Bạn đang ở: Tin tức

Công đoàn -- Thanh niên

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng

Trong 02 ngày 11-12/10/2018, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018 cho các đồng chí phụ trách công tác đảng tại các Chi bộ - Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan.

DUK 2018 - Copy
Tại lớp bồi dưỡng, Ủy viên BCH các Chi, Đảng bộ cơ sở, Đảng bộ bộ phận, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, Đảng bộ bộ phận được nghe phổ biến và hướng dẫn nội dung các văn bản do Ban Chấp hành TW Đảng, Ban Tổ chức TW Đảng ban hành về công tác tổ chức xây dựng Đảng, bao gồm: Quyết định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của BCH TW Đảng quy định về thi hành điều lệ Đảng; Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của BCH TW Đảng hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 5/6/2017 của Ban Tổ chức TW Đảng về hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức TW Đảng về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Thông qua lớp bồi dưỡng, các đồng chí phụ trách công tác Đảng tại các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan sẽ nắm vững hơn các quy định về công tác xây dựng Đảng, góp phần đưa công tác xây dựng Đảng tại các đơn vị thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan nói riêng và của Đảng ủy Khối các cơ quan nói chung ngày càng đi vào nề nếp, đảm bảo theo đúng quy định./.

Hồng Sơn

Phân cấp ủy quyền và thực hiện quy trình 4 bước

quay lam viec - CopyNgày 10/10/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3040/QĐ-UBND về Ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện giải quyết một số thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, theo đó có 06 TTHC được UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở (05 thủ tục thuộc lĩnh vực tài nguyên nước, 01 thủ tục thuộc lĩnh vực khoáng sản). Trước đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2287/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 phê duyệt 58 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường được thực hiện quy trình 04 bước (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả) tại Trung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu tư. Việc phân cấp ủy quyền và thực hiện quy trình 04 bước là tiền đề thực hiện tốt các chủ trương về cải cách hành chính, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội./.

Qúy Tâm

 

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 9/10/2018, Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam cùng với các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Nội vụ và Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư đã có buổi làm việc với Sở TN&MT để giải quyết, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan đến thực hiện công tác xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính, cấp Giấy CNQSDĐ, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại vùng Đông; quy định và tình hình cấp Giấy CNQSDĐ cho các dự án bất động sản; kiện toàn tổ chức hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai; tiến độ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư; công tác đo đạc giải thửa phục vụ cấp GCNQSDĐ và giải phóng mặt bằng, quy định hiện hành về xã hội hóa.

UBND tinh 2 - CopyQua trao đổi nội dung công việc đang triển khai, khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian đến, ý kiến của các ngành liên quan, ý kiến phát biểu của đ/c Lê Trí Thanh – Phó chủ tịch UBND tỉnh, đ/c Trần Đình Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đ/c Đinh Văn Thu – Chủ tịch UBND đã đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến của tập thể Lãnh đạo, cán bộ Sở TN&MT trong việc thực hiện nhiệm vụ của ngành, trong thời gian đến cần thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi đối với giải quyết hồ sơ chậm trễ, chuyển trả tất cả các Giấy CNQSD đất cho người dân trong vùng dự án, tăng cường phối hợp với Sở xây dựng trong việc khớp nối hạ tầng đối với các dự án bất động sản, đẩy mạnh xã hội hóa công tác đo đạc giải thửa phục vụ cấp GCNQSDĐ và giải phóng mặt bằng, tiếp tục kiện toàn công tác cán bộ tại các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và xây dựng quy chế luân chuyển cán bộ phù hợp. Thống nhất: rà soát hạ tầng thông tin để đầu tư phục vụ "phần mềm hồ sơ nghiệp vụ đất đai" là phần mềm hỗ trợ cho công tác quản lý, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đất đai theo cơ chế một cửa cho 18 Chi nhánh. Giao Sở TN&MT làm việc cụ thể với Sở Tài chính để tham mưu UBND tỉnh các vấn đề liên quan đến công tác tài chính: cơ chế khoán trên cơ sở định mức lao động kỹ thuật, sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương để chi lắp đặt đường truyền riêng, mua sắm xe mô tô chuyên dụng tại các huyện núi cao, xây dựng hoặc chuyển giao kho lưu trữ, hỗ trợ thu nhập tăng thêm để kích thích viên chức và người lao động làm việc tại các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện.

Tào Quý Tâm

Đào tạo, bồi dưỡng về cải cách hành chính

Triển khai Quyết định 4647/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018; trong tháng 9/2018, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam phối hợp với Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cán bộ Đà Nẵng tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính cho 410 người là cán bộ trực tiếp thực hiện về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

hinh - Copytam
Khóa đào tạo, bồi dưỡng đã trang bị các kiến thức như: nội dung chủ yếu của cải cách hành chính nhà nước; thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phối hợp công tác cải cách hành chính; triển khai các nội dung về khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức (SIPAS); giới thiệu các bộ chỉ số về cải cách hành chính cấp tỉnh (PARINDEX), Chỉ số hiệu quả và quản trị công cấp tỉnh. Khóa đào tạo, bồi dưỡng đã tiếp tục cũng cố và cập nhật kiến thức cho cán bộ thực hiện công tác cải cách hành chính nhằm triển khai thực hiện tốt các chủ trương về cải cách hành chính phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội./.

