Bạn đang ở:

Đo đạc - bản đồ -- Quản lý đất đai

Hội thảo xây dựng khung chiến lược phát triển thành phố Tam Kỳ

Email In PDF.

Từ ngày 03-04/11/2015, UBND thành phố Tam Kỳ phối hợp với Văn phòng UN-Habitat Việt Nam và Cities Alliance tổ chức Hội thảo xây dựng khung chiến lược phát triển thành phố Tam Kỳ. Tham dự hội thảo có đại diện các Sở, ban ngành: TN&MT, KH&ĐT, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, GTVT, VHTT&DL, LĐTB&XH, BQL Khu KTM Chu Lai, Trường Đại Học Quảng Nam, Viện nghiên cứu tại Quảng Nam, Lãnh đạo UN-Habitat, Cities Alliance, Lãnh đạo UBND thành phố Tam Kỳ, các phòng, ban chuyên môn và UBND của 13 xã, phường, thành phố Tam Kỳ.

 

Copy of WP 20151103 004

Tại hội thảo đã báo cáo và thảo luận 06 chuyên đề, đó là:
1. Phát triển không gian, sử dụng đất ở, nhà ở; chương trình phát triển đô thị Tam Kỳ.
2. Phát triển kinh tế địa phương, sinh kế và giảm nghèo.
3. Phát triển và nâng cấp cơ sở hạ tầng; tài chính và quản trị đô thị.
4. Bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa cho sự phát triển bền vững của thành phố Tam Kỳ; những thách thức và nỗ lực của thành phố đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.
5. Bền vững môi trường, ứng phó với biển đổi khí hậu và hiệu quả sử dụng năng lượng.
6. Phân tích SWOT, xây dựng tầm nhìn, chiến lược và kế hoạch hành động.

Qua đợt hội thảo này, giúp cho các nhà Lãnh đạo, quản lý quy hoạch phát triển không gian, đô thị, sử dụng đất, nhà ở của thành phố theo chiến lược phát triển hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam nói chung và thành phố Tam Kỳ nói riêng./.

Ngọc Hiếu

Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 và triển khai Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015

Email In PDF.

Sáng ngày 23/10/2015, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp - nông thôn trên địa bàn tỉnh (2010-2015) và triên khai Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/25015 của Chính phủ Về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp - nông thôn.

Thành phần dự họp, gồm: TT UBMTTQVN tỉnh, Ban Dân vận tỉnh ủy, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Liên minh HTX tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Ban thi đua khen thưởng, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh Quảng Nam, Chi nhánh Ngân hàng TMCP trên địa bàn tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh, các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh, Văn phòng đất đai tỉnh và các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố.

IMG 7455Hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Quảng Nam báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp - nông thôn trên địa bàn tỉnh (2010-2015) và triển khai Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ Về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp-nông thôn.

Qua ý kiến trao đổi, tham gia của các ngành, kết luận cuộc họp đ/c Trần Đình Tùng - PCT Chủ tịch UBND tỉnh - Kết luận một số nội dung như sau:
- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến về cơ chế chính sách, các quy trình nghiệp vụ để người dân hiểu rõ về cơ chế tín dụng để vay vốn kinh doanh trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ.
- Theo quy định cơ chế bảo đảm tiền vay theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 thì cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, HTX, liên hiệp HTX và chủ trang trại được tổ chức tín dụng cho vay không có tài sản đảm bảo (Khách hàng chỉ được sử dụng giấy xác nhận chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đất không có tranh chấp để vay vốn nếu chưa được cấp Giấy chứng nhận), mức vay có cao hơn mức vay cũ theo quy định tại Điều 9 của Nghị định này. Tuy nhiên về lãi suất cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn chưa có cơ chế đặc thù thì người dân khó tiếp cận nguồn vốn vay. Ngoài ra các hộ gia đình, cá nhân vay vốn tại tổ chức tín dụng không phải nộp các lệ phí chứng thực hợp đồng, lệ phí giao dịch bảo đảm.
- UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn xác nhận các trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đất không có tranh chấp để người dân được sớm tiếp cận với nguồn vốn này.
- Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố việc đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không thu lệ phí giao dịch bảo đảm.

Trần Bốn

Hội nghị thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016

Email In PDF.

Sáng ngày 21/10/2015, UBND huyện Bắc Trà My tổ chức Hội nghị thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Bắc Trà My. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Chi cục Quản lý đất đai tỉnh, Thường trực Thường vụ Huyện ủy, TT HĐND, UBND, các ngành liên quan, lãnh đạo UBND và cán bộ Địa chính – xây dựng của 13 xã, thị trấn và đại diện lãnh đạo Công ty TNHH tư vấn quy hoạch Quảng Tín (đơn vị trúng thầu).

