Bạn đang ở:

Đo đạc - bản đồ -- Quản lý đất đai

Kiểm tra thực địa đất sản xuất trên cốt ngập tại thôn Pà rum B, xã Zuôih, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Ngày 14/8/2015, Sở TN&MT tổ chức kiểm tra thực địa đất sản xuất trên cốt ngập tại thôn Pà rum B, xã Zuôih, huyện Nam Giang. Tham gia đoàn kiểm tra có đại diện các Sở: TN&MT, Tài chính, Công thương, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Ban QLRPH Nam Sông Bung, Ban QLDA thủy điện Sông Bung 4 (Chủ đầu tư), UBND huyện Nam Giang, các phòng, ban của huyện và UBND xã Zuôih.

Copy of WP 20150814 018

Qua kiểm tra thực địa khu vực đất sản xuất trên cốt ngập tại thôn Pà rum B, xã Zuôih, huyện Nam Giang; đại diện các ngành, địa phương tham gia ý kiến và đề xuất như sau:

Copy of WP 20150814 022+ Ban QLDA thủy điện Sông Bung 4: Đề xuất UBND tỉnh xem xét cho tiến hành đo đạc đối với các rẫy dế của nhân dân đã tham gia sản xuất ngoài quy hoạch 03 loại rừng.
+ UBND xã Zuôih: Địa phương đã tham vấn các hộ dân tại thôn Pà rum B, xã Zuôih, hầu hết nhân dân đề xuất đo đạc, lập phương án bồi thường, hỗ trợ để được hưởng quyền lợi.
+ UBND huyện Nam Giang: Hiện nay các hộ dân thôn Pà rum B, xã Zuôih đã chuyển về khu tái định cư mới, cách khu vực đất sản xuất cũ trên 10 km. UBND huyện Nam Giang đề nghị các Sở tham mưu UBND tỉnh sớm cho chủ trương đo đạc và lập phương án bồi thường hỗ trợ cho nhân dân. Nếu được thống nhất chủ trương UBND huyện sẽ sớm hoàn thành công tác đo đạc, lập phương án bồi thường hỗ trợ cho nhân dân, đồng thời đề nghị UBND xã xác định rõ nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất.
+ Sở Tài chính: Đề nghị địa phương xem lại ranh giới giữa vị trí đất đã bồi thường trước đây và khu vực đề nghị xem xét đo đạc. Thống nhất đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương đo đạc, lập phương án bồi thường hỗ trợ.
+ Sở Công thương: Thống nhất đề xuất UBND tỉnh chủ trương cho đo đạc, sau khi thu hồi đất đề nghị địa phương giao đất cho đơn vị có chức năng, nhiệm vụ để trồng rừng.
+ Sở Xây dựng: Thống nhất theo đề xuất của UBND huyện Nam Giang, đề xuất UBND tỉnh cho đo đạc, lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho nhân dân đối với diện tích sản xuất trên cốt ngập.
+ Sở Nông nghiệp và PTNT: Thống nhất đề xuất UBND tỉnh chủ trương cho đo đạc, lập phương án bồi thường, hỗ trợ  nhân dân, sau khi thu hồi đất đề nghị nên giao đất cho đơn vị có thẩm quyền để tiến hành trồng rừng. Khi đo đạc cần xác định rõ mục đích sử dụng của từng loại đất để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ.
+ Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung: Xác định loại rừng là đất phục hồi sau nương rẫy, hiện trạng là chuối rừng, lau lách và cây bạc lá. Khi tiến hành đo đạc đề nghị loại bỏ không đo các loại đất có cây rừng. Đề nghị UBND xã xác định rõ nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất của nhân dân.
Qua đề xuất của các ngành, địa phương, chủ đầu tư. Sở TN&MT sẽ tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh thống nhất cho phép chủ trương tiến hành đo đạc, lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho nhân dân trên cốt ngập tại thôn Pà rum B, xã Zuôih, huyện Nam Giang./.

Ngọc Hiếu

Các tổ chức, doanh nghiệp bị ảnh hưởng đường cao tốc ĐN-QN tiếp tục bàn giao mặt bằng

Email In PDF.

