Bạn đang ở:

Đánh giá công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018

Email In PDF.

Ngày 20/9/2018, Sở TN&MT tổ chức Hội nghị đánh giá công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Viễn – Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị với sự tham dự của Ban Giám đốc Sở, Trưởng – phó các phòng, đơn vị thuộc Sở, Trưởng – phó Phòng TN&MT 18 huyện, thị xã, thành phố.

4d9855c78eb76ee937a6 - CopyTrong 9 tháng đầu năm 2018, Ngành Tài nguyên và Môi trường đã nỗ lực phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ giao theo kế hoạch, đơn vị đã tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành các văn bản QPPL đúng thời gian đã đăng ký, các văn bản tham mưu đều đúng quy trình, quy định của pháp luật, đáp ứng được yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trên lĩnh vực ngành Tài nguyên và Môi trường. Khối lượng công việc, hồ sơ, thủ tục Sở Tài nguyên và Môi trường đã giải quyết trong 9 tháng đầu năm 2018 khá lớn, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực ngành; Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Sở còn gặp những tồn tại, khó khăn nhất định như: khối lượng công việc luôn phát sinh tăng ngày càng nhiều, đội ngũ cán bộ quản lý của Sở còn khá mỏng so với nhiệm vụ đặt ra, lĩnh vực ngành Tài nguyên và Môi trường có số lượng hồ sơ giải quyết trong năm khá lớn, hồ sơ phức tạp,... trong khi đó số lượng biên chế hiện tại của Sở cũng như Phòng TN&MT cấp huyện quá ít, nên quá trình xử lý công việc có lúc có nơi còn chậm trễ;...
Sau khi nghe nhiều ý kiến phát biểu đóng góp của lãnh đạo Phòng TN&MT các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo các phòng – đơn vị trực thuộc Sở, ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Giám đốc Sở, đồng chí Nguyễn Viễn kết luận một số nội dung yêu cầu các phòng, đơn vị tập trung thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2018, trong đó chú trọng: tập trung đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ còn dang dỡ của ngành trong năm 2018; tăng cường trách nhiệm của từng cá nhân CC-VC, của lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở, phòng TN&MT cấp huyện trong thi hành nhiệm vụ, tăng cường trách nhiệm trong công tác phối hợp giữa Sở với các địa phương, Sở với phòng TN&MT cấp huyện; thực hiện tốt công tác tham mưu văn bản trình UBND tỉnh trong lĩnh vực ngành;.../.

Hồng Sơn

Thăm, tặng quà trung thu cho các cháu tại Trung tâm bảo trợ nạn nhân CĐDC/DIOXIN và trẻ em khuyết tật

Email In PDF.

Chiều ngày 20/8/2018 Lãnh đạo Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam do Đ/c Phan Việt Cường – UVTW Đảng, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy – Trưởng đoàn ĐBQH Tỉnh làm trưởng đoàn, cùng đi có Đ/c Lê Thái Bình – Phó Chủ tịch UBMTTQVN Tỉnh, các Đ/c Lãnh đạo Sở Lao động thương binh xã hội, Sở giáo dục đào tạo, tỉnh đoàn Quảng Nam và Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã đến thăm, tặng quà, giao lưu với các cháu nạn nhân CĐDC/Dioxin tại trung tâm.

ongphanThay mặt Tỉnh Hội, Đ/c Nguyễn Anh Cả chủ tịch Hội nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh kiêm giám đốc Trung tâm báo cáo tình hình tóm tắt hoạt động của Trung tâm hơn 5 năm xây dựng và phát triển, trong đó có sự Lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Lãnh đạo tỉnh, sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân hảo tâm đã tạo điều kiện cho Trung tâm hoạt động có hiệu quả, cảm ơn sự động viên sẻ chia của Lãnh đạo tỉnh đối với các cháu và mong sự tiếp tục quan tâm của Lãnh đạo Tỉnh và các ngành, các cấp trong thời gian tới để "Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam".
Thay mặt Lãnh đạo tỉnh, Đ/c Phan Việt Cường ghi nhận những kết quả hoạt động của Trung tâm hơn 5 năm qua, đánh giá cao những hoạt động của Tỉnh Hội và Trung tâm trong việc vận động nguồn lực xã hội để đảm bảo Trung tâm hoạt động có hiệu quả. Nhân dịp tết Trung thu Đ/c chúc Cán bộ nhân viên mạnh khỏe, chúc các cháu vui tươi đón tết trung thu trọn vẹn.

