Bạn đang ở:

Đo đạc - bản đồ -- Quản lý đất đai

Dự thảo Quy định sửa đổi, bổ sung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Email In PDF.

Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo các Quyết định: số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014, số 02/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Kết quả thực hiện công tác kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai

Email In PDF.

Ngày 10/5/2017, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì họp nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên, Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Tham dự họp có lãnh đạo Sở TN&MT, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính, Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên và Quế Sơn, Bí thư và Chủ tịch UBND của 17 xã, phường nằm trong vùng dự án. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Sở TN&MT và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn kết luận như sau:

Copy of IMG201705101405501. Thống nhất thời gian thực hiện đối với 12 xã thuộc 3 huyện, thành phố là: Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên đang thực hiện dở dang đến ngày 30/6/2017; 7 xã đo đạc mới (Bình Giang, Bình Phục, Bình Triều, Bình Tú, Bình Trung, Bình Nam, huyện Thăng Bình và xã Hương An huyện Quế Sơn) đến ngày 31/12/2017. Giấy chứng nhận QSD đất đã ký đề nghị cấp phát đến nhân dân phải đạt từ 75 % trở lên.
2. UBND các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên và Quế Sơn có trách nhiệm:
- Chỉ đạo Tổ công tác của huyện, thành phố bám sát kế hoạch thi công chi tiết hàng tuần của các đơn vị thi công và hướng dẫn của Sở TN&MT để thực hiện trong năm 2017. Phòng TN&MT khẩn trương thẩm định đối với khối lượng hồ sơ cấp mới giấy CNQSD đất.
- Đối với số lượng giấy CNQSD đất do UBND các huyện, thành phố, Sở TN&MT đã ký. UBND các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo các địa phương tiến hành cấp phát cho nhân dân đúng theo quy định, lập danh sách cấp giấy CNQSD đất; trường hợp nhân dân không nhận giấy đề nghị cho ký vào sổ và nêu rõ lý do.
- Đối với 12 xã phường thuộc 3 huyện, thành phố là: Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên đang thực hiện dở dang, đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường khẩn trương rà soát, phân loại, xác nhận vào hồ sơ đăng ký để thực hiện khối lượng hồ sơ còn lại đến ngày 30/6/2017.
- Đối với 07 xã mới triển khai đo đạc lập bản đồ địa chính: UBND các xã tập trung bố trí cán bộ địa chính tham gia thường xuyên trong việc họp xét thông qua HĐTV cấp xã, một tuần ít nhất phải tổ chức họp HĐTV cấp xã từ 1 đến 2 lần, mỗi lần bình quân đạt từ 150 hồ sơ trở lên.
- Đối với các hồ sơ của các hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức đã được UBND xã nhiều lần thông báo nhưng người sử dụng đất không đến kê khai đăng ký, đề nghị lập đầy đủ thủ tục theo quy định và khép lại hồ sơ; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không đăng ký về quyền sử dụng đất xem như từ chối quyền lợi của người sử dụng đất.
3. Sở TN&MT chịu trách nhiệm làm việc với các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung như sau:
- Đơn vị thi công: Tiếp tục lập kế hoạch thi công chi tiết hàng tuần gửi cho UBND các xã, tổ công tác cấp huyện; tăng cường nhân lực, bố trí đầy đủ lực lượng để thực hiện việc đăng ký, bổ sung hồ sơ, cấp giấy CNQSD đất đối với khối lượng hồ sơ còn lại; đối với 7 xã mới đo đạc trong năm 2016 và năm 2017, khẩn trương chuyển hồ sơ cho HĐTV cấp xã họp xét để trình Chi nhánh Văn phòng Đăng ký, Phòng TN&MT thẩm định trình cấp có thẩm quyền ký giấy CNQSD đất.
- Đơn vị tư vấn giám sát: Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát hồ sơ, tập trung lực lượng giám sát, thường xuyên bám sát, xuyên suốt quá trình thi công, thực hiện nhiệm vụ vừa giám sát, vừa hướng dẫn kiểm tra, thẩm định khối lượng, chất lượng sản phẩm của từng nội dung, từng bước công việc theo đúng quy định.
Kết quả giám sát định kỳ hàng tuần, hàng tháng phải báo cáo về UBND huyện, Sở TN&MT để theo dõi, chỉ đạo.
- Chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh tăng cường cán bộ cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Tam Kỳ và Thăng Bình để tham gia thẩm định hồ sơ cấp giấy CNQSD đất. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cử cán bộ đứng điểm trực tiếp tham gia họp HĐTV cấp xã để giải quyết các trường hợp vướng mắc, phát sinh (nếu có); khẩn trương bàn giao giấy CNQSD đất cho đã ký cho các địa phương để cấp phát cho nhân dân theo quy định.
4. Giao Sở Tài chính tiếp tục tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí thực hiện dự án.

