Bạn đang ở:

Đo đạc - bản đồ -- Quản lý đất đai

Kiểm tra hoạt động Đo đạc bản đồ

Email In PDF.

Trong 02 ngày (11-12/8/2008), Đoàn kiểm tra hoạt động đo đạc và bản đồ năm 2008 của Bộ Tài nguyên & Môi trường được thành lập theo Quyết định số 818/QĐ-BTNMT ngày 14/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường đã làm việc tại Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Quảng Nam.

Trang 38 trong tổng số 38