Bạn đang ở: Tin tức

Công đoàn -- Thanh niên

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9/2018

Ngày 01/10/2018, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá công tác chỉ đạo điều hành, tình hình kinh tế - xã hội tháng 9, chín tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10, quý IV/2018. Đ/c Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp, cùng sự tham gia của đại diện Thường trực Tỉnh ủy, HÐND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các đồng chí Thành viên UBND tỉnh, đại diện các Sở, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh.
Trong tháng 9/2018, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp tăng trưởng kinh tế và xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; đồng thời, rà soát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội để tập trung chỉ đạo phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2018. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018, thực hiện các kết luận sau thanh tra, kết luận kiểm toán; tăng cường công tác thu, chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2018; điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2018. Chỉ đạo các Sở, ngành triển khai thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã thông qua; khẩn trương hoàn chỉnh các đề án, báo cáo của UBND tỉnh trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13 (tháng 9/2018) và kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh, Khóa IX tổ chức vào cuối tháng 9/2018; đồng thời, thực hiện chương trình công tác và chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của UBND tỉnh đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định; ...
Sau khi nghe các đại biểu cho ý kiến góp ý, phân tích tại cuộc họp; đồng chí Đinh Văn Thu – Chủ tịch UBND tỉnh kết luận một số nhiệm vụ trọng tâm đề nghị các Sở, ngành, địa phương thuộc tỉnh cần triển khai thực hiện trong tháng 10 và quý IV/2018 như sau: tập trung hoàn thành xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019; chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai, kịp thời ứng phó với những diễn biến phức tạp của thiên tai trong mùa mưa bão năm 2018; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý tài nguyên khoáng sản, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định pháp luật; tăng cường công tác bảo vệ môi trường, nhất là tại các Khu, Cụm công nghiệp, trong đó cần lưu ý đến vấn đề xử lý nước thải các khu, cụm công nghiệp, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh; tiếp tục xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp khai thác cát, khoáng sản trái phép, các bến bãi không phép, không đảm bảo các thủ tục phải dừng hoạt động; thực hiện tốt công tác quản lý hiện trạng, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai; các ngành, địa phương tăng cường chỉ đạo, xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án, nhất là các dự án trọng điểm vùng Đông; đẩy nhanh việc rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp các BQL, Quỹ, Hội, thôn, khối phố, các đơn vị sự nghiệp và bộ máy bên trong của các Sở, ngành, địa phương; ..../.

Thanh Hà

HĐND tỉnh Quảng Nam tổ chức kỳ họp thứ 8 (khóa IX)

Ngày 28/9/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX đã tổ chức kỳ họp thứ 8, đ/c Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng và Nguyễn Hoàng Minh chủ trì kỳ họp, cùng với sự tham gia của các đại biểu HĐND tỉnh (khóa IX), đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

HDND tinh ky hop 8.2019 - CopyTại kỳ họp, các đại biểu đã dành nhiều thời gian, tâm huyết thảo luận, góp ý đối với các Đề án: Chính sách hỗ trợ cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc diện tinh giản biên chế, dôi dư do sắp xếp tổ chức, bộ máy giai đoạn 2018-2021; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 180 về cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung giai đoạn 2016-2020; Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện; sửa đổi Nghị quyết số 35 về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; sửa đổi, bổ sung cơ chế hỗ trợ bố trí, sắp xếp dân cư tại Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội miền núi giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025.
Sau phần thảo luận, dưới sự điều hành của chủ tọa kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 4 nghị quyết, riêng Đề an chính sách hỗ trợ CB-CC-VC - người lao động thuộc diện tinh giản biên chế, dôi dư do sắp xếp tổ chức, bộ máy giai đoạn 2018-2021 tạm thời hoãn chưa thông qua tại kỳ họp thứ 8 này, để tiếp tục xem xét về tính hợp lý, đầy đủ giữa cơ chế hỗ trợ của Trung ương với cơ chế hỗ trợ của đề án, đánh giá tác động của chính sách, bổ sung thêm đối tượng thụ hưởng là cán bộ không chuyên trách thôn... Thường trực HĐND tỉnh sẽ xem xét thời gian hợp lý tổ chức kỳ họp để bàn, góp ý thống nhất thông qua tại kỳ họp tiếp theo của HĐND tỉnh.
Cũng tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Hữu Sáng - nguyên Giám đốc Sở Nội vụ, do được điều động giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng thời bỏ phiếu bầu bổ sung ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Nội vụ và ông Võ Văn Hùng - Giám đốc Sở Ngoại vụ vào chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