Ngày 07/8/2015 Trung tâm Phát triển Quỹ đất Quảng Nam chủ trì phối hợp với BQL đường cao tốc ĐN-QN, UBND xã Tam Nghĩa, đơn vị thi công Tổng Công ty Hoàng An và đại diện chủ sở hữu các tổ chức, doanh nghiệp bị thu hồi đất do ảnh hưởng đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi tại xã Tam Nghĩa đã tổ chức bàn giao mặt bằng cho BQL dự án.

va image001Sau khi kiểm tra vị trí mốc giải phóng mặt bằng trên thực địa tại các tổ chức, doanh nghiệp: Sư đoàn Bộ binh 315 (Khu vực Trường bắn)- diện tích thu hồi: 8.314,7m2, Công ty CP Xây dựng Giao thông 502 – diện tích thu hồi: 4.248,3m2, Công ty CP Xây dựng Giao thông Quảng Nam- diện tích thu hồi: 1.801,4 m2, Công ty Quốc tế đá Thái Bình và Công ty CP Vinaconex 25 đã bàn giao một phần diện tích đã BTHT với diện tích: khoản 7.000m2/diện tích thu hồi: 24.593m2, đại diện các chủ sở hữu đã cùng Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam, UBND xã Tam Nghĩa, các bên liên quan ký Biên bản bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đường cao tốc ĐN-QN và Nhà thầu Công ty Hoàng An.
Nhằm khẩn trương đi vào thi công tránh chậm bàn giao mặt bằng sau khi đã cam kết, Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam, BQL dự án đường cao tốc ĐN-QN, UBND xã Tam Nghĩa đã thống nhất cho Nhà thầu Hoàng An đưa phương tiện thi công áp sát hiện trường để tiến hành bóc tách lớp đất mặt, đồng thời giải quyết rốt ráo những vướng mắc phát sinh (nếu có) từ các hộ dân trồng xen cây cối trong phạm vi đất của doanh nghiệp quản lý.
Trung tâm Phát triển Quỹ đất Quảng Nam tiếp tục phối hợp với UBND xã Tam Nghĩa, BQL dự án đường cao tốc ĐN-QN và các bên liên quan đôn đốc, giải quyết nếu các tổ chức, doanh nghiệp chậm trễ việc bàn giao đất cho đơn vị thi công theo cam kết, tránh tình trạng như Công ty TNHH MTV Xây dựng-Vận tải Hùng Vương đã bàn giao: 16.472,9 m2, nhưng vẫn chưa di chuyển dứt điểm tài sản trên đất, trong đó có kho vật liệu nổ, mặc dù Trung tâm đã làm việc 2 lần tại hiện trường sau khi đã cam kết bàn giao, Công ty vẫn tiếp tục hứa hẹn và tìm đủ lý do để trì hoãn.
Vấn đề này, Trung tâm Phát triển Quỹ đất Quảng Nam đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh và Sở Tài nguyên Môi trường ./.

Văn Anh

Nghiệm thu đề tài giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại hành chính về đất đai

Email In PDF.

Ngày 12/8/2015, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội thảo nghiệm thu cấp tỉnh đề tài giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tham dự hội thảo có ThS. Phạm Viết Tích - Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng, Chủ trì, Ông Trần Minh Thái - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ nhiệm đề tài, Ông Ngô Đình Bảy - PCT Hội đồng, các ủy viên phản biện, ủy viên và nhóm thực hiện đề tài.
Ông Trần Minh Thái báo cáo tóm tắt đề tài giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; ý kiến tham gia góp ý của các ủy viên phản biện, ủy viên.

