Bạn đang ở: Tin tức

Công đoàn -- Thanh niên

Chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa IX

Ngày 15/10/2018, HĐND tỉnh tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 10/2018 để đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị nội dung tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa IX vừa qua, đồng thời xem xét, cho ý kiến các nội dung để nghị trình Kỳ họp thứ 9 sắp tới. Cuộc họp dưới sự chủ trì của đ/c Nguyễn Ngọc Quang – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng sự tham dự của đại diện Lãnh đạo các Ban thuộc HĐND tỉnh, các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh.

hdnd - Copy
Báo cáo tại phiên họp cho biết, dự kiến có khoảng 33 nội dung sẽ trình tại Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa IX, gồm: 10 nội dung thường kỳ theo luật định, 23 nội dung chuyên đề. Trong đó có một số nội dung quan trọng được cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh quan tâm như: báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; Đề án chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, người lao động thuộc diện tinh giản biên chế, dôi dư do sắp xếp tổ chức, bộ máy giai đoạn 2018 - 2021; Đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh và chính sách hỗ trợ kinh phí cho những người hoạt động không chuyên trách ở thôn nghỉ việc do dôi dư sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn và cơ cấu lại những người hoạt động không chuyên trách ở thôn; Đề án quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh; quy định mức hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã...
Sau khi nghe đại diện các đơn vị trình bày các nội dung chuẩn bị trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XI và ý kiến của các đại biểu tham dự họp, đ/c Nguyễn Ngọc Quang đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị liên quan được giao soạn thảo đầu tư xây dựng chất lượng các nội dung đề án đăng ký trình tại Kỳ họp thứ 9 sắp tới đảm bảo chất lượng, hiệu quả./.

VPS

Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng lần thứ 13 (khóa XXI)

Ngày 15/10/2018, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng lần thứ 13 (khóa XXI). Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Quang – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phan Việt Cường – UVTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Đinh Văn Thu – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị, cùng với sự tham gia của các đồng chí Tỉnh ủy viên khóa XXI, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Bí thư các Huyện, Thị, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Hoi nghi Tinh uy lan thu 13 15.10.2018 - CopyHội nghị đã nghe thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 BCH TW Đảng khóa XII, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 03 tháng cuối năm 2018, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020. Ngoài ra, Hội nghị còn góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của BCHTW Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của BCHTW Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và kết quả 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU, ngày 31/10/2008 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của BCH TW Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Sau khi nghe ý kiến tham gia phát biểu, thảo luận của các đại biểu dự Hội nghị, đ/c Nguyễn Ngọc Quang phát biểu kết luận, trong đó tiếp thu các ý kiến phát biểu tại hội nghị, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung quan trọng: Về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 9 tháng đầu năm 2018, thống nhất với 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong báo cáo, trong đó, đề nghị các cấp ủy địa phương, đơn vị chú trọng các chỉ tiêu cụ thể, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong 9 tháng đầu năm 2018, rà soát các chỉ tiêu chưa đạt, từ đó bổ sung nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ trong 03 tháng cuối năm 2018; đề nghị các cấp ủy địa phương, đơn vị đánh giá cụ thể mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ qua, rà soát lại các chỉ tiêu, tiêu chí Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đã đề ra, đánh giá mặt tích cực, hạn chế khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm để chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp trong nửa nhiệm kỳ còn lại.../.

Hồng Sơn

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam làm việc với các ngành về quy trình giải quyết hồ sơ liên thông

Ngày 16/10/2018, UBND tỉnh làm việc với các Sở, Ban, ngành để nghe báo cáo việc triển khai xây dựng Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính liên thông ở 3 cấp: tỉnh, huyện, xã trong các lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Đất đai, Lao động - Thương binh và Xã hội. Buổi làm việc do đ/c Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

hinh hop - CopyLĩnh vực đất đai thuộc ngành tài nguyên và môi trường liên thông ở 02 nội dung: giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức và giải quyết thủ tục hành chính đối với cá nhân. Số lượng thủ tục hành chính liên thông theo cơ chế một cửa ở cấp tỉnh 19 thủ tục, cấp huyện 20 thủ tục. Qua các ý kiến của thành viên tham dự họp và đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, đ/c Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu, hoàn chỉnh và sớm trình UBND tỉnh quy chế giải quyết hồ sơ liên thông theo quy định; riêng đối với việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai, đề nghị cần rà soát, cân đối từng thủ tục để đảm bảo thời gian giải quyết không bị chậm trễ, đồng thời tuân thủ theo tinh thần cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh./.