Hồng Sơn

Một số nhiệm vụ, giải pháp trong công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 2846/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp trong công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:
Tổ chức lập, trình phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đảm bảo nội dung, quy trình, thời gian theo quy định; công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thống nhất chặt chẽ từ cấp tỉnh đến cấp huyện và xác định cụ thể đến cấp xã đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh; có giải pháp cụ thể huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh.
Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt nhất là rừng phòng hộ ven biển; bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa. Triển khai thực hiện tốt việc thu và phân bổ tiền quản lý và bảo vệ đất trồng lúa nước theo quy định tại Nghị định số 35/2015/NĐCP ngày 13/4/2015 của Chính phủ. Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương thực hiện tốt việc chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất. Tăng cường công tác quản lý về khai thác tài nguyên đất đai, khoáng sản, nước đi đôi với công tác bảo vệ môi trường.
Không quy hoạch và triển khai các dự án xây dựng khu dân cư, khu đô thị, khai thác quỹ đất trên đất chuyên trồng lúa chủ động nước nằm dọc quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ và không có trong quy hoạch chung, quy hoạch phân khu được duyệt. Không quy hoạch quỹ đất cho mục đích kinh doanh đất an táng; xây dựng lộ trình để chấm dứt đất an táng trong khu vực nội thị.
Tiếp tục thực hiện chủ trương dành kinh phí giải phóng mặt bằng sạch. Giao đất cho nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu dự án, đấu giá quyền sử dụng đất để tránh thất thoát ngân sách. Xử lý nghiêm các trường hợp được giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án, nhưng quá thời hạn cam kết vẫn chưa triển khai, không đưa đất vào sử dụng, không thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai. Kiên quyết thu hồi đất đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng đất không đúng mục đích.
Nâng cao năng lực, trách nhiệm hành chính đội ngũ làm công tác xây dựng, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quản lý đất đai, thẩm định dự án. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng thẩm định giá đất. ..../.

Hồng Sơn

UBND tỉnh làm việc với huyện Tiên Phước

Ngày 26/9/2018, tại UBND huyện Tiên Phước, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với UBND huyện Tiên Phước về hoạt động phát triển du lịch, công tác xúc tiến đầu tư và cải cách hành chính, tình hình triển khai thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đ/c Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì buổi làm việc; buổi làm việc còn có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

TIEN PHUOC 1 - Copy
Đại diện UBND huyện Tiên Phước báo cáo những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện về hoạt động phát triển du lịch, công tác xúc tiến đầu tư và cải cách hành chính, tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 2275/KH-UBND ngày 07/5/2018 và Kế hoạch số 2276/KH-UBND ngày 07/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Buổi làm việc đã được nghe nhiều ý kiến tham gia phát biểu của đại diện các Sở, ngành liên quan của tỉnh, các phòng, đơn vị chuyên môn của huyện làm rõ hơn những nội dung liên quan đến công tác phát triển du lịch, công tác xúc tiến đầu tư và cải cách hành chính, tình hình triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lậptrên địa bàn huyện Tiên Phước.
Đ/c Trần Văn Tân đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện Tiên Phước trên các lĩnh vực công tác; đồng thời đề nghị huyện cần tiếp tục quan tâm làm tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính; mở rộng giao lưu, liên kết với các địa phương để tìm kiếm, thu hút các nhà đầu tư vào đầu tư, phát triển ngành du lịch địa phương; tập trung làm tốt việc sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập để nâng cao hiệu quả hoạt động; .../.

Hồng Sơn

Cập nhật kiến thức chuyên đề phòng, chống “diễn biến hòa bình”

Ngày 25/9/2018, tại Trung tâm Hội nghị UBND tỉnh, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức lớp cập nhật kiến thức chuyên đề về phòng, chống "diễn biến hòa bình" dành cho cán bộ chủ chốt của tỉnh. Tham dự lớp cập nhật có đ/c Phan Việt Cường – Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đ/c Đinh Văn Thu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

CAP NHAT KIEN THUC DBHB 9.2018 - Copy
Tại Lớp cập nhật kiến thức, các đại biểu được nghe Thiếu tướng, PGS.TS, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Bá Dương - Viện trưởng Viện KHXHNVQS (Bộ Quốc phòng) báo cáo các chuyên đề về "Nhận thức mới về quan điểm và công tác phòng, chống "Diễn biến hòa bình" của các thế lực phản động chống phá Đảng, Nhà nước ta; phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" về tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên hiện nay; nhận diện, đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch và bảo vệ quan điểm, đường lối, nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới; nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trong thời gian vừa qua; dự báo xu hướng và một số giải pháp đấu tranh phòng chống trong tình hình mới".
Qua đó, Lớp cập nhật kiến thức đã giúp cho các đ/c cán bộ chủ chốt của tỉnh nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta và nhận thức rõ nguồn gốc, nguyên nhân, biểu hiện, tác hại của chiến lược "diễn biến hòa bình", những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; trên cơ sở đó, nắm vững nội dung, hình thức, phương pháp, nguyên tắc, phương châm, cũng như các cơ sở lý luận và thực tiễn để tác nghiệp, đấu tranh phòng chống có hiệu quả với âm mưu "diễn biến hòa bình", nâng cao chất lượng công tác tham mưu tuyên truyền định hướng dư luận xã hội, đấu tranh, phản bác làm thất bại các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực phản động./.

