Bạn đang ở:

Đo đạc - bản đồ -- Quản lý đất đai

Họp hội đồng thẩm định phương án trồng rừng thay thế

Email In PDF.

Chiều ngày 28/01/2014, Sở NN&PTNT tổ chức họp hội đồng thẩm định phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng để xây dựng công trình thủy điện Sông Bung 2 tại huyện Nam Giang và huyện Tây Giang. Tham gia cuộc họp có Ông Lê Minh Hưng - PGĐ Sở, Chủ tịch Hội đồng chủ trì, cùng các thành viên của Hội đồng thẩm định, tổ giúp việc, BQLRPH Nam Sông Bung, BQLRPH Bắc Sông Bung, Ban QLDA thủy điện Sông Bung 2 (Chủ đầu tư) và BQLRPH AVương (đơn vị tư vấn).

WP 20150128 005 1Tại cuộc họp đã nghe đại diện Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn báo cáo tóm tắt phương án, với tổng diện tích trồng rừng thay thế là 444,66 ha, trong đó tại các xã, thị trấn thuộc huyện Nam Giang 372,24 ha (RPH: 268,10 ha, RSX: 104,14 ha) và xã Tr'Hy huyện Tây Giang 72,42 ha (RPH: 51,25 ha, RSX: 21,17 ha); ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu. Ông Lê Minh Hưng - PGĐ Sở, Chủ tịch Hội đồng thẩm định kết luận một số nội dung cần phải tập trung: Đề nghị bổ sung các cơ sở pháp lý đúng theo quy định, về địa hình, địa mạo, khí hậu, thủy văn, độ dốc, lượng mưa, độ pH cần rà soát điều chỉnh lại cho phù hợp thực tế; về kế hoạch sử dụng đất đề nghị UBND huyện Nam Giang và Tây Giang khẩn trương bổ sung công trình này vào kế hoạch năm 2015 để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định; nên mở rộng tập đoàn giống cây trồng, chọn loại cây trồng cho phù hợp; đối với diện tích trồng rừng sản xuất nên chọn trồng loại cây gỗ lớn phục vụ kinh tế lâu dài, xây dựng cơ chế hưởng lợi rõ ràng và sau khi khai thác rừng sản xuất phải trồng lại rừng được; Rừng phòng hộ giao lại cho BQLRPH Nam Sông Bung và Bắc Sông Bung, rừng sản xuất giao lại cho UBND các huyện tổ chức thực hiện; về hiện trạng sử dụng đất đề nghị đơn vị tư vấn phải điều tra rà soát làm kỹ thêm và chịu trách nhiệm về hiện trạng sử dụng đất tại khu vực trồng rừng thay thế; Số lần chăm sóc rừng/năm và số năm chăm sóc rừng thực hiện theo đúng quy định, tuy nhiên trong phương án cần đề xuất tăng số lần và số năm chăm sóc cho phù hợp với điều kiện lập địa tại khu vực trồng rừng; dự toán kinh phí đề nghị sửa chữa và bổ sung thêm phần kinh phí về vận chuyển cây con đến khu vực trồng rừng, phải lấy đơn giá cho đúng quy định; đề nghị Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn sớm hoàn thiện phương án trình Sở NN&PTNT xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt./.

Ngọc Hiếu

Triển khai kế hoạch năm 2015 thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai

Email In PDF.

Chiều ngày 26/01/2015, Sở TN&MT Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2015 thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Quảng Nam. Tham dự có ông Nguyễn Viễn - Giám đốc Sở TN&MT chủ trì, lãnh đạo UBND, Phòng TN&MT, Văn phòng ĐKQSD đất các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Núi Thành, Thăng Bình và Duy Xuyên, lãnh đạo Tổng Công ty TN&MT Việt Nam và các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty trực tiếp thi công, Trung tâm Ứng dụng và Phát triển Công nghệ ĐĐ&BĐ cùng đại diện Lãnh đạo Văn phòng Sở, Chi cục QLĐĐ, Văn phòng ĐKQSD đất tỉnh, Lãnh đạo Trung tâm CNTT TN&MT cùng thành viên BQLDA xây dựng hệ thống HSĐC&CSDLQL đất đai.

