấp, khắc phục các điểm bất cập của phần mềm một cửa điện tử, cổng DVC trực tuyến của tỉnh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo tích hợp với Cổng DVC Quốc gia.
Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, tổ chức hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc gửi nhận văn bản điện tử không kèm văn bản giấy kể từ ngày 01/3. Khẩn trương nâng cấp phần mềm Qoffice;....
Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ghi nhận và đánh giá cao các kết quả đạt được trong công tác xây dựng Chính quyền điện tử trong thời gian qua, cải thiện được chỉ số xếp hạng về ứng dụng CNTT của tỉnh so với cả nước. Về triển khai cung cấp DVC trực tuyến mức độ 3,4, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh, các ngành, địa phương cần đẩy mạnh việc cung cấp DVC trực tuyến theo lộ trình của TW và của tỉnh. Tổ chức đánh giá nguyên nhân các dịch vụ công trực tuyến phát sinh ít hồ sơ, người dân, doanh nghiệp ít sử dụng, đề ra giải pháp để nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến. Cần đặt ra chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến cụ thể cho từng lĩnh vực, từng địa phương để có biện pháp thực hiện đạt kết quả.

TTCNTT

Xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và định hướng phát triển kinh tế số trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0

Email In PDF.

Sáng ngày 22/11/2019, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo "Xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và định hướng phát triển kinh tế số trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0". Tham dự gồm Lãnh đạo Bộ, ban ngành Trung ương, Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, các Sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.
Hội thảo tập trung giới thiệu về Nghị quyết số số 52-NQ/TW ngày 27/09/2019 và giải pháp, định hướng triển khai Nghị quyết, khuyến nghị với chính quyền địa phương; thảo luận Báo cáo dự thảo Đề án Xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020 – 2025; Lộ trình xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh - mối liên hệ phân cấp và phối hợp giữa các cơ quan trung ương và chính quyền địa phương; Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế chia sẻ, kinh tế số trong Chiến lược quốc gia về 4.0, sự chủ động của địa phương; Kinh nghiệm của Ngân hàng Thế giới trong hỗ trợ các nước xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh; An toàn – an ninh thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 trên địa bàn tỉnh... thông qua các phát biểu của lãnh đạo đến từ các Bộ, ban ngành Trung ương.

IMG 3822Sau khi nghe ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tham dự Hội thảo, UBND tỉnh Quảng Nam kết luận, chỉ đạo các Sở, ban, ngành phải phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cụ thể: Đầu tư tương xứng điều kiện hạ tầng CNTT phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh; thực hiện hoàn thành việc xây dựng nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh và kết nối các hệ thống ứng dụng CNTT, cơ sở dữ liệu từ tỉnh đến cơ sở và kết nối với các hệ thống của Bộ ngành; nâng cấp, hoàn thiện các hệ thống ứng dụng CNTT, chuẩn hóa các cơ sở dữ liệu đã triển khai, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, công tác chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp trong cơ quan Nhà nước của tỉnh; đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ hiện thực hóa Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam.

CNTT

Hội nghị Ứng dụng Công nghệ thông tin ngành TN&MT năm 2019

Email In PDF.

Ngày 11&12/10/2019, tại TP. Đà Nẵng, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị ứng dụng Công nghệ thông tin ngành TN&MT năm 2019. Hội nghị do Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chủ trì, cùng với sự tham dự của đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ KH&ĐT, Bộ Xây dựng, Ban Cơ yếu Chính phủ...; đại diện lãnh đạo Sở TN&MT 63 tỉnh, thành phố và các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin trực thuộc Sở TN&MT.
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đánh giá cao những nỗ lực của ngành trong ứng dụng CNTT. Tuy nhiên, cũng thẳng thắn chỉ ra những nội dung còn hạn chế như còn thiếu quy định pháp lý cho việc kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu; Việc xây dựng các cơ sở dữ liệu còn chậm, không được sử dụng, cập nhật; Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn rất thấp...