Tào Qúy Tâm

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 383/TB-VPCP ngày 01/10/2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính ngày 11/9/2018. Trong đó, nhiều nội dung cần được các cơ quan, ngành quan tâm triển khai thực hiện.
Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương kiện toàn tổ chức, nhiệm vụ Bộ phận Một cửa và chỉ đạo bố trí trụ sở, trang thiết bị của Bộ phận Một cửa các cấp bảo đảm sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính. Cán bộ, công chức được cử ra Bộ phận Một cửa phải bảo đảm trình độ chuyên môn thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cho người dân doanh nghiệp, tiến tới thực hiện các quy trình này đối với những thủ tục hành chính phổ biến và có số lượng hồ sơ phát sinh lớn. Chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị mình, hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính, khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về thủ tục hành chính. Nghiêm túc xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính; khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính.
Đẩy mạnh việc đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính, hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công, đặc biệt thông qua phương thức điện tử. Nghiêm túc thực hiện việc đánh giá tác động, tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính tại các văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính, tránh làm tăng gánh nặng cho người dân, doanh nghiệp; công bố, công khai thủ tục hành chính đúng theo quy định.
Thực hiện rà soát, công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền có thể giao cho cấp tỉnh, huyện, xã tiếp nhận hồ sơ. Chuẩn hóa, thống nhất quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong phạm vi của Bộ, tỉnh trên tinh thần cải cách mạnh mẽ và tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp. Đẩy nhanh việc xây dựng, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo Danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.

Hồng Sơn

Triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 25/9/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu vừa phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, gồm các nội dung chính như sau:
UBND tỉnh yêu cầu tổ chức phổ biến các nội dung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 cho các ngành, các cấp, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân.

Căn cứ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 15.5.2018, các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ triển khai xây dựng các quy hoạch xây dựng đô thị - nông thôn; quy hoạch các ngành có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành của tỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định. Căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, các Sở, ban ngành và địa phương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm của ngành và địa phương để triển khai thực hiện.
Xây dựng danh mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư nhằm đảm bảo đáp ứng các mục tiêu tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong từng giai đoạn, đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa - xã hội, kết cấu hạ tầng và khai thác hiệu quả nguồn nhân lực của tỉnh. Căn cứ các chương trình, dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư theo quy hoạch được duyệt; khả năng nguồn lực, tiến hành lựa chọn nghiên cứu và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư công cho phù hợp với từng thời kỳ và hàng năm, đảm bảo tính khả thi và phát huy hiệu quả đầu tư.
Xây dựng các phương án và cơ chế huy động các nguồn vốn đầu tư trong thời kỳ và hàng năm để cân đối đầu tư phát triển cho nhiệm vụ thực hiện các dự án theo quy hoạch bao gồm: các nguồn vốn từ ngân, nguồn vốn huy động theo các hình thức PPP... để tập trung cho đầu tư kết cấu hạ tầng; huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách cho đầu tư phát triển các dự án sản xuất kinh doanh;..../.

Hồng Sơn

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9/2018

Ngày 01/10/2018, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá công tác chỉ đạo điều hành, tình hình kinh tế - xã hội tháng 9, chín tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10, quý IV/2018. Đ/c Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp, cùng sự tham gia của đại diện Thường trực Tỉnh ủy, HÐND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các đồng chí Thành viên UBND tỉnh, đại diện các Sở, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh.
Trong tháng 9/2018, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp tăng trưởng kinh tế và xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; đồng thời, rà soát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội để tập trung chỉ đạo phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2018. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018, thực hiện các kết luận sau thanh tra, kết luận kiểm toán; tăng cường công tác thu, chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2018; điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2018. Chỉ đạo các Sở, ngành triển khai thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã thông qua; khẩn trương hoàn chỉnh các đề án, báo cáo của UBND tỉnh trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13 (tháng 9/2018) và kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh, Khóa IX tổ chức vào cuối tháng 9/2018; đồng thời, thực hiện chương trình công tác và chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của UBND tỉnh đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định; ...
Sau khi nghe các đại biểu cho ý kiến góp ý, phân tích tại cuộc họp; đồng chí Đinh Văn Thu – Chủ tịch UBND tỉnh kết luận một số nhiệm vụ trọng tâm đề nghị các Sở, ngành, địa phương thuộc tỉnh cần triển khai thực hiện trong tháng 10 và quý IV/2018 như sau: tập trung hoàn thành xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019; chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai, kịp thời ứng phó với những diễn biến phức tạp của thiên tai trong mùa mưa bão năm 2018; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý tài nguyên khoáng sản, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định pháp luật; tăng cường công tác bảo vệ môi trường, nhất là tại các Khu, Cụm công nghiệp, trong đó cần lưu ý đến vấn đề xử lý nước thải các khu, cụm công nghiệp, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh; tiếp tục xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp khai thác cát, khoáng sản trái phép, các bến bãi không phép, không đảm bảo các thủ tục phải dừng hoạt động; thực hiện tốt công tác quản lý hiện trạng, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai; các ngành, địa phương tăng cường chỉ đạo, xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án, nhất là các dự án trọng điểm vùng Đông; đẩy nhanh việc rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp các BQL, Quỹ, Hội, thôn, khối phố, các đơn vị sự nghiệp và bộ máy bên trong của các Sở, ngành, địa phương; ..../.

Thanh Hà

Trang 3 trong tổng số 60