Copy of IMG 3150Hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo Công ty TNHH tư vấn quy hoạch Quảng Tín báo cáo Phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Bắc Trà My, cùng ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu. Đồng chí Trần Anh Tuấn – Chủ tịch UBND huyện – Chủ trì Hội nghị kết luận một số nội dung chính cần tập trung:
- Công ty TNHH tư vấn quy hoạch Quảng Tín: Tiếp tục cập nhật, rà soát các ý kiến đề nghị, định hướng của lãnh đạo, các ngành và địa phương; rà soát lại địa chỉ đã có, yêu cầu đảm bảo tính chính xác về diện tích, loại đất, địa danh, vị trí; tiếp tục đánh giá bổ sung hiệu quả sử dụng đất trong kỳ kế hoạch 2015; dựa vào định hướng phát triển của huyện: Nghị quyết của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, các Nghị quyết chuyên đề gắn liền với sử dụng đất, quy hoạch nông thôn mới,... trên cơ sở đó để có sự làm việc thống nhất với đơn vị được giao chủ đầu tư tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- UBND các xã, thị trấn: Ngoài những góp ý tại Hội nghị này, tiếp tục đóng góp ý kiến gửi phòng TN&MT huyện tổng hợp (chậm nhất đến hết ngày 22/10/15).
- Các đơn vị có liên quan: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch: Hỗ trợ cung cấp thông tin về giao thông, đầu tư vốn trung hạn.
- Phòng Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, cùng với các ngành có liên quan và đơn vị tư vấn tổng hợp các ý kiến đóng góp bổ sung hoàn chỉnh quy hoạch; tham mưu danh mục đầu tư 2016 để tham mưu trình kế hoạch sử dụng đất gửi tỉnh trước ngày 30/10/2015; xác định phân kỳ lại lộ trình, yêu cầu trong định hướng phát triển để đưa vào quy hoạch đảm bảo tính phát triển và hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 theo đúng quy định tại Thông tư 29; tổ chức công bố quy hoạch, tổ chức thực hiện, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Bắc Trà My.

Hoàng Vân Lĩnh

Hiến đất làm đường giao thông nông thôn

Email In PDF.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hiện Bê tông hóa GTNT với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", hàng năm phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ) đã vận động nhân dân thực hiện hàng chục km đường để bê tông hóa, đến nay đã có tổng cộng hơn 11 km đường đất đã được Bê tông hóa, trong đó vận động nhân dân đóng góp công và tiền gần 2 tỷ đồng. Trong đó, người dân khối phố Hương Trà Đông, phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ tự nguyện hiến đất làm đường giao thông nông thôn tạo phong trào thi đua tích cực trong quần chúng nhân dân.

