Bạn đang ở:

Hội nghị triển khai Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư

Email In PDF.

Trong 02 ngày 14-15/5/2019, Đảng ủy Khối các cơ quan Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị 28-CT/TW và một số nội dung công tác xây dựng Đảng cho các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Tham dự Hội nghị về phía Đảng ủy Sở TN&MT có 06 đ/c Đảng ủy viên và 09 đ/c Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở TN&MT.

7242920dc6c1239f7ad0 - CopyTại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã báo cáo về thực trạng và các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng đảng viên, công tác phát triển đảng viên của Đảng ta theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về "tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực"; Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị "Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng". Đồng thời, đồng chí cũng định hướng một số nội dung quan trọng khác về công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối trong thời gian tới.
Sau Hội nghị quán triệt, cấp ủy cơ sở bám sát các Chỉ thị, Quy định của Đảng và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên để cụ thể hóa thành kế hoạch và triển khai thực hiện trong tổ chức đảng ở cấp mình.
Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, tạo sự đồng thuận trong cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, cán bộ, đảng viên, quần chúng đối với việc thực hiện chủ trương của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Hồng Sơn

Đại Lộc: Đánh giá công tác TN&MT năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Email In PDF.

Sáng ngày 15/3/2019, Phòng TN&MT huyện Đại Lộc tổ chức hội nghị đánh giá công tác TN&MT năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 do đồng chí Hồ Thanh Phương - HUV – Trưởng Phòng TN&MT huyện chủ trì hội nghị.
Năm 2018, ngành TN&MT huyện đã hoàn thành việc lập hồ sơ điều chỉnh bảng giá đất thời kỳ 2014-2019 và kế hoạch sử dụng đất năm 2019. Hoàn thành tốt công tác GPMB thực hiện các công trình dự án trên địa bàn huyện với những công trình lớn, trọng điểm có ý nghĩa quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu đô thị thị trấn Ái Nghĩa (khu dân cư đô thị Nam T13) và các xã Đại Minh, Đại Nghĩa. Hướng dẫn lập thủ tục, hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất thực hiện các dự án sản xuất Kinh doanh – Thương mại - Dịch vụ.
Trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất, giải quyết các giao dịch về đất đai được chú trọng và đã tổ chức giải quyết hồ sơ đảm bảo về thời gian theo quy định của bộ thủ tục hành chính do UBND huyện ban hành. Công tác giải quyết đơn thư, vụ việc về đất đai được UBND huyện và các địa phương chỉ đạo tích cực đặc biệt là xử lý trách nhiệm và khắc phục hậu quả các vi phạm về đất đai.
Lĩnh vực khoáng sản: Trong năm 2018, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham gia cùng với các Sở, Ban, ngành của tỉnh tiến hành thanh tra, kiểm tra tình hình hoạt động và thực hiện các nghĩa vụ liên quan trong hoạt động khai thác khoáng sản đối với 10 đơn vị trên địa bàn huyện; đồng thời phối hợp cùng các ban ngành của huyện tiến hành kiểm tra 25 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn huyện, qua đó đã đưa công tác quản lý nhà nước về khoáng sản dần đi vào nề nếp.
Trên lĩnh vực môi trường, UBND huyện thường xuyên đôn đốc ngành TN&MT kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân làm tốt công tác bảo vệ môi trường; đến nay, 100% số xã, thị trấn đã tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt, tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom đạt 80%, tổ chức thu gom rác thải nguy hại đồng ruộng 2lần/năm.

image003 tdqv- Copy
Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các cơ quan, đơn vị và địa phương tham dự hội nghị, đồng chí Hồ Thanh Phương - HUV – Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã đánh giá, phân tích những nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực Tài nguyên- Môi trường trong thời gian qua; đồng thời cũng chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm đó là:
Trong năm 2019, ngành TNMT, các địa phương cần triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ thuộc công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện, trong đó chú trọng những nhiệm vụ cụ thể như: Phối hợp, điều tra xây dựng bảng giá đất thời kỳ 2020-2024; lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện; đẩy nhanh tiến độ chỉnh lý GCN QSDĐ sau Dồn điền đổi thửa. Tập trung phối hợp, phân loại đề xuất giải quyết cấp giấy chứng nhận QSD đất đối với 1237 trường hợp tồn đọng...
Tiếp tục kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất trên địa bàn, kịp thời tham mưu UBND huyện xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Theo dõi việc thực hiện Phương án thu gom rác thải tại các xã, thị trấn. Tham mưu UBND huyện giải quyết hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân.
Tổ chức kiểm tra, rà soát các vị trí nằm trong quy hoạch khoáng sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt để tham mưu UBND huyện triển khai đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định.
Các địa phương theo chức năng được phân cấp tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trường hợp vượt thẩm quyền xử lý thì kịp thời báo cáo UBND huyện xử lý theo quy định.

Trần Duy Quốc Việt

Tổ chức giải cầu lông chào mừng kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3)

Email In PDF.

