Bạn đang ở: Tin tức

Công đoàn -- Thanh niên

Hội nghị Giao ban công tác quản lý TN&MT các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam

Ngày 20/8/2018, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định), Bộ TN&MT đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác quản lý TN&MT các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Chủ trì Hội nghị có Bộ trưởng Trần Hồng Hà; các Thứ trưởng: Nguyễn Thị Phương Hoa, Trần Quý Kiên, Lê Công Thành; Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Nguyễn Thanh Tùng; Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT; Giám đốc, Phó Giám đốc các Sở TN&MT, Chi cục trưởng các Chi cục: Quản lý đất đai, Môi trường, Biển và Hải đảo của 32 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

HN giao ban vung BTNMT 2 20.8.2018 - Copy
Sau phần phát biểu khai mạc Hội nghị của Bộ trưởng Trần Hồng Hà, cùng những chia sẻ của tỉnh Bình Định của ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, các đại biểu dự Hội nghị lần lượt phát biểu những vấn đề theo gợi mở thảo luận, trao đổi của Bộ trưởng Trần Hồng Hà.
Đại diện các đơn vị thuộc Bộ TN&MT đã giới thiệu, chia sẻ về các nhiệm vụ, định hướng triển khai của Ngành trong thời gian tới; trong đó, để tăng cường hiệu quả công tác phối hợp, Bộ đã xây dựng vận hành thử nghiệm Hệ thống tương tác, chia sẻ thông tin chỉ đạo điều hành của Bộ với Sở TN&MT các tỉnh, thành phố; xây dựng Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ với các Sở TN&MT; tiếp nhận, tổng hợp các vấn đề vướng mắc thuộc về cơ chế, chính sách pháp luật về TN&MT của các địa phương gửi về Bộ; xây dựng giao diện Cổng thông tin điện tử để Bộ và các địa phương chia sẻ thông tin chỉ đạo điều hành, tăng cường trao đổi về các kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý TN&MT.
Đại diện Sở TN&MT các tỉnh, thành phố phía Nam đã phát biểu, trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề quan trọng về việc cần hoàn thiện cơ chế, chính sách, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về TN&MT giai đoạn 2019 - 2021 và giai đoạn tiếp theo; các vấn đề khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường...
Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định đây là cuộc họp giao ban quan trọng đầu tiên, hết sức đặc biệt với ngành TN&MT nhằm tăng cường mối quan hệ giữa Bộ với các Sở TN&MT địa phương để cùng đồng trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ to lớn của ngành; Bộ trưởng nhấn mạnh tới các nhóm vấn đề: tiếp tục hoàn thiện Hệ thống tương tác, chia sẻ thông tin chỉ đạo điều hành của Bộ với Sở TN&MT các tỉnh, thành phố, xây dựng Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ với các Sở TN&MT ngày càng chặt chẽ hơn; Bộ sẽ tổng hợp các ý kiến của đại biểu và nghiên cứu để đề xuất với Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, bổ sung trước mắt là Luật Đất đai và Luật Bảo vệ môi trường và một số nội dung sửa đổi cơ chế chính sách của lĩnh vực ngành để nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước của ngành TN&MT; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính thuộc lĩnh vực ngành, phấn đấu rút ngắn thêm 50% thời gian giải quyết nhưng vẫn phải đảm bảo theo quy định của pháp luật; triển khai tăng cường năng lực của ngành, từng bước tiếp cận công nghệ hiện đại trong quản lý, chú trọng trong công tác đầu tư, thu hút các nguồn lực phát triển mạng lưới hạ tầng quan trắc, thông tin, dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin; .../.

Thanh Hà

Phê duyệt biên chế công chức năm 2019

Ngày 14/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1016/QĐ-TTg về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành chính Nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2019. Theo đó, tổng biên chế công chức năm 2019 trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước là 258.163 biên chế (giảm gần 7000 biên chế so với năm 2018).
Trong đó: Biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng thành lập là 105.189 biên chế; Biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, huyện: 151.906 biên chế (trong đó tỉnh Quảng Nam là 3.368 biên chế); Biên chế của các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài: 1068 biên chế. Số lượng biên chế công chức dự phòng năm 2019 là 749 biên chế và tổng biên chế của các Hội có tính chất đặc thù là 686 biên chế.
Đồng thời, ngày 19/7/2018 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về thông qua Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2018-2021 và giao biên chế công chức, tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2018, trong đó biên chế công chức được giao của các cơ quan,đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2018 là 3.344 biên chế, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh là 31.006 người; đối với biên chế công chức Sở Tài nguyên và Môi trường được giao năm 2018 là 64 biên chế (giảm 01 chỉ tiêu so với biên chế công chức được giao năm 2015), biên chế sự nghiệp được giao là 148 biên chế (giảm 08 biên chế so với biên chế viên chức được giao năm 2017); đến năm 2021, số lượng biên chế công chức Sở Tài nguyên và Môi trường được giao là 63 biên chế (giảm 02 chỉ tiêu so với biên chế công chức được giao năm 2015), biên chế sự nghiệp được giao là 140 biên chế (giảm 16 biên chế so với biên chế viên chức được giao năm 2017)./.

