Bạn đang ở: Tin tức

Công đoàn -- Thanh niên

Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

"Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" là nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 vừa được Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng ban hành.
Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 được xây dựng nhằm tăng cường việc nâng cao ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.
Cấp ủy các cấp phối hợp với lãnh đạo chính quyền, đoàn thể để lựa chọn những vấn đề hạn chế còn tồn tại có liên quan tới 3 nội dung của chuyên đề: xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống Nhân dân của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết, gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII "về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII về "tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ"; về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Quy định 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về "trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương".
Từng chi bộ, định kỳ, tổ chức sinh hoạt về những nội dung có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các đảng viên của chi bộ; thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém (nếu có) và đề ra phương hướng phấn đấu; đánh giá kết quả làm theo; báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên. Từng đảng viên liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày, trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo (đối với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất là với người đứng đầu), chọn một số nội dung cụ thể, đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ; .../.

Hồng Sơn

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Ngày 27/11/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tại điểm cầu Quảng Nam có sự tham dự của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương có liên quan trong đó có Sở Tài nguyên và Môi trường.

HN truc tuyen ve Tam nong 27.11.2018 - CopyBáo cáo tại hội nghị cho thấy: sau 10 năm triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X, ngành nông nghiệp, khu vực nông thôn và đời sống của nông dân ở các vùng miền trên cả nước có nhiều chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Tổng ngân sách nhà nước đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn cả nước khoảng 1,17 triệu tỷ đồng. Giai đoạn 2008 – 2017, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân ngành nông nghiệp đạt 2,66%/năm; giá trị sản xuất trên 1 đơn vị diện tích tăng và đạt trên 90 triệu đồng/ha đất trồng trọt; xuất khẩu nông – lâm – thủy sản năm 2017 đạt 36,5 tỷ USD; tăng 2,2 lần so với năm 2008. Thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn năm 2017 đạt 32 triệu đồng, tăng gần 3,5 lần so với năm 2008; tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm bình quân 1,5%/năm, riêng huyện nghèo giảm 4%/năm. Tính đến quý II năm 2018, toàn quốc có 3.069 xã, 43 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí bình quân mỗi xã đạt 13,7 tiêu chí/ xã. Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, hình thành nhiều hợp tác xã kiểu mới, trang trại với quy mô lớn hơn, phát triển nhiều hình thức liên kết đa dạng. Số lượng doanh nghiệp nông nghiệp năm 2017 trên 7.000 doanh nghiệp, tăng gấp 3 lần so với năm 2008.
Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, đánh giá, làm rõ về những nhận định, phân tích trong dự thảo Báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết; đồng thời đề xuất về các mô hình, giải pháp có tính đột phá để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam trong thời gian tới./.

VPS

Hội thảo xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại địa phương

Trong khuôn khổ ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia - TechFest Việt Nam 2018, ngày 26/11/2018 Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo khoa học "Giải pháp thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp địa phương". Tham dự hội thảo có Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cùng đại diện các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp.

2
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã khẳng định khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo là một trong những thước đo thành công của kinh tế năng động và tạo nền tảng phát triển bền vững, bằng những cách riêng của mình các địa phương đang hướng tới xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo phù hợp với đặc trưng và thế mạnh của địa phương mình. Khởi nghiệp sáng tạo gắn liền với những ý tưởng kinh doanh mới, dựa trên nền tảng trí tuệ, công nghệ với mục tiêu tạo giá trị kinh tế lớn, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, mạo hiểm. Thông qua hội thảo, tỉnh Quảng Nam mong muốn tiếp nhận được nhiều ý kiến thiết thực của các chuyên gia, các Bộ ngành, địa phương tháo gỡ những khó khăn, rào cản pháp lý, để hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đi vào cuộc sống.
Các đại biểu tham dự Hội thảo đã tập trung thảo luận các nội dung về chính sách hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, môi trường đầu tư, nhân lực...các tham luận đã phân tích những thuận lợi, khó khăn và đề xuất các giải pháp để xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp được hiệu quả. Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng mong rằng tinh thần khởi nghiệp không sợ thất bại sẽ được lan tỏa đến các bạn trẻ trong cả nước, Bộ KH&CN luôn đồng hành cùng các địa phương để khơi dậy tinh thần khởi nghiệp rộng rãi hơn nữa.
Dịp này, UBND tỉnh Quảng Nam và Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ Việt Nam (Startup Vietnam Foundation - SVF) đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp hỗ trợ trong khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Tào Quý Tâm

Đoàn giám sát Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 26/11/2018, Đoàn giám sát Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về các nội dung chuẩn bị phục vụ kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa IX, tập trung vào các nội dung trọng tâm của ngành: tình hình quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường trong năm 2018, nhiệm vụ giải pháp thực hiện thực hiện trong năm 2019; Công tác thanh tra, kiểm tra đối với lĩnh vực của ngành; Đánh giá kết quả triển khai thực hiện các dự án thuộc danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018; Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri của các địa phương trên lĩnh vực của ngành.

