Bạn đang ở:
Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

Bàn giao chứng thư số và Tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số

Email In PDF.

Trong 02 ngày 30-31/05/2019, Tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Công nghệ Thông tin chủ trì tổ chức bàn giao chứng thư số, tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số trên phần mềm Q.Office. Thành phần gồm lãnh đạo, văn thư Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam phối hợp hướng dẫn.

a095de2bbea75bf902b6 - CopyNhằm mục đích triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong các hoạt động cơ quan, đơn vị; bước đầu thực hiện văn bản điện tử có ký số liên thông 3 cấp trên phần mềm Q.Office. Tại buổi tập huấn, Trung tâm Công nghệ Thông tin đã bàn giao chứng thư số cho từng cá nhân và đơn vị đã đăng ký theo Công văn số 1147/STNMT-CNTT ngày 17/7/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam Về việc đăng ký thông tin đề nghị cấp chứng thư số cá nhân. Sở Thông tin và truyền thông đã tiến hành hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số online trên Q.Office V1.0 và phần mềm VSIGN-PDF.

Phương Thủy

Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin

Email In PDF.

Ngày 25/4/2019, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Chủ trì hội nghị có Ông Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ông Phạm Hồng Quảng – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam, tham dự hội nghị: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách CNTT các Sở, Ban, ngành; Lãnh đạo: UBND các huyện, thị xã, thành phố và Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố.

4cc702464932ac6cf523 - Copy
Hội nghị đã thông qua Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, các báo cáo tham luận: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, UBND Thị xã Điện Bàn, huyện Tây Giang... Sở TN&MT đã trình bày tham luận Ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, nhằm đánh giá các khó khăn vướng mắc trong công tác ứng dụng CNTT tại Sở. Đặc biệt thực hiện theo Quyết định 964/QĐ-BTNMT ngày 17/4/2019 về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ TN&MT thực hiện NQ 17/NQ-CP của Chính phủ đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới: Tiếp tục triển khai thực hiện Xây dựng Cơ sở dữ liệu địa chính, kết nối liên thông với dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh trong giai đoạn 2019-2020; Xây dựng, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu đất đai (Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai, cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cơ sở dữ liệu giá đất, cơ sở dữ liệu địa chính) cấp tỉnh trong giai đoạn 2021-2025; Xây dựng Cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý (GIS), Cổng thông tin địa lý tỉnh Quảng Nam, nhằm cung cấp chia sẽ hạ tầng dữ liệu không gian, dịch vụ dữ liệu (services) nền phục vụ vận hành, phát triển Chính quyền điện tử, đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn 2019-2020 tiếp tục hoàn thiện trong giai đoạn 2021-2025; Xây dựng Cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Nam thuộc Đề án Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường trong giai đoạn 2019-2020, tiếp tục hoàn thiện trong giai đoạn 2021-2025, ....
Kết luận Hội nghị, Ông Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao các bài tham luận, ý kiến đóng góp của các đại biểu và chỉ đạo một số nội dung sau: Cần nâng cao nhận thức về lĩnh vực CNTT nhằm đáp ứng các yêu cầu phát triển bền vững trong tình hình mới; Sớm hoàn chỉnh kế hoạch hành động Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025; Tập trung ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công hành chính cấp độ 3,4; liên thông văn bản 3 cấp; liên thông văn bản giữa khối Đảng và Nhà nước,....

Thanh Bình

Hội nghị ứng dụng CNTT ngành TN&MT năm 2018

Email In PDF.

