Bạn đang ở:

Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về quản lý tổng hợp vùng bờ

Email In PDF.

Ngày 11/9, Chi cục Biển và Hải đảo tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về quản lý tổng hợp vùng bờ cho các địa phương ven biển trên địa bàn tỉnh. Thành phần tham dự gồm các cán bộ công chức thuộc các phòng TN&MT, các cán bộ hội, đoàn thể, xã, phường thuộc các huyện, thị xã, thành phố Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, Tam Kỳ và Núi Thành, và các doanh nghiệp ven biển trên địa bàn tỉnh.

image001 - ba linh
Tại buổi Tập huấn, chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên ven biển được xây dựng nhằm tổ chức thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên biển trong một thời gian nhất định, phù hợp với năng lực, phù hợp với nhiều mục tiêu chung và lâu dài của quá trình quản lý tổng hợp tài nguyên ven biển. Các hoạt động cần thiết trong những năm tới như: Cũng cố Cơ chế điều phối liên ngành; Quản lý thông tin dữ liệu; Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng; Đào tạo tăng cường nguồn nhân lực; Triển khai một số hoạt động về biển, đảo liên quan đến quản lý tổng hợp vùng bờ (báo cáo hiện trạng vùng bờ, phân vùng chức năng vùng bờ, hành lang bảo vệ bờ biển, giao vùng biển cho các tổ chức, cá nhân sử dụng, xây dựng và thực hiện Chương trình Quản lý tổng hợp tài nguyên ven biển)
Thông qua Tập huấn, các đại biểu được nâng cao nhận thức trong việc quản lý tổng hợp vùng bờ gắn với duy trì tính lành lặn của hệ sinh thái, đa dạng sinh học. Bảo vệ tài nguyên môi trường biển trên địa bàn tỉnh. Từ đó, góp phần nâng cao nghiệp vụ trong công tác quản lý nhà nước; đồng thời thực hiện sâu rộng công tác tuyên truyền bảo vệ và phát triển bền vững vùng biển, hải đảo trong cộng đồng, cơ quan, đơn vị và địa phương.

Bá Linh

Đảm bảo an toàn đập và hồ chứa nước trước mùa mưa lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Theo kết quả kiểm tra, đánh giá hiện trạng an toàn đập trong năm 2018 có khoảng 30/73 hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh có hiện tượng sụt lún, xói lở mái thượng, hạ lưu đập, lòng hồ bị bồi lấp khá lớn, cửa cống xả và thiết bị đóng mở xuống cấp rò rỉ, tràn xả lũ bị bong vữa, nứt nẻ hoặc tràn đất tự nhiên có khẩu độ còn nhỏ, khả năng thoát lũ kém, có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ. Phần lớn các hồ chứa thủy lợi vừa và nhỏ đã được xây dựng từ nhiều năm trước, với kỹ thuật thi công còn hạn chế, năng lực tính toán, thiết kế khá củ kỹ; mặt khác, kinh phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên còn thiếu và hạn hẹp; vì vậy, nhiều hồ đã bị xuống cấp nghiêm trọng gây nguy cơ mất an toàn và đe dọa đến tài sản và tính mạng của người dân.
Trước tình hình đó, ngày 11/9/2018 UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; trong đó yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi, thủy điện thực hiện các công việc khẩn cấp như sau:

IMG 3946 - Copy
- UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo thực hiện rà soát, bổ sung, xây dựng kế hoạch, sẵn sàng sơ tán nhân dân theo các cấp báo lũ để chỉ đạo ứng phó; Tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn và lập danh mục các đập, hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp; Cũng cố lực lượng quản lý hồ chứa đủ năng lực, chuyên môn để theo dõi, kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời những nguy cơ mất an toàn và có biện pháp xử lý kịp thời; Chủ động bố trí nguồn kinh phí để duy tu, bão dưỡng, sửa chữa, nâng cấp đập, hồ chứa trên địa bàn.
- Các Sở, Ban, ngành: Tăng cường, đôn đốc, kiểm tra hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện; kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân không thực hiện đầy đủ pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện; Lập danh mục các đập, hồ chứa nước thủy lợi hư hỏng, xuống cấp gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT; Rà soát các dự án thủy điện vừa và nhỏ chưa triển khai thực hiện mà có hiệu quả thấp, ảnh hưởng đến môi trường, xã hội, không đảm bảo phát triển bền vững thì tham mưu, đề xuất UBND tỉnh dừng thực hiện; Kịp thời đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và kiểm tra quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn; Tiếp tục đề xuất UBND tỉnh cân đối nguồn vốn trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để xử lý đập, hồ chứa thủy lợi xung yếu, cấp bách; tham mưu UBND tỉnh sử dụng ngân sách, địa phương, Quỹ phòng chống thiên tai để thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, duy tu, bảo dưỡng các đập, hồ chứa thủy lợi; Tổ chức đào tạo, tập huấn và nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa.
- Các đơn vị quản lý, khai thác, vận hành hồ chứa nước thủy lợi: Hằng năm phải thực hiện báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa; xây dựng phương án phòng, chống lụt bão; phương án phòng, chống lũ, lụt vùng hạ du trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 31/8; Tổ chức kiểm tra công trình trước, trong và sau mùa mưa lũ nhằm sớm phát hiện những nguy cơ gây mất an toàn và có biện pháp xử lý kịp thời; Phối hợp với địa phương xây dựng bản đồ ngập lụt trong tình huống xả lũ khẩn cấp và vỡ đập.
- Các đơn vị quản lý hồ thủy điện: Xây dựng phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp theo quy định; đầu tư trang bị giám sát tự động, hệ thống cảnh bảo lũ, lắp đặt bổ sung các trạm quan trắc khí tượng thủy văn; Nghiêm túc thực hiện quy trình vận hành hồ chứa đãđược phê duyệt; tổ chức, kiểm tra, duy tu, bão dưỡng, sửa chữa và lắp đặt bổ sung hệ thống cảnh báo lũ lụt vùng hạ du; Rà soát, cập nhật, bổ sung, ký kết quy chế phối hợp với các địa phương, các ngành liên quan trong công tác vận hành hồ chứa thủy điện phù hợp với thực tế.

Nguyễn Hướng

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (27/8/2008 – 27/8/2018)

Email In PDF.

Sáng ngày 27/8, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (27/8/2008 – 27/8/2018).
Tham dự Lễ kỷ niệm có Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên; các đồng chí nguyên Ủy Viên BCH Trung ương Đảng - nguyên Bộ trưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ; Lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và các đồng chí nguyên Lãnh đạo Tổng cục qua các thời kỳ; đại diện các tổ chức quốc tế; các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương các tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCSHCM, Cựu chiến binh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục biển và hải đảo 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển.

IMG 2906 - Copy
Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục đã có những cố gắng, nỗ lực hết mình vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ và đã đạt được một số kết quả nhất định. Bộ máy tổ chức của Tổng cục và các Chi cục Biển và Hải đảo liên tục được củng cố, kiện toàn. Hiện nay, Tổng cục có trên 700 công chức, viên chức và người lao động, cơ sở vật chất, kỹ thuật, điều kiện bảo đảm phục vụ công tác điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học và quản lý biển, đảo bước đầu đã được đầu tư, nâng cấp.
Tổng cục đã tập trung phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương có biển xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành hệ thống văn bản Qui phạm pháp luật phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, hải đảo. Đặc biệt, với Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 25/6/2015 đã tạo hành lang pháp lý đủ mạnh để triển khai một cách có hiệu quả phương thức quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trương biển, hải đảo dựa trên tiếp cận hệ sinh thái. Bên cạnh đó, hệ thống các cơ chế chính sách pháp luật, công cụ điều phối liên ngành, liên vùng từng bước được xây dựng và triển khai, góp phần bảo đảm tài nguyên biển, hải đảo được khai thác, sử dụng hiệu quả; đồng thời, duy trì chức năng và cấu trúc của các hệ sinh thái biển, hải đảo và vùng bờ nhằm phát triển bền vững, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam trên biển, bảo đảm an ninh-quốc phòng, quan trắc môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường biển, đảo, ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu và hóa chất độc hại triên biển.
Qua nhìn nhận chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển, 10 năm chưa phải là dài nhưng với những nỗ lực không ngừng của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, công tác Quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo đã có được những thành tựu như hôm nay, trước hết là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà Nước, đặc biệt là sự chỉ đạo sâu sát, trực tiếp và thường xuyên của Lãnh đạo Bộ TN&MT, cùng với đó là những đóng góp của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đặc biệt là các thế hệ Lãnh đạo Tổng cục đã đóng góp một phần quan trọng vào thành công chung trong công cuộc xây dựng và phát triển của đất nước.
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Đại diện Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã trao Huân chương Lao động Hạng Nhì cho Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.
Bế mạc buổi lễ, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới các lãnh đạo, công chức, viên chức các thế hệ của Tổng cục; các cơ quan Trung ương và địa phương đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của Ngành Quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo. Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi cũng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường qua các thời kỳ đã có những quan tâm, chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện để Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam có những bước đi và phát triển vững chắc, đẩy nhanh và đẩy mạnh xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật về tài nguyên, môi trường biển, hải đảo, góp phần tăng giá trị đóng góp với nền kinh tế quốc dân; bảo vệ môi trường, ổn định xã hội, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững trong thời kỳ mới./.

