Bạn đang ở:
Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT

Email In PDF.

Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Giao lưu trực tuyến giữa Bộ, các Sở TN&MT với nhân dân và doanh nghiệp tại địa phương năm 2016

Email In PDF.

Ngày 07/11/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức giao lưu trực tuyến giữa Bộ, các Sở TN&MT với nhân dân và doanh nghiệp về công tác quản lý tài nguyên và môi trường tại địa phương năm 2016 với Chủ đề: "Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp". Đây là nhiệm vụ trọng tâm của Bộ và ngành tài nguyên và môi trường, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

IMG 0935

Nội dung đợt giao lưu nhằm trao đổi thông tin, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập của người dân và các doanh nghiệp về quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực ngành Tài nguyên và Môi trường, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân và doanh nghiệp; giải quyết tốt những bất cập, vướng mắc trong quá trình triển khai công việc tại Sở TN&MT. Đồng thời, giúp Bộ TN&MT xây dựng, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật quản lý nhà nước về các lĩnh vực của ngành.

Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận và trả lời: 04 câu hỏi. Trong đó lĩnh vực Đất đai: 03 câu, lĩnh vực Tài nguyên nước 01 câu.
Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam đã thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của Bộ TN&MT và đã đạt kết quả tốt, giải quyết được các vướng mắc của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Xuân Trường

Tích hợp Cơ sở dữ liệu đất đai

Email In PDF.

Ngày 23-24/9/2016 tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền Thông Hà Nội, Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức Tập huấn về "Tích hợp Cơ sở dữ liệu đất đai". Trong khuôn khổ dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai (giai đoạn 1). Thành phần tham gia gồm các cán bộ chuyên trách về cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai thuộc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Văn phòng Đăng ký Đất đai của 26 tỉnh thành khu vực phía Nam.

Copy of IMG20160923095855Nội dung khóa tập huấn gồm: Giới thiệu cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia căn cứ theo khoản 2 điều 121 Luật Đất đai 2013; Mô hình, cấu trúc cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia: mô hình dữ liệu không gian đất đai, mô hình dữ liệu thuộc tính đất đai; Siêu dữ liệu đất đai; Trao đổi, phân phối dữ liệu đất đai và siêu dữ liệu đất đai; Cài đặt, vận hành, tích hợp cơ sở dữ liệu đất đai.
Tại Hội thảo Tổng cục Đất đai đã báo cáo hiện trạng dữ liệu, mô hình tổ chức, khung pháp lý và nguồn lực trong quản lý đất đai. Bên cạnh đó đã vạch ra lộ trình phát triển, kiến trúc tổng thể và giải pháp xây dựng hệ thống tích hợp CSDL đất đai quốc gia; Hệ thống được áp dụng theo mô hình vừa tập trung vừa phân tán; CSDL phân tán cho 64 tỉnh thành, tập trung CSDL tại 2 datacenter đặt tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đồng bộ dữ liệu bằng đường truyền từ tỉnh lên trung ương 500Mbps, huyện lên tỉnh 30Mbps.
Các đơn vị tại các Sở TN&MT các tỉnh đã sôi nổi tham gia thảo luận về nội dung trong khóa tập huấn, bên cạnh đó đã nêu lên những bất cập cần đưa ra giải pháp và lộ trình phát triển chung để các tỉnh có cơ sở pháp lý trong xây dựng CSDL địa chính cũng như CSDL đất đai trong thời gian sắp tới. Dự kiến theo kế hoạch, việc tích hợp hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia sẽ triển khai vào năm 2020-2022.

Thanh Bình

Hội nghị ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường năm 2016

Email In PDF.

Từ 08 - 09/9/2016, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Cục Công nghệ thông tin Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành TN&MT năm 2016. Tham dự có ông Nguyễn Linh Ngọc - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Tiến Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các đơn vị trực thuộc Bộ, đại diện các Sở TN&MT các tỉnh, thành phố, Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT thuộc các Sở.

