Bạn đang ở:

Tập huấn ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền trung năm 2018

Email In PDF.

Từ ngày 17-18/8/2018, Trường đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi tổ chức lớp Tập huấn ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền trung năm 2018. Tham dự lớp tập huấn có đại diện các chi cục Biển và Hải đảo từ Quảng Trị đến Phú Yên. Các giảng viên gồm Ông Phạm Ngọc Sơn - Giám đốc Công ty SOS Môi trường và Lãnh đạo Trường đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ Tài nguyên và Môi trường.

image001 - Copyt
Ngày 17/8, hơn 40 đại biểu thuộc cơ quan quản lý của các tỉnh miền Trung và các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã tham gia các bài thực hành sử dụng, triển khai trang thiết bị vật tư chuyên dụng cho ứng phó và khắc phục hậu quả sự cố dầu tràn xâm nhập vào khu vực bãi tắm và các khu vực nhạy cảm khác cũng như khắc phục sự cố tràn dầu do va chạm tàu trên biển.

image003 - Copytt
Ngày 18/8, các đại biểu tham gia diễn tập thực tế ứng phó sự cố tràn dầu trên bãi biển Mỹ Khê, tỉnh Quảng Ngãi. Các đại biểu sẽ được thực hành cập nhập một số kỹ thuật mới trong ứng phó sự cố tràn dầu ngoài biển của tàu cá và xâm nhập đường bờ.

Trần Trung

Đánh giá công tác phòng, chống lụt, bão của các thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Ngày 10/8/2018, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ phòng, chống thiên tai các nhà máy thủyđiện trên địa bàn tỉnh năm 2018. Tham dự và chủ trì có đồng chí Lê Trí Thanh – PCT UBND tỉnh, kiêm Phó Trưởng ban Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh; cùng tham dự có Đại diện Lãnh đạo các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, TN&MT, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, Viện Vật lý Địa cầu (Trung tâm cảnh báo động đất và Sóng thần) và Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung Tây nguyên.
Tại cuộc họp, Sở Công Thương báo cáo chi tiết đặc điểm và hoạt động của các thủy điện, công tác kiểm tra an toàn đập; Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo thực trạng của việc phê duyệt và triển khai các Phương án phòng, chống lụt, bão đảm bảo an toàn công trình và phòng chống lũ, lụt cho vùng hạ du; công tác phối hợp cung cấp thông tin để Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh ra quyết định vận hành điều tiết mùa mưa lũ; Sở TN&MT báo cáo việc triển khai hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn đối với các hồ chứa thủy điện và công tác dự báo, cảnh báo thiên tai trong mùa mưa bão. Ngoài ra, Viện Vật lý Địa cầu thông tin về tình hình động đất trên địa bàn tỉnh; Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung Tây nguyên báo cáo kết quả xây dựng bản đồ ngập lụt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

IMG 4022 1 - Copy
Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Trí Thanh – PCT UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung sau:
1. Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương khẩn trương rà soát, kiểm tra các Phương án phòng chống lụt, bão đảm bảo an toàn công trình và phòng chống lũ, lụt cho vùng hạ du của các thủy điện trên địa bàn tỉnh kể cả những phương án đã được phê duyệt. Trường hợp các Phương án đã phê duyệt không phù hợp với thực tế thì phải kịp thời chỉnh sửa, bổ sung; trong đó lưu ý đến phương án ứng phó với sự cố vỡ đập.
2. Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các chủ hồ chứa thủy điện thuê tư vấn thực hiện đánh giá mật độ lắp đặt các trạm đo mưa trên toàn lưu vực của thủy điện nhằm phục vụ công tác phòng chống thiên tai. Phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn và các cơ quan có chuyên môn về khí tượng thủy văn rà soát, đôn đốc các chủ hồ chứa thủy điện thực hiện kiểm định, kiểm chuẩn các phương tiện, thiết bị quan trắc khí tượng thủy văn theo đúng quy định. Đề xuất Bộ TN&MT tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực Sông Vu Gia – Thu Bồn.
3. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan yêu cầu các chủ hồ chứa thủy điệnthực hiện tuyên truyền, lắp đặt thiết bị cảnh báo tại các vùng hạ du; đồng thời, phải khảo sát nắm thông tin từ người dân và chính quyền vùng hạ du.
4. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra an toàn đập theo Kế hoạch năm 2018 vàngoàithành phần là các Sở, ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh thì cần phải bổ sung thêm các chuyên gia có chuyên môn tham gia. Tiếp tục rà soátcác thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh, nếu dự án thủy điện không có khả thi và không hiệu quả thì chủ động tham mưu UBND tỉnh dừng thực hiện.
5. Giao Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh phối hợp với Viện Vật lý Địa cầu đề xuất nhiệm vụ đánh giá tình hình động đất trên địa bàn tỉnh để đưa ra mối quan hệ giữa động đất với hoạt động tích nước của các thủy điện.
6. Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây nguyên sớm hoàn chỉnh Bản đồ ngập lụt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; trong đó, lưu ý tính toán các kịch bản nguy hiểm nhất có thể xảy ra và số liệu cho nhiệm vụ phải cập nhật mới nhất.