image003 - CopyquancanhCác nội dung chính của Hội nghị gồm: Tổng kết, đánh giá công tác ứng dụng CNTT, triển khai Chính phủ điện tử TN&MT năm 2018-2019 và nhiệm vụ các năm tiếp theo; Hướng dẫn về công tác thông tin, dữ liệu TN&MT; Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành TN&MT phiên bản 2.0; Hướng dẫn Khung kiến trúc ứng dụng CNTT tại các địa phương; Công tác đảm bảo an toàn, an ninh và bảo mật thông tin trên không gian mạng; Chuyển đổi số, các giải pháp công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư ngành TN&MT; Giới thiệu Đề án tổng thể cơ sở dữ liệu về đất đai quốc gia; Giới thiệu về xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu môi trường (quan trắc, đa dạng sinh học..); Giới thiệu Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu không gian địa lý quốc gia; Giới thiệu về xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu tài nguyên nước; Giới thiệu Đề án Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu TN&MT kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các địa phương, các bộ, ngành.
Hội nghị đã cùng nhau trao đổi, tọa đàm về tình hình, kinh nghiệm cũng như những vướng mắc trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, Chính phủ điện tử tại các Sở TN&MT, các đơn vị trực thuộc Bộ; các giải pháp công nghệ, trang thiết bị mới trong ứng dụng công nghệ thông tin... góp phần thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành, chuyên môn nghiệp vụ, cải cách hành chính.

Thanh Bình

Tập huấn về nhiệm vụ và nâng cao kỹ năng ứng cứu sự cố máy tính cho đội ngũ cán bộ an toàn thông tin

Email In PDF.

Ngày 30/10/2019, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm ứng cứu sự cố máy tính Việt Nam (VNCERT) triển khai lớp Đào tạo nghiệp vụ cho đội ứng cứu sự cố máy tính của tỉnh năm 2019 nhằm phổ biến chức năng, nhiệm vụ và nâng cao kỹ năng ứng cứu sự cố máy tính cho đội ngũ cán bộ An toàn thông tin của tỉnh Quảng Nam. Đến dự khai mạc có bà Phạm Thị Ngọc Quyên - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, đại diện Lãnh đạoTrung tâm ứng cứu sự cố máy tính Việt Nam (VNCERT), cùng hơn 90 cán bộ phụ trách CNTT tại các cơ quan Đảng, chính quyền cấp tỉnh và huyện, các Sở - Ban - Ngành trong toàn tỉnh Quảng Nam.

h5 - CopyTại lớp tập huấn, các học viên được nghe báo cáo viên trình bày giới thiệu Quyết định 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia, Giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của Đội ứng cứu sự cố máy tính tỉnh Quảng Nam theo quyết định số 1692/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 10/6/2019; Giới thiệu tổng quan về an toàn thông tin đối với hệ thống; An toàn thông tin đối với hệ thống mạng; các thiết bị đầu cuối; mã độc, phần mềm độc hại; xử lý sự cố virus máy tính; giải pháp an toàn thông tin hiện nay, giả lập tình huống mất an toàn thông tin và đào tạo kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin trong tình huống giả lập cho cán bộ chuyên trách CNTT của tỉnh.
Với mong muốn chương trình đào tạo cung cấp các kiến thức tổng quan về an toàn, bảo mật thông tin, xử lý sự cố máy tính, giúp cho cán bộ phụ trách CNTT có thể xử lý sự cố mạng, an ninh mạng, sự cố máy tính tại đơn vị mình, cũng như phối hợp với cán bộ kỹ thuật của Sở Thông tin và Truyền thông và Trung tâm ứng cứu sự cố máy tính Việt Nam (VNCERT) trong việc cung cấp thông tin về tình hình mất an toàn thông tin tại đơn vị và địa phương. Ngoài ra các học viên còn có những trao đổi, thảo luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong việc bảo mật, an toàn thông tin tại đơn vị. Lớp tập huấn sẽ diễn ra trong 02 ngày: ngày 30/9/2019 và 01/10/2019).

Thế Dũng

Trang 1 trong tổng số 10