Copy of WP 20150812 001ThS. Phạm Viết Tích - Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận một số nội dung chính: Đề tài hoàn thành mục tiêu và nội dung nghiên cứu, hoàn thành đầy đủ các chuyên đề theo thuyết minh đề tài đã được phê duyệt, đưa ra được các phương pháp nghiên cứu, xác định thực trạng, nêu ra những tồn tại, nguyên nhân tồn tại, các phương hướng và các giải pháp đề xuất. Cơ sở dữ liệu thực trạng từ năm 2008-2012 đánh giá đúng theo đề cương được duyệt. Lý luận đánh giá theo Luật Đất đai năm 2003 nhưng hiện nay đã có Luật Đất đai năm 2013, do vậy đề nghị ban chủ nhiệm đề tài cố gắng chỉnh sửa lý luận thực tiễn đặt ra trên cơ sở văn bản mới, viện dẫn các văn bản mới theo Luật Đất đai năm 2013. Nguyên nhân khiếu nại hành chính về đất đai nên phân tích, đánh giá cụ thể và logic hơn để đưa ra các giải pháp thiết thực áp dụng vào thực tiễn. Trong đề tài cần bổ sung và nêu rõ nội dung cần kiến nghị với UBND tỉnh, với các Bộ như về bộ máy tổ chức, phân định rõ trách nhiệm của các ngành tham mưu cho UBND các cấp...
Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh thống nhất thông qua đề tài; đề nghị ban chủ nhiệm đề tài nghiên cứu bổ sung các ý kiến đóng góp của các đại biểu, hoàn thiện đề tài để trình Hội đồng khoa học tỉnh, UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt và chuyển giao đề tài để Thanh tra tỉnh đưa vào áp dụng thực tiễn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam./.

Ngọc Hiếu

Giải quyết vướng mắc tại Công ty Quốc tế đá Thái Bình

Email In PDF.

Thực hiện kết luận số: 319/TB-UBND ngày 31/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu về tình hình thực hiện công tác GPMB và bố trí TĐC dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua địa bàn các huyện, thị xã: Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành. Ngày 05/8/2015 Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, UBND huyện Núi Thành, UBND xã Tam Nghĩa và đại diện chủ sở hữu Công ty Quốc tế đá Thái Bình đã tổ chức họp thống nhất và hướng dẫn cho Công ty lựa chọn vị trí và lập thủ tục thỏa thuận địa điểm về đất đai để di dời trạm biến áp, dây chuyền nghiền sàng đá và kho vật liệu nổ.

Copy of image001chuahSau khi đi thực địa xem xét các vị trí Công ty xác định xin chọn trên phạm vi đất đã thuê đang còn thời hạn sử dụng để di dời trạm biến áp và dây chuyền nghiền sàng đá còn vị trí kho thuốc nổ nằm ngoài phạm vi thuê đất, các thành viên dự họp đã thống nhất:
- Đối với Công ty Quốc tế đá Thái Bình: Lập thủ tục liên quan về đất đai, trình các cấp có thẩm quyền xin thỏa thuận địa điểm di dời hệ thống thiết bị sản xuất đến vị trí mới;
- Đối với các Sở, ngành
+ Sở Xây dựng: Phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra thực địa vị trí Công ty xin thỏa thuận địa điểm, đồng thời báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo;
+ Sở Công Thương hướng dẫn việc xin địa điểm và quy mô về diện tích đối với kho vật nổ đúng Quy chuẩn Nhà nước đồng thời hướng dẫn việc mở moong đá về phía Tây theo chủ trương của UBND tỉnh.
+ Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Công ty lập và trình các cơ quan chức năng thủ tục về việc xin thỏa thuận địa điểm theo quy định, đồng thời tham mưu UBND huyện trình UBND tỉnh, Sở Xây dựng để thống nhất sau khi các thủ tục đã hoàn chỉnh;
+ UBND xã Tam Nghĩa phối hợp, hướng dẫn việc chọn vị trí kho vật liệu nổ đúng quy hoạch tránh chồng lấn, đảm bảo công tác an ninh và đời sống của nhân dân tại đia phương.
- Đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành, UBND huyện Núi Thành, UBND xã Tam Nghĩa và Công ty Quốc tế đá Thái Bình giải quyết việc thỏa thuận địa điểm mới, sớm tháo dỡ, di dời bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư./.

Văn Anh

Họp bàn kết thúc dự án xây dựng hệ thống HSĐC và CSDL quản lý đất đai tại huyện Núi Thành

Email In PDF.