Nguyễn Hướng

Khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế, vùng phải đăng ký khai thác, sử dụng nước dưới đất

Email In PDF.

Ngày 24/7/2018, Sở TN&MT phối hợp với Trung tâm Động lực học Thủy khí môi trường - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội tổ chức Hội thảo góp ý nhiệm vụ "Khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế, vùng phải đăng ký khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam".

image3 - Copy ttTham dự và chủ trì Hội thảo có Ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Giám đốc Sở, cùng đại biểu là các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư; Chi cục Quản lý Tài nguyên nước khu vực miền Trung và Tây nguyên; Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố: Núi Thành, Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Nông Sơn, Điện Bàn, Tam Kỳ; Công ty MTV Khai thác thủy lợi, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam và các đơn vị trực thuộc Sở.
Tại Hội thảo Trung tâm Động lực học Thủy khí môi trường - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ "Khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế, vùng phải đăng ký khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam" và nhận được sự góp ý của các Sở, ngành, đơn vị và địa phương cho nhiệm vụ trên.
Qua đó, Ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Giám đốc Sở yêu cầu Trung tâm Động lực học Thủy khí môi trường tiếp thu các ý kiến của đại biểu; đồng thời, tiếp tục làm việc với các Sở, ngành và địa phương thu thập bổ sung các tài liệu, số liệu cần thiết để hoàn thiện nhiệm vụ đúng tiến độ đề ra.

Nguyễn Hướng

Thị xã Điện Bàn: Lễ phát động, ra quân dọn vệ sinh môi trường biển hưởng ứng Tuần lễ biển và Hải đảo (01-08/6) và Ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2018

Email In PDF.

Thực hiện Kế hoạch số 2598/KH-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6) và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; chiều ngày 02/6/2018, tại bãi biển Hà My, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã phối hợp với Thị đoàn Điện Bàn tổ chức lễ phát động, ra quân tình nguyện làm đẹp môi trường biển nhằm hưởng ứng Tuần lễ biển và Hải đảo (01-08/6) và Ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2018.Tham dự lễ phát động có đại diện Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Quảng Nam; đại dại lãnh đạo Thị đoàn Điện Bàn, Đài Truyền thanh - Truyền hình, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã cùng với sự tham gia của hơn 200 lực lượng là đoàn viên thanh niên thuộc các Đoàn phường Điện Dương, Điện Nam Đông, Điện Nam Trung, Điện Nam Bắc và Điện Ngọc.

le phat dong 2018Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên về tầm quan trọng của môi trường sống; đồng thời vận động đoàn viên, thanh thiếu niên tích cực tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

don ve sinh 2018 - Copy
Sau lễ phát động, các lực lượng tham gia dự lễ ra quân dọn vệ sinh, thu gom rác thải tại khu vực bãi biển Hà My, rác thải sau khi thu gom (khoảng 06 m3) được tập kết lại để xe Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam vận chuyển, xử lý.

Pham Ngọc Thắng

Núi Thành: Lễ phát động hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới, tuần lễ Biển và Hải đảo và tháng hành động vì môi trường năm 2018

Email In PDF.