Qúy Tâm

Tăng cường công tác tiếp công dân và đối thoại trong giải quyết khiếu nại

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác tiếp công dân, nâng cao chất lượng các buổi đối thoại và hạn chế thấp nhất việc công dân tiếp tục khiếu kiện vụ án hành chính tại Tòa án trong thời gian đến, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công văn số 5774/UBND-TD ngày 11/10/2018 chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong đó, đề nghị các Sở, ban, ngành, địa phương phải tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 26/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 14/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân theo quy định, thông báo công khai lịch tiếp công dân định kỳ, đột xuất và thường xuyên tại nơi tiếp công dân của cơ quan, đơn vị và trên các phương tiện thông tin đại chúng; cử cán bộ lãnh đạo trực tiếp tiếp công dân định kỳ, đột xuất và thường xuyên theo quy định của pháp luật. Phân loại và chủ động giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân theo chức năng, thẩm quyền, đảm bảo nội dung, đúng thời gian, trình tự, thủ tục quy định, không để kiến nghị, khiếu nại, tố cáo vượt cấp, tránh tình trạng chồng chéo, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, chuyển đơn lòng vòng, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân. Tiến hành rà soát, kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; cũng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức của đội ngũ công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Khi phát sinh những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân thì người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp thời theo đúng quy định, không để tạo thành điểm nóng.
Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Chánh Thanh tra tỉnh và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức thực hiện tốt nội dung được ủy quyền tại Công văn 3591/UBND-TD ngày 26/9/2012 và Công văn 3604/UBND-TD ngày 27/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời mời thêm đại diện Hội Luật gia tỉnh cùng tham dự buổi đối thoại./.

Hồng Sơn

Giao ban công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018), chiều ngày 15/10/2018, Đảng ủy Khối các cơ quan Quảng Nam đã tổ chức buổi Tọa đàm, giao ban công tác kiểm tra, giám sát và trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng" với sự tham gia của đại diện Lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy, Bí thư các Chi bộ - Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Quảng Nam.

UBKT DUK 1 -2018 - CopyTại buổi Tọa đàm, giao ban, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan đã thông tin đến các đại biểu tham dự về kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối các cơ quan trong 9 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch kiểm tra, giám sát trong 3 tháng cuối năm 2018; đồng thời tại buổi Tọa đàm, giao ban, Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan đã quán triệt đến các đại biểu tham dự một số nội dung mới của Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của BCH TW Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và Quy định 07-Qđi/TW ngày 28/8/2018 của BCH TW Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm.
Cũng tại buổi tọa đàm, giao ban, thừa ủy quyền của UBKT TW Đảng, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Quảng Nam đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng" cho 02 Đảng viên thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Quảng Nam, trong đó có đ/c Trần Thanh Hà – Bí thư Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường./.

Hồng Sơn

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng

Trong 02 ngày 11-12/10/2018, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018 cho các đồng chí phụ trách công tác đảng tại các Chi bộ - Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan.

DUK 2018 - Copy
Tại lớp bồi dưỡng, Ủy viên BCH các Chi, Đảng bộ cơ sở, Đảng bộ bộ phận, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, Đảng bộ bộ phận được nghe phổ biến và hướng dẫn nội dung các văn bản do Ban Chấp hành TW Đảng, Ban Tổ chức TW Đảng ban hành về công tác tổ chức xây dựng Đảng, bao gồm: Quyết định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của BCH TW Đảng quy định về thi hành điều lệ Đảng; Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của BCH TW Đảng hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 5/6/2017 của Ban Tổ chức TW Đảng về hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức TW Đảng về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Thông qua lớp bồi dưỡng, các đồng chí phụ trách công tác Đảng tại các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan sẽ nắm vững hơn các quy định về công tác xây dựng Đảng, góp phần đưa công tác xây dựng Đảng tại các đơn vị thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan nói riêng và của Đảng ủy Khối các cơ quan nói chung ngày càng đi vào nề nếp, đảm bảo theo đúng quy định./.

Hồng Sơn

Phân cấp ủy quyền và thực hiện quy trình 4 bước

quay lam viec - CopyNgày 10/10/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3040/QĐ-UBND về Ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện giải quyết một số thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, theo đó có 06 TTHC được UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở (05 thủ tục thuộc lĩnh vực tài nguyên nước, 01 thủ tục thuộc lĩnh vực khoáng sản). Trước đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2287/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 phê duyệt 58 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường được thực hiện quy trình 04 bước (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả) tại Trung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu tư. Việc phân cấp ủy quyền và thực hiện quy trình 04 bước là tiền đề thực hiện tốt các chủ trương về cải cách hành chính, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội./.

Qúy Tâm

 

Trang 4 trong tổng số 62