Bạn đang ở: Tin tức

Công đoàn -- Thanh niên

UBND tỉnh làm việc với Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh

Ngày 25/9/2018, đ/c Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư Quảng Nam để nghe báo cáo về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và một số vấn đề liên quan. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh.
Theo báo cáo tại buổi làm việc, UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục 1.336 TTHC đưa vào tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam, trong đó có 1.258 TTHC của các Sở ngành và 78 TTHC của 3 cơ quan TW là Công an tỉnh, Cục Thuế và BHXH tỉnh. Đối với các Sở ngành thuộc tỉnh đạt tỷ lệ 95% TTHC thuộc thẩm quyền đã được đưa vào giải quyết tại Trung tâm; 64 TTHC do điều kiện đặc thù nên UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục TTHC không đưa vào tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm. 100% các TTHC đưa vào thực hiện tại Trung tâm được xây dựng quy trình giải quyết đảm bảo rõ trách nhiệm, thẩm quyền, rõ người, rõ việc, rõ thời gian giải quyết và được kịp thời cập nhật, niêm yết, công khai, minh bạch tại Trung tâm và trên Cổng dịch vụ công tỉnh.

HCC 25.9.2018 - CopyĐồng thời tại buổi làm việc, Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư trình bày dự thảo Đề án tổ chức lại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư Quảng Nam theo quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và theo thực tế hoạt động trong thời gian 02 năm qua với 04 phương án để các Sở, ngành góp ý tại cuộc họp: Phương án thứ nhất (giữ nguyên mô hình hiện nay, điều chỉnh sắp xếp lại một số đơn vị bên trong theo hướng giảm đầu mối, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ); Phương án thứ hai (thành lập Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Nam trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, các nhiệm vụ khác chuyển giao cho các ngành thực hiện); Phương án thứ ba (thành lập Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Nam trên cơ sở đổi tên, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam); Phương án thứ tư (thành lập Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Nam trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh và thành lập Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Nam trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh).
Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu các Sở, ngành trong thời gian tới tiếp tục đôn đốc giải quyết hồ sơ sắp đến hạn và hồ sơ trễ hạn; đề nghị Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư hoàn chỉnh lại Đề án tổ chức lại Trung tâm theo 3 phương án (phương án 1; phương án 2; phương án 3) để báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định./.

Hồng Sơn

Đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức

Trong thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đạt được nhiều kết quả tích cực; đã tập trung bồi dưỡng, trang bị kiến thức, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ, thực thi công vụ; từng bước gắn bồi dưỡng với chức danh, với quy hoạch và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, chế độ, hình thức đào tạo, bồi dưỡng được quy định cụ thể, rõ ràng, hệ thống chương trình, tài liệu được tổ chức biên soạn và ban hành đầy đủ, đồng bộ, năng lực của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và đội ngũ giảng viên ngày càng nâng cao, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, sự nghiệp phát triển của đất nước. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng tiêu chuẩn bồi dưỡng, còn thiếu các chứng chỉ bồi dưỡng về lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; một số cán bộ, công chức, viên chức do chưa được trang bị, cập nhật những kiến thức và kỹ năng cần thiết nên việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong quản lý nhà nước chưa thực sự đạt hiệu quả như mong muốn.
Ngày 18/9/2018, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 28/CT-TTg về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức. Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý:
1. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý: Bảo đảm đến hết năm 2020, 100% cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý dưới 55 tuổi đối với nam, dưới 50 tuổi đối với nữ còn thiếu các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý phải được bồi dưỡng theo quy định. Bảo đảm đến hết năm 2021, 100% cán bộ, công chức, viên chức phải bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.
2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải: Gắn quy hoạch với bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh, có cơ chế bồi dưỡng cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội và triển vọng vào vị trí lãnh đạo, quản lý; quan tâm, đầu tư bồi dưỡng, rèn luyện lớp cán bộ kế cận; Hằng năm, xây dựng kế hoạch tổ chức các khóa bồi dưỡng chương trình theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương. Tập trung tổ chức các khóa bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý hiện chưa đáp ứng tiêu chuẩn trong năm 2018 và năm 2019; coi trọng tổ chức các khóa bồi dưỡng trang bị kiến thức về công tác cán bộ cho lãnh đạo các cấp; Cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính Quốc gia, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tổ chức bồi dưỡng theo thẩm quyền; .../.

Hồng Sơn

Đánh giá công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018

Ngày 20/9/2018, Sở TN&MT tổ chức Hội nghị đánh giá công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Viễn – Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị với sự tham dự của Ban Giám đốc Sở, Trưởng – phó các phòng, đơn vị thuộc Sở, Trưởng – phó Phòng TN&MT 18 huyện, thị xã, thành phố.