Sáng ngày 2/6/2018, Phòng TN&MT phối hợp với Đoàn thanh niên huyện Núi Thành và UBND xã Tam Quang tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01 - 08/6) và phát động "Tháng hành động vì môi trường" năm 2018. Tham dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Viết Thuận, Chi cục phó chi cục Bảo vệ môi trường - Sở TN&MT tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, phó Bí thư Tỉnh đoàn; các đồng chí là lãnh đạo Phòng TN&MT huyện, Bí thư Huyện đoàn, các ban, ngành đoàn thể và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; cùng toàn thể bà con nhân dân xã Tam Quang, đoàn viên của Đoàn xã Tam Quang, các câu lạc bộ đoàn và các lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn như: Vùng Cảnh sát biển 2, Hải đội 2, Đồn Biên Phòng Cửa khẩu Cảng Kỳ Hà.

20180602 065019 - Copy
Buổi lễ phát động góp phần nhằm kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi thói quen tiêu dùng và thải bỏ chất thải nhựa; hướng tới việc khuyến khích các giải pháp cho vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa và ngăn chặn rác thải nhựa trên biển vì một đại dương khỏe mạnh hơn, cho một tương lai tốt đẹp hơn. Và nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp và cộng đồng dân cư về vị trí, tầm quan trọng của biển đảo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại, tính cấp thiết của việc bảo vệ đại dương đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân để có những hoạt động thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị tài nguyên vào môi trường biển, đảo phục vụ cho sự phát triển bền vững của đất nước, cũng như công cuộc bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo của Tổ quốc. Trong những năm gần đây, vùng biển đảo Núi Thành đã và đang diễn ra các hoạt động phát triển kinh tế- xã hội mạnh mẽ và đa dạng như quá trình đô thị hóa, xây dựng công trình, cơ sở hạ tầng, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư, du lịch, phát triển đánh bắt và nuôi trồng thủy sản... Do vậy, Núi Thành cũng phải đối mặt với hàng loạt các vấn đề môi trường, không chỉ tác động đến sức khoẻ con người mà còn đe dọa sự phát triển bền vững tài nguyên môi trường huyện nhà. Vì vậy vấn đề bảo vệ TN&MT biển hiện nay là một vấn đề hết sức cấp bách và cần thiết.

20180602 081659
Sau khi tham gia lễ phát động, đã tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh tại các khu vực đường ĐT 618, trước chợ Tam Quang, khu vực dọc sau chợ Tam Quang (ven sông) đến Bến Đò và khu vực biển Rạng với khối lượng rác chủ yếu là bao ni lông khoảng 10m3 và được Công ty ĐT MT Quảng Nam thu gom, xử lý theo quy định.
Đây được xem là hoạt động thiết thực, cụ thể nhằm hưởng ứng và đồng thời đẩy mạnh phong trào Xanh – Sạch – Đẹp trên địa bàn.

Bùi Thị Hồng

Hội thảo đánh giá 04 năm thực hiện Nghị định số 51/2014/NĐ-CP của Chính phủ

Email In PDF.

Ngày 14/5 tại TP.HCM, Bộ TN&MT đã tổ chức Hội thảo đánh giá 04 năm thực hiện Nghị định số 51/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển và lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP. Tham dự Hội thảo có đại diện UBND cấp tỉnh, đại diện các Sở TN&MT thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển từ Quảng Bình đến Kiên Giang và TP.HCM, đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT tại TP.HCM. Hội thảo do ông Tạ Đình Thi – Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo – Bộ TN&MT chủ trì.