Ngày 07/3/2019, tại Nhà thi đấu Sang Kỳ An, Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam tổ chức giải cầu lông chào mừng Kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Giải cầu lông được tổ chức nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, cổ vũ, động viên tinh thần tập luyện thể dục - thể thao của công chức, viên chức, người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường. Giải đã thu hút 54 vận động viên đến từ 10 Tổ công đoàn tham gia và thi đấu với 3 nội dung: Đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.

IMG 5600 - Copy

3 - Copy
Kết quả thi như sau:
Đôi nữ: Giải nhất - Tổ CĐ Văn phòng Sở, Giải nhì – Tổ CĐ Thanh tra, Giải ba – Tổ CĐ Khoáng sản –Nước và Tổ CĐ Đăng ký đất đai.
Đôi nam: Giải nhất - Tổ CĐ Phát triển quỹ đất, Giải nhì - Tổ CĐ Đăng ký đất đai, giải ba - Tổ CĐ Môi trường và Tổ CĐ Khoáng sản – Nước.
Đôi nam – nữ: Giải nhất - Tổ CĐ Phát triển quỹ đất, giải nhì - Tổ CĐ Môi trường, giải ba - Tổ CĐ Thanh tra và Tổ CĐ Đăng ký đất đai.

Nguyễn Thị Sâm

Tập huấn công tác Kiểm tra – Giám sát trong nhiệm vụ công tác Đảng

Email In PDF.

Ngày 27 và 28/02/2019 Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Bắc Trà My đã tổ chức lớp Tập huấn công tác Kiểm tra, Giám sát của Đảng năm 2019 cho các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Bắc Trà My.Tham gia lớp Tập huấn có các đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư, cán bộ được phân công phụ trách nhiệm vụ công tác Kiểm tra – Giám sát của các Chi bộ trực thuộc, và Đảng bộ 13 xã, thị trấn.

tap huan cong tac KT-GS - Copy
Nhận thấy công tác Kiểm tra, Giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng, bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng, là một khâu quan trọng của tổ chức thực hiện một biện pháp hiệu nghiệm để khắc phục bệnh quan liêu. Công tác Kiểm tra, Giám sát qua các năm đã được các Chi bộ trực thuộc thực hiện tốt; tuy nhiên vẫn còn một số Chi bộ có thực hiện nhưng vẫn còn chậm trễ.
Qua đợt Tập huấn lần này, đã trang bị thêm những kiến thức quan trọng về công tác Kiểm tra, Giám sát; muốn làm tốt công tác Kiểm tra, Giám sát ở tổ chức cơ sở Đảng phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy Đảng và bản thân của cấp ủy phải tiến hành công tác Kiểm tra, Giám sát phải có sự tham gia tích cực của đảng viên, phải kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra của Đảng với công tác thanh tra của Nhà nước, thanh tra Nhân dân, công tác kiểm tra của các Đoàn thể chính trị - xã hội, nghề nghiệp và phối hợp với các Ban, Ngành có liên quan. Thực hiện tốt công tác Kiểm tra, Giám sát sẽ đánh giá được các mặt ưu khuyết điểm, những mặt còn hạn chế trong công tác xây dựng Đảng và công tác chuyên môn ở tất cả các lĩnh vực trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết, pháp luật của Nhà nước; từ đó sẽ xử lý và kỷ luật các tổ chức cơ sở và các cá nhân có dấu hiệu vi phạm và sửa chữa khuyết điểm trên tinh thần cầu thị và tiến bộ.
Công tác Kiểm tra, Giám sát và cán bộ phụ trách ở cơ sở phải nắm vững nhiệm vụ, nội dung, đối tượng, phương pháp tiến hành công tác Kiểm tra, Giám sát để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình và góp phần tích cực vào việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh.

Vĩnh Linh

Ký kết giao ước thi đua các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng năm 2019

Email In PDF.

Ngày 22/02/2019 tại Trung tâm Hội nghị - Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Hồ Phú Ninh, thuộc thôn Trung Đàn, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam; Cụm thi đua phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019.Tham dự Hội nghị có ông Trần Văn Anh, Chánh văn phòng – Trưởng Ban thi đua khen thưởng Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Nguyễn Đạo, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh và lãnh đạo, chuyên viên phụ trách thi đua Phòng TN&MT 9 huyện, thị xã, thành phố khu vực đồng bằng, gồm: Phú Ninh, Núi Thành, Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn, Đại Lộc, Điện Bàn, Hội An và Tam Kỳ.

image001dt - CopyTại Hội nghị, ông Trần Quốc Danh, trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Ninh – Cụm trưởng và ông Trần Đình Minh, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Núi Thành – Cụm phó được phân công theo Thông báo số 39/TB-STNMT ngày 15/01/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường đã thông qua quy chế hoạt động, các nội dung thi đua đăng ký thực hiện và bảng đăng ký giao ước thi đua năm 2019.... Sau khi nhận được sự góp ý, thảo luận của các đại biểu tham dự Hội nghị; ý kiến phát biểu chỉ đạo của đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo UBND huyện Phú Ninh; Hội nghị đi đến thống nhất ký kết bảng giao ước thi đua năm 2019 các huyện đồng bằng với 7 nội dung quan trọng, trong đó chủ yếu phát động tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thi đua phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; đồng thời gắn với một số phong trào hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao giữa các thành viên trong Cụm nhằm nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe cho cán bộ, công chức...

image003 dt- Copy
Kết luận Hội nghị ông Trần Quốc Danh - Cụm trưởng đề nghị các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã được đề ra theo kế hoạch của Sở Tài nguyên và Môi trường và của từng địa phương trong năm 2019.