Copy of IMG 0010Sau khi nghe Sở TN&MT báo cáo kết quả thực hiện xây dựng CSDLQLĐĐ tại tp Tam Kỳ, huyện Núi Thành, vùng Đông sông Trường Giang thuộc huyện Thăng Bình và huyện Duy Xuyên và triển khai kế hoạch thực hiện năm 2015; ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tại Hội nghị. Ông Nguyễn Viễn - Giám đốc Sở kết luận một số nội dung cần phải tập trung giải quyết trong thời gian đến:
(1) Các đơn vị thi công tăng cường nhân lực, cử cán bộ đứng điểm phối hợp chặt chẽ với UBND xã, phường, thị trấn hoàn thành dứt điểm công tác kê khai đăng ký, cung cấp đầy đủ hồ sơ đăng ký và các thông tin có liên quan cho HĐTV xem xét thực trạng pháp lý của từng hồ sơ, để làm cơ sở cho UBND cấp xã xác nhận. Có phương án, kế hoạch cụ thể từng tuần, từng tháng trong việc sửa chữa, hoàn thiện khối lượng lớn hồ sơ đã xét duyệt tại cấp xã trình Văn phòng ĐKQSD đất huyện thẩm định. Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại các địa phương còn lại phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 30/6/2015. (2) Đơn vị tư vấn tăng cường công tác kiểm tra giám sát, xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát hồ sơ cụ thể cho từng tuần, từng tháng; chịu trách nhiệm về kết quả hồ sơ đã giám sát, hằng tháng phải báo cáo kết quả về UBND huyện, Sở TN&MT để theo dõi chỉ đạo kịp thời. (3) UBND TP Tam Kỳ và UBND các huyện Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên tập trung chỉ đạo Đảng ủy, UBND xã, phường, thị trấn phải thực sự vào cuộc, chủ động với nhiều giải pháp tích cực, quyết liệt nhất, có chương trình kế hoạch cụ thể trong việc tổ chức họp HĐTV thông qua hồ sơ đăng ký còn tồn đọng ở từng địa phương, yêu cầu UBND cấp xã phải xác nhận thực trạng pháp lý vào đơn của từng hồ sơ đăng ký, kể cả những hồ sơ thuộc trường hợp vi phạm pháp luật đất đai không đủ điều kiên cấp GCN để lập cơ sở dữ liệu đất đai quản lý theo yêu cầu mới. Phòng TN& MT và Văn phòng ĐKQSD đất các huyện, thành phố tăng cường công tác tham mưu và khẩn trương kiểm tra giấy chứng nhận QSD đất đã viết trình Lãnh đạo UBND huyện, thành phố ký giấy chứng nhận QSD đất; đồng thời phối hợp với đơn vị thi công xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu quản lý đất đai. (4) Đề nghị các địa phương hiện nay còn vướng về việc giao đất nông nghiệp thì thực hiện việc giao đất cho hộ gia đình, cá nhân theo hiện trạng sử dụng, không xây dựng phương án giao đất. (5) Đề nghị Chi cục QLĐĐ, Văn phòng ĐKQSD đất, Trung tâm CNTT TN&MT tăng cường công tác tham mưu cho Lãnh đạo Sở, có văn bản báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan tổ chức đóng trên địa bàn tỉnh tiến hành công tác đăng ký đất đai theo quy định, hướng dẫn giải quyết các vướng mắc phát sinh khi địa phương có yêu cầu, sẵn sàng bố trí nhân lực giúp địa phương trực tiếp tham gia giải quyết vướng mắc, kết thúc các hạng mục công trình dự án theo yêu cầu đặt ra./.

Đăng Khoa

Huyện Nam Trà My: Triển khai công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 2014

Email In PDF.

Thực hiện chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam, Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 23/9/2014 của UBND huyện Nam Trà My về việc kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014. Sáng ngày 22/01/2015, UBND huyện Nam Trà My tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn huyện Nam Trà My. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Kích - Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo, chủ trì hội nghị; Về phía huyện: có các đồng chí lãnh đạo các cơ quan ban ngành liên quan là thành viên Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện; Về phía xã: có các đồng chí là Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã và cán bộ địa chính - xây dựng 10/10 xã tham dự đầy đủ; Về phía đơn vị tư vấn: có đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Thành viên Xây dựng và chuyển giao công nghệ Môi trường thuộc Tổng Công ty TNMT Việt Nam.