Ngọc Hiếu

Tình hình cụm công nghiệp và Làng Đại học Đà Nẵng trên địa bàn thị xã Điện Bàn

Email In PDF.

Ngày 25/04/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Xuân Thu đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo UBND thị xã Điện Bàn, cùng các Sở, ngành về tình hình các cụm công nghiệp và Làng Đại học Đà Nẵng trên địa bàn thị xã. Liên quan đến ngành tài nguyên và môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu đã có ý kiến chỉ đạo:

IMG 2752- Việc đầu tư Nhà máy xử lý nước thải tại CCN, cần phải xem xét, cân nhắc, tính toán, không phải CCN nào cũng phải có Nhà máy xử lý nước thải;
- Liên quan về môi trường, sớm đề xuất danh mục dự án phải thực hiện thủ tục ĐTM trước khi cấp phép đầu tư;
- Nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện thủ tục, đầu tư CCN thôn Hoa, huyện Nam Giang. Đối với các CCN như Thương Tín, Nam Dương, An Lưu, không thống nhất bổ sung ngành nghề có tiềm ẩn ô nhiễm môi trường (trong đó có ngành nghề sản xuất nhựa);
- Việc kêu gọi dự án đầu tư vào CCN, cần có sự lựa chọn, cân nhắc về ảnh hưởng môi trường trước mắt và lâu dài;
- Về Nhà máy sản xuất áo mưa tại xã Điện Trung, thống nhất theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND thị xã Điện Bàn về giảm hạng mục đầu tư;
- Về dự án Làng Đại học Đà Nẵng tại phường Điện Ngọc, UBND tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư theo tinh thần Thông báo số 149/TB-VPCP ngày 21/3/2017 của Văn phòng Chính phủ, với quy mô khoảng 190 ha nhưng có điều chỉnh sau khi rà soát, kiểm tra lại hiện trạng./.

Thiện Phước

Hội thảo quốc tế về giới và tái định cư: Bằng chứng và Hàm ý chính sách tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

Email In PDF.

Nhằm cung cấp thông tin về xây dựng và thực hiện tái định cư có trách nhiệm giới cho các nhà hoạch định chính sách, các đối tác phát triển; chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức trong các vấn đề liên quan và đề xuất, kiến nghị chính sách đối với Việt Nam. Trong 2 ngày 13-14/5 tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Ngân hàng Thế giới và Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền phụ nữ tại Việt Nam tổ chức "Hội thảo quốc tế về giới và tái định cư: Bằng chứng và Hàm ý chính sách".