Ngày 09/11/2018, tại TP Huế, Hội nghị ứng dụng công nghệ thông tin của ngành tài nguyên và môi trường do Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chủ trì, Hội nghị có sự tham dự của đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Ban Cơ yếu Chính phủ...; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị chuyên trách về CNTT của ngành TN&MT.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quý Kiên cho biết, ngành TN&MT là Ngành điều tra cơ bản. "Vấn đề TN&MT luôn nhận được sự quan tâm của cử tri, nhân dân cả nước. Để đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước của ngành; đặc biệt phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, Bộ TN&MT sẽ chỉ đạo, đưa ra các quyết sách, biện pháp nhằm thực hiện mạnh mẽ, có hiệu quả trong công tác ứng dụng CNTT, vận hành Chính phủ điện tử, góp phần hiện đại hóa, phát triển ngành TN&MT, góp phần phát triển kinh tế xã hội, sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu...", Thứ trưởng Trần Quý Kiên nhấn mạnh.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe trình bày nhiều nội dung quan trọng liên quan đến ứng dụng CNTT của Ngành: trình bày và xin ý kiến về dự thảo Thông tư quy định về thu thập thông tin, dữ liệu TN&MT (hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu TN&MT); giới thiệu các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành từ Trung ương đến địa phương ngành TN&MT (gồm: Hệ thống tương tác trong chỉ đạo điều hành giữa Bộ TN&MT với các Sở TN&MT các địa phương, tích hợp trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ; Hệ thống tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh kiến nghị cùa tổ chức, cá nhân về vi phạm pháp luật về TN&MT; Hệ thống thông tin báo cáo tổng hợp ngành TN&MT phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành,...); Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành TN&MT phiên bản 2.0 và định hướng ứng dụng CNTT tại các địa phương; Đề án Xây dựng Hệ CSDL quốc gia về quan trắc TN&MT; báo cáo công tác đảm bảo an toàn, an ninh và bảo mật thông tin; ứng dụng chữ ký số và chứng thực chữ ký số trong triển khai Chính phủ/Chính quyền điện tử; Hệ thống cơ sở dữ liệu TN&MT trong xây dựng đô thị thông minh,...
Đặc biệt, các đại biểu đã dành thời gian trao đổi, tọa đàm về tình hình, kinh nghiệm triển khai ứng dụng CNTT, Chính phủ điện tử tại các Sở TN&MT, các đơn vị trực thuộc Bộ; các giải pháp công nghệ, trang thiết bị mới trong ứng dụng CNTT...

f8ead51a538cb3d2ea9d
Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quý Kiên chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và các Sở TN&MT tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT, Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử theo nhiệm vụ, quyền hạn được phân công; trọng tâm xây dựng, vận hành, khai thác sử dụng hệ thống thông tin CSDL TN&MT chuyên ngành, kết nối liên thông, thông suốt từ địa phương đến trung ương bảo đảm điều kiện triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến; cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ quản lý, hoạch định chính sách, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn và nâng cao hiệu quả hiệu lực thực hiện nhiệm vụ; hiện đại hóa hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ cải cách hành chính.

CNTT

Ứng dụng Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS) trong quản lý Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Chiều ngày 24/5/2018, tại Hội trường Khách sạn Bàn Thạch, Số 10 Bạch Đằng, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam, Sở TN&MT tổ chức buổi Hội thảo "Ứng dụng Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS) trong quản lý TN&MT tỉnh Quảng Nam". Thành phần tham dự gồm có: Lãnh đạo Sở đ/c Nguyễn Viễn Giám đốc Sở chủ trì, đ/c Nguyễn Văn Thọ Phó Giám đốc Sở; UBND tỉnh; UBND 18 huyện, thị xã, thành phố; Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh: Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quảng Nam, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Quảng Nam; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và Phòng TN&MT 18 huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo phòng, đơn vị trực thuộc Sở .

IMG 2250 - CopyHội thảo "Ứng dụng Hệ thống Thông tin địa lý GIS trong quản lý TN&MT" với sự góp mặt của các đơn vị tài trợ cũng là những công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp những giải pháp về công nghệ thông tin địa lý (GIS), giải pháp bảo mật hệ thống, phần mềm: Công ty TNHH Việt Nam – Đan Mạch VidaGIS; Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin Địa lý EK; Công ty tư vấn giải pháp CNTT Toàn Cầu Xanh, Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt chi nhánh TP. Đà Nẵng; Công ty TNHH FixCom; Công ty TNHH đầu tư & phát triển công nghệ Nguyên Huy.

IMG 2265 - Copy
Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề: Vai trò dữ liệu ngành TN&MT trong nghị định 73/2017/NĐ-CP Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu TN&MT (Trung tâm CNTT TN&MT); Giải pháp GIS dùng chung trên nền thông tin địa lý cấp tỉnh phục vụ công khai, minh bạch thông tin đất đai và thông tin quy hoạch kế hoạch sử dụng đất góp phần nâng cao chỉ số PCI cấp tỉnh (Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin Địa lý EK); Giải pháp ứng dụng GIS trong quản lý dữ liệu TN&MT (Công ty Vida GIS); Tham luận hệ thống thông tin quản lý môi trường Quảng Nam (Công ty Toàn Cầu Xanh); Tham luận cập nhật, tích hợp CSDL nền địa lý trên cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám (Công ty Fixcom); Tham luận về tăng cường an toàn thông tin trong trao đổi và chia sẻ thông tin dữ liệu TN&MT (Công ty Lạc Việt).
Hội thảo cũng đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đ/c Nguyễn Viễn; ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS trong công tác quản lý TN&MT, đồng thời định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, khắc phục các hạn chế rào cản của việc triển khai ứng dụng GIS nhằm quản lý, khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu TN&MT đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả.