images1680530 2
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc nhấn mạnh, công nghệ thông tin đang trở thành nhân tố cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Những năm qua Bộ TN&MT đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn, kiện toàn nâng cấp hệ thống tổ chức bộ máy làm CNTT, triển khai nhiều dự án, đề án quan trọng, nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực chuyên ngành và các hoạt động của ngành TN&MT.
Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá công tác ứng dụng công nghệ thông tin TN&MT năm 2015- 2016, tập trung trao đổi, thảo luận, tháo gỡ khó khăn và đề ra các giải pháp hữu hiệu cho nhiệm vụ CNTT trong thời gian tới.
Hội nghị đã triển khai: Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 1/7/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Chương trình hành động của Bộ TN&MT thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử theo Quyết định số 3455/QĐ-TNMT ngày 28/12/2015 của Bộ TN&MT. Chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 179/2004/QĐ-TTg ngày 06/10/2004.
Cũng trong Hội nghị này, các đại biểu được học tập những kinh nghiệm ứng dụng CNTT hiệu quả qua báo cáo tham luận của đại diện các Sở TN&MT và các giải pháp ứng dụng CNTT mang lại hiệu quả về kinh tế, xã hội của các đơn vị nghiên cứu.

CNTT

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử

Email In PDF.

 Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành chỉ thị yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, hội, đoàn thể căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14.10.2015 của Chính phủ về chính phủ điện tử, trên cơ sở định hướng chiến lược của địa phương, của ngành và kế hoạch hành động về xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh, các đơn vị xây dựng kế hoạch hành động về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và triển khai chính quyền điện tử phục vụ công tác quản lý, điều hành, cải cách thủ tục hành chính.

DSC05730

Đào tạo nâng cao năng lực cán bộ địa chính ngành TN&MT.

UBND tỉnh yêu cầu phải triển khai vận hành, ứng dụng có hiệu quả các hệ thống CNTT bao gồm phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu đã đầu tư, xây dựng. Đồng thời đánh giá hiệu quả của các hệ thống CNTT, báo cáo các hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai về Sở Thông tin và truyền thông để có giải pháp khắc phục. Rà roát, lựa chọn các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị để triển khai cung cấp trực tuyến từ mức độ 3  trở lên, xây dựng danh mục và lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và tích hợp lên cổng thông tin điện tử của tỉnh…

T. Thảo 

Đào tạo nâng cao năng lực cán bộ địa chính thành phố Tam Kỳ

Email In PDF.

Trong khuôn khổ Kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực và tiếp nhận thiết bị dự án Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và CSLD quản lý đất đai tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2008-2015 và sau 2015. Từ ngày 19-21/01/2016 tại UBND thành phố Tam Kỳ, Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT Quảng Nam tiếp tục tổ chức lớp đào tạo nâng cao năng lực cán bộ địa chính và chuyển giao thiết bị cho cán bộ địa chính 13 xã, phường trực thuộc thành phố Tam kỳ.

IMG 7430Khóa tập huấn nhằm đào tạo cách sử dụng phần mềm MicroStation V8i trong đó giới thiệu: Tổng quan về phần mềm MicroStation V8i, khả năng và phạm vi ứng dụng, hướng dẫn sử dụng chức năng phần mềm MicroStation V8i, biên tập dữ liệu, tương tác giữa phần mềm MicroStation V8i và AutoCad; Khai thác sử dụng Hệ thống thông tin đất đai: Hướng dẫn tra cứu thông tin, tạo đơn đăng ký cấp GCN, hướng dẫn tra cứu thông tin hồ sơ địa chính số.
Đây là khóa tập huấn cuối cùng nằm trong kế hoạch đào tạo thuộc dự án trên. Qua khóa tập huấn, giúp cho các cán bộ nắm bắt được các kỹ thuật cần thiết để triển khai tốt dự án Xây dựng Hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Quảng Nam.Tại khóa tập huấn mỗi cán bộ địa chính xã, phường đ­ượcTrung tâm CNTT TN&MT đại diện Sở TN&MT giao 01 bộ máy tính, 01 bộ lưu điện và 01 thiết bị mạng router.

Phương Thủy

Đào tạo nâng cao năng lực cán bộ địa chính huyện Núi Thành

Email In PDF.

Từ ngày 12-14/01/2016 tại trụ sở UBND huyện Núi Thành, Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT Quảng Nam tổ chức đào tạo nâng cao năng lực cán bộ địa chính và chuyển giao thiết bị cho cán bộ Phòng TN&MT huyện Núi Thành, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và UBND xã, thị trấn thuộc huyện Núi Thành thuộc dự án Xây dựng Hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Quảng Nam giai đoạn năm 2008-2015 và sau năm 2015.