Đức Tin

Đội cờ tướng Sở TN&MT đoạt chức vô địch tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Trong 02 ngày 14-15/02/2019, giải vô địch cờ tướng tỉnh Quảng Nam lần thứ VII Cup Tân Nghĩa Sơn do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam tổ chức, đã diễn ra tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam (P. Hòa Hương, TP. Tam Kỳ). Giải quy tụ các kỳ thủ tốt nhất đại diện cho các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang trên toàn tỉnh tham gia thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 7 ván, tính kết quả cá nhân và đồng đội của mỗi khối.

image001 ht- CopyĐội cờ tướng Sở TN&MT được Công đoàn Sở cử tham gia giải gồm 4 kỳ thủ: Vũ Hồng Trung, Nguyễn Ngọc Hoàng Tân, Cao Tấn Lễ và Trần Văn Cư, cùng ông Võ Tấn Long làm trưởng đoàn.
Sau 02 ngày thi đấu đầy căng thẳng, cam go, đòi hỏi thực lực và ý chí rất cao, đội cờ tướng Sở TN&MT đã đoạt chức vô địch đồng đội nam của khối các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang. Ngoài ra, hai kỳ thủ của Sở còn đoạt chức vô địch và á quân cá nhân của khối, gồm Vũ Hồng Trung huy chương vàng và Cao Tấn Lễ huy chương bạc, khép lại giải đấu đầy ấn tượng và thuyết phục.
Với những thành tích tốt khởi đầu năm mới 2019 này, hy vọng hoạt động Công đoàn Sở sẽ tiếp tục gặt hái thêm những thành công và ngày càng phát triển, lớn mạnh.

Hoàng Tân

Thị xã Điện Bàn: Thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam

Email In PDF.

Sáng ngày 11/02/2019, lãnh đạo UBND thị xã Điện Bàn đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà cho cán bộ, công nhân của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam - Chi nhánh Điện Bàn.

lãnh đạo UBND thị xã Điện Bàn thăm hỏi chúc tết Công ty MTĐTĐến thăm và chúc Tết cán bộ, công nhân Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam - Chi nhánh Điện Bàn, ông Nguyễn Minh Hiếu - Phó Chủ tịch UBND thị xã, gửi tới cán bộ, công nhân trong Chi nhánh lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất; đồng thời đánh giá cao những kết quả mà Chi nhánh đạt được trong năm qua, nhất là trong việc giải quyết tốt những bức xúc về rác thải, bảo đảm vệ sinh môi trường.
Phó Chủ tịch UBND thị xã cũng đã động viên, chia sẻ với những vất vả, khó khăn của đội ngũ cán bộ, công nhân phải xử lý lượng rác thải lớn trên địa bàn thị xã ở thời điểm trước, trong và sau Tết nguyên đán Kỷ Hợi. Đồng chí tin tưởng cán bộ, công nhân khắc phục khó khăn, phát huy tốt vai trò của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ, duy trì, bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan cho thị xã.

Phạm Ngọc Thắng

Chúc tết công nhân môi trường đô thị

Email In PDF.

Tối ngày 04/02/2019 ( tối 30 tết), Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thăm và chúc tết công nhân môi trường đô thị đang làm nhiệm vụ dọn vệ sinh để đón Tết Nguyên Đán năm 2019.

Một số hình ảnh

IMG 5527

IMG 5538

IMG 5540

IMG 5546

IMG 5570

TTCNTT

 

 

Thăm xã kết nghĩa Trà Bui nhân dịp tết Kỷ Hợi

Email In PDF.

Ngày 23/1/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thăm và tặng quà tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện cho bà con vui Xuân, đón tết tại xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My. Ông Trần Thanh Hà – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở cùng với đại diện Ban chấp hành công đoàn, Đoàn thanh niên của Sở đã thăm hỏi, động viên đại diện chính quyền địa phương và trao quà cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trà Bui.

142311 50506356 996985353818342 4518225416942518272 n - CopyThay mặt Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Trần Thanh Hà – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đánh giá cao những nổ lực của chính quyền địa phương trong công tác chuẩn bị đón tết Kỷ Hợi. Mong muốn trong thời gian tới Sở sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ cho học sinh, sinh viên, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã nhiều hơn nữa và chúc chính quyền, người dân xã Trà Bui vui xuân, đón tết Kỷ Hợi vui vẻ và lành mạnh. Thay mặt chính quyền xã Trà Bui, ông Hồ Văn Danh – Bí thư Đảng ủy xã cám ơn Sở Tài nguyên và Môi trường đã có sự quan tâm gắn bó và hỗ trợ giúp đỡ đối với xã trong việc chuẩn bị đón tết Kỷ Hợi.

Lương Tú

Trang 1 trong tổng số 75