Bạn đang ở:

Đo đạc - bản đồ -- Quản lý đất đai

Kỷ niệm 49 năm ngày truyền thống của ngành Đo đạc và Bản đồ (14/12/1959-14/12/2008:Dự án thành lập Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10.000, lập HSĐC và cấp GCNQSD đất lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

1229044115_nvDự án thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10.000 và hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận QSD đất lâm nghiệp từ tư liệu bản đồ địa chính cơ sở tỷ lệ 1/10.000 tỉnh Quảng Nam do Ban quản lý các dự án Đo đạc bản đồ thuộc Cục Đo đạc và bản đồ Việt Nam lập thiết kế kỹ thuật - dự toán và đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 25/4/2007.

Kiểm tra hoạt động Đo đạc bản đồ

Email In PDF.

Trong 02 ngày (11-12/8/2008), Đoàn kiểm tra hoạt động đo đạc và bản đồ năm 2008 của Bộ Tài nguyên & Môi trường được thành lập theo Quyết định số 818/QĐ-BTNMT ngày 14/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường đã làm việc tại Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Quảng Nam.

Trang 38 trong tổng số 38