Văn phòng HND

Hội nghị trực tuyến về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Email In PDF.

Sáng ngày 11/9/2018, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam, đ/c Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tham gia cùng lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan đến công tác giải quyết thủ tục hành chính.

IMG 0126 - Copy
Báo cáo của Văn phòng Chính phủ cho biết: Chủ trương nhất quán của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC đã được cụ thể hóa thành các quy định và ngày càng hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Trong đó, tập trung vào 04 nhóm giải pháp chính như sau: hoàn thiện thể chế; kiện toàn tổ chức, trụ sở, trang thiết bị cho Bộ phận một cửa các cấp, ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết hành chính tại Bộ phận một cửa theo hướng nâng tỷ lệ giải quyết "4 tại chỗ", phát huy cao nhất hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức được cử ra làm việc; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tổ chức quán triệt, tập huấn, triển khai tuyên truyền, phố biến và kiểm tra, đôn đốc việc triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch thực hiện Nghị định này trong năm 2018 và hằng năm.
Sau khi nghe ý kiến phát biểu của đại diện các Bộ, ngành, địa phương trên cả nước, đ/c Trương Hòa Bình đã đề nghị: cần chấn chỉnh việc giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị, hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp đi lại nhiều lần; cần đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết TTHC, khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về TTHC; nghiêm túc xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy trình TTHC; thực hiện xin lỗi tổ chức, cá nhân khi chậm trễ trong giải quyết TTHC; .../.

Hồng Sơn

Kế hoạch thi nâng ngạch từ cán sự lên chuyên viên, từ chuyên viên lên chuyên viên chính

Email In PDF.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch số 4998/KH-UBND ngày 06/9/2018 về tổ chức thi nâng ngạch công chức – viên chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương. Kế hoạch xác định rõ đối tượng dự thi, tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi, nội dung, hình thức, thời gian thi, điều kiện miễn thi tin học - ngoại ngữ, cách tính điểm, nguyên tắc xác định người trúng tuyển và hồ sơ đăng ký dự thi. Trong đó, đối với tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi nâng lên ngạch chuyên viên (01.003) thì công chức – viên chức phải đang giữ ngạch cán sự (01.004), nhân viên (01.005); được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 03 năm liên tục tính đến thời điểm đăng ký dự thi nâng ngạch; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật; có thời gian giữ ngạch cán sự hoặc tương đương tối thiểu 03 năm, đối với trường hợp đang giữ ngạch nhân viên thì thời gian giữ ngạch nhân viên tối thiểu là 05 năm; có chứng chỉ QLNN ngạch chuyên viên; có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương; ... Kế hoạch cũng nêu rõ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch công chức lên Kế toán viên (06.031), kiểm soát viên thị trường (21.189), kiểm lâm viên (10.226).
Đồng thời, ngày 10/9/2018 UBND tỉnh Quảng Nam cũng ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính tại tỉnh Quảng Nam năm 2018. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch, thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính, gồm: công chức – viên chức đang giữ ngạch chuyên viên (01.003), được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 03 năm liên tục (2015,2016,2017), không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật; có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương đủ 09 năm trở lên, về chứng chỉ ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, chứng chỉ tin học ở trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, ... Điều đáng lưu ý là công chức đăng ký dự thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính phải đạt điều kiện: trong thời gian giữ ngạch chuyên viên đã chủ trì hoặc tham gia xây dựng, thẩm định ít nhất 01 văn bản QPPL hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ, ngành hoặc cấp tỉnh, cấp huyện mà cơ quan sử dụng công chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng, được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu; đối với viên chức thì thời gian giữ ngạch chuyên viên được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng hoặc là thành viên ban nghiên cứu, ban soạn thảo xây dựng ít nhất 01 văn bản nghiệp vụ chuyên ngành, lĩnh vực hoặc 01 đề tài, chương trình, đề án của cơ quan, đơn vị nơi viên chức đang công tác được giao đã thực hiện, đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu./.