Copy of image001htTham dự hội thảo có Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm; ông Michel Welmond, Điều phối Chương trình Phát triển Nguồn nhân lực, Giới và Việc làm, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam; bà Shoko Ishikawa, Trưởng đại diện cơ quan LHQ về Bình đẳng giới và nâng cao quyền năng của phụ nữ tại Việt Nam; cùng đại diện các Bộ ngành, địa phương; các chuyên gia trong nước và quốc tế.
Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm đề nghị trên cơ sở trao đổi của với các chuyên gia trong nước, quốc tế, các quý vị đại biểu và bằng kinh nghiệm thực tiễn của các địa phương tham gia sáng kiến, hội thảo sẽ thảo luận và đưa ra những đề xuất, gợi ý chính sách giúp các Bộ ngành, địa phương thực hiện tốt hơn công tác tái định cư và đảm bảo bình đẳng giới.
Ông Michel Welmond, Điều phối Chương trình Phát triển Nguồn nhân lực, Giới và Việc làm, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nhấn mạnh mục tiêu của Ngân hàng về chính sách phát triển và giới là hỗ trợ các nước thành viên giảm đói nghèo, phát triển kinh tế, xã hội hiệu quả bằng cách giải quyết sự khác biệt và bất bình đẳng về giới, những rào cản đối với sự phát triển và bằng cách hỗ trợ các nước thành viên xây dựng và thực hiện các mục tiêu về giới và phát triển.
Bà Shoko Ishikawa, Trưởng đại diện cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và nâng cao quyền năng của phụ nữ Việt Nam cho biết, trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam đã có nhiều tiến bộ về đảm bảo bình đẳng giới, tuy nhiên bất cập lớn nhất hiện nay là quyền sử dụng đất, tiếp cận các nguồn tài chính hoặc cơ hội đào tạo không giống như nam giới. Phụ nữ Việt Nam luôn mang gánh nặng không cân xứng về việc chăm sóc và làm việc gia đình, tham gia ít hơn vào quá trình tham vấn cộng đồng và ra quyết định về các chính sách phát triển. Đặc biệt, do dễ bị tổn thương nên phụ nữ khi ở vào hoàn cảnh phải tái định cư dễ bị tác động tiêu cực nhiều hơn nam giới.
Hội thảo cũng chỉ rõ nguyên nhân ngoài chiến tranh và mâu thuẫn, các dự án phát triển như xây đập thủy điện, giao thông, đô thị, công nghiệp... luôn là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng tái định cư.Trong bối cảnh đó, phụ nữ là nhóm dễ bị tổn thương do họ có thể không được tham gia và họ thường có nguy cơ bị bần cùng hóa cao hơn. Việc lồng ghép giới vào quá trình tái định cư sẽ tạo ra sự tham gia có ý nghĩa của phụ nữ trong các quá trình đưa ra quyết định, không chỉ ở cấp hộ gia đình mà còn ở cấp thể chế.
Những tham luận của các giáo sư, các nhà khoa học tại Hội thảo là những cơ hội, thông tin và kinh nghiệm quý báu để gợi ý giúp các bộ ngành, địa phương thực hiện tốt hơn công tác tái định cư và đảm bảo bình đẳng giới. Bên cạnh đó, các khuyến nghị của Hội thảo về cải cách chính sách và nghiên cứu trong tương lai nhằm lồng ghép vấn đề giới trong các quy trình di dời, tái định cư ở Việt Nam sẽ được tóm tắt và giới thiệu cho các tổ chức và bộ ngành liên quan./.

Lê Văn Việt

Quản lý Trung tâm Phát triển quỹ đất và thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

Email In PDF.

Sáng ngày 13/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu đã chủ trì làm việc với Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên. Tham dự buổi làm việc còn có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn.

IMG 2732Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu ghi nhận nổ lực của Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các ngành liên quan trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành, phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm, các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất tại các địa phương và thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Tuy nhiên, với khối lượng giải phóng mặt bằng 770 ha để phục vụ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh trong năm 2016 và quý I/2017 là kết quả còn khiêm tốn so với tiềm lực của Trung tâm Phát triển quỹ đất, công tác tạo lập, phát triển và khai thác quỹ đất chưa được phát huy.
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu nhấn mạnh, yêu cầu các địa phương, các ngành trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình tập trung nghiên cứu cơ chế, chính sách để phát triển hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, với mục tiêu giải quyết tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để phục vụ thực hiện các dự án đầu tư nhằm tạo tiềm lực, điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; yêu cầu các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan, tổ chức đoàn thể tích cực tham gia để giải quyết công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; Sở Nội vụ rà soát, tham mưu tăng cường biên chế viên chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển quỹ đất; UBND các địa phương đảm bảo cơ sở vật chất, văn phòng làm việc cho Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất; tạo điều kiện để Trung tâm, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất tại địa phương thực hiện tạo lập, khai thác quỹ đất; các cấp chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quản lý hiện trạng, có giải pháp cụ thể ngăn chặn tình trạng xây dựng nhà, công trình trái phép trong khu đất quy hoạch, nhất là tại vùng Đông của tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 15 xã tại vùng Đông huyện Duy Xuyên, Thăng Bình đến 30/6/2017; chủ trì cùng các địa phương rà soát, đề xuất cơ chế, chính sách để tạo thuận lợi trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, trong đó tập trung giải quyết vướng mắc về cơ chế, chính sách tái định cư khi thu hồi đất.

Quốc Việt

Hiệp Đức: Trao giấy CNQSD đất, QSD nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho nhân dân

Email In PDF.

Sáng ngày 04/4/2017, tại hội trường UBND xã Sông Trà, UBND huyện Hiệp Đức tổ chức Lễ trao giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho nhân dân 3 xã vùng cao: Phước Gia, Phước Trà và Sông Trà.
Ông Nguyễn Như Công - PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự và trực tiếp trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho một số hộ dân của 3 xã vùng cao, cùng dự có lãnh đạo các ngành ở huyện Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; Văn phòng HĐND&UBND huyện; đại diện Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND, Công chức Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường 3 xã Phước Gia, Phước Trà và Sông Trà.

