Bạn đang ở:

Đo đạc - bản đồ -- Quản lý đất đai

Lấy ý kiến Dự thảo Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

1277275800.nvNhững năm qua, tỉnh Quảng Nam đã thực hiện tốt chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân trong vùng dự án nhằm thúc đẩy thu hút các nhà đầu tư, phát triển đô thị, dịch vụ du lịch đồng thời từng bước cải thiện, nâng cao đời sống người dân. Theo đó, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư luôn luôn được đặc biệt quan tâm ở tất cả các địa phương bởi sự ảnh hưởng đến lợi ích của từng cá nhân, tổ chức có đất bị thu hồi phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quy hoạch phát triển vùng Đông Quảng Nam

Email In PDF.

Ngày 24/5/2010 UBND tỉnh thông qua quy hoạch phát triển vùng Đông Quảng Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. CT tỉnh Lê Minh Ánh chủ trì cuộc họp, tham gia có Thường trực HĐND, lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố ven biển, các nhà khoa học trong và ngoài nước.

Hội thảo tham vấn báo cáo phạm vi Dự án Đánh giá môi trường chiến lược cho QHSDĐ tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020

Email In PDF.

1273738898_nvTrong khuôn khổ dự án Đánh giá môi trường chiến lược cho QHSDĐ tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020, ngày 07/5/2010 tại Hội An, Viện chiến lược, chính sách Tài nguyên và Môi trường (ISPONRE) đã chủ trì tổ chức Hội thảo để tham vấn ý kiến về báo cáo phạm vi của dự án. 

Kết quả phiên đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư cuối đường Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ

Email In PDF.

1273625107_nvNgày 11/5/2010, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư cuối đường Lê Lợi, thành phố Tam Kỳ đã tổ chức phiên đấu giá cho 14 lô đất trên tổng diện tích: 1.940,60m2, với tổng giá khởi điểm là: 5.239.606.500đồng. 

Hội thảo khoa học "Thực thi chính sách tái định cư trong các dự án phát triển ở vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ" Thực trạng và những vấn đề đặt ra

Email In PDF.

Trong khuôn khổ đề tài khoa học: ĐTĐL/2008T/07 UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Học viện Chính trị Hành chính khu vực III tổ chức Hội thảo về “thực thi chính sách tái định cư các dự án phát triển ở vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ - Thực trạng và những vấn đề đặt ra trong quản lý, phát triển xã hội hiện nay”. 

Thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh Quảng Nam năm 2010

Email In PDF.

Thực hiện kế hoạch công tác thanh tra của Thanh tra Chính phủ năm 2010. Ngày 14/4/2010 UBND tỉnh tổ chức cuộc họp công bố Quyết định số 628/QĐ-TTCP ngày 30/3/2010 của Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh Quảng Nam do ông Lê Minh Ánh - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tổng kết công tác giao đất lâm nghiệp cho cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh

Email In PDF.

Ngày 13/4/2010, ông Nguyễn Ngọc Quang - PCT UBND tỉnh đã chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giao đất lâm nghiệp cho cộng đồng dân cư để đánh giá toàn diện công tác chỉ đạo, điều hành và hiệu quả triển khai thực hiện chương trình GĐLN cho cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh và bàn biện pháp triển khai thời gian đến.

Làm việc với chuyên gia tư vấn về Dự án Đánh giá môi trường chiến lược cho QHSDĐ tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2020

Email In PDF.

Trong khuôn khổ dự án Đánh giá môi trường chiến lược cho QHSDĐ tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020 do ADB (Ngân hàng phát triển Châu Á) tài trợ, ngày 31/3/2010 tại Phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường, Ông Dương Chí Công - Giám đốc Sở cùng các thành viên tổ công tác tham gia phối hợp thực hiện dự án đã tiếp và làm việc với Đoàn chuyên gia tư vấn dự án đến từ EOC (Trung tâm hoạt động môi trường các nước tiểu vùng sông MêKông) và ISPONRE (Viện chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường).

Đà Nẵng: Chủ tịch quận đảo Hoàng Sa khẳng định chủ quyền về Hoàng Sa

Email In PDF.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên trước thông tin về việc Hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ (National Geographic Society) ấn hành bản đồ trong đó Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam có ghi thêm chữ China, ông Đặng Công Ngữ, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa, khẳng định:

Trang 37 trong tổng số 39