Hoàng Yến

Tham vấn báo cáo hiện trạng vùng bờ quốc gia

Email In PDF.

Ngày 26/9/2018 tại trụ Sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo tổ chức Hội thảo tham vấn báo cáo hiện trạng vùng bờ Quốc Gia. Chủ trì Hội thảo có TS Vũ Sỹ Tuấn - Tổng cục phó Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, đại diện các Cục của Tổng cục Biển và Hải đảo, các cơ quan đơn vị của Tổng cục, đại diện 28 tỉnh thành có biển trên cả nước.
Tại buổi tham vấn, các đại biểu đã được nghe giới thiệu khung báo cáo hiện trạng vùng bờ Quốc gia, nghe các bài giới thiệu về báo cáo vùng bờ của các tỉnh, thành phố: Quảng Nam, Hải Phòng và Kiên Giang.

hinh anh tham van - Copy
Báo cáo tình trạng vùng bờ (SOC) theo khung hướng dẫn của PEMSEA gồm nhiều chỉ số, trong đó có 2 nhóm chính là nhóm chỉ số về quản lý và nhóm chỉ số về phát triển bền vững. Cũng như tình trạng chung trong cả nước, các tỉnh Quảng Nam, Hải phòng và Kiên Giang mới chỉ khởi động xây dựng báo cáo dựa trên các chỉ số do PEMSEA hướng dẫn. Hy vọng trong thời gian đến, với sự hỗ trợ của Quỹ Bảo vệ môi trường toàn cầu thông qua PEMSEA và Tổng cục Biển và Hải đảo, các địa phương sẽ được xây dựng Báo cáo SOC cho riêng địa phương mình với những chỉ số thuyết phục, có độ chính xác cao.

Hoàng Yến

Tổng kết pha 3 chương trình sáng kiến rừng ngập mặn cho tương lai (MFF)

Email In PDF.

Ngày 24/8/2018 tại thung lũng Ngọc Linh, Thạch Thất, Hà nội, Ban Điều phối Quốc gia MFF Việt Nam thông qua Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế (IUCN) tổ chức Hội thảo tổng kết pha 3 - Sáng kiến rừng ngập mặn cho tương lai với Chủ đề " Cải thiện sức chống chịu của hệ sinh thái và cộng đồng ven biển: Chia sẻ trí thức và các bài học kinh nghiệm".

20180824 171143 - Copy
Rừng ngập mặn cho tương lai là một sáng kiến dựa trên hợp tac nhằm tăng cường đầu tư vào hệ sinh thái ven biển vì mục tiêu phát triển bền vững. MFF hoạt động hướng tới một tương lai tốt đẹp, thịnh vượng và an toàn hơn cho cộng đồng ven biển. Sứ mệnh của MFF là phát triển các hệ sinh thái ven biển thông qua cách tiếp cận dựa trên hợp tác, tập trung vào con người, phù hợp với chính sách và định hướng đầu tư. Cách tiếp cận này sẽ nâng cao, và áp dụng kiến thức, nâng quyền cho cộng đồng và các bên liên quan, tăng cường quản lý, ổn định sinh kế và nâng cao khả năng chống chịu với thiên tai và biến đổi khí hậu.
Mục tiêu của Hội thảo là giới thiệu cách tiếp cận và các kết quả của MFF trong việc tăng cường sức chống chịu và thúc đẩy quản lý vùng bờ bền vững. Chia sẻ để nhân rộng các bài học kinh nghiệm của MFF tới các nhà hoạch định chính sách và các đơn vị quản lý tại địa phương. Thảo luận khả năng kết nối với các đầu tư của MFF với các chương trình và dự án phát triển khác liên quan tới quản lý bền vững vùng bờ.
Trong hội thảo đã được nghe các kinh nghiệm về quản lý và bảo tồn các hệ sinh thái ven biển có sự tham gia của cộng đồng, tăng cường quản trị vùng ven biển . Các phương hướng nhân rộng các kết quả, thực hành tốt của MFF Việt Nam.

