Bạn đang ở: Tin tức

Công đoàn -- Thanh niên

Tập huấn về cải cách hành chính năm 2016

Triển khai Quyết định số 5159/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2016, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tổ chức khóa đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

tap huanCCHC
Các học viên được tiếp thu kiến thức từ đội ngũ giảng viên có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu và giảng dạy về cải cách thủ tục hành chính thuộc Viện nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Đà Nẵng. Khóa tập huấn diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 26/12 đến ngày 28/12/2016

Quý Tâm

Hội nghị Công chức – Viên chức năm 2017

Được sự thống nhất của Đảng uỷ, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn Sở, chiều ngày 26/12/2016, Sở TN&MT Quảng Nam hội nghị công chức – viên chức nhằm đánh giá kết quả công tác năm 2016 và tập trung đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực.
Sau khi nghe Báo cáo tổng kết tình hình quản lý TN&MT năm 2016, với những kết quả đạt được, năm 2016, 47/48 tập thể trực thuộc đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến; 5 tập thể trực thuộc Sở và 15 tập thể Chi nhánh thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam, Trung tâm phát triển quỹ đất Quảng Nam được đề nghị công nhận tập thể lao động xuất sắc; có 2 tập thể và 4 cá nhân được đề nghị tặng bằng khen của Bộ TN&MT. Ngoài ra việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan; tình hình quản lý, sử dụng tài sản, các nguồn kinh phí; kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cũng đã được báo cáo tại Hội nghị.

Copy of image001HN
Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, đề ra các nhóm giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực TN&MT. Kết Luận Hội nghị, ông Nguyễn Viễn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã đề nghị CC-VC và người lao động toàn Sở phát huy những kết quả đạt được trong năm 2016 để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017, đồng thời thống nhất biểu quyết các nội dung thực hiện trong năm 2017 như sau:
1. 100% công chức, viên chức và người lao động quán triệt và thực hiện tốt đường lối, chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước.
2. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2017 trên tất cả các lĩnh vực của ngành TN&MT.
3. 100% công chức, viên chức và người lao động tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tấm gương đạo đức Chủ tịch HCM.
4. 100% nữ công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt tinh thần Nghị Quyết số 11/NQ-TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước; phong trào thi đua "lao động giỏi, lao động sáng tạo"; phong trào "2 giỏi - giỏi việc nước, đảm việc nhà".
5. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; sử dụng có hiệu quả Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 để giải quyết thủ tục hành chính của Sở và cải tiến phương pháp, lề lối làm việc tại đơn vị.
6. 100% công chức, viên chức và người lao động thực hiện đúng Luật Công chức, Luật Viên chức, Luật Đất đai, Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên nước, Luật Khí tượng thuỷ văn, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Thanh Tra, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật Đa dạng sinh học và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
7. Nghiêm túc triển khai chương trình hành động thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và Chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
8. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về mọi mặt, tổ chức Công đoàn vững mạnh xuất sắc và Chi đoàn thanh niên đạt danh hiệu xuất sắc.
9. 100% công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt công tác xã hội, từ thiện, công tác nuôi mẹ Việt Nam Anh hùng, công tác kết nghĩa và các công tác xã hội khác.
10. Hưởng ứng tích cực và tham gia đầy đủ các hoạt động, phong trào do cấp trên phát động.
11. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan.
12. Xây dựng cơ quan đạt chuẩn "Cơ quan có đời sống văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có hiệu quả và chất lượng" theo Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chấp hành nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị; xây dựng cơ quan văn hóa, thực hiện tốt trách nhiệm công vụ.
Với tinh thần đoàn kết thống nhất, vượt khó, phát huy tính năng động sáng tạo, toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2017.

Hải Tín

Cụm thi đua số V, Tổng kết phong trào thi đua năm 2016

Ngày 23/12/2016, Sở TN&MT tỉnh Ninh Thuận, đơn vị Cụm trưởng cụm thi đua số V – Bộ TN&MT năm 2016 đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2016 và ký giao ước thi đua năm 2017.