Hồng Sơn

Điều chỉnh, bổ sung một số quy định về tinh giản biên chế

Email In PDF.

 Ngày 31/8/2018, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Theo đó, đã bổ sung thêm đối tượng tinh giản biên chế là: Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Bên cạnh đó, Nghị định cũng bổ sung thêm trường hợp tinh giản biên chế: Những người đã là cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền điều động sang công tác tại các hội được giao biên chế và ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để trả lương nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm đ, e, g khoản 1 Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

Ngoài ra, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP còn sửa đổi một số đối tượng tinh giản biên chế đã quy định tại Nghị định số 108/2014. Trong đó có trường hợp những người đã là cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền cử tham gia quản lý hoặc đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước mà dôi dư do cơ cấu lại doanh nghiệp đó.
Đồng thời, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP cũng quy định về cách tính trợ cấp: thời điểm được dùng làm căn cứ để tính đủ tuổi đời hưởng chế độ, chính sách nghỉ hưu trước tuổi là ngày 01 tháng sau liền kề với tháng sinh của đối tượng; trường hợp trong hồ sơ của đối tượng không ghi rõ ngày, tháng sinh trong năm thì lấy ngày 01/01 của năm sau liền kề với năm sinh của đối tượng.
Thời gian để tính trợ cấp là thời gian làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và các hội được tính hưởng bảo hiểm xã hội và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (theo sổ bảo hiểm xã hội của mỗi người), nhưng chưa hưởng trợ cấp thôi việc hoặc chưa hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần hoặc chưa hưởng chế độ phục viên, xuất ngũ. Nếu thời gian tính trợ cấp có tháng lẻ thì được tính tròn theo nguyên tắc dưới 3 tháng thì không tính; từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng tính là 1/2 năm; từ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng tính tròn là 1 năm./.

Hồng Sơn

Trao huy hiệu Đảng và thông tin thời sự

Email In PDF.

Chiều ngày 05/9/2018, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 02/9/2018 và thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt các Đảng bộ cơ sở trực thuộc. Đến dự có đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cùng đại diện các Ban xây dựng Đảng thuộc Tỉnh ủy, các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối, đại diện lãnh đạo cấp ủy cơ sở, BTV Công đoàn Viên chức tỉnh, BTV Đoàn Khối các cơ quan tỉnh và các đảng viên được đón nhận Huy hiệu 30 năm tuổi đảng.

IMG 20180905 140526 - Copy
Tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phan Việt Cường đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 13 đồng chí hiện đang sinh hoạt tại Đảng bộ Khối các cơ quan Quảng Nam.
Sau nội dung trao huy hiệu Đảng, đồng chí Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn – Nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã thông tin tình hình thời sự trong nước thời gian gần đây và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Quảng Nam./.

Hồng Sơn

Đoàn công tác Sở TN&MT thăm và chúc mừng năm học mới 2018-2019

Email In PDF.

Sáng ngày 5/9/2018, hòa chung không khí hân hoan của ngày hội đến trường, khai giảng năm học mới, đoàn công tác Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam gồm đại diện Lãnh đạo Sở, Công đoàn, Đoàn thanh niên đã đến thăm và chúc mừng năm học mới 2018-2019 tại đơn vị kết nghĩa xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My.

IMG 5776 - CopyThực hiện Kế hoạch số 1423/KHPH-STNMT-UBNDXTB ngày 31/8/2018 của Sở TNMT và UBND xã Trà Bui về việc phối hợp thực hiện công tác kết nghĩa năm 2018, Đoàn công tác đã đến thăm trường và tặng một số phần quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn hiếu học tại xã Trà Bui - huyện Bắc Trà My. Sự cách trở về địa lý, sự khó khăn trong đi lại, nhận thức về việc học của gia đình các em ... là những thiếu thốn, thiệt thòi của học sinh ở đây so với học sinh đồng bằng. Chia sẻ với những khó khăn này, Đ/c Lê Thị Tuyết Hạnh – Phó Giám đốc Sở đã gởi những lời động viên đến quý thầy cô và học sinh nơi đây, chúc các cháu chăm ngoan, học giỏi. Cùng với chuyến thăm lần này, Đoàn công tác đã phối hợp với UBND xã Trà Bui tổ chức tặng 30 suất quà (300.000đ/suất) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn hiếu học, nhằm khích lệ tinh thần học tập của các em trong ngày đầu năm học mới. Hy vọng sẽ giúp các em thêm niềm tin, lạc quan vượt qua mọi trở ngại, khó khăn để học tập tốt.