Copy of image001dap
Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch UBND huyện, đánh giá cao công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện và khẳng định quyết tâm rất lớn của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các cơ quan chuyên môn đối với chủ trương nêu trên. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban chuyên môn tăng cường phối hợp với UBND các xã trong công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện, không để kéo dài và hoàn thành cấp giấy chứng nhận lần đầu cho 612 hộ dân/52,1 ha còn lại tại 3 xã vùng cao chậm nhất trong tháng 4/2017. Rà soát, kiểm tra cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho nhân dân trên địa bàn huyện đúng quy định pháp luật. Đồng thời, đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, nắm được trình tự, thủ tục kê khai để hạn chế sai sót, đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật.
Nhìn chung, các hộ dân rất phấn khởi, vui mừng khi nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên mảnh đất mình đang sinh sống. Đặc biệt, họ rất đồng tình, hưởng ứng với chủ trương của Đảng, Nhà nước về các chính sách đất đai hiện nay./.

Nguyễn Văn Đại Phước

Đối thoại với 02 hộ gia đình tại Phú Ninh để giải quyết khiếu nại

Email In PDF.

Thực hiện Luật Khiếu nại năm 2011, ngày 31/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ủy quyền cho ông Phan Tấn Nghị – Phó Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức đối thoại với hộ ông Nguỳnh Trì và ông Võ Quốc Bổn trú tại xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh trước khi Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại.

Copy of 103155 20170331 092622- Ông Huỳnh Trì (ông Huỳnh Đức Thắng - đại diện theo ủy quyền) khiếu nại yêu cầu được nhận 02 suất tái định cư, mỗi suất 300m2; đề nghị huyện Phú Ninh giao 205,5m2 còn lại để gia đình ông sử dụng, đồng thời yêu cầu hỗ trợ bổ sung do chậm chi trả bồi thường đối với diện tích đất 190,7m2.
- Ông Võ Quốc Bổn khiếu nại yêu cầu bố trí thêm cho hộ ông 01 lô tái định cư (lô thứ 3) vì ông cho rằng huyện hỗ trợ cho hộ ông bằng giá trị suất đầu tư hạ tầng của 02 lô tái định cư với diện tích 270m2 là không đúng.
Qua báo cáo xác minh của Thanh tra tỉnh, ý kiến của 02 hộ dân, ý kiến của đại diện các cơ quan dự họp đã tập trung giải thích các quy định của pháp luật đất đai để gia đình ông Huỳnh Trì, ông Võ Quốc Bổn hiểu rõ. Kết thúc buổi đối thoại ông Phan Tấn Nghị – Phó Chánh Thanh tra tỉnh kết luận nội dung đơn khiếu nại của ông Huỳnh Trì, ông Võ Quốc Bổn là không có cơ sở pháp lý để giải quyết chấp nhận. Việc đề nghị hỗ trợ bồi thường chậm của ông Huỳnh Trì Thanh tra tỉnh sẽ có báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. Sau khi có quyết định giải quyết khiếu nại của tỉnh, trường hợp 02 hộ gia đình không thống nhất thì thực hiện quyền khởi kiện vụ án tại Tòa án theo quy định của pháp luật.

T.Tra

Tiến độ thực hiện dự án hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu Quản lý đất đai tại huyện Duy Xuyên

Email In PDF.

Ngày 13/3/2017, tại UBND huyện Duy Xuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì họp nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại 02 xã Duy Hải, Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên. Tham dự họp có lãnh đạo Sở TN&MT, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính, lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Sở TN&MT, lãnh đạo UBND huyện Duy Xuyên, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Duy Hải, Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Sở TN&MT, lãnh đạo UBND huyện Duy Xuyên và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn kết luận như sau:

Copy of IMG20170313143656
1. Năm 2016 công tác kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại 02 xã Duy Hải, Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên cơ bản hoàn thành tiến độ, Tuy nhiên, việc bàn giao giấy CNQSD đất đã ký đến người dân đạt tỷ lệ thấp (khoảng 61%).
2. Tiếp tục thực hiện khối lượng kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất còn lại đối với 02 xã Duy Hải và Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên đến ngày 30/6/2017; đồng thời phải cấp phát giấy CNQSD đất đã ký đến hộ sử dụng đất đạt 100%.
3. Trung tâm Kỹ thuật TN&MT thực hiện việc đăng ký, bổ sung hồ sơ, cấp giấy CNQSD đất đối với khối lượng hồ sơ còn lại, hoàn thành trước ngày 30/6/2017.
4. UBND huyện Duy Xuyên có trách nhiệm:
- Tiếp tục chỉ đạo các Phòng, ban chuyên môn của huyện, UBND các xã, khẩn trương tiến hành bàn giao giấy CNQSD đất đã ký cho nhân dân; trường hợp người dân chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất, thì hướng dẫn nhân dân kê khai nghĩa vụ tài chính, ghi nợ tiền sử dụng đất.
- Chỉ đạo Phòng TN&MT, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Duy Xuyên khẩn trương thẩm định hồ sơ đã được UBND xã, đơn vị thi công bàn giao để có cơ sở viết giấy CNQSD đất trình UBND huyện, Sở TN&MT ký giấy theo thẩm quyền.
- Đối với khối lượng hồ sơ còn tồn tại, vướng mắc khó khăn, UBND các huyện, thành phố căn cứ vào Công văn số 382/STNMT- ĐK ngày 05/4/2016 của Sở TN&MT để thực hiện; những khó khăn, vướng mắc phát sinh tại 02 xã Duy Hải và Duy Nghĩa thì khẩn trương có văn bản gửi Sở TN&MT để hướng dẫn thực hiện.
- Cũng cố lại Tổ công tác cấp huyện, cấp xã để tiếp tục tuyên truyền nhân dân thực hiện việc kê khai đăng ký cấp giấy CNQSD đất theo quy định; đối với người dân đã nhiều lần thông báo về việc kê khai đăng ký mà không thực hiện thì khép lại hồ sơ, thực hiện đầy đủ thủ tục và chặt chẽ; đối với người dân được địa phương bàn giao giấy CNQSD đất mà không chịu nhận thì lập biên bản để giải quyết hồ sơ theo quy định.
- Tập trung chỉ đạo, chủ động nhân lực, cơ sở vật chất để vận hành cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại các địa phương được thông suốt, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai tại các địa phương.
5. Đối với các trường hợp giấy CNQSD đất (cũ) của nhân dân đang thế chấp tại các Ngân hàng; yêu cầu Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Duy Xuyên tổng hợp, lập danh sách các hộ dân đang thế chấp, tham mưu Sở TN&MT có văn bản đến các Ngân hàng để thực hiện việc đổi giấy CNQSD đất cho nhân dân được thuận lợi.

Ngọc Hiếu

Thẩm định điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Ngày 02/03/2017, Hội đồng thẩm định QH, KHSD đất quốc gia tổ chức thẩm định Điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và KHSD đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Nam. Chủ trì hội nghị do Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường – Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nguyễn Thị Phương Hoa, tham gia hội nghị có đại diện 15 Bộ, ngành Trung ương; về phía tỉnh Quảng Nam có: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn; ông Nguyễn Viễn - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Phạm Bê – Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai.

Copy of image001qlChỉ tiêu sử dụng đất của tỉnh Quảng Nam được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Công văn số 1927/TTg-KTN ngày 02/11/2016. Theo Báo cáo thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì tỉnh Quảng Nam có 05 chỉ tiêu sử dụng đất phù hợp, 11 chỉ tiêu cao hơn và 02 chỉ tiêu thấp hơn chỉ tiêu quy hoạch cấp quốc gia phân bổ. Các chỉ tiêu sử dụng đất tỉnh xác định chênh lệch so với chỉ tiêu phân bổ chủ yếu là đất nông nghiệp, đất lúa nước, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất nuôi trồng thủy sản và một số loại đất phi nông nghiệp. Đa số các chỉ tiêu chênh lệch là do số liệu thống kê, kiểm kê đất đai đã xác định cao hơn chỉ tiêu chính phủ phân bổ, do điều chỉnh lại quy hoạch 03 loại rừng đã được UBND tỉnh phê duyệt và nâng hạng Điện Bàn lên thị xã nên chỉ tiêu đất đô thị và đất ở đô thị tăng lên.
Đại diện UBND tỉnh Quảng Nam Ông Huỳnh Khánh Toàn và ông Nguyễn Viễn giải trình các chỉ tiêu sử dụng đất có chênh lệch so với chỉ tiêu cấp quốc gia phân bổ và tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành Trung ương.
Kết luận hội nghị bà Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam nghiên cứu, bổ sung hoàn chỉnh, sớm trình Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và KHSD đất kỳ cuối (2016-2020) theo Báo cáo thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường và ý kiến góp ý của các Bộ, ngành Trung ương. Về nguyên tắc các chỉ tiêu sử dụng đất phải thực hiện đảm bảo theo chỉ tiêu cấp quốc gia phân bổ, trường hợp bất khả kháng phải báo cáo, giải trình cụ thể mới trình Chính phủ phê duyệt.

Quang Lạnh

Trang 4 trong tổng số 39