Copy of thi duaTại Hội nghị, Cụm thi đua đã thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2016 và giao ước thi đua năm 2017; lồng ghép trao đổi khó khăn vướng mắt trong quá trình thi hành Luật Đất đai năm 2013 tại các địa phương thuộc Cụm thi đua số V với Tổng Cục quản lý đất đai trực thuộc Bộ TN&MT. Đánh giá những kết quả phấn đấu và hoạt động trong năm qua, Hội nghị đã thống nhất đề nghị Bộ TN&MT tặng cờ dẫn đầu cho Sở TN&MT tỉnh Ninh Thuận; bầu Sở TN&MT thành phố Đà Nẵng làm Cụm trưởng cụm thi đua số V – Bộ TN&MT năm 2017.

Quý Tâm

Triền khai kế hoạch công tác công đoàn năm 2017

Ngày 22/12/2016, Công đoàn Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2016, triển khai kế hoạch công tác năm 2017. Đến dự Hội nghị có bà Hạ Uyên – Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh, ông Nguyễn Viễn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TN&MT cùng hơn 170 Đoàn viên Công đoàn Sở.
Phong trào thi đua trong năm 2016 do Công đoàn phát động đã đem lại hiệu quả cao đã góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị, với những thành tích đó là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Sở, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức, sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đoàn viên đặc biệt có sự hỗ trợ của lãnh đạo các đơn vị, phòng về nhiều mặt. Tuy nhiên, thời gian qua phong trào hoạt động Công đoàn vẫn còn một số mặt chưa duy trì tốt như: Sinh hoạt ở tổ CĐ nội dung còn sơ sài, duy trì chưa đều; hưởng ứng tham gia các phong trào đôi lúc chưa nhiệt tình, một số ủy viên BCH còn nặng công tác chuyên môn chưa giải quyết kịp thời công việc được phân công....

IMG 2110
Tại Hội nghị, Đoàn viên Công đoàn các tổ đã có nhiều ý kiến tham gia góp ý, đề xuất các biện pháp, giải pháp đổi mới hơn nữa, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn của Sở trong thời gian sắp đến. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, bà Hạ Uyên, ông Nguyễn Viễn đã đánh giá cao các nội dung báo cáo tổng kết, biểu dương thành tích đạt được của Công đoàn Sở trong năm 2016, đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Sở cần phát huy những kết quả đạt được trong năm 2016, cần duy trì thường xuyên các hoạt động, đưa các hoạt động đi vào chiều sâu để công tác Công đoàn trong năm 2017 đạt nhiều kết quả cao hơn.
Phát huy những thành tích đạt được năm 2016, trong thời gian tới Công đoàn Sở cần ra sức thực hiện các nhiệm vụ chính như sau:
1. Xây dựng kế hoạch đại hội công đoàn Sở nhiệm kỳ 2017 - 2021.
2. Tổ chức phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua phù hợp, thiết thực;
3. Phối hợp với Lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện để đoàn viên được học tập, quán triệt đầy đủ Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;
4. Vận động cán bộ, đoàn viên tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong đơn vị.
5. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến CBCCVC;
6. Triển khai thực hiện tốt chương trình kế hoạch công tác và tham gia tích cực các phong trào thi đua do Công đoàn cấp trên phát động năm 2017.
Cũng tại Hội nghị này, Công đoàn Viên chức tỉnh trao tặng Giấy khen cho 04 cá nhân; Công đoàn Sở đã tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2016, tặng Giấy khen cho 14 nữ Đoàn viên đạt tiêu chuẩn Phụ nữ hai giỏi tiêu biểu./

Hải Tín.