Ngày 05/8/2015, Sở TN&MT tổ chức cuộc họp bàn kết thúc dự án xây dựng hệ thống HSĐC và CSDL quản lý đất đai tại huyện Núi Thành. Thành phần tham dự có Ông Nguyễn Viễn - Giám đốc Sở chủ trì, Ông Trương Văn Trung – PCT UBND huyện Núi Thành, Lãnh đạo Chi cục QLĐĐ tỉnh, Văn phòng ĐKQSD đất tỉnh, Trung tâm CNTN TN&MT tỉnh, Phòng TN&MT và Văn phòng ĐKQSD đất huyện Núi Thành, Lãnh đạo UBND và cán bộ Địa chính của 17 xã, thị trấn, huyện Núi Thành, Trung tâm Ứng dụng và Phát triển công nghệ Đo đạc và Bản đồ và đơn vị thi công.

Copy of 65758 WP 20150805 004Tại cuộc họp đã nghe đại diện Chi cục QLĐĐ báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án, một số công việc liên quan kết thúc dự án. Các ý kiến đề xuất kiến nghị của các đại biểu, UBND xã, thị trấn, Phòng TN&MT và UBND huyện Núi Thành. Ông Nguyễn Viễn - Giám đốc Sở TN&MT kết luận một số nội dung chính cần phải tập trung:
- Đơn vị thi công phối hợp với UBND xã, thị trấn, Phòng TN&MT, Văn phòng ĐKQSD đất huyện Núi Thành tập trung rà soát, thống nhất lại số liệu đã thực hiện dự án, đến ngày 15/8/2015 phải hoàn thành dứt điểm tất cả các số liệu giữa các bên có liên quan (có danh sách cụ thể); rà soát về dữ liệu không gian, thuộc tính để cập nhật, vận hành và bàn giao cho Trung tâm CNTT tỉnh để hướng dẫn cho các địa phương vận hành cập nhật cơ sở dữ liệu theo quy định;
- UBND huyện khẩn trương ký GCNQSD đất (8.086 giấy) để cập nhật đưa vào xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai;
- UBND các xã, thị trấn bố trí ngay con người có chuyên ngành về quản lý đất đai và am hiểu về công nghệ thông tin để vận hành cơ sở dữ liệu;
- Đơn vị tư vấn giám sát khẩn trương phối hợp với đơn vị thi công kiểm tra khối lượng hồ sơ, cơ sở dữ liệu và lập các thủ tục kiểm tra, nghiệm thu gửi cho Sở TN&MT xem xét để lập thủ tục kiểm tra, nghiệm thu, thanh quyết toán và kết thúc dự án xây dựng hệ thống HSĐC và CSDL quản lý đất đai tại huyện Núi Thành theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam./.

Ngọc Hiếu

Nghị quyết số 170/2015/NQ-HĐND

Email In PDF.

Nghị quyết số 170/2015/NQ-HĐND ngày 07/07/2015 về danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Kiểm tra điều chỉnh quy hoạch các cụm công nghiệp tại thị xã Điện Bàn

Email In PDF.