Copy of Tuyến đường giao thông tại đồng Canh phường Hòa Hương Tam Kỳ đã được BTH tạo phong trào thi đua tích cực trong quần chúng nhân dânTuyến đường giao thông tại đồng Canh thuộc khối phố Hương Trà Đông đã được bê tông hóa từ lâu song vẫn còn đoạn dài khoảng 70m không được khớp nối gây khó khăn trong việc đi lại, vận chuyển của người dân. Gần đây, 4 hộ dân đã tự nguyện hiến đất sản xuất của mình để tuyến đường sớm được khớp nối. Ông Trần Phương Thiệp – cán bộ Quản lý đô thị phường Hòa Hương vui vẻ cho biết: "Đây là tuyến đường giao thông nội đồng huyết mạch đối với khối phố Hương Trà Đông, tuy nhiên còn một đoạn dài 70m nhiều năm qua không được khớp nối bởi lẽ tuyến đường này có từ rất lâu nhưng không hiểu vì sao trước đây khi hình thành tuyến đường lại còn một đoạn không được đào đắp. Do đó khi thực hiện bê tông hóa thì chỉ căn cứ theo tuyến đường đất có sẵn. Vì không được khớp nối nên việc đi lại và vận chuyển của người dân rất bất tiện. Từ đó, địa phương tập trung vận động 4 hộ dân có đất sản xuất liên quan đến tuyến đường tự nguyện cống hiến một phần diện tích để tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương thực hiện khớp nối." Ông Thiệp cho biết thêm, nhằm kịp thời biểu dương tinh thần trách nhiệm "mình vì mọi người, mọi người vì mình", vừa qua UBND phường Hòa Hương đã quyết định khen thưởng nóng đối với 4 hộ dân. Được biết bốn hộ dân thuộc khối phố Hương Trà Đông tự nguyện hiến đất sản xuất với diện tích tổng cộng trên 128m2 gồm hộ bà Nguyễn Thị Công, bà Trần Thị Mỹ Châu, bà Lê Thị Chỉnh và hộ ông Trịnh Tám. Đại diện trong số các hộ đó, ông Trịnh Tám chia sẻ: "Bốn hộ dân chúng tôi hiện tại đất sản xuất nông nghiệp còn rất ít bởi vì hầu hết diện tích đất lúa thuộc đồng Cồn Hến, Nhà nước đã huy hoạch để xây dựng công trình hồ xử lý nước thải trong khi đời sống của các hộ chúng tôi chủ yếu vẫn bám ruộng đồng. Song vì sự phát triển kinh tế chung của địa phương, bốn hộ chúng tôi chấp nhận hiến một phần đất sản xuất để tuyến đường sớm được khớp nối."
Theo ông Nguyễn Tấn Thâm – khối phố trưởng khối phố Hương Trà Đông, sau khi các hộ dân tự nguyện hiến đất làm đường, BND khối phố đã phối hợp với các chi, tổ hội huy động bà con nhân dân ra quân đào đắp, chỉnh trang mặt bằng hoàn tất đoạn dài 70m trước khi bước vào vụ sản xuất Đông xuân. Trong thời gian đến sẽ tiến hành thực hiện bê tông hóa, khớp nối tuyến đường đồng Canh – Cồn Sạn. Như vậy việc đi lại cũng như vận chuyển sẽ thuận tiện hơn nhiều, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người dân khối phố.
Với phương châm "Nhà nước hỗ trợ, nhân dân đóng góp", trong những năm qua nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương nên rất nhiều tuyến đường trên địa bàn phường đã được bê tông hóa. Những con đường nắng bụi, mưa bùn dần dần được thay thế bằng những con đường bê tông xinh xắn không chỉ phục vụ giao thông đi lại thuận tiện, thúc đẩy phát triển kinh tế mà còn góp phần làm cho đường làng, ngõ phố phong quang, sạch đẹp, diện mạo phường nhà ngày thêm khởi sắc, xứng đáng là một phường nội thị của thành phố Tam Kỳ. Trong quá trình triển khai thực hiện, để có được những con đường đảm bảo đúng quy cách, kích thước theo quy định thì không ít cá nhân, hộ gia đình đã tự giác cống hiến đất đai, chặt bỏ cây cối có giá trị lên đến hàng triệu đồng. Đây là những con người luôn sống với tinh thần "mình vì mọi người" rất đáng được biểu dương, nhân rộng. Có mặt trên cánh đồng phường Hòa Hương vào những ngày thu hoạch, mới thấy hết tác dụng của những tuyến đường bê tông giao thông nội đồng. Ông Phan Đình Yến – lão nông ở khối phố Hương Sơn cho hay: "Trước đây đường đất vận chuyển khó khăn lắm, nếu từ 6-7 gánh lúa trên xe cộ thì phải tới 2 - 3 người mới có thể kéo về nhà. Còn bây giờ đường bê tông chỉ cần 1 người, vừa rất nhanh, khỏe, vừa giảm được công lao động đáng kể."
Trong thời gian đến, trên địa bàn phường Hòa Hương sẽ còn tiếp tục triển khai công tác bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Nhất định có những tuyến đường ảnh hưởng đến đất đai, cây cối của bà con nhân dân. Song chắc chắn người dân sẽ đồng thuận, tự giác cống hiến để tạo điều kiện thuận lợi đối với công tác bê tông hóa, góp phần xây dựng phường Hòa Hương ngày càng giàu đẹp.

Minh Sơn

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Quản lý Đất đai Việt Nam (03/10/1945 - 2015)

Email In PDF.

Ngày 02/10 tại thành phố Hà Nội, Bộ TN&MT long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Quản lý đất đai Việt Nam (03/10/1945 – 03/10/2015). Đến dự buổi lễ kỷ niệm có đ/c Hoàng Trung Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đ/c Nguyễn Đức Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân nguyện Quốc Hội; đ/c Hà Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban nội chính Trung ương; đ/c Nguyễn Minh Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT. Đến dự lễ kỷ niệm còn có đ/c Mai Ái Trực, đ/c Phạm Khôi Nguyên nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ TN&MT; đ/c Bùi Xuân Sơn, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính; đ/c Trần Hồng Hà, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT; các đồng chí Thứ trưởng và nguyên là Thứ trưởng Bộ TN&MT; các đ/c nguyên là Lãnh đạo Tổng cục Quản lý ruộng đất, Tổng cục Địa chính, Tổng cục QLĐĐ qua các thời kỳ.Tham dự lễ kỷ niệm còn có đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành, Cơ quan ở Trung ương; đại diện các Đại sứ quán: Hàn Quốc, Thụy Điển, Cộng hòa DCND Lào, Hoàng gia Campuchia, Niu-zi-lân, Nhật Bản và Ngân hàng thế giới tại Hà Nội; Ngân hàng Châu Á tại Hà Nội; lãnh đạo Sở TN&MT của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; đại diện các trường, học viện, Viện, hiệp hội và doanh nghiệp.