anh lam viec - CopyQua trao đổi, thảo luận công việc đang triển khai, khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian đến, ý kiến của các thành viên tham dự họp, đ/c Nguyễn Đức - Trưởng Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh, Trường Đoàn giám sát đã đánh giá cao kết quả của ngành trong năm 2018, mặc dù lĩnh vực của ngành có nhiều phức tạp, nhạy cảm nhiều nhiệm vụ phát sinh ngoài kế hoạch, nhưng Sở đã đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần phát triền kinh tế xã hội của tỉnh. Trong thời gian đến đề nghị cần tăng cường phối hợp với các ngành liên quan quản lý tốt khai thác khoáng sản, chú ý đấu giá quyền khai thác khoáng sản; tăng cường quản lý môi trường tại các khu, cụm công nghiệp theo ý kiến phản ánh của cử tri, quản lý môi trường tại các khu dân cư; chỉnh sửa danh mục dự án thu hồi đất năm 2019, tham mưu báo cáo đánh giá kết quả thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan phối hợp trong việc thực hiện danh mục dự án thu hồi đất.

Tào Quý Tâm

UBND tỉnh thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa IX

Ngày 22/11/2018, UBND tỉnh tổ chức thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa IX; đ/c Đinh Văn Thu – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp, tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ngành, đơn vị liên quan của tỉnh.

hop ub 22.11.2018Tại cuộc họp, UBND tỉnh đã nghe các ngành báo cáo 9 nội dung, cụ thể: Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; Kế hoạch đầu tư công năm 2019; Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; Báo cáo tình hình thu chi ngân sách nhà nước năm 2018, phương án phân bổ ngân sách nhà nước năm 2019; Báo cáo tình hình quyết toán thu chi năm 2017, thực hiện kế hoạch tài chính năm 2018 và dự kiến kế hoạch tài chính năm 2019 của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do tỉnh quản lý; Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; Danh mục các dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019; Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2018. Các đại biểu tham gia cuộc họp đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua các nội dung để trình kỳ họp sắp tới của HĐND tỉnh.
Sau khi nghe các ngành báo cáo, đại biểu dự họp tham gia ý kiến, đồng chí Đinh Văn Thu – Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chủ trì soạn thảo các nội dung trình HĐND tỉnh phải khẩn trương tiếp thu, hoàn chỉnh các nội dung, trình UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh khóa IX khai mạc vào ngày 04/12/2018./.

VPS

Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII

Ngày 23/11/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) theo hình thức trực tuyến trên toàn quốc. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tại điểm cầu Quảng Nam, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang; Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Việt Cường; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã dự hội nghị.

776f0354ba15594b0004 - Copy 2
Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng được Bộ Chính trị giao trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tham gia trong quá trình xây dựng các đề án, dành thời gian giới thiệu các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương chi tiết cả về nội dung, kết quả quá trình nghiên cứu, thảo luận và quyết định của Trung ương để các đại biểu hiểu sâu, nắm chắt những vấn đề cơ bản, những vấn đề mới, cốt lõi. Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 sẽ giới thiệu các nội dung cơ bản trong 4 chuyên đề: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045; Thông báo một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ.
Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị TW 8 Khóa XII nhằm cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn cho lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương nắm vững những nội dung cơ bản của Hội nghị TW8; vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị; tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, thống nhất về nhận thức và hành động, sớm đưa các nội dung của Hội nghị vào cuộc sống./.

VPS

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10/2018

Ngày 31/10/2018, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá công tác chỉ đạo điều hành, tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng cuối năm 2018. Đ/c Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp, cùng sự tham gia của đại diện Thường trực Tỉnh ủy, HÐND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các đồng chí Thành viên UBND tỉnh, đại diện các Sở, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh.

hop 31.10.2018 - CopyTình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 10 tháng năm 2018 tiếp tục có chuyển biến tích cực: chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng 13,7% so với tháng 9 và tăng 15,6% so với cùng kỳ; qua 10 tháng, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,5% so cùng kỳ; chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 10 tháng tăng gấp 3,1 lần so với cùng kỳ; chỉ số tồn kho đến thời điểm 31/10/2018 giảm 5% so với tháng trước; chỉ số sử dụng lao động 10 tháng tăng hơn 2,6% so với cùng kỳ; chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 tăng 0,21% so với tháng trước; bình quân 10 tháng chỉ số giá tăng 4,04% so với cùng kỳ; ...
Sau khi nghe các đại biểu cho ý kiến góp ý, phân tích tại cuộc họp; đồng chí Đinh Văn Thu – Chủ tịch UBND tỉnh kết luận một số nhiệm vụ trọng tâm đề nghị các Sở, ngành, địa phương thuộc tỉnh cần triển khai thực hiện trong tháng 11 và 02 tháng cuối năm 2018 như sau: tập trung hoàn thành xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019; tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, kịp thời triển khai các giải pháp, phương án chủ động phòng, chống lụt bão; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý tài nguyên khoáng sản, công tác quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh; tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp các Ban quản lý, Quỹ, Hội, Thôn, Khối phố, các đơn vị sự nghiệp công lập và bộ máy bên trong của các Sở, ngành, địa phương; xây dựng Phương án thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và cấp huyện; .../.

VPS

Trang 3 trong tổng số 62