Bạn đang ở: Tin tức

Công đoàn -- Thanh niên

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH TW Đảng (Khóa XII)

Trong 02 ngày 15-16/01/2019, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH TW Đảng (khóa XII) cho đảng viên – công chức – viên chức – người lao động đang công tác tại các phòng, đơn vị thuộc Sở. Tham gia Hội nghị học tập, quán triệt có hơn 80 đảng viên thuộc Đảng bộ Sở và hơn 100 CC-VC - người lao động ngoài Đảng của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

tw8 2 - CopyHội nghị đã nghe đồng chí Võ Công Úc – UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan giới thiệu về chương trình, nội dung của Hội nghị Trung ương lần thứ tám (khóa XII) và giới thiệu, quán triệt nội dung của 3 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (tổ chức từ ngày 02/10 đến 06/10/2018), bao gồm: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương; Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về tình hình kinh tế, xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
Quá trình học tập, tiếp thu sẽ góp phần tạo điều kiện cho đảng viên, CC-VC và người lao động của Sở nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng trong tình hình hiện nay nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị./.

Hồng Sơn

Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019 ngành Tài nguyên và Môi trường

Ngày 08/01/2019 tại Hà Nội, Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị triển khai các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của ngành TN&MT. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự, chủ trì và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chủ trì Hội nghị với Thủ tướng có Bộ trưởng Trần Hồng Hà và các Thứ trưởng Bộ TN&MT: Nguyễn Thị Phương Hoa, Võ Tuấn Nhân, Trần Quý Kiên, Lê Công Thành. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành ở Trung ương, Lãnh đạo UBND một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Lãnh đạo Sở TN&MT 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT.

HN bo TNMT - Copy
Theo báo cáo của Bộ TN&MT, năm 2018 mặc dù có nhiều thuận lợi, nhưng ngành TN&MT cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức to lớn. Tuy nhiên, toàn ngành đã thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Về kế hoạch năm 2019 và các năm tiếp theo, báo cáo kế hoạch năm 2019 của Bộ TN&MT do Bộ trưởng Trần Hồng Hà trình bày nêu rõ: trong năm 2019, toàn ngành TN&MT sẽ đặt quyết tâm cao, quán triệt sâu sắc phương châm "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả" để tạo đột phá, tăng tốc phát triển. Nội bật là các nội dung như: Tạo đột phá trong thể chế, chính sách, pháp luật về BVMT, quản lý tài nguyên, ứng phó với BĐKH; Thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giải quyết cơ bản các điểm nóng phát sinh về khiếu nại, tố cáo; Chuẩn bị hạ tầng phục vụ quản lý thông minh dựa trên nền tảng ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0; Nâng cao chỉ số tiếp cận, sử dụng bền vững, phát huy hiệu quả các nguồn lực tài nguyên; Tạo chuyển biến căn bản trong công tác quản lý, hành động BVMT, xây dựng nền kinh tế tuần hoàn; Đổi mới công tác dự báo, đa dạng hoá sản phẩm khí tượng thuỷ văn phục vụ phát triển KT-XH, phòng chống thiên tai; tăng cường điều phối liên vùng, tạo cơ chế tài chính, đầu tư, phát triển bền vững, thích ứng với BĐKH; Tăng cường năng lực cán bộ, kỷ luật, kỷ cương hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng;...

VPS

Tổng kết công tác xây dựng Đảng ủy Khối các cơ quan năm 2018

Ngày 08/01/2019, Đảng ủy Khối các cơ quan Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ Khối mở rộng với sự tham gia của các đ/c UVBCH Đảng bộ Khối, đại diện của các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối. Đ/c Đinh Nguyên Vũ – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan chủ trì Hội nghị.

HN DB Khoi 2019
Hội nghị đã nghe các nội dung: báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2018; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Dự thảo Nghị quyết năm 2019; Quyết định xếp loại các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối năm 2018.
Sau khi nghe ý kiến phát biểu, thảo luận của các đ/c đại diện các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ, đ/c Đinh Nguyên Vũ kết luận một số nội dung liên quan đến việc triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2019, như: làm tốt công tác tư tưởng, giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên; đăng ký xây dựng tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra đảng năm 2019; tiếp tục triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ; thực hiện công tác điều chỉnh quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025; .../.

Hồng Sơn

Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Ngày 08/01/2019, Công đoàn Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Đến dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Thủy – Phó chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh, ông Nguyễn Văn Thọ – Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Sở TN&MT cùng hơn 92 Đoàn viên Công đoàn Sở.