Hồng Sơn

Đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI

Ngày 16/8/2018, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015-2020). Tham gia cuộc họp có đ/c trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh, Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ban ngành thuộc tỉnh.
Căn cứ các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đề ra, có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, với sự quyết tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND và điều hành quyết liệt, có hiệu quả của UBND tỉnh, cùng sự đóng góp tích cực của nhân dân và các doanh nghiệp, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt một số kết quả đáng khích lệ. Công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính được cải thiện đáng kể trên tinh thần phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, công tác an sinh xã hội, quốc phòng và an ninh luôn được quan tâm thực hiện tốt.
Kết luận cuộc họp Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó có nội dung: tiếp tục phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, cải thiện môi trường môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp và khởi nghiệp; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp – nông thôn, miền núi; đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục thực hiện tốt chính sách tinh giảm biên chế; giữ vững an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; ...phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu KT-XH của cả nhiệm kỳ đã đề ra./.

Hồng Sơn

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính năm 2018

Ngày 14/8/2018, Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam tổ chức họp phiên thứ 10 để đánh giá tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính thời gian qua và kế hoạch thời gian tới. Đ/c Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam và đ/c Đinh Văn Thu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh.

chú Quang kết luận-2 - Copy
Trong thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh có tác động mạnh mẽ, sâu rộng đến nhận thức và hành động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; hầu hết các Sở, ngành, địa phương đã có sự vào cuộc quyết liệt đối với công tác cải cách hành chính, ban hành kịp thời các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực cải cách hành chính; công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách tài chính công và một số nội dung quan trọng khác về hiện đại hoá hành chính được thực hiện quyết liệt.
Phát biểu kết luận cuộc họp, đ/c Nguyễn Ngọc Quang nhấn mạnh các địa phương, đơn vị cần rà soát các nhiệm vụ, công việc Ban chỉ đạo CCHC tỉnh giao các ngành trong các phiên họp trước để tập trung thực hiện, hoàn thành kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh, phấn đấu cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao các chỉ số PCI, PAR, PAPI index của tỉnh; tập trung rà soát, xây dựng quy trình liên thông giải quyết hồ sơ 3 cấp từ cấp xã đến cấp huyện, tỉnh trên lĩnh vực đất đai, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, nâng cao hiệu quả cung cấp DVC trực tuyến mức độ 3,4 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và công khai, minh bạch thông tin giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính./.

Hồng Sơn

Chương trình Kỳ nghỉ hồng năm 2018

Ngày 16/8/2018, Khối thi đua Kinh tế ngành của Đoàn Khối các cơ quan Quảng Nam do Chi đoàn Sở TN&MT làm Trưởng khối đã tổ chức chương trình Kỳ nghỉ hồng năm 2018 tại xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức.

39334208 10212447385642759 5740342478230257664 n
Chương trình Kỳ nghỉ hồng năm 2018 tại xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức được tổ chức với nhiều nội dung: Khám bệnh phát thuốc cho hơn 200 lượt người già neo đơn; hỗ trợ mô hình nuôi heo bản địa cho thanh niên là chủ hộ nghèo; tặng 400 gốc cây ba kích tím cho 02 hộ thanh niên là chủ hộ nghèo; thi công lắp đặt 12 bóng điện năng lượng mặt trời cho tuyến đường giao thông tại thôn 4, xã Quế Lưu huyện Hiệp Đức. Tổng kinh phí của Chương trình Kỳ nghỉ hồng năm 2018 là gần 25 triệu đồng.
Chương trình Kỳ nghỉ hồng năm 2018 là hoạt động lớn của Đoàn Khối các cơ quan Quảng Nam, do Khối thi đua Kinh tế ngành tổ chức, đã mang lại những hiệu quả tích cực, tạo điều kiện cho Đoàn viên thanh niên của Khối thực hiện xung kích vì cộng đồng, tham gia các hoạt động tình nguyện xã hội, đóng góp cho quê hương đất nước./.

Hồng Sơn

Thăm Hội Nạn nhân chất độc dacam/dioxin Quảng Nam

Nhân ngày "Vì Nạn nhân chất độc dacam/dioxin Việt Nam" (10/8/1961 – 10/8/2018), sáng ngày 10/8/2018, đại diện lãnh đạo Sở, lãnh đạo Văn phòng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Sở TN&MT đã đến thăm, động viên tinh thần Hội Nạn nhân chất độc dacam/dioxin Quảng Nam.

20180810 091404 - Copy
Tại buổi thăm, Lãnh đạo Hội đã báo cáo tình hình hoạt động của Hội trong thời gian qua, tình hình chăm lo, giúp đỡ, chăm sóc cho những nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, quá trình hoạt động của Trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc dacam/dioxin và trẻ em bất hạnh Quảng Nam,... Lãnh đạo Sở đã trao đổi với lãnh đạo Hội những phương hướng hoạt động chăm lo cho nạn nhân trong thời gian tới, đồng thời mong muốn Lãnh đạo Hội bằng sự cố gắng và tâm huyết của mình cố gắng huy động nhiều nguồn lực để chăm lo cho những nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh./.

Hồng Sơn

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH TW Đảng (Khóa XII)

Ngày 09/8/2018, Đảng ủy Sở TN&MT đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH TW Đảng (khóa XII). Dự Hội nghị học tập, quán triệt có hơn 70 đảng viên thuộc Đảng bộ Sở và 80 CC-VC - người lao động ngoài Đảng của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

20180809 073832 - Copy
Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Phước Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan giới thiệu về chương trình, nội dung của Hội nghị Trung ương lần thứ bảy (khóa XII) và giới thiệu Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ"; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội".
Quá trình học tập, tiếp thu đã góp phần tạo điều kiện cho đảng viên, CC-VC và người lao động của Sở nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng trong tình hình hiện nay nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị./.

Hồng Sơn

Trang 7 trong tổng số 62