4d9855c78eb76ee937a6 - CopyTrong 9 tháng đầu năm 2018, Ngành Tài nguyên và Môi trường đã nỗ lực phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ giao theo kế hoạch, đơn vị đã tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành các văn bản QPPL đúng thời gian đã đăng ký, các văn bản tham mưu đều đúng quy trình, quy định của pháp luật, đáp ứng được yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trên lĩnh vực ngành Tài nguyên và Môi trường. Khối lượng công việc, hồ sơ, thủ tục Sở Tài nguyên và Môi trường đã giải quyết trong 9 tháng đầu năm 2018 khá lớn, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực ngành; Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Sở còn gặp những tồn tại, khó khăn nhất định như: khối lượng công việc luôn phát sinh tăng ngày càng nhiều, đội ngũ cán bộ quản lý của Sở còn khá mỏng so với nhiệm vụ đặt ra, lĩnh vực ngành Tài nguyên và Môi trường có số lượng hồ sơ giải quyết trong năm khá lớn, hồ sơ phức tạp,... trong khi đó số lượng biên chế hiện tại của Sở cũng như Phòng TN&MT cấp huyện quá ít, nên quá trình xử lý công việc có lúc có nơi còn chậm trễ;...
Sau khi nghe nhiều ý kiến phát biểu đóng góp của lãnh đạo Phòng TN&MT các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo các phòng – đơn vị trực thuộc Sở, ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Giám đốc Sở, đồng chí Nguyễn Viễn kết luận một số nội dung yêu cầu các phòng, đơn vị tập trung thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2018, trong đó chú trọng: tập trung đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ còn dang dỡ của ngành trong năm 2018; tăng cường trách nhiệm của từng cá nhân CC-VC, của lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở, phòng TN&MT cấp huyện trong thi hành nhiệm vụ, tăng cường trách nhiệm trong công tác phối hợp giữa Sở với các địa phương, Sở với phòng TN&MT cấp huyện; thực hiện tốt công tác tham mưu văn bản trình UBND tỉnh trong lĩnh vực ngành;.../.

Hồng Sơn

Thăm, tặng quà trung thu cho các cháu tại Trung tâm bảo trợ nạn nhân CĐDC/DIOXIN và trẻ em khuyết tật

Chiều ngày 20/8/2018 Lãnh đạo Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam do Đ/c Phan Việt Cường – UVTW Đảng, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy – Trưởng đoàn ĐBQH Tỉnh làm trưởng đoàn, cùng đi có Đ/c Lê Thái Bình – Phó Chủ tịch UBMTTQVN Tỉnh, các Đ/c Lãnh đạo Sở Lao động thương binh xã hội, Sở giáo dục đào tạo, tỉnh đoàn Quảng Nam và Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã đến thăm, tặng quà, giao lưu với các cháu nạn nhân CĐDC/Dioxin tại trung tâm.

ongphanThay mặt Tỉnh Hội, Đ/c Nguyễn Anh Cả chủ tịch Hội nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh kiêm giám đốc Trung tâm báo cáo tình hình tóm tắt hoạt động của Trung tâm hơn 5 năm xây dựng và phát triển, trong đó có sự Lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Lãnh đạo tỉnh, sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân hảo tâm đã tạo điều kiện cho Trung tâm hoạt động có hiệu quả, cảm ơn sự động viên sẻ chia của Lãnh đạo tỉnh đối với các cháu và mong sự tiếp tục quan tâm của Lãnh đạo Tỉnh và các ngành, các cấp trong thời gian tới để "Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam".
Thay mặt Lãnh đạo tỉnh, Đ/c Phan Việt Cường ghi nhận những kết quả hoạt động của Trung tâm hơn 5 năm qua, đánh giá cao những hoạt động của Tỉnh Hội và Trung tâm trong việc vận động nguồn lực xã hội để đảm bảo Trung tâm hoạt động có hiệu quả. Nhân dịp tết Trung thu Đ/c chúc Cán bộ nhân viên mạnh khỏe, chúc các cháu vui tươi đón tết trung thu trọn vẹn.

Văn phòng HND

Hội nghị trực tuyến về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Sáng ngày 11/9/2018, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam, đ/c Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tham gia cùng lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan đến công tác giải quyết thủ tục hành chính.

IMG 0126 - Copy
Báo cáo của Văn phòng Chính phủ cho biết: Chủ trương nhất quán của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC đã được cụ thể hóa thành các quy định và ngày càng hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Trong đó, tập trung vào 04 nhóm giải pháp chính như sau: hoàn thiện thể chế; kiện toàn tổ chức, trụ sở, trang thiết bị cho Bộ phận một cửa các cấp, ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết hành chính tại Bộ phận một cửa theo hướng nâng tỷ lệ giải quyết "4 tại chỗ", phát huy cao nhất hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức được cử ra làm việc; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tổ chức quán triệt, tập huấn, triển khai tuyên truyền, phố biến và kiểm tra, đôn đốc việc triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch thực hiện Nghị định này trong năm 2018 và hằng năm.
Sau khi nghe ý kiến phát biểu của đại diện các Bộ, ngành, địa phương trên cả nước, đ/c Trương Hòa Bình đã đề nghị: cần chấn chỉnh việc giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị, hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp đi lại nhiều lần; cần đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết TTHC, khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về TTHC; nghiêm túc xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy trình TTHC; thực hiện xin lỗi tổ chức, cá nhân khi chậm trễ trong giải quyết TTHC; .../.