Ngày 31/7/2015, UBND thị xã Điện Bàn chủ trì mời kiểm tra thực tế để điều chỉnh hồ sơ thành lập 07 CCN trên địa bàn thị xã Điện Bàn gồm đại diện Sở TN&MT, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Trung tâm Phát triển CCN thị xã Điện Bàn và các Phòng, Ban có liên quan của thị xã.
- Theo Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 24/6/2011 về phê duyệt điều chỉnh mạng lưới CCN trên địa bàn thị xã Điện Bàn đến năm 2015, có 21 CCN với tổng diện tích 446 ha. Trong đó đã phê duyệt quy hoạch chi tiết được 10 cụm với diện tích 298,8 ha; diện tích đã giao hoặc cho thuê cho các doanh nghiệp 105 ha.
- Theo QHSD đất đến năm 2020 của thị xã Điện Bàn đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2015, chỉ tiêu đất CCN của thị xã Điện Bàn đến năm 2020 là 166,36 ha. Như vậy so với QHSD đất thì QH phát triển CCN của thị xã Điện Bàn có diện tích lớn hơn 279,64 ha.
- UBND thị xã Điện Bàn đề nghị thống nhất thành lập 10/21 CCN đã có quyết định phê duyệt QHCT với diện tích 298,78 ha, lớn hơn QHSD đất 132,44 ha. Trong đó có 03 CCN phù hợp với QHSD đất còn lại 07 CCN có diện tích chênh lệch lớn hơn so với QHSD đất 129,16 ha gồm: Trảng Nhật 1 (xã Điện Thắng Trung), Trảng Nhật 2 (Điện Hòa), Thương Tín (Điện Nam Đông), An Lưu (Điện Nam Đông) , Cẩm Sơn (Điện Tiến), Nam Dương (Điện Nam Đông, Điện Dương, Bồ Mưng (Điện Thắng Bắc).
* Qua kiểm tra thực tế đại diện các ngành, địa phương thống nhất điều chỉnh lại hồ sơ thành lập, quy hoạch chi tiết của 07 CCN trên cơ sở:
+ Loại khỏi phần diện tích đất lúa sản xuất ổn định mà trước đây đã đưa vào quy hoạch CCN;
+ Loại khỏi các khu dân cư hiện trạng đảm bảo khoảng cách ly an toàn;
+ Khoanh định các khu nghĩa địa hiện trạng và đưa ra khỏi ranh giới CCN;
+ Ưu tiên quỹ đất cho công trình xử lý nước thải, cây xanh cách ly của từng CCN khi điều chỉnh lại quy hoạch chi tiết.
+ Nghiên cứu bố trí các ngành nghề sản xuất cho phù hợp với từng CCN để không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
Trên cơ sở rà soát, đánh giá, khoanh định, UBND thị xã Điện Bàn lập lại hồ sơ thành lập của 07 CCN phù hợp với thực tế và yêu cầu trên, đồng thời đề xuất điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 của tỉnh Quảng Nam và của thị xã Điện Bàn cho phù hợp để triển khai thực hiện.

Quang Lạnh

Triển khai công tác quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2016

Email In PDF.

Chiều ngày 28/7/2015, phòng TN&MT tổ chức cuộc họp bàn một số vấn đề liên quan triển khai công tác quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Bắc Trà My. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Phòng TN&MT, Văn phòng đăng ký QSD đất, phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng NN&PTNT, lãnh đạo UBND và cán bộ Địa chính – xây dựng của 13 xã, thị trấn và đại diện lãnh đạo Công ty TNHH tư vấn quy hoạch Quảng Tín (đơn vị trúng thầu).

Copy of IMG 2912Cuộc họp đã nghe đại diện lãnh đạo phòng TN&MT phổ biến chủ trương, nội dung, yêu cầu thực hiện công tác quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Bắc Trà My, đại diện lãnh đạo Công ty TNHH tư vấn quy hoạch Quảng Tín triển khai kế hoạch thực hiện, ý kiến góp ý của các đại biểu. Đồng chí Nguyễn Đức Xuân – Trưởng phòng TN&MT – Chủ trì cuộc họp kết luận một số nội dung chính cần tập trung:
Công tác quy hoạch sử dụng đất là một trong những nguyên tác quan trọng để làm căn cứ cho việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Mặc dù nội dung công việc đã được Chủ đầu tư ký kết Hợp đồng với đơn vị tư vấn, tuy nhiên, các cơ quan, ban ngành và địa phương cần có sự quan tâm phối hợp chặt chẽ để thực hiện công tác quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.
- Công ty TNHH tư vấn quy hoạch Quảng Tín: Xây dựng kế hoạch, bố trí thời gian hợp lý để triển khai đến từng xã, trên cơ sở đó cán bộ Địa chính – Xây dựng ở xã phối hợp đi kiểm tra khảo sát ngoại nghiệp trên tinh thần tham gia của lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.
- UBND các xã, thị trấn: Căn cứ vào hồ sơ hiện có như quy hoạch 3 loại rừng, quy hoạch nông thôn mới, nhu cầu sử dụng đất và các quy định của pháp luật, định hướng việc sử dụng đất của địa phương; rà soát, xác định quỹ đất, loại đất, ranh giới, mốc giới các vị trí khu dân cư mới phát sinh nếu phù hợp thì đưa vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025 lần này. Cử cán bộ Địa chính – Xây dựng tham gia trực tiếp phối hợp cùng đơn vị tư vấn đến hiện trường xuyên suốt trong thời gian thực hiện.
- Địa phương cần bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, danh mục đầu tư công trình trong năm và các nguồn đầu tư ngoài ngân sách, nên xác định danh mục đầu tư mang tính ưu tiên đưa vào KHSD đất để có tính khả thi cao.
- Các đơn vị có liên quan: Phòng NN&PTNT, phòng KT-HT phối hợp với UBND các xã, thị trấn và đơn vị tư vấn: Xác định rõ danh mục phải thu hồi đất, danh mục chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước (sử dụng không hiệu quả do thiếu nước) vào mục đích trồng cây lâu năm đưa vào quy hoạch lần này.