IMG 5372 - Copy
Tại Hội nghị, các đoàn viên Công đoàn đã được nghe: Báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Báo cáo tổng kết năm 2018 của Ban nữ công; Báo cáo tài chính công đoàn và quỹ tương trợ năm 2018; Báo tổng kết UBKT Công đoàn. Nhiều ý kiến tham gia góp ý, phát biểu của đoàn viên công đoàn, đề xuất các biện pháp, giải pháp đổi mới hơn nữa, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn của Sở trong thời gian sắp đến. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thủy, Ông Nguyễn Văn Thọ đã đánh giá cao các nội dung báo cáo tổng kết, biểu dương thành tích đạt được của Công đoàn Sở trong năm 2018, đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Sở cần phát huy những kết quả đạt được trong năm 2018, cần quan tâm hơn nữa các hoạt động công đoàn để công tác Công đoàn trong năm 2018 đạt nhiều kết quả cao hơn.
Cũng tại Hội nghị này, Công đoàn Viên chức tỉnh trao tặng giấy khen cho 04 cá nhân và tập thể công đoàn Sở TN&MT có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào công chức - viên chức và hoạt động công đoàn năm 2018. Công đoàn Sở tặng giấy khen cho 13 nữ đạt tiêu chuẩn "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", 18 đoàn viên công đoàn đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2018.

IMG 5432

IMG 5442

IMG 5435 - Copy

Phương Thủy

Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018

Chiều ngày 27/12/2018, Đảng bộ Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018. Đ/c Trần Thanh Hà – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị, cùng với sự tham gia của hơn 90 Đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ Sở.

IMG 5356 - CopyHội nghị đã nghe các báo cáo: tình hình thực hiện công tác xây dựng Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2019; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Sở trong năm 2018 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019; kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy năm 2018; Tổng hợp ý kiến góp ý của quần chúng đối với tổ chức đảng và Đảng viên; Báo cáo kết quả đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018.
Sau khi nghe ý kiến phát biểu, thảo luận của Đảng viên thuộc Đảng bộ, của Lãnh đạo Sở, BCH Công đoàn Sở, BCH Chi đoàn, đ/c Trần Thanh Hà kết luận một số nội dung liên quan đến việc triển khai một số nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm vào cuối năm 2018 và đầu năm 2019; làm tốt công tác tư tưởng, giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên; đăng ký xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh năm 2019; xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra đảng năm 2019; tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy, cán bộ đáp ứng yêu cầu công tác trong thời gian sắp đến; tiếp tục triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ; .../.

Hồng Sơn

Hội nghị Công chức – Viên chức năm 2019

Được sự thống nhất của Đảng uỷ, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn Sở, chiều ngày 25/12/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Công chức – Viên chức năm 2019. Tham dự Hội nghị có gần 40 công chức - người lao động Khối Văn phòng Sở và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở.

IMG 5274 - CopySau khi nghe Báo cáo Tổng kết tình hình quản lý Tài nguyên và Môi trường năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan năm 2018, Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản, các nguồn kinh phí năm 2018 và dự toán kinh phí năm 2019, Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019, Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 của Ban Thanh tra nhân dân; Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến tham gia góp ý, phát biểu của công chức – viên chức và người lao động của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.
Kết luận Hội nghị, ông Trần Thanh Hà – Giám đốc Sở đã đề nghị CC-VC và người lao động toàn Sở phát huy những kết quả đạt được trong năm 2018 để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2019. Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết để tổ chức thực hiện trong năm 2019./.

Hồng Sơn

Tập huấn trực tuyến nghiệp vụ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo nghị định 61/2018/NĐ-CP

Sáng ngày 20/12/2018, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/ 2018 của Chính phủ. Tham dự tập huấn có 64 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố. Đồng chí Mai Tiến Dũng - Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách hành chính của Thủ tướng chủ trì buổi tập huấn. Tại điểm cầu Quảng Nam, tham dự tập huấn là cán Văn phòng UBND tỉnh, đại diện văn phòng UBND cấp huyện, cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính và đơn vị liên quan đến triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

hinh - CopyNội dung tập huấn nghiệp vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho Bộ, ngành và địa phương gồm 3 chuyên đề chính: Những điểm mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định số 61/CP của Chính phủ và Thông tư 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính; Rà soát thủ tục hành chính, xây dựng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công, trang bị kỹ năng tác nghiệp trong triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan Nhà nước.
Đồng chí Mai Tiến Dũng đề nghị Bộ, ngành, địa phương cần rà soát dịch vụ công trực tuyến mức đô 3,4 cho sát với thực tế, không đăng ký nhiều mà người dân sử dụng ít, loại bỏ danh mục không thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc. Cũng tại buổi tập huấn trực tuyến, Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam là 01 trong 06 đơn vị được Văn phòng Chính phủ khen thưởng trong năm 2018.

Tào Qúy Tâm

Trang 1 trong tổng số 61