Công Thảo

Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4 năm 2018

Email In PDF.

Sáng ngày 04/9/2018, Sở TN&MT tổ chức khai mạc lớp Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4 dành cho Đảng viên – công chức - viên chức đang công tác tại Sở TN&MT và Sở KH&CN. Dự Lễ khai mạc lớp có đ/c Huỳnh Phước Tịnh – Trung tá, Trưởng ban Tuyên huấn BCHQS tỉnh, đại diện Ban Dân quân tự vệ BCHQS tỉnh, đ/c Trần Thanh Hà – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở TN&MT, đ/c Phan Thị Á Kim – Phó Giám đốc Sở KH&CN, đại diện Văn phòng Sở TN&MT, BCHQS Sở TN&MT cùng 47 đảng viên – CC-VC thuộc Sở TN&MT, 22 đảng viên – CC-VC thuộc Sở KH&CN.

f292814cfa081a564319 - Copy
Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh đối tượng 4 do Sở TN&MT tổ chức diễn ra từ ngày 04/9/2018 đến ngày 07/9/2018, các học viên sẽ được học 7 chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục QP&AN, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh Dự bị động viên.
Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đ/c Trần Thanh Hà khẳng định nhiệm vụ quốc phòng, QSĐP có nhiều việc phải làm, thì trong đó nhiệm vụ cơ bản là SSCĐ, xây dựng củng cố lực lượng, huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị cho đảng viên, công chức, viên chức thuộc đơn vị; do đó, công tác bồi dưỡng kiến thức QP&AN đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên hằng năm và là một chế độ quy định đối với đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức đang công tác trong các cơ quan, đơn vị và các địa phương ở cơ sở; trong giai đoạn hiện nay, cần tập trung giáo dục quốc phòng - an ninh để nâng cao trình độ nhận thức cho đội ngũ cán bộ và nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, nhằm đáp ứng kịp thời với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay; đồng thời yêu cầu các đồng chí học viên thu xếp thời gian tham gia học tập đầy đủ, tích cực nghiên cứu, tiếp thu nội dung và thực hiện tốt quy định chung của lớp học để đạt được kết quả cao nhất./.

Hồng Sơn

Sinh hoạt chuyên đề về công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản

Email In PDF.

Ngày 30/8/2018, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức sinh hoạt chuyên đề về công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2018 và một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian đến. Tham dự buổi sinh hoạt có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Sở cùng đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Khoáng sản - Nước; đ/c Trần Thanh Hà – Bí thư Đảng bộ chủ trì buổi sinh hoạt.

20180830 160436
Đ/c Trần Ngọc Văn – Bí thư Chi bộ Khoáng sản - Nước thay mặt Chi bộ báo cáo chuyên đề, trong đó nêu rõ: một số tiềm năng khoáng sản trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2018; một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trong thời gian tới với sự định hướng các vấn đề trách nhiệm phối hợp có liên quan của các chi bộ, các phòng, đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở trong công tác quản lý khoáng sản, ...
Buổi sinh hoạt đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận, đề xuất giải pháp từ các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Khoáng sản - Nước để công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh những năm tiếp theo được cải thiện theo hướng tích cực.
Kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề, đ/c Trần Thanh Hà - Bí thư Đảng ủy, chủ trì buổi sinh hoạt đã đề nghị Chi bộ Khoáng sản - Nước tiếp thu ý kiến từ Đảng ủy để hoàn chỉnh báo cáo chuyên đề, đồng thời cố gắng khắc phục những tồn tại, thiếu sót của quá trình triển khai công tác quản lý khoáng sản trong thời gian qua để công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh những năm tiếp theo được hiệu quả hơn./.

Hồng Sơn

Trang 1 trong tổng số 69