Copy of IMG 0795Khóa tập huấn nhằm đào tạo cách sử dụng phần mềm MicroStation V8i trong đó giới thiệu: Tổng quan về phần mềm MicroStation V8i, khả năng và phạm vi ứng dụng, hướng dẫn sử dụng chức năng phần mềm MicroStation V8i, biên tập dữ liệu, tương tác giữa phần mềm MicroStation V8i và AutoCad; Khai thác sử dụng Hệ thống thông tin đất đai: Hướng dẫn tra cứu thông tin, tạo đơn đăng ký cấp GCN, hướng dẫn tra cứu thông tin hồ sơ địa chính số. Qua khóa tập huấn, giúp cho các cán bộ nắm bắt được các kỹ thuật cần thiết để triển khai tốt dự án Xây dựng Hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Quảng Nam.
Tại khóa tập huấn mỗi xã, phường được tiếp nhận 01 bộ máy tính, 01 bộ lưu điện và 01 thiết bị mạng router.

Phương Thủy

Đánh giá chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước

Email In PDF.

Ngày 30/12/2015 Sở Thông tin và Truyền thông đã có Báo cáo đánh giá chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2015. Mức độ ứng dụng CNTT được đánh giá trên cơ sở thu thập số liệu, đánh giá xếp hạng về mức độ ứng dụng CNTT của báo cáo từ các Sở, Ban, Ngành (31 đơn vị) và 18 huyện, thành phố và đối chiếu số liệu theo dõi của Sở TT&TT trong năm, đánh giá được thực hiện theo 4 tiêu chí: hạ tầng kỹ thuật CNTT, hạ tầng nhân lực CNTT, ứng dụng CNTT, môi trường tổ chức - chính sách và được chia thành 02 nhóm: Sở, Ban, ngành và huyện, thành phố.
Về cơ sở hạ tầng kỹ thuật: Hầu hết các Sở, Ban, ngành, huyện, thành phố đã có mạng Lan và kết nối Internet, với tổng số máy tính 6.477, tỉ lệ máy tính/cán bộ công chức ở cấp tỉnh đạt 97%, ở cấp huyện đạt 86%.
Về nhân lực CNTT: Hầu hết Văn phòng các Sở, Ban, Ngành, Văn phòng UBND các huyện, thành phố của tỉnh đều bố trí cán bộ phụ trách về CNTT, trong đó tổng số là 115 cán bộ, nhìn chung các cán bộ đều đã qua đào tạo và sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các ứng dụng khác.

mptdVề ứng dụng CNTT: Cung cấp thông tin đã có 18 huyện, thành phố và 31 Sở, Ban, ngành đã có Website/Portal; cung cấp dịch vụ công trực tuyến hầu hết các cơ quan Nhà nước đều cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và 2, một số các đơn vị đã bắt đầu triển khai chính thức hoặc thử nghiệm cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 như: Sở Tài nguyên và Môi trường (18 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về các lĩnh vực: Đất đai, Môi trường, Khoáng sản, Tài nguyên nước), Công an tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông,...; ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp: đã triển khai sử dụng tại 60 Sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; phần mềm một cửa: đã có 05 huyện, thành phố và 02 Sở đã triển khai phần mềm một cửa, một số đơn vị bắt đầu xây dựng đề án triển khai mô hình một cửa theo hướng hiện đại như: Sở Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải,....
Về môi trường - chính sách: Hiện nay có 33 đơn vị có chính sách ưu đãi cho cán bộ chuyên trách CNTT (kinh phí hỗ trợ quản trị cổng/trang thông tin điện tử,...).
Đa số đều có kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm. Về kết quả đánh giá xếp hạng CNTT của các Sở, Ban, ngành: Sở Tài nguyên và Môi trường đứng vị thứ 2 đồng hạng với Sở Thông tin và truyền thông, Sở Công Thương chỉ sau Cục thuế tỉnh Quảng Nam. Thành phố Tam Kỳ đứng vị thứ nhất về mức độ ứng dụng CNTT của các huyện/thành phố với số điểm là 98/100 điểm.

Phương Thủy

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước ngành tài nguyên và môi trường

Email In PDF.