Đề phòng mưa lũ, sạt lở đất trên đoạn đường từ hướng Bắc Trà My đi Tam Kỳ

Copy of 15497535 381798172166727 154079712 nTrong những ngày qua diễn biến thời tiết có nhiều phức tạp, mưa lớn kéo dài trên địa bàn huyện Bắc Trà My, huyện Tiên Phước và Nam Trà My; tuyến đường Quốc lộ 40B, đoạn đường từ Bắc Trà My đi Tam Kỳ qua địa phận Tiên Phước và Bắc Trà My đi Nam Trà My đã có nhiều đoạn sạt lở đất và nước lũ lớn; nhất là đoạn cầu ngầm gần trường tiểu học Tiên Cảnh xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước và đoạn cầu bắt qua sông Trường, sông Oa thuộc xã Trà Sơn và Trà Tân huyện Bắc Trà My hiện nay nước rất lớn và các điểm sạt lở thuộc đoạn từ đèo Liêu thuộc địa phận huyện Tiên Phước lên huyện Bắc Trà My đã có một số điểm sạt lở đất gây cản trở cho việc lưu thông đi lại trên tuyến này.

Để có biện pháp xử lý kịp thời tránh thiệt hại cho các phương tiện và con người, rất mong các cấp lãnh đạo các địa phương nhanh chóng kiểm tra khảo sát lại các điểm sạt lở đất và các điểm nước lớn trên tuyến đường Quốc lộ 40B tại các đoạn trên.

Vĩnh Linh

Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng: Hội nghị đánh giá công tác thi đua năm 2016

Ngày 26/11/2016, Cụm thi đua Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2016. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Thanh Hà – Phó Giám đốc – Phó Chủ tịch HĐTĐKT Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam, đồng chí Trần Văn Anh – Chánh Văn phòng – Thường trực HĐTĐKT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, đồng chí Phan Minh Dũng UVBTV Thị ủy – Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, cùng đại diện lãnh đạo 9 Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Cụm.

Copy of 95095 15235582 706944886122552 7497397371724403556 o
Tại Hội nghị, Cụm thi đua đã thông qua Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017 của Cụm. Trên cơ sở bảng điểm tự chấm, báo cáo công tác năm 2016 và bảng nhận xét của Sở đối với từng thành viên trong Cụm, Cụm thi đua đã thực hiện bỏ phiếu chấm điểm các Phòng TN&MT, kết quả: Phòng TN&MT thị xã Điện Bàn dẫn đầu, Phòng TN&MT huyện Thăng Bình xếp thứ nhì và Phòng TN&MT thành phố Hội An xếp thứ ba. Hội nghị cũng đã tiến hành bầu Cụm trưởng, Cụm phó của Cụm thi đua năm 2017.

Văn Hùng

Cụm thi đua các huyện miền núi: Tổng kết phong trào thi đua năm 2016

Ngày 21/11/2016, Cụm thi đua Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện miền núi tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2016. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Viễn – Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam, đồng chí Trần Văn Anh – Chánh văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Nguyễn Quảng – Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, cùng các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác thi đua – khen thưởng của Phòng Tài nguyên và Môi trường 9 huyện miền núi.

Copy of image001vanhaTại Hội nghị, Cụm thi đua đã thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Cụm. Qua đó, các thành viên trong Cụm tham gia góp ý và có những ý kiến đề xuất kiến nghị với Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trên cơ sở chấm điểm của các thành viên, Cụm thi đua đã thực hiện bỏ phiếu xếp loại các Phòng TN&MT trong cụm với kết quả: Phòng TN&MT huyện Phước Sơn dẫn đầu Cụm thi đua và Phòng TN&MT huyện Tiên Phước xếp vị trí thứ nhì. Đồng thời, Cụm thi đua đã đề xuất khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016; bầu Cụm trưởng, Cụm phó của Cụm thi đua năm 2017.

Tại Hội nghị lần này, Đ/c Nguyễn Viễn đánh giá cao kết quả đạt được trong năm 2016 của các Phòng TN&MT cụm miền núi, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường và chia sẽ những khó khăn chung của ngành; đồng chí đã tiếp nhận các ý kiến kiến nghị và có những ý kiến phúc đáp trước toàn thể đại biểu tham dự Hội nghị.

Văn Hạ 

Trang 8 trong tổng số 54