Copy of IMG 1601Hội nghị đã triển khai một số nội dung có liên quan đến công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn huyện theo Thông tư số 28/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên Môi trường về thống kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; đại diện đơn vị tư vấn triển khai kế hoạch thi công công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn huyện; các thảo luận giải đáp các vướng mắc và thông nhất một số nội dung quan trọng cho việc kiểm kê lần này.
Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Lê Ngọc Kích Phó chủ tịch UBND huyện – Trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh: công tác kiểm kê đất đai lần này rất quan trọng nhằm giúp cho địa phương đánh giá đúng thực trạng sử dụng từng loại đất; tình hình biến động về đất đai trong 05 năm qua. Trên cơ sở đó đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất đai của từng địa phương, nhất là việc quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tình hình giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tình hình xác lập hồ sơ địa chính cấp xã, huyện. Bên cạnh đó chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể: Giao Phòng TN&MT, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cử cán bộ tham gia cùng đơn vị tư vấn xuyên suốt quá trình kiểm kê; UBND các xã thành lập ban chỉ đạo, cử cán bộ đia chính phối hợp với đơn vị tư vấn, phòng TNMT, VP ĐK QSD đất đi thực địa kiểm kê tất cả các loại đất, các đối tượng sử dụng đất và đối tượng quản lý theo quy định tại Thông tư 28/2014/TT-BTNMT; các cơ quan đơn vị có liên quan: Công an, quân sự, Hạt kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Tranh, Y tế, Giáo dục cần cử cán bộ phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát, kiểm kê diện tích đất giao cho đơn vị mình quản lý theo đúng hiện trạng sử dụng./.

Thu Thảo

Lễ trao GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để trồng cây cao su trên địa bàn huyện Tây Giang

Email In PDF.

Sáng ngày 14/01/2015, tại trụ sở UBND xã Bhalêê, UBND huyện Tây Giang tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để trồng cây cao su trên địa bàn huyện Tây Giang. Tham dự có Đ/c Phạm A – PCT UBND huyện, cùng đại diện các ngành: TN&MT, NN&PTNT, Hạt Kiểm lâm Tây Giang, Ban Quản lý khu bảo tồn Sao la; Nông trường cao su Tây Giang 1, 2; Đảng ủy, UBND huyện và đông đảo người dân trên địa bàn.

Copy of IMG 2458
Đ/c Phạm A - PCT UBND huyện Tây Giang đã trao 667 GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 485 hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn các xã: Avương, Bhalêê, Atiêng, Anông và Lăng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam để Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang đầu tư cho nhân dân trồng cây cao su với tổng diện tích 4.442.834,74 m2. Giấy CNQSD đất cấp đổi đợt này, là cơ sở pháp lý quan trọng để tháo gỡ về thủ tục đất đai theo Luật định đối với đất trồng cây cao su của Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang - Quảng Nam đã triển khai trồng trên địa bàn huyện miền núi Tây Giang hơn 5 năm qua.

Lê Trung Thái

Họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Nam Giang

Email In PDF.

Sáng ngày 15/01/2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Nam Giang. Tham gia cuộc họp có Ông Đinh Văn Thu - PCT thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì, các Ủy viên của Hội đồng thẩm định, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, UBND huyện Nam Giang (Chủ đầu tư) và Trung tâm Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Miền trung (đơn vị tư vấn).