Copy of 68773 IMG 1989Thay mặt lãnh đạo Bộ TN&MT, Thứ trưởng Trần Hồng Hà đã đọc Diễn văn chào mừng kỷ niệm 70 năm ngành QLĐĐ Việt Nam, ôn lại những mốc son quan trọng, thành tích và đóng góp không mệt mỏi của toàn Ngành trong suốt 70 năm qua. Có thể nói, những thành tựu của Ngành đã đạt được trong 70 năm qua luôn gắn với mốc son lịch sử của đất nước; trong suốt chặng đường đó, Ngành luôn dành được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Những thành tựu của Ngành đã góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất; giải quyết tốt các vấn đề xã hội như xoá đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh lương thực, bảo vệ và phát triển rừng, tăng thu ngân sách, tăng trưởng kinh tế. Thứ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh quan điểm phát triển của Ngành đó là: (1) Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, vì vậy,việc quản lý bảo vệ, khai thác và sử dụng phải hợp lý, hiệu quả và tiết kiệm. (2) Phục vụ mục tiêu phát triển KT-XH bền vững là định hướng chủ đạo và yêu cầu xuyên suốt trong công tác quản lý đất đai. Việc quản lý sử dụng đất phải vừa đảm bảo quỹ đất phục vụ mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vừa đảm bảo mục tiêu bảo vệ môi trường, an ninh lương thực, thích ứng với biến đổi khi hậu, đảm bảo quỹ đất sử dụng lâu dài cho các thế hệ mai sau. (3) Ngành QLĐĐ cần được phát triển theo hướng hiện đại hóa trên cơ sở xây dựng mô hình tổ chức tiên tiến và ứng dựng công nghệ hiện đại. (4) Nâng tầm đóng góp của đất đai và ngành QLĐĐ cho phát triển KT-XH, xã hội hóa cung cấp dịch vụ công, tăng cường sử dụng các công cụ tài chính nhằm nâng cao nguồn thu Ngân sách, đảm bảo công bằng trong hưởng thụ các lợi ích từ đất đai. (5) Con người là trung tâm, là động lực và nhân tố quyết định trong chiến lược phát triển Ngành. Việc đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ ngành QLĐĐ vừa có chuyên môn, nghiệp vụ cao vừa có đạo đức nghề nghiệp, tinh thần, thái độ phục vụ tốt đáp ứng được mọi nhu cầu của phát triển bền vững phải được coi là nhiệm vụ then chốt.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước của các thế hệ cán bộ, công nhân, viên chức ngành QLĐĐ Việt Nam.
Có thể khẳng định rằng, suốt 70 năm qua, kế thừa truyền thống yêu nước của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành QLĐĐ Việt Nam trên khắp mọi miền của Tổ quốc đã nỗ lực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao, những thành tích ấy đã và đang làm cho ngày truyền thống của ngành Quản lý đất đai Việt Nam, càng thêm ý nghĩa và niềm tự hào to lớn hơn" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Để đáp ứng ngày càng tốt yêu cầu đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng nền tảng vững chắc để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, ngành QLĐĐ cần tiếp tục nỗ lực, sáng tạo vượt qua thách thức khẳng định vai trò của Ngành trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thời kỳ hội nhập.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đề nghị Ngành quan tâm tập trung làm tốt các nhiệm vụ cơ bản như: (1) Tiếp tục quán triệt Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; tổ chức tốt việc thi hành Luật Đất đai 2013; hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về đất đai nhằm giải quyết những bất cập về cơ chế, chính sách, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; (2) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, chủ động ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường; sớm hoàn thiện hệ thống dữ liệu thông tin về đất đai; chấn chỉnh công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; kiểm soát chặt chẽ việc thu hồi đất; công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng trong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; thực hiện tốt việc điều tra cơ bản về đất đai, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tập trung làm tốt công tác định giá đất; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai; tập trung xử lý dứt điểm các vụ vi phạm pháp luật về đất đai, đặc biệt là những vụ việc tồn đọng kéo dài; triển khai hệ thống theo dõi, đánh giá việc quản lý, sử dụng đất; (3) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá quan trọng trong việc xây dựng nền hành chính hiệu quả, gần dân và phục vụ nhân dân; (4) Tập trung xây dựng ngành QLĐĐ chính quy, hiện đại; đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai; tiếp tục hoàn thiện hệ thống tổ chức ngành; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng giỏi về chuyên môn nghiệp vụ và có đạo đức, lối sống trong sạch để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. /.