Hoàng Vân Lĩnh

Kế hoạch triển khai quy hoạch phát triển và mô hình tổ chức quản lý, phát triển cây Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Sáng ngày 21/7/2015, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức cuộc họp Kế hoạch triển khai quy hoạch phát triển và mô hình tổ chức quản lý, phát triển cây Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tham dự cuộc họp có Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu - Chủ trì, các PCT UBND tỉnh Lê Văn Thanh, Lê Trí Thanh; Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, NN&PTNT, KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, Nội vụ, Ban xúc tiến ĐT&HTDN, Ban dân tộc, UBND huyện Nam Trà My và các đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT.

Copy of WP 20150721 002Đại diện Lãnh đạo Sở NN&PTNT báo cáo tóm tắt Kế hoạch triển khai quy hoạch phát triển và mô hình tổ chức quản lý, phát triển cây Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu.
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu phát biểu kết luận một số nội dung chính cần tập trung: (1) Ổn định công tác bộ máy tổ chức, giao cho Sở NN&PTNT chủ trì để thực hiện, trước mắt tập trung phát triển vùng Sâm tại huyện Nam Trà My; thống nhất thành lập Ban chỉ đạo bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh trong đó Lãnh đạo UBND tỉnh làm Trưởng Ban, Lãnh đạo Sở NN&PTNT làm Phó Ban trực, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My làm Phó ban, các thành viên là đại diện các ngành: TN&MT, KH&ĐT, Tài chính, Y tế, KH&CN, Ban Dân tộc,...; (2) Giao Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam và Trung tâm Sâm Ngọc Linh Nam Trà My là 02 đơn vị chịu trách nhiệm bảo tồn, sản xuất giống gốc (từ cây đầu dòng); (3) Thống nhất nghiên cứu hình thành hiệp hội Sâm Ngọc Linh trên cơ sở hiệp hội Quế Trà My; (4) Thống nhất chủ trương thành lập một BQL để quản lý 15.567,68 ha đất quy hoạch vùng trồng Sâm, BQL này chịu trách nhiệm cho thuê tài nguyên rừng (kể cả rừng, kể cả Sâm). Ban hành quy chế, kế hoạch cho thuê tài nguyên rừng; (5) UBND huyện Nam Trà My chịu trách nhiệm xây dựng quy hoạch cụ thể vùng trồng Sâm cho các hộ gia đình, quy hoạch các khu dân cư, tuyên truyền kêu gọi các con em đồng bào về sinh sống và tham gia phát triển trồng Sâm nhằm xóa đói, giảm nghèo; (6) Phải có giải pháp bảo tồn nguồn giống Sâm gốc, đây là giải pháp ưu tiên hàng đầu; đồng thời phải bảo tồn và phát triển Sâm, bảo tồn rừng, giải pháp này phải song hành không thể tách rời; (7) Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, quy hoạch khu dân cư, trường học, trạm y tế, quy hoạch đường giao thông đến với vùng quy hoạch Sâm, đầu tư về công nghệ quản lý quy hoạch, chỉ dẫn địa lý về Sâm Ngọc Linh, lập đề tài nghiên cứu quản lý dịch bệnh đối với cây Sâm; (8) Sở NN&PTNT nghiên cứu đầu tư nguồn nhân lực cho các Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam, Trung tâm Sâm Ngọc Linh Nam Trà My cán bộ có chuyên môn về trồng trọt, bảo vệ thực vật, lâm nghiệp để phát triển nhân giống Sâm; (9) Chủ trương di thực Sâm Ngọc Linh về cho các huyện miền núi Tây Giang, Phước Sơn là thống nhất, nhưng trước mắt tập trung cho huyện Nam Trà My./.

Ngọc Hiếu

Trang 10 trong tổng số 38