Hồng Sơn

Kế hoạch thi nâng ngạch từ cán sự lên chuyên viên, từ chuyên viên lên chuyên viên chính

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch số 4998/KH-UBND ngày 06/9/2018 về tổ chức thi nâng ngạch công chức – viên chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương. Kế hoạch xác định rõ đối tượng dự thi, tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi, nội dung, hình thức, thời gian thi, điều kiện miễn thi tin học - ngoại ngữ, cách tính điểm, nguyên tắc xác định người trúng tuyển và hồ sơ đăng ký dự thi. Trong đó, đối với tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi nâng lên ngạch chuyên viên (01.003) thì công chức – viên chức phải đang giữ ngạch cán sự (01.004), nhân viên (01.005); được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 03 năm liên tục tính đến thời điểm đăng ký dự thi nâng ngạch; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật; có thời gian giữ ngạch cán sự hoặc tương đương tối thiểu 03 năm, đối với trường hợp đang giữ ngạch nhân viên thì thời gian giữ ngạch nhân viên tối thiểu là 05 năm; có chứng chỉ QLNN ngạch chuyên viên; có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương; ... Kế hoạch cũng nêu rõ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch công chức lên Kế toán viên (06.031), kiểm soát viên thị trường (21.189), kiểm lâm viên (10.226).
Đồng thời, ngày 10/9/2018 UBND tỉnh Quảng Nam cũng ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính tại tỉnh Quảng Nam năm 2018. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch, thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính, gồm: công chức – viên chức đang giữ ngạch chuyên viên (01.003), được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 03 năm liên tục (2015,2016,2017), không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật; có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương đủ 09 năm trở lên, về chứng chỉ ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, chứng chỉ tin học ở trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, ... Điều đáng lưu ý là công chức đăng ký dự thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính phải đạt điều kiện: trong thời gian giữ ngạch chuyên viên đã chủ trì hoặc tham gia xây dựng, thẩm định ít nhất 01 văn bản QPPL hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ, ngành hoặc cấp tỉnh, cấp huyện mà cơ quan sử dụng công chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng, được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu; đối với viên chức thì thời gian giữ ngạch chuyên viên được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng hoặc là thành viên ban nghiên cứu, ban soạn thảo xây dựng ít nhất 01 văn bản nghiệp vụ chuyên ngành, lĩnh vực hoặc 01 đề tài, chương trình, đề án của cơ quan, đơn vị nơi viên chức đang công tác được giao đã thực hiện, đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu./.

Hồng Sơn

Điều chỉnh, bổ sung một số quy định về tinh giản biên chế

 Ngày 31/8/2018, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Theo đó, đã bổ sung thêm đối tượng tinh giản biên chế là: Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Bên cạnh đó, Nghị định cũng bổ sung thêm trường hợp tinh giản biên chế: Những người đã là cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền điều động sang công tác tại các hội được giao biên chế và ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để trả lương nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm đ, e, g khoản 1 Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

Ngoài ra, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP còn sửa đổi một số đối tượng tinh giản biên chế đã quy định tại Nghị định số 108/2014. Trong đó có trường hợp những người đã là cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền cử tham gia quản lý hoặc đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước mà dôi dư do cơ cấu lại doanh nghiệp đó.
Đồng thời, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP cũng quy định về cách tính trợ cấp: thời điểm được dùng làm căn cứ để tính đủ tuổi đời hưởng chế độ, chính sách nghỉ hưu trước tuổi là ngày 01 tháng sau liền kề với tháng sinh của đối tượng; trường hợp trong hồ sơ của đối tượng không ghi rõ ngày, tháng sinh trong năm thì lấy ngày 01/01 của năm sau liền kề với năm sinh của đối tượng.
Thời gian để tính trợ cấp là thời gian làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và các hội được tính hưởng bảo hiểm xã hội và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (theo sổ bảo hiểm xã hội của mỗi người), nhưng chưa hưởng trợ cấp thôi việc hoặc chưa hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần hoặc chưa hưởng chế độ phục viên, xuất ngũ. Nếu thời gian tính trợ cấp có tháng lẻ thì được tính tròn theo nguyên tắc dưới 3 tháng thì không tính; từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng tính là 1/2 năm; từ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng tính tròn là 1 năm./.

Hồng Sơn

Trang 4 trong tổng số 60