Phạm Bê

Thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam và Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam

Email In PDF.

Chiều ngày 02/10/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam về thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam và Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Đến dự Hội nghị có đ/c Huỳnh Khánh Toàn – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; đại diện Lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ; Lãnh đạo UBND, Phòng TN&MT, Văn phòng Đăng ký QSD đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, thị xã, thành phố cùng Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

IMG 6622Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đ/c Nguyễn Hữu Sáng – Giám đốc Sở Nội vụ đã công bố quyết định thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam và Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam. Đ/c Lưu Văn Ba – Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Quảng Nam, đ/c Phạm A – Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam, đ/c Nguyễn Viễn – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã trao đổi một số nội dung khó khăn, vướng mắc, những công việc cần tiếp tục tháo gỡ, một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, tài chính, tài sản,... để Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam, Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam, Chi nhánh 02 đơn vị tại các huyện, thị xã, thành phố ổn định và đi vào hoạt động hiệu quả. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ/c Huỳnh Khánh Toàn – Phó Chủ tịch thường trực UBND phát biểu nhấn mạnh: Việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam và Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường là phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2013, trong giai đoạn chuyển tiếp sẽ có những khó khăn, vướng mắc nhất định, đề nghị Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ngành, địa phương có liên quan và công chức - viên chức - người lao động 02 đơn vị cần phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm để 02 đơn vị này đi vào hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo quy định.

Copy of HAI 9694Cũng trong buổi chiều ngày 02/10/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Sinh hoạt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Địa chất - Khoáng sản Việt Nam (02/10/1945 - 2015) và ngành Quản lý đất đai Việt Nam (03/10/1945 - 2015) và kỷ niệm 12 năm thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường (27/8/2003 - 2015). Đây là dịp nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang 70 năm của ngành Địa chất - Khoáng sản Việt Nam, 70 năm ngành Quản lý Đất đai Việt Nam và ôn lại truyền thống 12 năm thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường, đánh giá đúng mức những thành tích đã đạt được và những thiếu sót, khuyết điểm cần khắc phục để tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường trong tình hình mới. Đồng thời, đây cũng là dịp để ghi nhận, biểu dương thành tích của đội ngũ cán bộ - công chức - viên chức – người lao động đã có công lao cống hiến cho ngành Tài nguyên và Môi trường trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam trong 12 năm qua./.

Tào Qúy Tâm

Việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường - kỳ vọng và thách thức

Email In PDF.