Hoàng Yến

Hoạt động trình diễn hệ thống công cụ kỹ thuật về giao, quản lý khu vực biển tại tỉnh Thanh Hóa

Email In PDF.

Trong hai ngày 23-24/8/2018, Cục Quản lý khai thác Biển và Hải đảo - Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức hoạt động trình diễn hệ thống công cụ kỹ thuật về giao, quản lý khu vực biển tại tỉnh Thanh Hóa. Tham dự lớp tập huấn có đại diện các Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển trên cả nước. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ Dự án "Xây dựng hệ thống kỹ thuật hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển". Các giảng viên của đợt trình diễn đến từ Cục Công nghệ thông tin và Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia.

image001 - Copy
Ngày 23/8, đại diện các Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển trên cả nước tiếp nhận tài liệu theo Quyết định số 1790/QĐ-BTNMT ngày 06/6/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Công bố đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm vùng ven biển Việt Nam. Sau đó các đại biểu được hướng dẫn sử dụng hệ thống công cụ kỹ thuật giao các khu vực biển cho tổ chức, cá nhân để khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

image003tt
Sáng ngày 24/8, các đại biểu tham gia thực hành hệ thống công cụ kỹ thuật quản lý giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân để khai thác, sử dụng tài nguyên biển tại khu vực giả định giao khu vực biển tại vùng ven biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia trắc địa và bản đồ biển đến từ Cục Công nghệ thông tin và Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia.
Đợt trình diễn đã thu được nhiều kết quả về nâng cao năng lực cho các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác giao khu vực biển. Hệ thống công cụ kỹ thuật quản lý giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trong khuôn khổ dự án "Xây dựng hệ thống kỹ thuật hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển" cần nhanh chóng hoàn thiện để chuyển giao cho các địa phương nhằm nâng cao trong công tác quản lý từ trung ương đến địa phương.

Trần Trung

Tập huấn ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền trung năm 2018

Email In PDF.

Từ ngày 17-18/8/2018, Trường đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi tổ chức lớp Tập huấn ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền trung năm 2018. Tham dự lớp tập huấn có đại diện các chi cục Biển và Hải đảo từ Quảng Trị đến Phú Yên. Các giảng viên gồm Ông Phạm Ngọc Sơn - Giám đốc Công ty SOS Môi trường và Lãnh đạo Trường đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ Tài nguyên và Môi trường.

image001 - Copyt
Ngày 17/8, hơn 40 đại biểu thuộc cơ quan quản lý của các tỉnh miền Trung và các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã tham gia các bài thực hành sử dụng, triển khai trang thiết bị vật tư chuyên dụng cho ứng phó và khắc phục hậu quả sự cố dầu tràn xâm nhập vào khu vực bãi tắm và các khu vực nhạy cảm khác cũng như khắc phục sự cố tràn dầu do va chạm tàu trên biển.

image003 - Copytt
Ngày 18/8, các đại biểu tham gia diễn tập thực tế ứng phó sự cố tràn dầu trên bãi biển Mỹ Khê, tỉnh Quảng Ngãi. Các đại biểu sẽ được thực hành cập nhập một số kỹ thuật mới trong ứng phó sự cố tràn dầu ngoài biển của tàu cá và xâm nhập đường bờ.

Trần Trung

Đánh giá công tác phòng, chống lụt, bão của các thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Ngày 10/8/2018, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ phòng, chống thiên tai các nhà máy thủyđiện trên địa bàn tỉnh năm 2018. Tham dự và chủ trì có đồng chí Lê Trí Thanh – PCT UBND tỉnh, kiêm Phó Trưởng ban Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh; cùng tham dự có Đại diện Lãnh đạo các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, TN&MT, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, Viện Vật lý Địa cầu (Trung tâm cảnh báo động đất và Sóng thần) và Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung Tây nguyên.
Tại cuộc họp, Sở Công Thương báo cáo chi tiết đặc điểm và hoạt động của các thủy điện, công tác kiểm tra an toàn đập; Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo thực trạng của việc phê duyệt và triển khai các Phương án phòng, chống lụt, bão đảm bảo an toàn công trình và phòng chống lũ, lụt cho vùng hạ du; công tác phối hợp cung cấp thông tin để Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh ra quyết định vận hành điều tiết mùa mưa lũ; Sở TN&MT báo cáo việc triển khai hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn đối với các hồ chứa thủy điện và công tác dự báo, cảnh báo thiên tai trong mùa mưa bão. Ngoài ra, Viện Vật lý Địa cầu thông tin về tình hình động đất trên địa bàn tỉnh; Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung Tây nguyên báo cáo kết quả xây dựng bản đồ ngập lụt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