Lê Phước Thanh Bình

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin trong ngành TN&MT

Email In PDF.

Ngày 26/01/2018 tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở TN&MT Thành phố HCM tổ chức Hội thảo Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin trong ngành TN&MT với sự tham gia của các cơ quan ban, ngành thành phố và 25 Sở TN&MT khu vực phía Nam.

DSC 9144 1 - Copy
Tại Hội thảo các tham luận được trao đổi chia sẻ với lượng thông tin đa dạng tạo nền tảng định hướng ứng dụng CNTT trong ngành TN&MT bao gồm: Định hướng Ứng dụng CNTT trong ngành TN&MT - Ông Nguyễn Bảo Trung Cục phó Cục Thông tin và Dữ liệu TN&MT; Định hướng về vai trò dữ liệu TN&MT trong việc xây dựng thành phố HCM trở thành đô thị thông minh - Ông Dương Anh Đức Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông thành phố HCM; Hạ tầng CNTT và Trung tâm dữ liệu thế hệ mới – Ông Đoàn Nguyên Lãm Công ty Cisco Việt Nam; Định hướng Kiến trúc tổng thể CNTT ngành TN&MT thành phố HCM – Ông Bùi Hồng Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin TN&MT thành phố HCM; Nền tảng Arcgis Enterprise trong quản lý TN&MT – Ông Nguyễn Viết Cường Công ty ERSI Việt Nam; Tăng cường ATTT trong trao đổi chia sẻ thông tin dữ liệu TN&MT- Ông Trịnh Ngọc Minh Công ty Cisco Việt Nam; Hệ thống thông tin đất đai hướng tới đô thị thông minh – Ông Nguyễn Tất Thắng – Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS.

Xuân Nguyễn

Nghị định mới về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường

Email In PDF.

Ngày 14/6/2017, Chính phủ đã ban hành số Nghị định 73/2017/NĐ-CP về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thay thế Nghị định 102/2008/NĐ-CP ngày 15/9/2008 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2017.

 mg 6107 resize-14 19 56 006 1
Nghị định này quy định việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu về đất đai, tài nguyên nước, địa chất và khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, viễn thám, tài nguyên môi trường biển và hải đảo (thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường); cơ chế phối hợp, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường. Nghị định được áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có hoạt động thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo Nghị định, thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phải là các thông tin, dữ liệu được thu nhận và lưu trữ theo đúng quy định. Thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường gồm thông tin, dữ liệu về: Đất đai; tài nguyên nước; địa chất và khoáng sản; môi trường; khí tượng thuỷ văn; đo đạc và bản đồ; tài nguyên môi trường biển và hải đảo; biến đổi khí hậu; viễn thám.

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có hoạt động thu thập, quản lý , khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nghị định gồm 08 chương, 33 điều, quy định các những nguyên tắc chung trong công tác thu thập, tổ chức lưu trữ, bảo quản, liên thông, tích hợp, khai thác, cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường theo quy định, bảo đảm phù hợp với thực tế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước, chỉ đạo, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ, thiết thực tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

So với Nghị định 102/2008/NĐ-CP ngày 15/9/2008 của Chính phủ, Nghị định số 73/2017/NĐ-CP có nhiều điểm mới quan trọng.

Thứ nhất là, đối tượng của Nghị định bao gồm thông tin, dữ liệu các lĩnh vực về tài nguyên và môi trường trong bối cảnh thông tin dữ liệu về tài nguyên và môi trường hiện nay chủ yếu là dạng số, được quản lý, lưu trữ trên môi trường điện tử. Khối lượng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường ngày càng lớn, nhu cầu sử dụng thông tin, dữ liệu của xã hội ngày càng tăng.

Thứ hai là, Nghị định quy định cơ chế tập hợp đầy đủ nhất, quản lý thống nhất tất cả các thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường hiện có của các cơ quan nhà nước (các bộ, ngành, địa phương) và các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước. Đồng thời khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia vào việc tạo lập, thu thập, cung cấp thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường theo hướng xã hội hóa.

Thứ ba là, tổ chức, quản lý thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường gồm các nội dung về bảo quản, lưu giữ và tu bổ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường; duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường; sao lưu, phục hồi thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Thứ tư là, tạo những điều kiện cung cấp, sử dụng thuận lợi, dễ dàng nhằm khai thác hiệu quả nhất nguồn thông tin dữ liệu, sử dụng lao động quá khứ, tiết kiệm chung cho xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thứ năm là, Nghị định cũng bổ sung mới các nội dung nguyên tắc kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường giữa các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường; kết nối, tích hợp thông tin, số liệu quan trắc tài nguyên và môi trường trên môi trường điện tử.