20180514 080443 - Copy
Qua gần 04 năm triển khai Nghị định số 51/2014/NĐ-CP, đã góp phần hình thành công cụ pháp lý nhằm thực hiện các yêu cầu quản lý Nhà nước tổng hợp về biển và hải đảo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên các vùng biển của Việt Nam. Nghị định số 51/2014/NĐ-CP đã tạo hành lang pháp lý, môi trường và điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển, thúc đẩy kinh tế biển phát triển, có tác động tích cực, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các vùng biển được giao.
Trong đó, Bộ TN&MT, UBND một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển đã dành những nguồn lực cần thiết để đầu tư, xây dựng, mua sắm các phần mềm, thiết bị máy móc hiện đại, xây dựng cơ sở dữ liệu..., để phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về giao khu vực biển, nhằm ngăn ngừa các nguy cơ giao biển chồng chéo, hạn chế phát sinh khiếu kiện trong tương lai, đảm bảo sử dụng tài nguyên biển tiết kiệm, hiệu quả hơn.
Tuy nhiên, qua thực hiện Nghị định số 51/2014/NĐ-CP cũng đã bộc lộ một số các mặt hạn chế, bất cập gây khó khăn khi giao khu vực biển thuộc thẩm quyền đối với địa phương và Trung ương.
Năm 2017, Quốc hội đã thông qua Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019, trong đó, Quốc hội đã giao Chính phủ mà cụ thể là Bộ TN&MT xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành các Điều 44, 45, 46, 47 Luật Thủy sản. Như vậy, Bộ TN&MT nhận thấy, việc cần thiết sớm xây dựng ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP để phù hợp với công tác quản lý Nhà nước về biển và hải đảo trong giai đoạn mới.
Nhằm đảm bảo tiến độ và thời gian trình Chính phủ trong tháng 10/2018, Bộ TN&MT tổ chức Hội thảo với mong muốn các đại biểu tham dự Hội thảo này dành nhiều thời gian góp ý kiến cho 02 dự thảo: báo cáo Tổng kết 04 năm thi hành Nghị định số 51/2014/NĐ-CP và Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP. Đây là cơ sở khoa học, giúp Bộ TN&MT hoàn thiện các nội dung chính trước khi trình Chính phủ thông qua trong năm 2018.
Kết thúc Hội thảo, ông Tạ Đình Thi – Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo cho biết: Tổng cục ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu và sẽ hoàn thiện dự thảo để báo cáo Bộ TN&MT trình Chính phủ. Các ý kiến đề xuất sửa đổi Nghị định 51/2014/NĐ-CP của các đại biểu đã đạt được sự đồng thuận cao. Đồng thời các cơ quan quản lý của các địa phương cần quan tâm góp ý thêm để dự thảo thay thế Nghị định 51/2014/NĐ-CP sẽ đi vào thực tiễn, đạt hiệu quả cao hơn.

Hoàng Yến

Thị xã Điện Bàn: Phòng TN&MT tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2018

Email In PDF.

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường hàng năm (từ ngày 29/4 đến ngày 06/5) do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998 và được các Ban ngành Trung ương, địa phương và nhân dân cả nước tích cực hưởng ứng giúp đạt được những kết quả đáng khích lệ về cấp nước và vệ sinh góp phần làm thay đổi chất lượng và điều kiện sống của người dân nông thôn, đặc biệt là trẻ em - thế hệ tương lai của đất nước.

image001 - CopyĐể hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2018 (với chủ đề "Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng"), Phòng TN&MT thị xã Điện Bàn và các địa phương tiến hành treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường trên các tuyến đường trung tâm hành chính thị xã, các cơ quan, đơn vị, khu dân cư trên địa bàn thị xã.
Bên cạnh đó, trong hai ngày 03 và 04/5/2018, Phòng TN&MT đã tổ chức tuyên truyền hưởng ứng bằng xe lưu động trên địa bàn thị xã; đồng thời, phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã tuyên truyền các nội dung xoay quanh chủ đề về nước sạch và vệ sinh môi trường, việc bảo vệ nguồn nước, tăng cường công tác quản lý khai thác các công trình cấp nước, nâng cao chất lượng nước và công tác vệ sinh môi trường.
Mục đích của Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm nay nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia và cam kết của gia đình, cộng đồng, ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương về tầm quan trọng của việc cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng.

Phạm Ngọc Thắng

Hội thảo đánh giá rủi ro thiên tai cấp lưu vực sông

Email In PDF.

Ngày 20/4/2018, tại thành phố Đà Nẵng, Tổng cục Phòng chống thiên tai – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, tổ chức Hội thảo đánh giá rủi ro thiên tai cấp lưu vực sông trong khuôn khổ gói thầu C1-C1 "Đánh giá rủi ro chuyên sâu cho 8 lưu vực sông và lập kế hoạch phòng chống thiên tai cho 10 tỉnh vùng dự án" thuộc Dự án Quản lý Thiên tai (WB5).
Tham dự Hội thảo có sự tham gia đại diện của các Ban Chỉ đạo TW về Phòng chống thiên tai, lãnh đạo Tổng cục Phòng chống thiên tai, các đơn vị thuộc Tổng cục phòng chống thiên tai...Về phía địa phương có sự tham gia đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành: Ban Chỉ huy PCTT và TKCN, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương của các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bình Định và Ninh Thuận.