hPicture 586Tại Hội nghị đã nghe đại diện đơn vị tư vấn, Chủ đầu tư báo cáo tóm tắt Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Nam Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025; ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu. Ông Đinh Văn Thu - PCT thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định kết luận một số nội dung cần phải tập trung: (1) Đề nghị chỉnh sửa niên độ Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH của huyện Nam Giang đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 phù hợp với Quy hoạch tổng thể KT-XH của tỉnh Quảng Nam; (2) Nam Giang là huyện vùng núi tây bắc trong quy hoạch tổng thể KT-XH của tỉnh, do vậy cần phải quy hoạch rõ nét việc liên kết vùng của huyện Nam Giang với các khu vực lân cận theo hành lang kinh tế đông tây theo ưu thế của huyện Nam Giang; (3) Quan điểm phát triển kinh tế của huyện Nam Giang là Nông Lâm nghiệp - Công nghiệp - Thương mại, dịch vụ, trong đó nông lâm nghiêp cần phải quy hoạch về đất đai, ưu tiên cho việc phát triển các cây nguyên liệu nằm dưới tán rừng, nâng cao giá trị thu nhập cho người dân từ nông lâm nghiệp, giảm tỷ lệ đói nghèo; về công nghiệp tận dụng nguồn tài nguyên của địa phương để đưa các nhà máy chế biến nguyên liệu, tập trung cho nhà máy chế biến quặng sắt, đá vôi; về hệ thống thủy điện tập trung tổ chức thực hiện, hoàn thiện hệ thống thủy điện và tổ chức trồng rừng thay thế để bảo vệ tài nguyên rừng; về thương mại dịch vụ nên phát triển theo hướng tập trung tại thị trấn Thạnh Mỹ, Cửa khẩu Nam Giang và liên kết phát triển trục Chàvàl; (4) Về cơ sở hạ tầng đến năm 2020 giải quyết ổn hệ thống giao thông đến trung tâm các xã, tiếp tục nâng cấp QL14D, kết nối các tuyến đường quốc phòng, hệ thống hạ tầng như điện, nước, thông tin liên lạc, y tế, giáo dục... phải đảm bảo cơ bản tại các xã, về kinh tế quốc phòng cần phải cập nhật các khu vực trọng điểm, các khu vực quy hoạch phòng thủ an ninh, quốc phòng; (5) Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh mục tiêu phát triển chính là bảo tồn đa dạng sinh học; (6) Các nhóm giải pháp để phát triển KT-XH đặc biệt phải quan tâm đến giải pháp về nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực tại chỗ, các hạn mức đầu tư cần phải cập nhật bổ sung thêm vào quy hoạch; (7) Đề nghị Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn tiếp thu chỉnh sửa, hoàn thiện trình Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định./.

Ngọc Hiếu

Triển khai Quyết định thu hồi đất các tổ chức, doanh nghiệp ảnh hưởng đường cao tốc tại xã Tam Nghĩa

Email In PDF.

Ngày 14/01/2015 tại UBND xã Tam nghĩa, huyện Núi Thành Trung tâm Phát triển Quỹ đất Quảng Nam chủ trì phối hợp với Văn phòng ĐKQSD đất tỉnh tổ chức cuộc họp triển khai Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thu hồi đất của các tổ chức, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn Km 95+527-Km 98+260 qua địa phận xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Đến dự buổi họp có đại diện Lãnh đạo Phòng TN&MT huyện Núi Thành, Chủ tịch UBND, cán bộ Địa chính - Xây dựng xã Tam Nghĩa và Thủ trưởng các tổ chức, doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

image002va
Đại diện Văn phòng ĐKQSD đất tỉnh lần lượt công khai và trao 09 Quyết định thu hồi đất của các tổ chức, doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Hiện vẫn còn 03 tổ chức, doanh nghiệp chờ ý kiến Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và 01 doanh nghiệp không bị ảnh hưởng về đất đai.
Sau khi nhận Quyết định thu hồi đất, các tổ chức, doanh nghiệp có một số kiến nghị đối với Sở TN&MT, UBND tỉnh:
- Sớm phê duyệt giá thay thế, chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp để bàn giao mặt bằng, di chuyển đến địa điểm mới nhằm ổn định sản xuất đồng thời doanh nghiệp có cơ hội ký kết hợp đồng với các đối tác về cung cấp đá;
- Xem xét hỗ trợ tài sản, vật kiến trúc nằm ngoài vạch giải phóng mặt bằng đường cao tốc, nhưng nằm cận vạch hoặc trong mốc lộ giới đường cao tốc ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản xuất của các doanh nghiệp như: Dây chuyền sản xuất, trạm cân, đường vào văn phòng, bãi đá...để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp di chuyển đến địa điểm phù hợp trong quá trình sản xuất và vận chuyển sản phẩm;
Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Văn phòng ĐKQSD đất tỉnh đã trao đổi, giải thích một số ý kiến còn vướng mắc sau khi công khai Quyết định thu hồi đất; giá thay thế; kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp; phổ biến một số ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh có liên quan đến các đề xuất về việc giải quyết các tài sản, vật kiến trúc ngoài vạch giải phóng mặt bằng đường cao tốc ..../.