Đặc biệt, Nghị định quy định cụ thể trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành có thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường, Ủy ban nhân cấp tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường; bổ sung mới nội dung trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thu thập thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường; Quy định rõ nội dung quyền sở hữu trí tuệ đối với thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường và bảo hộ sở hữu trí tuệ đối thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường, bảo đảm quản lý có hiệu quả việc cung cấp và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường, giúp quản lý chất lượng nguồn thông tin, dữ liệu, tránh thất thoát kinh phí khai thác thông tin, dữ liệu.

Nghị định số 73/2017/NĐ-CP là quy định pháp luật nâng cao vai trò, giá trị của thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường, vị thế của ngành tài nguyên và môi trường đối với phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và an sinh xã hội trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Chi tiết nội dung Nghị định tại đây

Nguồn (CTTĐT)

Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT

Email In PDF.

Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Giao lưu trực tuyến giữa Bộ, các Sở TN&MT với nhân dân và doanh nghiệp tại địa phương năm 2016

Email In PDF.

Ngày 07/11/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức giao lưu trực tuyến giữa Bộ, các Sở TN&MT với nhân dân và doanh nghiệp về công tác quản lý tài nguyên và môi trường tại địa phương năm 2016 với Chủ đề: "Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp". Đây là nhiệm vụ trọng tâm của Bộ và ngành tài nguyên và môi trường, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

IMG 0935

Nội dung đợt giao lưu nhằm trao đổi thông tin, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập của người dân và các doanh nghiệp về quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực ngành Tài nguyên và Môi trường, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân và doanh nghiệp; giải quyết tốt những bất cập, vướng mắc trong quá trình triển khai công việc tại Sở TN&MT. Đồng thời, giúp Bộ TN&MT xây dựng, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật quản lý nhà nước về các lĩnh vực của ngành.

Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận và trả lời: 04 câu hỏi. Trong đó lĩnh vực Đất đai: 03 câu, lĩnh vực Tài nguyên nước 01 câu.
Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam đã thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của Bộ TN&MT và đã đạt kết quả tốt, giải quyết được các vướng mắc của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Xuân Trường

Tích hợp Cơ sở dữ liệu đất đai

Email In PDF.

Ngày 23-24/9/2016 tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền Thông Hà Nội, Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức Tập huấn về "Tích hợp Cơ sở dữ liệu đất đai". Trong khuôn khổ dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai (giai đoạn 1). Thành phần tham gia gồm các cán bộ chuyên trách về cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai thuộc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Văn phòng Đăng ký Đất đai của 26 tỉnh thành khu vực phía Nam.

Copy of IMG20160923095855Nội dung khóa tập huấn gồm: Giới thiệu cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia căn cứ theo khoản 2 điều 121 Luật Đất đai 2013; Mô hình, cấu trúc cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia: mô hình dữ liệu không gian đất đai, mô hình dữ liệu thuộc tính đất đai; Siêu dữ liệu đất đai; Trao đổi, phân phối dữ liệu đất đai và siêu dữ liệu đất đai; Cài đặt, vận hành, tích hợp cơ sở dữ liệu đất đai.
Tại Hội thảo Tổng cục Đất đai đã báo cáo hiện trạng dữ liệu, mô hình tổ chức, khung pháp lý và nguồn lực trong quản lý đất đai. Bên cạnh đó đã vạch ra lộ trình phát triển, kiến trúc tổng thể và giải pháp xây dựng hệ thống tích hợp CSDL đất đai quốc gia; Hệ thống được áp dụng theo mô hình vừa tập trung vừa phân tán; CSDL phân tán cho 64 tỉnh thành, tập trung CSDL tại 2 datacenter đặt tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đồng bộ dữ liệu bằng đường truyền từ tỉnh lên trung ương 500Mbps, huyện lên tỉnh 30Mbps.
Các đơn vị tại các Sở TN&MT các tỉnh đã sôi nổi tham gia thảo luận về nội dung trong khóa tập huấn, bên cạnh đó đã nêu lên những bất cập cần đưa ra giải pháp và lộ trình phát triển chung để các tỉnh có cơ sở pháp lý trong xây dựng CSDL địa chính cũng như CSDL đất đai trong thời gian sắp tới. Dự kiến theo kế hoạch, việc tích hợp hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia sẽ triển khai vào năm 2020-2022.

Thanh Bình

Trang 1 trong tổng số 9