126803 hinh anh hoi thao 4 - Copy
Gói thầu C1-C1 "Quản lý rủi ro thiên tai tổng hợp theo lưu vực sông" thuộc Hợp phần 1, tiểu hợp phần 3 "Hỗ trợ lồng ghép Quản lý rủi ro thiên tai vào Quy hoạch lưu vực sông". Mục tiêu của gói thầu C1-C1 là xây dựng và cập nhật kế hoạch QLRRTT ở cấp lưu vực sông dựa trên việc đánh giá rủi ro chi tiết. Mục tiêu trên được thể hiện bằng các nội dung hoạt động chính như sau:
1. Lập đánh giá rủi ro ưu tiên theo lưu vực sông bao gồm nhiều loại thiên tai khác nhau được đề cập trong luật PCTT và đặc biệt quan tâm đến thiên tai có liên quan đến tài nguyên nước như lũ, hạn hán, Xâm nhập mặn.
2. Lập kế hoạch QLRRTT cho mỗi 8 lưu vực sông thuộc 10 tỉnh vùng dự án, cụ thể là xác định các giải pháp gồm công trình, phi công trình, sinh thái và quản lý dòng chảy/sử dụng đất để giảm thiểu tác động thiên tai của thiên tai cấp lưu vực sông.
3. Cập nhật kế hoạch QLRRTT cấp tỉnh cho 10 tỉnh vùng dự án và kế hoạch QLRRTT cho 8 lưu vực sông.
4. Tăng cường năng lực của các cơ quan trung ương và địa phương để cập nhật các đánh giá rủi ro thiên tai và chuẩn bị kế hoạch QLRRTT theo các lưu vực sông trên 10 tỉnh dự án.
5. Tăng cường sự phối hợp ở 02 khía cạnh: (i) phối hợp trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu dự án cho việ QLRRTT trong 3 gói cơ sở dữ liệu khác và (ii) phối hợp ở cấp độ thể chế giữa các cơ quan trong và ngoài tỉnh và đến cấp độ xã để phục vụ mục tiêu của hợp phần 3 của dự án về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (CBDRM).

Rích Đài Phôn

Làm việc với đoàn đánh giá của Pemsea’s

Email In PDF.

Ngày 19/04/2018, Sở TN&MT làm việc với đối tác về quản lý môi trường các biển Đông Á (PEMSEA) và Tiến sĩ Julian Roberts - chuyên gia tư vấn của Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) thực hiện thảo luận triển khai dự án "Tăng cường năng lực thực hiện Chiến lược phát triển bền vững biển Đông Á tại Việt Nam giai đoạn 2015-2019" (SDS-SEA).

DSCF0989 - CopyTrong khuôn khổ chương trình hợp tác song phương về quản lý tổng hợp vùng bờ (ICM) tỉnh Quảng Nam; Sở TN&MT là cơ quan đầu mối thực hiện quản lý tổng hợp vùng bờ tại địa phương. Hàng năm, Sở đã tham gia nhiều chương trình dự án có lồng ghép về quản lý tổng hợp vùng bờ như trồng phục hồi rừng ngập mặn, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về quản lý tổng hợp vùng bờ, tham gia mạng lưới thành viên các địa phương về quản lý tổng hợp vùng bờ...Các hoạt động này đã được PEMSEA và Tổng cục Biển và Hải đảo ghi nhận.
Đoàn công tác đi thực địa khu vực trồng phục hồi rừng ngập mặn tại xã Tam hải, huyện Núi Thành để đánh giá công tác phục hồi rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng tại đây, để có hướng thống nhất việc tài trợ dự án trong thời gian đến dưới sự điều phối, chỉ đạo của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam. Buổi chiều, Đoàn làm việc với Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm trong việc đề xuất quản lý chất thải rắn khu vực Hội an mà Sở TN&MT Quảng Nam đã đề xuất trong cuộc họp các thành viên của Tổ giúp việc Ban điều phối lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn do Tổng cục Môi trường chủ trì.

Hoàng Yến

Trang 3 trong tổng số 34