Trần Văn Anh

Họp hội đồng thẩm định phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng

Email In PDF.

Sáng ngày 30/12/2014, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức họp hội đồng thẩm định phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng để xây dựng công trình dự án nhà máy thủy điện đăk mi 4 tại 02 xã Phước Lộc và Phước Kim, huyện Phước Sơn. Tham gia cuộc họp có Ông Lê Minh Hưng - PGĐ Sở, Chủ tịch Hội đồng - Chủ trì, cùng các thành viên của Hội đồng thẩm định, tổ giúp việc, Ban QLDA thủy điện Đăk Mi 4 (Chủ đầu tư) và đơn vị thi công, tư vấn thiết kế.

Copy of Picture 545

Tại cuộc họp đã nghe đại diện đơn vị tư vấn, chủ đầu tư báo cáo, tổng diện tích trồng rừng thay thế là 86,99 ha (xã Phước Lộc 44,70 ha, xã Phước Kim 42,29 ha); ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu. Ông Lê Minh Hưng - PGĐ Sở, Chủ tịch Hội đồng thẩm định kết luận một số nội dung cần phải tập trung: Chỉnh sửa các nội dung về đất đai, địa hình, địa mạo, khí hậu, thủy văn, độ dốc, lượng mưa, độ pH cho phù hợp thực tế; về kế hoạch sử dụng đất đề nghị Chủ đầu tư phối hợp với UBND huyện Phước Sơn khẩn trương bổ sung công trình này vào kế hoạch năm 2015 để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định; nghiên cứu tiến hành trồng rừng trong vụ xuân 2015 khoảng 50% diện tích và diện tích còn lại chuyển sang tháng 8-10/2015; dự toán kinh phí phải lấy đơn giá cho đúng với quy định đối tượng là rừng phòng hộ; đề nghị Ban QLDA thủy điện Đăk Mi 4 làm chủ đầu tư trong suốt quá trình thực hiện dự án; giao Chi cục Lâm nghiệp nghiên cứu cho trồng thử nghiệm các loại cây bản địa để đưa vào tập đoàn cây trồng; đề nghị Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn sớm hoàn thiện phương án trình Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt để sớm triển khai thực hiện./.

Ngọc Hiếu

Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch công tác năm 2015 ngành Tài nguyên và Môi trường

Email In PDF.

Ngày 31/12/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 với sự tham gia của 63 điểm cầu UBND tỉnh/thành phố trực thuộc TW. Tại điểm cầu trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường có đ/c Hoàng Trung Hải – Phó Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tại điểm cầu UBND tỉnh Quảng Nam với sự tham gia của đ/c Huỳnh Khánh Toàn – PCT UBND tỉnh, Lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương, BQL KKT Mở Chu Lai, Cục Thuế; Lãnh đạo Sở và Lãnh đạo các phòng/đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Copy of DSCN0642
Năm 2014, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự đoàn kết, nhất trí cao của tập thể Lãnh đạo Bộ, sự nỗ lực của tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành; sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tích cực của các Bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương và các địa phương trên cả nước, ngành Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được TW Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Toàn ngành đã nghiêm túc thực hiện, cụ thể hóa Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; triển khai thực hiện tốt Chương trình công tác năm 2014, Chương trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL năm 2014 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra trên phạm vi cả nước; tăng cường một bước cải cách hành chính; hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trên cả 08 lĩnh vực ngày càng được nâng cao.
Mặc dù đạt được nhiều kết quả quan trọng nhưng công tác quản lý Tài nguyên và Môi trường vẫn còn không ít tồn tại, hạn chế, như: tiến độ xây dựng một số văn bản QPPL vẫn còn chậm; khiếu kiện về đất đai tuy có giảm những vẫn còn là vấn đề phức tạp ở nhiều địa phương; vấn đề ô nhiễm môi trường trong sản xuất, kinh doanh, quản lý đô thị vẫn còn nghiêm trọng; công tác quản lý, cấp phép hoạt động khoáng sản vẫn còn nhiều tồn tại, đặc biệt là hoạt động khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường; ...
Sau khi nghe ý kiến tham gia của lãnh đạo các Bộ, ban ngành có liên quan và ý kiến tham gia của các địa phương, ý kiến phát biểu chỉ đạo của đ/c Hoàng Trung Hải – Phó Thủ tướng Chính phủ, đ/c Nguyễn Minh Quang – Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kết luận một số nội dung trọng tâm cần thực hiện trong năm 2015 là: tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật ngành TN&MT, thực hiện tốt Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên nước, Luật Bảo vệ môi trường, ... đưa văn bản QPPL đi vào cuộc sống; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015 của ngành; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của ngành; các đơn vị cần xây dựng Chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2015; .../.