Hồng Sơn

UBND tỉnh làm việc với Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh

Ngày 25/9/2018, đ/c Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư Quảng Nam để nghe báo cáo về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và một số vấn đề liên quan. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh.
Theo báo cáo tại buổi làm việc, UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục 1.336 TTHC đưa vào tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam, trong đó có 1.258 TTHC của các Sở ngành và 78 TTHC của 3 cơ quan TW là Công an tỉnh, Cục Thuế và BHXH tỉnh. Đối với các Sở ngành thuộc tỉnh đạt tỷ lệ 95% TTHC thuộc thẩm quyền đã được đưa vào giải quyết tại Trung tâm; 64 TTHC do điều kiện đặc thù nên UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục TTHC không đưa vào tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm. 100% các TTHC đưa vào thực hiện tại Trung tâm được xây dựng quy trình giải quyết đảm bảo rõ trách nhiệm, thẩm quyền, rõ người, rõ việc, rõ thời gian giải quyết và được kịp thời cập nhật, niêm yết, công khai, minh bạch tại Trung tâm và trên Cổng dịch vụ công tỉnh.

HCC 25.9.2018 - CopyĐồng thời tại buổi làm việc, Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư trình bày dự thảo Đề án tổ chức lại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư Quảng Nam theo quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và theo thực tế hoạt động trong thời gian 02 năm qua với 04 phương án để các Sở, ngành góp ý tại cuộc họp: Phương án thứ nhất (giữ nguyên mô hình hiện nay, điều chỉnh sắp xếp lại một số đơn vị bên trong theo hướng giảm đầu mối, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ); Phương án thứ hai (thành lập Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Nam trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, các nhiệm vụ khác chuyển giao cho các ngành thực hiện); Phương án thứ ba (thành lập Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Nam trên cơ sở đổi tên, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam); Phương án thứ tư (thành lập Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Nam trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh và thành lập Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Nam trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh).
Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu các Sở, ngành trong thời gian tới tiếp tục đôn đốc giải quyết hồ sơ sắp đến hạn và hồ sơ trễ hạn; đề nghị Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư hoàn chỉnh lại Đề án tổ chức lại Trung tâm theo 3 phương án (phương án 1; phương án 2; phương án 3) để báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định./.

Hồng Sơn

Đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức

Trong thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đạt được nhiều kết quả tích cực; đã tập trung bồi dưỡng, trang bị kiến thức, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ, thực thi công vụ; từng bước gắn bồi dưỡng với chức danh, với quy hoạch và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, chế độ, hình thức đào tạo, bồi dưỡng được quy định cụ thể, rõ ràng, hệ thống chương trình, tài liệu được tổ chức biên soạn và ban hành đầy đủ, đồng bộ, năng lực của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và đội ngũ giảng viên ngày càng nâng cao, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, sự nghiệp phát triển của đất nước. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng tiêu chuẩn bồi dưỡng, còn thiếu các chứng chỉ bồi dưỡng về lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; một số cán bộ, công chức, viên chức do chưa được trang bị, cập nhật những kiến thức và kỹ năng cần thiết nên việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong quản lý nhà nước chưa thực sự đạt hiệu quả như mong muốn.
Ngày 18/9/2018, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 28/CT-TTg về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức. Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý:
1. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý: Bảo đảm đến hết năm 2020, 100% cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý dưới 55 tuổi đối với nam, dưới 50 tuổi đối với nữ còn thiếu các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý phải được bồi dưỡng theo quy định. Bảo đảm đến hết năm 2021, 100% cán bộ, công chức, viên chức phải bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.
2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải: Gắn quy hoạch với bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh, có cơ chế bồi dưỡng cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội và triển vọng vào vị trí lãnh đạo, quản lý; quan tâm, đầu tư bồi dưỡng, rèn luyện lớp cán bộ kế cận; Hằng năm, xây dựng kế hoạch tổ chức các khóa bồi dưỡng chương trình theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương. Tập trung tổ chức các khóa bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý hiện chưa đáp ứng tiêu chuẩn trong năm 2018 và năm 2019; coi trọng tổ chức các khóa bồi dưỡng trang bị kiến thức về công tác cán bộ cho lãnh đạo các cấp; Cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính Quốc gia, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tổ chức bồi dưỡng theo thẩm quyền; .../.

Hồng Sơn

Trang 5 trong tổng số 62