lvb

1. Thực trạng về Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng (VPĐKQSD) đất hiện nay
Như chúng ta đã biết, hệ thống VPĐKQSD đất các cấp trên địa bàn tỉnh được thành lập từ năm 2005 theo Luật Đất đai năm 2003, bao gồm VPĐKQSD đất cấp tỉnh trực thuộc Sở TN&MT và VPĐKQSD đất cấp huyện trực thuộc các Phòng TN&MT. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức biên chế và cơ chế tài chính của VPĐKQSD đất thực hiện theo Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 15/03/2010 của liên Bộ TN&MT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính;
Hệ thống VPĐKQSD đất cấp tỉnh và VPĐKQSD đất của 18 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh được thành lập đã khắc phục nhiều khó khăn về nhân lực, chuyên môn để thực hiện các nhiệm vụ về đăng ký đất đai, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận (GCN), góp phần cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, mô hình VPĐKQSD đất ở hai cấp đã bộc lộ những hạn chế, bất cập trong quản lý vận hành, đó là:
- Hoạt động của VPĐK các cấp chưa có sự quản lý điều hành tập trung, chưa đảm bảo việc thực hiện TTHC theo một quy trình thống nhất, chưa thể hiện được tính chuyên nghiệp trong tổ chức thực hiện, trong thủ tục đăng ký cấp GCN nhiều địa phương còn tùy tiện yêu cầu thêm những loại giấy tờ ngoài những quy định của pháp luật; nhiều thủ tục thực hiện còn vượt yêu cần so với quy định nhưng không được chấn chỉnh kịp thời, dẫn đến tình trạng cùng một nội dung công việc nhưng kết quả giải quyết ở các địa phương có khác nhau;
- Việc tồn tại hệ thống VPĐKQSD đất hai cấp như hiện nay bắt buộc hồ sơ địa chính (trên giấy) phải được lập đủ ba bộ và lưu giữ ở ba cấp, đòi hỏi chi phí đầu tư lớn cho việc thiết lập quản lý và chỉnh lý thường xuyên. Hồ sơ được lưu giữ ở nhiều cấp nên việc quản lý hồ sơ phân tán, gây khó khăn cho việc cập nhật, chỉnh lý đồng bộ và cung cấp thông tin đất đai thống nhất theo yêu cầu quản lý và nhu cầu của người sử dụng đất;
- Việc theo dõi, kiểm tra đôn đốc cũng như hướng dẫn chuyên môn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đăng ký, cấp GCN, lập và chỉnh lý hồ sơ địa chính giữa VPĐK đất cấp tỉnh đối với VPĐK cấp huyện thường kém hiệu lực, vì VPĐK cấp huyện không thuộc quyền quản lý của VPĐK cấp tỉnh;
- Đội ngũ cán bộ trong hệ thống VPĐK hai cấp như hiện nay không thể điều động, và sử dụng linh hoạt giữa các địa bàn các huyện để hỗ trợ cho nhau hoàn thành nhiệm vụ, nên lực lượng chuyên môn có chỗ thừa, chỗ thiếu rất lãng phí nguồn nhân lực.
- Công tác đầu tư kinh phí, nhân lực cho việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, xây dựng vận hành cơ sở dữ liệu phần lớn chưa được các cấp thực sự quan tâm, nên tình trạng số liệu thông tin trong hệ thống hồ sơ địa chính không được cập nhật, chỉnh lý biến động thường xuyên, nên thông tin trong hồ sơ không sát với thực tế, và không thống nhất giữa các tài liệu ở cấp như hiện nay. Đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng hồ hơ địa chính thiếu độ tin cậy, nhiều nơi chỉ còn là giá trị tham khảo.
2. Ý nghĩa, kỳ vọng của việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ)
Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Điều 5 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Thông báo số 347/TB-VPCP ngày 27/8/2014 của Văn phòng Chính phủ Kết luận của thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách TTHC trong lĩnh vực quản lý đất đai; Việc thành lập VPĐKĐĐ trực thuộc Sở TN&MT dựa trên cơ sở tổ chức lại VPĐKQSD đất Quảng Nam và các VPĐKQSD đất thuộc Phòng TN&MT các huyện, thị xã, thành phố với vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động theo Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015 của liên Bộ TN&MT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính.
Việc thành lập VPĐKĐĐ với kỳ vọng sẽ khắc phục được những bất cập, hạn chế của mô hình cũ, đồng thời với mô hình mới sẽ thuận tiện trong chỉ đạo, kiểm tra, quản lý, điều hành tập trung, đảm bảo thực hiện TTHC theo chức năng, nhiệm vụ với quy trình thống nhất, đồng bộ thể hiện được tính chuyên nghiệp trong hệ thống đăng ký; lực lượng chuyên môn trong hệ thống VPĐKĐĐ có thể điều động, và sử dụng linh hoạt giữa các địa bàn các huyện để hỗ trợ cho nhau hoàn thành nhiệm vụ. Sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản trang thiết bị, và phương tiện làm việc khác tránh (chỗ thừa, chỗ thiếu) lãng phí.
3. Những khó khăn, thách thức cần được các cấp quan tâm, chia sẻ
- Khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới GCN và việc cấp đổi, cấp lại GCN theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, thì việc ký GCN thuộc thẩm quyền Sở TN&MT, trong khi đó trên địa bàn tỉnh Quảng Nam rộng lớn, điều kiện đi lại còn khó khăn, việc vận chuyển hồ sơ cấp Giấy thường xuyên từ Chi nhánh ở các huyện, thị xã, thành phố về trụ sở chính của VPĐKĐĐ để kiểm tra, trình ký theo thời gian quy định là không hề đơn giản, cần phải có những giải pháp cụ thể về tổ chức thực hiện với việc áp dụng công nghệ phù hợp, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân thực hiện để rút ngắn thời gian mới mong TTHC về đăng ký cấp GCN được vận hành thông suốt, đảm bảo thời gian quy định.
- Việc kiện toàn VPĐKĐĐ một cấp tại các địa phương là một công việc khó khăn, phức tạp, có nhiều thách thức, đòi hỏi phải có sự chỉ đạo tập trung, cương quyết của UBND tỉnh, sự tham gia phối hợp, hỗ trợ tích cực thường xuyên của các ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, thì tổ chức mới được thành lập, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả đúng pháp luật, góp phần cải cách TTHC trong lĩnh vực đất đai, và đáp ứng sự mong đợi của người sử dụng đất và cơ quan quản lý Nhà nước các cấp, mà trước mắt, để thực hiện được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của VPĐKĐĐ (và các Chi nhánh) theo quy định tại Thông tư liên tịch 15/2015/TT-LT-BTNMT-BNV-BTC, cần phải có những lời giải cho những thách thức của các cấp, ngành quan tâm chia sẻ, đó là:
- Trước hết, VPĐKĐĐ sau khi được thành lập phải được cân đối từ ngân sách Nhà nước trên cơ sở cân đối nguồn thu. Nguồn ngân sách Nhà nước cấp phải được đảm bảo các khoản: Kinh phí chi thường xuyên, kinh phí đặt hàng, kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư trang thiết bị, sửa chữa tài sản cố định,... trong đó kinh phí chi thường xuyên theo biên chế sự nghiệp được xác định cho số lượng lao động đối với các công việc không có nguồn thu như: Quản lý hành chính, quản lý hồ sơ địa chính; thực hiện các thủ tục về đăng ký và cung cấp thông tin đất đai cho các đối tượng miễn thu phí lệ phí theo quy định, chỉnh lý biến động, cập nhật, vận hành cơ sở dữ liệu theo tinh thần pháp luật đất đai mới. Đây là thách thức đầu tiên cần có lời giải để VPĐKĐĐ, một đơn vị sự nghiệp có thu đủ điều kiện hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao;
- Thứ hai, hiện nay biên chế sự nghiệp theo hiện trạng dự kiến bàn giao để thành lập Chi nhánh của VPĐKĐĐ tại các địa phương không thống nhất, một số huyện miền núi chỉ 1 đến 2 người, thậm chí có nơi không bàn giao nhân lực và chỉ tiêu biên chế (như Tây Giang, Nam Trà My) để hình thành cơ cấu và tổ chức hoạt động của Chi nhánh (bố trí lãnh đạo và kế toán Chi nhánh). Đây cũng là bài toán khó, trước mắt cần có giải pháp tháo gỡ kịp thời của cơ quan chức năng để mọi hoạt động của các Chi nhánh Văn phòng ở những nơi này được diễn ra bình thường;
- Thứ ba, nhu cầu nhà làm việc, trang thiết bị, tài sản cố định là nhu cầu thiết yếu cho hoạt động của đơn vị sự nghiệp thực hiện TTHC về đất đai, đặc biệt là những trang bị thiết yếu không thể thiếu trong điều kiện ứng dụng CNTT trong hoạt động nghiệp vụ, như: máy quét, máy đo đạc cho hoạt động kiểm tra đo vẽ lập hồ sơ đăng ký, cấp GCN, quét (scan) dữ liệu hồ sơ gốc vào máy tính và trả lại bản chính giấy tờ cho người làm thủ tục khi trao GCN (Cơ quan nhận hồ sơ không giữ HS gốc mà đóng dấu dấu đã cấp GCN và trả lại cho dân) theo hướng dẫn của Bộ TN&MT kể từ ngày 01/01/2015;
- Thứ tư, vấn đề trụ sở làm việc của Văn phòng và các Chi nhánh, theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư liên tịch 15/2015/TT-LT-BTNMT-BNV-BTC có nêu: "VPĐKĐĐ...được Nhà nước bố trí Văn phòng, trang thiết bị làm việc'', tuy nhiên phần lớn các VPĐKQSD đất hiện nay không có trụ Sở riêng mà được UBND cấp huyện bố trí sử dụng chung trong khối nhà làm việc UBND cấp huyện hoặc khu làm việc của phòng TN&MT và cũng chỉ là tạm thời, do đó về lâu dài, việc xây dựng trụ sở cho các Chi nhánh để có nơi làm việc ổn định là nỗi lo của người trong cuộc;
- Thứ năm, là sự phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của VPĐKĐĐ và các Chi nhánh với các cơ quan hữu quan có thẩm quyền ở địa phương và Sở TN&MT cũng như các ngành có liên quan phải được thực hiện nghiêm túc theo một Quy chế phối hợp thống nhất, chặt chẽ cũng là một trong những nội dung quan trọng trong cơ chế vận hành của công cuộc cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh hiện nay.
* Là người trong cuộc, chúng tôi nhận thấy rằng, trong quá trình thành lập VPĐKĐĐ, rất cần có sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ tích cực của các ngành liên quan cùng với sự phối hợp của UBND các huyện, thị xã, thành phố xem xét tham mưu cho UBND tỉnh kịp thời giải quyết những khó khăn đã được trình bày để VPĐKĐĐ sau khi được thành lập có đủ nguồn lực để hoạt động, đảm bảo TTHC về đăng ký cấp GCN, lập quản lý, cập nhật, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai theo chức năng, nhiệm vụ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Luật Đất đai 2013./.