Hồng Sơn

Hội nghị triển khai kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014

Email In PDF.

Ngày 26/12/2014 UBND huyện Bắc Trà My tổ chức Hội nghị triển khai kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014. Tham dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Nhuần – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì, đại diện các cơ quan ban ngành huyện: Phòng TN&MT, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Nội vụ, Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Tranh, Hạt kiểm lâm, Ban chỉ huy Quân sự, Công an, lãnh đạo và cán bộ Địa chính 13 xã, thị trấn.

Copy of anh hoi nghi
Hội nghị đã nghe đ/c Nguyễn Đức Xuân – Trưởng phòng TN&MT huyện phát biểu triển khai một số nội dung có liên quan đến công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 và đ/c Phạm Minh Tài – Phó phòng TN&MT huyện triển khai một số nội dung của các văn bản: Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014; Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 của Bộ TN&MT về hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Kế hoạch 02/KH-BTNMT ngày 16/9/2014 của Bộ TN&MT và các văn bản quy định, hướng dẫn của Bộ TN&MT về thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 theo Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 21/CT-UBND tỉnh ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 06/10/2014 của UBND huyện Bắc Trà My về việc kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn huyện Bắc Trà My; Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 17/12/2014 của UBND huyện Bắc Trà My về việc kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Ý kiến trao đổi vướng mắc của các địa phương về tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai năm 2014. Đ/c Nguyễn Nhuần – Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận chỉ đạo một số nhiệm vụ cần phải tập trung:
- UBND các xã, thị trấn: Khẩn trương thành lập BCĐ, tổ chức Hội nghị triển khai, nắm tình hình sử dụng đất của địa phương, cử cán bộ Địa chính tham gia trực tiếp phối hợp cùng đơn vị tư vấn đến hiện trường xuyên suốt trong thời gian thực hiện.
Đảng ủy các xã, thị trấn cần có sự theo dõi, chỉ đạo; UBND các xã, thị trấn cần tổ chức quán triệt cụ thể với các ban ngành ở xã để triển khai thực hiện, thông tin rộng rãi cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã nắm bắt chủ trương. Cần tăng cường trách nhiệm hơn nữa trong quá trình phối hợp với đơn vị tư vấn xác định loại đất, đối tượng sử dụng, đối tượng quản lý thật chính xác để đảm bảo chất lượng, tổng hợp số liệu kiểm kê ở địa phương mình và phối hợp tổng hợp báo cáo về huyện đúng tiến độ.
- Công an huyện, Cơ quan Quân sự huyện: Rà soát lại đất an ninh, quốc phòng, đất phòng thủ để kiểm kê cho đúng với hiện trạng sử dụng đất.
- Hạt Kiểm lâm huyện, phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, BQL Rừng phòng hộ Sông Tranh: Cử cán bộ chuyên môn theo dõi từng xã cùng với đơn vị tư vấn xuống cơ sở để thực hiện kiểm kê tách bạch từng loại đất theo hiện trạng sử dụng.
- Phòng TN&MT, Văn phòng đăng ký QSD đất: Sau khi Sở TN&MT ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn, cần bố trí cán bộ chuyên môn phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn xuyên suốt quá trình thực hiện đảm bảo tính chính xác, kịp thời. Trong quá trình thực hiện hướng dẫn cho các xã về chuyên môn và đôn đốc đơn vị tư vấn, BCĐ các xã, thị trấn thực hiện tốt đảm bảo theo Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 17/12/2014 của UBND huyện.

Hoàng Vân Lĩnh

Trang 1 trong tổng số 26