DSC 5331 resize

Ngày 15/12, Cục Công nghệ thông tin (CNTT) trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2016. Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Cùng tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Cục Công nghệ thông tin.
Tích cực thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường
Báo cáo tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Lê Phú Hà cho biết, trong năm 2015, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ; sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trực thuộc Bộ cùng với sự đoàn kết, khắc phục khó khăn, toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Cục đã tích cực hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ được giao; tiếp tục đẩy mạnh, ứng dụng CNTT vào quản lý điều hành và chuyên môn nghiệp vụ của Bộ và toàn ngành TN&MT, góp phần vào cải cách hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc gia.

DSC 5282 resize

Năm 2015, Cục Công nghệ thông tin đã chú trọng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ và toàn ngành tài nguyên và môi trường. Cụ thể như Thông tư số 45/2015/TT-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2015 ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường; Quyết định số 3317/QĐ-BTNMT ban hành kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 1209/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2015, định hướng đến năm 2020...; hoàn thành xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; đang nghiên cứu, xây dựng Chương trình hành động của Bộ TN&MT thực hiện Nghị quyết về Chính phủ điện tử.
Cục CNTT cũng luôn quan tâm tới công tác tổ chức cán bộ và đào tạo. Cục tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy. Cục thường xuyên cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn nhằm tăng cường năng lực quản lý và chuyên môn nghiệp vụ; tổ chức thường xuyên các khóa đạo tạo, tập huấn về công nghệ cũng như quản lý hệ thống thông tin cho cán bộ đơn vị trực thuộc Bộ và các Sở TN&MT đảm bảo cho nhiệm vụ quản lý, xây dựng và vận hành ứng dụng CNTT vào công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của ngành từ Trung ương đến địa phương.
Đồng thời, Cục cũng tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường ứng dụng CNTT vào công tác quản lý, điều hành của Bộ như: hỗ trợ các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai dịch vụ công trực tuyến; chủ trì thực hiện các dự án "Triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia tại Bộ TN&MT" và hạng mục "Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Bộ"; bảo đảm triển khai hệ thống quản lý văn bản và Hồ sơ công việc của Bộ, quản lý vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật an toàn và bảo mật thông tin...
Bên cạnh đó, Cục CNTT cũng tích cực thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, dự án ứng dụng CNTT trong ngành tài nguyên và môi trường. Năm 2015, Cục Công nghệ thông tin triển khai, thực hiện 07 dự án chuyên môn chuyển tiếp (01 dự án cấp Chính phủ và 06 dự án cấp Bộ) và một số dự án mở mới. Trong đó, dự án cấp Chính phủ "Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai (giai đoạn 1) đang được thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng.
Ngoài ra, công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế cũng được Cục quan tâm, đẩy mạnh. Công tác thi đua khen thưởng và chính trị, đoàn thể cũng được thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Bộ (Cục đã tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội Đảng các cấp theo đúng kế hoạch của Đảng ủy Bộ TN&MT).

Đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường

DSC 5317 resize

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc chúc mừng và đánh giá cao những kết quả mà Cục CNTT đã đạt được trong năm 2015. Cục CNTT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, cải tiến phương thức làm việc, hiện đại hóa hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Bộ.
Trong năm 2016, Thứ trưởng đề nghị Cục CNTT cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm là: (i) đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử ngành TN&MT, trong đó, chú trọng thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ban hành kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; (ii) đảm bảo tiến độ xây dựng và chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật về ứng dụng CNTT trong ngành TN&MT; (iii) tiếp tục thực hiện các dự án và nhiệm vụ chuyên môn, nhất là các dự án về xây dựng cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường; xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến... nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ công tác quản lý nhà nước ngành tài nguyên và môi trường; (iv) tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy theo hướng hiện đại, phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước của Bộ và tăng cường bồi dưỡng lực lượng cán bộ trẻ, đủ điểu kiện đáp ứng yêu cầu trong thời đại công nghệ thông tin đang phát triển mạnh mẽ; (v) triển khai ứng dụng chữ ký số bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin; tăng cường các giải pháp về an ninh, an toàn thông tin trên mạng...
Cũng nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Bộ TN&MT, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đã trao tặng các danh hiệu khen thưởng của Bộ cho các tập thể, cá nhân thuộc Cục CNTT có thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự phát triển chung của toàn ngành TN&MT.

DSC 5354 resize

DSC 5383 resize

Nguồn: www.monre.gov.vn

Trang 1 trong tổng số 8