Lưu Văn Ba

Huyện Thăng Bình: Thông qua Điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và lập KHSD đất năm 2016

Email In PDF.

Chiều ngày 01/10/2015, UBND huyện Thăng Bình tổ chức cuộc họp Thông qua Điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và lập KHSD đất năm 2016 của huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Tham dự cuộc họp, về phía tỉnh có đại diện Lãnh đạo Chi cục Quản lý Đất đai - Sở TN&MT, Ban Quản lý Khu KTM Chu Lai; về phía huyện có ông Phan Công Vỹ - Bí thư huyện ủy; ông Hồng Quốc Cường – Chủ tịch UBND huyện chủ trì, cùng các PCT UBND huyện, Lãnh đạo các phòng, ban của huyện; Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Thăng Bình, đại điện các đơn vị tư vấn (Trung tâm Kỹ thuật TN&MT Quảng Nam).

Copy of WP 20151001 002Tại cuộc họp đã nghe đại diện Trung tâm Kỹ thuật TN&MT Quảng Nam báo cáo tóm tắt nội dung Điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và lập KHSD đất năm 2016 của huyện Thăng Bình; Các ý kiến đóng góp của Lãnh đạo các đại biểu tham dự, ý kiến giải trình của Phòng TN&MT huyện và đơn vị tư vấn. Ông Hồng Quốc Cường – Chủ tịch UBND huyện kết luận một số nội dung chính:
- Về căn cứ pháp lý để thực hiện Điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và KHSD đất năm 2016 cần bám sát vào chỉ tiêu phân bổ QHSD đất cho huyện Thăng Bình theo Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 25/6/2013, Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh về phê duyệt QHSD đất đến năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của huyện lần thứ XX, có quy hoạch vùng đông, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch nông thôn mới để tránh chồng chéo mâu thuẫn;
- Đề nghị xem lại số liệu biến động tăng về diện tích tự nhiên của huyện Thăng Bình, trong thuyết minh cần làm rõ nội dung này, xem lại diện tích biến động về đất lúa, đất trồng cây lâu năm.
- Bổ sung các dự án đã có chủ trương của tỉnh, của Bộ, các dự án trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, kết cấu hạ tầng, quy hoạch nông thôn mới, dự án kinh tế của địa phương, một số dự án phát triển du lịch, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, các dự án an ninh, quốc phòng...
- Đề nghị Phòng TN&MT huyện phối hợp với đơn vị tư vấn, Ban quản lý Khu KTM Chu Lai và Chi cục Lâm nghiệp kiểm tra rà soát lại quy hoạch 03 loại rừng, các dự án do Ban KTM Chu Lai làm chủ đầu tư để khớp nối cho phù hợp, nhất là các dự án đầu tư trung hạn.
- UBND các xã, thị trấn tham gia kỹ báo cáo điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và KHSD đất năm 2016 và gửi ý kiến bằng văn bản về Phòng TN&MT huyện trước ngày 8/10/2015.
- Đề nghị Phòng TN&MT phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn chỉnh lại báo cáo điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và KHSD đất năm 2016 của huyện Thăng Bình để thông qua thường trực HĐND huyện trước khi gửi cho Hội đồng Thẩm định QH, KHSD đất tỉnh trước ngày 15/10/2015./.

Nguyễn Ngọc Hiếu

Nam Trà My: Khai Giảng lớp Tập huấn công tác quản lý Nhà nước về đất đai

Email In PDF.

Ngày 15/9/2015, Phòng TN&MT huyện Nam Trà My phối hợp trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam tổ chức khai giảng lớp Tập huấn công tác QLNN về đất đai cho cán bộ Địa chính - Xây dựng 10 xã trên địa bàn huyện.Tham dự buổi khai giảng có : Đ/c Trần Văn Mẫn - Phó chủ tịch UBND huyện; Thầy Hoàng Thiện Tú - Trưởng khoa Nông nghiệp và các giảng viên chuyên môn trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam; Lãnh đạo các phòng: TN&MT, Nội vụ, KT-HT, Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND các xã và 20 học viên là cán bộ Địa chính - Xây dựng 10 xã có mặt đông đủ.

Copy of TAP HUAN DCt ddPhát biểu tại buổi khai giảng, đ/c Trần Văn Mẫn – Phó Chủ tịch UBND huyện nêu rõ mục đích, ý nghĩa của lớp tập huấn lần này nhằm trang bị kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ địa chính cấp xã với những nội dung trọng tâm, cơ bản theo đúng quy định của Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đáp ứng yêu cầu QLNN về đất đai tại địa phương. Đồng thời yêu cầu cán bộ địa chính cấp xã sau khi được tập huấn cần làm tốt hơn công tác tham mưu, phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác QLNN về đất đai ở cấp xã, áp dụng kiến thức đã được tập huấn vào nhiệm vụ thực tiễn và tổ chức thực hiện có hiệu quả trong công tác QLNN về lĩnh vực đất đai tại địa phương mình.
Lớp Tập huấn khai giảng vào ngày 15/9/2015 và dự kiến bế mạc vào ngày 29/9/2015.

Thu Thảo

Trang 9 trong tổng số 39