IMG 4022 1 - Copy
Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Trí Thanh – PCT UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung sau:
1. Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương khẩn trương rà soát, kiểm tra các Phương án phòng chống lụt, bão đảm bảo an toàn công trình và phòng chống lũ, lụt cho vùng hạ du của các thủy điện trên địa bàn tỉnh kể cả những phương án đã được phê duyệt. Trường hợp các Phương án đã phê duyệt không phù hợp với thực tế thì phải kịp thời chỉnh sửa, bổ sung; trong đó lưu ý đến phương án ứng phó với sự cố vỡ đập.
2. Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các chủ hồ chứa thủy điện thuê tư vấn thực hiện đánh giá mật độ lắp đặt các trạm đo mưa trên toàn lưu vực của thủy điện nhằm phục vụ công tác phòng chống thiên tai. Phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn và các cơ quan có chuyên môn về khí tượng thủy văn rà soát, đôn đốc các chủ hồ chứa thủy điện thực hiện kiểm định, kiểm chuẩn các phương tiện, thiết bị quan trắc khí tượng thủy văn theo đúng quy định. Đề xuất Bộ TN&MT tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực Sông Vu Gia – Thu Bồn.
3. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan yêu cầu các chủ hồ chứa thủy điệnthực hiện tuyên truyền, lắp đặt thiết bị cảnh báo tại các vùng hạ du; đồng thời, phải khảo sát nắm thông tin từ người dân và chính quyền vùng hạ du.
4. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra an toàn đập theo Kế hoạch năm 2018 vàngoàithành phần là các Sở, ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh thì cần phải bổ sung thêm các chuyên gia có chuyên môn tham gia. Tiếp tục rà soátcác thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh, nếu dự án thủy điện không có khả thi và không hiệu quả thì chủ động tham mưu UBND tỉnh dừng thực hiện.
5. Giao Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh phối hợp với Viện Vật lý Địa cầu đề xuất nhiệm vụ đánh giá tình hình động đất trên địa bàn tỉnh để đưa ra mối quan hệ giữa động đất với hoạt động tích nước của các thủy điện.
6. Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây nguyên sớm hoàn chỉnh Bản đồ ngập lụt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; trong đó, lưu ý tính toán các kịch bản nguy hiểm nhất có thể xảy ra và số liệu cho nhiệm vụ phải cập nhật mới nhất.

Nguyễn Hướng

Khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế, vùng phải đăng ký khai thác, sử dụng nước dưới đất

Email In PDF.

Ngày 24/7/2018, Sở TN&MT phối hợp với Trung tâm Động lực học Thủy khí môi trường - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội tổ chức Hội thảo góp ý nhiệm vụ "Khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế, vùng phải đăng ký khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam".

image3 - Copy ttTham dự và chủ trì Hội thảo có Ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Giám đốc Sở, cùng đại biểu là các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư; Chi cục Quản lý Tài nguyên nước khu vực miền Trung và Tây nguyên; Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố: Núi Thành, Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Nông Sơn, Điện Bàn, Tam Kỳ; Công ty MTV Khai thác thủy lợi, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam và các đơn vị trực thuộc Sở.
Tại Hội thảo Trung tâm Động lực học Thủy khí môi trường - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ "Khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế, vùng phải đăng ký khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam" và nhận được sự góp ý của các Sở, ngành, đơn vị và địa phương cho nhiệm vụ trên.
Qua đó, Ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Giám đốc Sở yêu cầu Trung tâm Động lực học Thủy khí môi trường tiếp thu các ý kiến của đại biểu; đồng thời, tiếp tục làm việc với các Sở, ngành và địa phương thu thập bổ sung các tài liệu, số liệu cần thiết để hoàn thiện nhiệm vụ đúng tiến độ đề ra.

Nguyễn Hướng

Trang 1 trong tổng số 33